Luận văn Thạc sĩ ngành Điều khiển tự độngĐHBKHN Mạng điều khiển Fuzzy và Neural

Luận văn thạc ngành điều khiển tự động ĐHBKHN mạng điều khiển fuzzy neural

Luận văn thạc sĩ ngành điều khiển tự động ĐHBKHN mạng điều khiển fuzzy và neural
... thành cấu trúc điều khiển thích nghi Chúng ta giới thiệu vài cách liệu huấn luyện mạng nơron thu công việc liên quan đến điều khiển :  Sao chép từ điều khiển có: Nếu có điều khiển điều khiển thiết ... thông số  Điều khiển Feedback: bù tín hiệu, cung cấp tín hiệu điều khiển hiệu chỉnh cần thiết để điều chỉnh loại nhiễu lân cận nhỏ xung quanh quỹ đạo điều khiển Bộ điều khiển điều khiển mờ ứng ... cứng -Mạng Mờ-Nơron điều khiển Hexapod Di động, 1993-2000 Điều khiển Robot Mạng Nơron gọi Điều khiển khớp mô hình tiểu não CMAC Albus 1975 –1979 Giáo s F.L.Lewis,Viện nghiên cứu Robot Tự động...
 • 150
 • 179
 • 0

LUẬN VĂN THẠC NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ MẠNG THÔNG TIN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ MẠNG THÔNG TIN QUANG
... nói mạng quang, mạng chứa số thiết bò điện tử Trước hết, điện tử đóng vai trò chủ yếu việc thực chức điều khiển quản lý thông minh mạng Tuy nhiên, đường liệu, hầu hết trường hợp, thiết bò điện tử ... LƯU NGOC ĐIỆP 22 LUẬN ÁN CAO HỌC Chương 4: Các Thành Phần Trong Hệ Thống Thông Tin Quang CHƯƠNG CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG Trong thông tin quang, tín hiệu quang (ánh sáng) ... ngõ • Giá thành thấp tin cậy thiết bò điện tử, cho phép hệ thống thông tin sợi quang cạnh tranh với hệ thống thông tin thông thường Các hệ thống thông tin quang hoạt động cửa sổ 850 nm, 1300 nm,...
 • 93
 • 279
 • 0

Điều khiển hệ tay máy robot di động bám theo quỹ đạo luận văn thạc ngành kỹ thuật điện tử

Điều khiển hệ tay máy và robot di động bám theo quỹ đạo luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử
... phỏngăkhi Robot bám đ hình 1.20, 1.21 19 ng cong hay m t ng thẳng,ăđ ngăcongănh ă Hình 32 :Robot bám theo đ Hình 33 :Robot bám theo đ Ph ngăthẳng ngăcong ngănƠyăchoăthấy robot bám theo quỹ đ oăđ ... t điều khiển mà đóălƠăs k t h p c a b điều khiển tr học v i gi i thu t điều khiển tr theo chi năl t tích phân cho m t robot di đ ng hai bánh bám c mong muốn v i m t v n tốcăkhôngăđổi Điều khiển tr ... chuyển bám theo quỹ đ oăchoătr c Hình 22:Chuyểnăđ ngăc ăb năc aăWMRă a) di chuyển t điểm b tăđầuăđ năđiểm đích, b) di chuyển theo quỹ đ o WMR di chuyển theo m tă quĩă đ oă định sẵnă đ Robot bám đ...
 • 80
 • 197
 • 0

LUẬN VĂN THẠC NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÔNG XE CỦA NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÔNG XE CỦA NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU
... sau: Nghiên cứu phơng pháp tính toán khả thông hành nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu Nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến khả thông xe nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu Nghiên cứu mô hình tính ... hùng Luận án thạc sỹ khkt Chơng II tổng quan điều khiển giao thông khả thông xe nút giao thông điều Khiển đèn tín hiệu 2.1 tổng quan điều khiển giao thông đèn tín hiệu 2.1.1 Mục đích điều khiển giao ... Chơng iII Nghiên cứu ảnh hởng yếu tố đến khả thông xe nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu 3.1 Các tham số điều khiển tín hiệu đèn 3.1.1 Pha điều khiển Pha hệ thống điều khiển cho số hớng định...
 • 128
 • 596
 • 0

Mô hình điều khiển của người lái xe luận văn thạc ngành kỹ thuật cơ khí động lực

Mô hình điều khiển của người lái xe luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí động lực
... t c u của hình đi u n lái xe vớiăđặc tính thầnăkinh 12 Hình 2.10 : hình bùăh ớng di chuy n xe 13 Hình 2.11 : hình đi n hình lái xe xemătr ớc 14 Hình 2.12 : hình chi ... i lái Hình 2.5 : hình t aăđ xe .8 Hình 2.6 :Mô hình xe m t v t Hình 2.7 :Mô hình xe chuy năđ ng quay vòng 10 Hình 2.8 : hình b c tự xe 10 Hình ... năthầnăkinh ng i lái V trí cánh tay ng i lái d 2.3 hình c a xe vƠăng i lái 2.3.1 hình xe M t hình xe toán h c xác thực t làăđi u cần thi tăđ h th ngăđi u n xe Nhi u hình khác...
 • 80
 • 128
 • 0

Điều khiển máy phát điện gió dùng DFIG luận văn thạc ngành kỹ thuật điện

Điều khiển máy phát điện gió dùng DFIG luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... tăk ăh ăth ng điều khiển máy phát đi n gió dùng môăhìnhăn i 4.1.1ăH ăth ng điều khiển tuabin gió dùng DFIG: H thống điều khiển tuabin gió tốc độ thay đổi dùng DFIG gồm m c tiêu: Điều khiển công ... thống điều khiển máy phát n gió dùng mô hình nội 40 4.1.1 H thống điều khiển tuabin gió dùng DFIG 40 4.1.2 Thiết kế gi i thuật điều khiển mô hình nội 42 4.1.3 B ng thông số c a máy phát ... đồ điều khiển tổng thể c a h thống biến đổi lư ng gió tốc độ thay đổi dùng máy phát không đồng c p nguồn từ hai phía DFIG, phân bi t hai kênh điều khiển sau:  Điều khiển máy phát DFIG (điều khiển...
 • 104
 • 381
 • 3

Điều khiển thích nghi động cơ không đồng bộ ba pha luận văn thạc ngành kỹ thuật điện

Điều khiển thích nghi động cơ không đồng bộ ba pha luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... đồng ba pha 1.6Các bước ti n hƠnh - Xây dựng mối quan hệ thông số mô hình động không đồng pha - Tìm hiểu phương pháp điều khiển động không đồng pha - Tìm hiểu giải thuật điều khiển thích nghi động ... 62901-6603 Thiết kế điều khiển thích nghi dựa quan sát tốc độ rotor động không đồng pha Bộ điều khiển đồng thời độc lập tốc độ từ thông động bỏ qua điện trở tải động ớc lượng thích nghi từ thông dựa ... điều khiển động KĐB pha +Nghi n cứu giải thuật thích nghi( MRAS) đểthực thi khâu ước lươ ̣ng tốc độ rotor động KĐB pha + Nghi n cứu xây dựng mô hình điều khiển thích nghi động KĐB pha + So sánh...
 • 115
 • 178
 • 0

LUẬN VĂN THẠC NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT QUY HOẠCH VÀO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH GTVT TỈNH HƯNG YÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT QUY HOẠCH VÀO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH GTVT TỈNH HƯNG YÊN
... hoạch hợp cho tỉnh Trang Luận án Thạc sỹ KHKT Nghiên cứu ứng dụng thuyết quy hoạch vào điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên Chương 2: Các thuyết áp dụng lập quy hoạch GTVT Quy hoạch giao ... hoạch vào điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên Chương 3: Nghiên cứu, ứng dụng thuyết quy hoạch lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên 3.1 Mục đích Dựa sở thuyết lập quy hoạch ... điểm (i) đường thực nghiệm (Qt) đường thuyết Trang 15 Luận án Thạc sỹ KHKT Nghiên cứu ứng dụng thuyết quy hoạch vào điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên (Qlt) Khi đường hồi quy thuyết...
 • 97
 • 757
 • 5

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật ứng dụng logic mờ vào nhận dạng điều khiển hệ phi tuyến

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  ứng dụng logic mờ vào nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến
... PID 17 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI *) Kết luận: Đề tài “ Ứng dụng logic mờ vào nhận dạng điều khiển hệ phi tuyến đạt số kết sau: Đánh giá tổng quan logic mờ điều khiển mờ Trình bày ... tính phi tuyến thấp Khi đối tượng có tính phi tuyến cao, độ bất định lớn hệ mờ phù hợp để nhận dạng Ở chương nói đến phương pháp nhận dạng mờ cho số toán cụ thể CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀO NHẬN ... Xây dựng điều khiển mờ theo luật PD điều khiển vị trí động chiều Hệ thống điều khiển với điều khiển FPD Dạng hàm liên thuộc vào ra: 15 Hình dạng hàm liên thuộc đầu vào đầu Luật điều khiển E R...
 • 19
 • 164
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu ĐỘNG học, ĐỘNG lực học xây DỰNG bộ điều KHIỂN ĐỘNG học NGƯỢC CHO ROBOT HAI KHÂU

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ĐỘNG học, ĐỘNG lực học và xây DỰNG bộ điều KHIỂN ĐỘNG học NGƯỢC CHO ROBOT HAI KHÂU
... chuyển động Robot nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Với lý trên, chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC, ĐỘNG LỰC HỌC VÀ XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG HỌC NGƯỢC CHO ROBOT HAI KHÂU” để làm đề tài nghiên cứu ... Trong luận văn nghiên cứu khảo sát cho số kết sau: + Khảo sát động học động lực học Robot, từ xác định vị trí hướng chuyển động Robot, tìm tham số động lực học để từ xây dựng điều khiển Robot xác ... vi nghiên cứu xác định, luận văn tập trung nghiên cứu thiết kế điều khiển động học ngược ứng dụng điều khiển mờ vào điều khiển robot khâu Qúa trình thực hiện, tác giả thấy rằng, việc sử dụng điều...
 • 33
 • 106
 • 0

Một số tính năng nổi trộ của MPLS TP só với MPLS luận văn thạc ngành kỹ thuật điện tử

Một số tính năng nổi trộ của MPLS TP só với MPLS luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử
... mạng MPLS- TP M tăs tính nĕngăn iătr iăc a MPLS- TP soăv i MPLS Trang 13 GVHD:ăPGS.TSăPh măH ngăLiên HVTHă:ăTr ngăHoƠng Huy Hình 2.5Kiến trúc cao cấp mạng MPLS- TP Hình 2.6Kiến trúc mạng MPLS- TP với ... tăs tính nĕngăn iătr iăc a MPLS- TP soăv i MPLS: • Kh ănĕngăchuy năm chăb oăv ăcaoăh n MPLS • ệtămấtăgóiătinăh n MPLS • Th iăgianădelayăgóiătinăthấpăh n MPLS MPLS- TP cóăLSPăhaiăh ngăsoăv i MPLS ... căh ăt ătrong MPLS- TP LSPs M tăs tính nĕngăn iătr iăc a MPLS- TP soăv i MPLS Trang 16 GVHD:ăPGS.TSăPh măH ngăLiên HVTHă:ăTr ngăHoƠng Huy 2.4.2 Cácălo iăđ nhătuy n MPLS- TP M t MPLS- TP LSRăhoặcălƠă...
 • 78
 • 276
 • 1

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu KHẢO SÁT TÍNH TOÁN hệ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN tần ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU để ỨNG DỤNG điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG BÀN MÁY GIA CÔNG TIA lửa điện

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu KHẢO SÁT và TÍNH TOÁN hệ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN tần ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU để ỨNG DỤNG điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG BÀN MÁY GIA CÔNG TIA lửa điện
... lượng ỨNG DỤNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN – ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐIỀU KHIỂN BỞI PLC S7-300 CHO BÀN MÁY GIA CÔNG TIA LỬA Ứng dụng hệ truyền động để điều khiển chuyển động bàn máy gia công tia lửa điện ... kết tính toán - Đề xuất ứng dụng hệ truyền động để điều khiển chuyển động bàn máy gia công tia lửa điện 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Tên đề tài: “ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN HỆ TRUYỀN ĐỘNG ... VÀ TÍNH TOÁN HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỂ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG BÀN MÁY GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN” Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa GVHD: PGS.TS Võ Quang...
 • 20
 • 202
 • 0

Luận văn thạc ngành công nghệ thông tin

Luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin
... dụng công nghệ thông tin trình thu thập xử lý kết 1.1.3 Độ tin cậy câu hỏi trắc nghiệm Trong nghiên cứu khoa học, giá trị khoa học số liệu thu phụ thuộc chủ yếu vào độ tin cậy độ giá trị công ... 761 761 765 760 761 45 Các thông tin độ tin cậy toàn trắc nghiệm cho bảng sau Bảng 3.2: Các thông số độ tin cậy (Reliability Statistics) Hệ số tin cậy item chuẩn Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha ... dụng công thức hệ số tin cậy giảm so với hệ số tin cậy thật trắc nghiệm trắc nghiệm vốn có số item gấp hai lần (trắc 22 nghiệm có nhiều item độ tin cậy cao) Ta sử dụng công thức chuyển hệ số độ tin...
 • 81
 • 769
 • 4

Luận văn thạc sĩ: Ngành vận tải biển Việt nam.Thực trạng giải pháp phát triển

Luận văn thạc sĩ: Ngành vận tải biển Việt nam.Thực trạng và giải pháp phát triển
... pháp cụ thể thiết thực để phát triển ngành vận tải biển Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ... trạng giải pháp phát triển. ” Được lựa chọn nghiên cứu xuất phát từ tính cấp thiết thực tế hoạt động ngành vận tải biển Việt nam Phân tích thực trạng ngành vận tải biển Việt nam nhằm đề xuất giải ... NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM 1.1 Khái niệm vai trò ngành vận tải biển 1.1.1 Khái niệm ngành vận tải biển Vận tải biển hoạt động vận tải có liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng phương tiện vận...
 • 34
 • 779
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hàngluận văn thạc sĩ ngành khoa học máy tínhluận văn thạc sĩ ngành nông nghiệpluận văn thạc sĩ ngành nuôi trồng thủy sảnluận văn thạc sĩ ngành cơ khíluận văn thạc sĩ ngành xã hội họcluận văn thạc sĩ ngành tài chính doanh nghiệpđề cương luận văn thạc sĩ ngành môi trườngđề tài luận văn thạc sĩ ngành môi trườngluận văn thạc sĩ ngành kinh tế phát triểnluận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tinluận văn thạc sĩ kỹ thuật điện tửluận văn thạc sĩ ngành kế toánluận văn thạc sĩ kinh tế đầu tưluận văn thạc sĩ ngành ngân hàngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả