Kiến thức, thực hành và một số yếu tố ảnh hưởng đến làm mẹ an toàn của bà mẹ nuôi con dưới 2 tuổi tại kinh môn hải dương năm 2013

Kiến thức, thực hành một số yếu tố ảnh hưởng đến làm mẹ an toàn của mẹ nuôi con dưới 2 tuổi tại kinh môn hải dương năm 2013

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố ảnh hưởng đến làm mẹ an toàn của bà mẹ nuôi con dưới 2 tuổi tại kinh môn hải dương năm 2013
... că đ ătƠi:ă Kiến thức, thực hành số yếu tố ảnh hưởng đến Làm mẹ an toàn mẹ nuôi tuổi Kinh môn, Hải Dương v iăcácă m cătiêu: 1.ăMôăt ăth cătr ngăki năth căvƠăth căhƠnhăv ălƠmăm an toƠnăc aăbƠăm ... căkhám,ătheoădõiăc aăbƠăm ăsauăsinh c Mục tiêu 2: Tìm hiểu số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến kiến thức, thực hành làm mẹ an toàn c a đối tượng - Nhómătu iă( = 25 ătu i) - Nhómătrìnhăđ ăvĕnăhóa (TrungăHPTătr ... 3.4 Một số thông tin khác mẹ nuôi ...
 • 242
 • 234
 • 1

Thực trạng một yếu tố liên quan đến bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi hải dương năm 2013

Thực trạng và một só yếu tố liên quan đến bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi hải dương năm 2013
... nă Nhi H iăDư ngănhằmă2ăm cătiêu: Mô tả thực trạng nhi m khuẩn hấp cấp tính trẻ tuổi đến khám điều trị bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2013 Xác định số yếu tố liên quan đến bệnh nhi m khuẫn hấp ... i/nĕm)ătrởălênă[ 15] * Biến số tình hình bệnh nhi m khuẩn hấp cấp tính trẻ - Tỷăl ăNKHHCTăchung trẻ dưới 5 tuổi - Tỷăl ăNKHHătrên trẻ dưới 5 tuổi - Tỷăl ăNKHH dưới trẻ dưới 5 tuổi - Tỷăl ... điểm hệ hấp trẻ em 1.3 Phân loại trường hợp nhi m khuẩn hấp cấp tính 2.ăTìnhăhìnhăb nh nhi m khuẩn h păc p 2.1 Tình hình mắc bệnh tử vong nhi m khuẩn hấp cấp giới...
 • 102
 • 264
 • 2

Kiến thức, thái độ, thực hành một số yếu tố liên quan đến rèn luyện thể chất của người cao tuổi tại phường ngọc khánh, quận ba đình, hà nội 2014

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến rèn luyện thể chất của người cao tuổi tại phường ngọc khánh, quận ba đình, hà nội 2014
... tả kiến thức, thái độ, thực hành việc rèn luyện thể chất ngƣời cao tuổi phƣờng Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Nội, năm 2014 Xác định số yếu tố liên quan đến thực hành rèn luyện thể chất ngƣời cao ... liên quan yếu tố cá nhân thực hành rèn luyện thể chất 43 Bảng 3.6 Mối liên quan yếu tố sức khoẻ thực hành rèn luyện thể chất 44 Bảng 3.7 Mối liên quan yếu tố môi trƣờng vật chất thực hành rèn luyện ... tới thực hành rèn luyện thể chất ngƣời cao tuổi .38 CHƢƠNG BÀN LUẬN 53 ii 4.1 Kiến thức, thái độ, thực hành rèn luyện thể chất ngƣời cao tuổi 53 4.2 Mối liên quan yếu tố với thực hành...
 • 114
 • 194
 • 0

Kiến thức, thực hành một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh sốt rét của người dân tại xã đăk lao huyện đăk mil, tỉnh đăk nông năm 2015

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh sốt rét của người dân tại xã đăk lao  huyện đăk mil, tỉnh đăk nông năm 2015
... thúc, thực hành số yếu tố liên quan đến phòng bệnh sốt rét người dân Đăk Lao, huyện Đăk Mỉl, tỉnh Đăk Nông năm 2015 , với mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành phòng bệnh sốt rét người dân Đăk ... sổ yếu tố liên quan đến phòng bệnh sốt rét người dân Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông năm 2015 .MỤC TIÊU NGHIÊN cứu Mô tả kiến thức, thực hành phòng bệnh sốt rét người dân Đăk Lao, huyện ... Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông năm 2015 Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng bệnh sốt rét người dân Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông năm 2015 Chương TỔNG QUAN TÀI...
 • 124
 • 312
 • 2

Kiến thức, thái độ một số yếu tố liên quan rửa tay với xà phòng của người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại hộ gia đình xã đồng quang, quốc oai, hà nội năm 2013

Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan rửa tay với xà phòng của người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại hộ gia đình xã đồng quang, quốc oai, hà nội năm 2013
... chăm sóc trẻ dƣới tuổi hộ gia đình Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Nội năm 2013; Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ rửa tay với phòng ngƣời chăm sóc trẻ dƣới tuổi ... huyện Quốc Oai, thành phố Nội năm 2013; Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ rửa tay với phòng ngƣời chăm sóc trẻ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả kiến thức, thái độ rửa tay với phòng ... dƣới tuổi hộ gia đình Đồng Quang, huyện Quốc Oai thành phố Nội năm 2013 với mong muốn đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ rửa tay với phòng ngƣời chăm sóc trẻ dƣới tuổi Đồng Quang,...
 • 88
 • 308
 • 0

Thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa khu vực cái nước, cà mau năm 2015

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa khu vực cái nước, cà mau năm 2015
... tiêm tĩnh mạch điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, Mau năm 2015 Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa ... đề Từ chủng tiến hành nghiên cứu: Thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, Mau năm 2015. ” Với mục ... lượng thực tổng số 171 điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, Mau năm 2015 với hai mục tiêu: Mô tả thực ừạng thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch Xác định số yếu tố ảnh hưởng...
 • 74
 • 270
 • 0

thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi tại xã phù linh – sóc sơn – hà nội năm 2009

thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi tại xã phù linh – sóc sơn – hà nội năm 2009
... BỘ Y TẾ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TÈ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM DƯỚI TUỔI TẠI XÃ PHÙ LINH SÓC SƠN HÀ NỘI NĂM 20 09 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 20 09 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ... Thanh Bình THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM DƯỚI TUỔI TẠI XÃ PHÙ LINH SÓC SƠN HÀ NỘI NĂM 20 09 Chuyên ngành : Dinh dưỡng cộng đồng Mã số : 60 728 8 60 728 8 ĐỀ CƯƠNG ... tiến hành với hai mục tiêu sau: Mô tả tình trạng dinh dưỡng trẻ em tuổi xó Phự Linh -huyện Sóc Sơn năm 20 09 Mô tả số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng trẻ em tuổi Phù Linh - huyện Sóc...
 • 45
 • 609
 • 7

Mô tả thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương

Mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương
... Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương 3 2.2 Phân tích thực trạng việc triển khai Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản ... sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương với mục tiêu: (1) tả thực trạng quản người bệnh v Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương; (2) tả thực trạng việc triển ... áp dụng Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện đề xuất cải thiện quy trình 14 5.2.1 Thực trạng quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương ...
 • 62
 • 479
 • 1

thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm một số yếu tố ảnh hưởng ở các bếp ăn tập thể tại hai bệnh viện phong da liễu miền bắc

thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm và một số yếu tố ảnh hưởng ở các bếp ăn tập thể tại hai bệnh viện phong da liễu miền bắc
... HCH, Camphechlor (Toxaphen, Clotecpen), Endrin, Clodan (Chlordane), Perthane, Thiodan (Endo sulfan) [10] - Nhúm Cacbamate: Mt s tờn hoỏ cht dang thng phõm nh: Bendiocard, Butocarboxim, Carbaryl, ... - Canh thang lactose loãng - Canh thang lactose đặc - Canh thang lactose mật bò đặc - Canh thang lactose mật bò loãng - Môi trờng Endo - Môi trờng Vincent đặc - Môi trờng Vincent loãng + Xanh ... đợc thực theo phơng pháp MPN (Most Probable Number) với môi trờng canh thang Lactose sử dụng bảng số MPN để tính kết Tổng số Coliform đợc xác định số ống dơng tính, sau nuôi cấy vào ống canh thang...
 • 133
 • 288
 • 0

Thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế xã, phường huyện Tuyên Quang

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế xã, phường huyện Tuyên Quang
... lượng nguồn nhân lực, tiến hành đề tài: Thực trạng số y u tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế tuyến xã, phường tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu đề tài: Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực y tế tuyến xã, ... nhân lực y tế xã, phường Tuyên Quang 36 3.2 Các y u tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Tuyên Quang 50 3.2.1 Sự thực thi văn Đảng, Chính quyền ảnh hưởng đến ... chung ngành y tế Tuyên Quang nói riêng Để cung cấp chứng khoa học thực trạng nguồn nhân lực y tế tuyến xã, phường, thị trấn y u tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực tuyến y tế xã, phường, thị trấn địa...
 • 99
 • 971
 • 6

nghiên cứu thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 - 2012

nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 - 2012
... việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thành phố cần thiết Xuất phát từ vấn đề nêu trên, chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tạ Thái Nguyên, tỉnh Thái ... 3.3.2 Giá đất quy định địa bàn thành phố Thái Nguyên 50 3.4 Xác định yếu tố ảnh hưởng tới giá đất thành phố Thái Nguyên 54 3.4.1 Ảnh hưởng loại đường phố đến giá đất 54 3.4.2 Ảnh hưởng vị ... Căn vào giá quy định UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2012 điểu kiện thực tế thành phố Thái Nguyên Tôi chọn 12 đường phố địa bàn thành phố để xác định số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất : loại đường phố, ...
 • 82
 • 351
 • 0

luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm hiv một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 - 2010

luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm hiv và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 - 2010
... hội, y u tố ảnh hưởng đến l y nhiễm HIV STIs Xuất phát từ tồn đó, thực nghiên cứu Thực trạng số y u tố ảnh hưởng đến l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới ... - 2010 Xác định tỷ lệ nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009 - 2010 Phân tích số y u tố nguy l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG ======= NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN L Y NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ NHIỄM TRÙNG L Y QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC NHÓM...
 • 162
 • 494
 • 0

Thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt ở nông hộ tại xã diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt ở nông hộ tại xã diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an
... trạng số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt nông hộ Diễn Phong huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích thực trạng chăn nuôi lợn nhóm hộ Diễn Phong, ... Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn nhóm hộ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn nuôi lợn nhóm hộ Diễn Phong PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ... lợn thịt nông hộ Trong trình tìm hiểu tình hình chăn nuôi lợn nông hộ Diễn Phong, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt, để từ các biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu...
 • 55
 • 830
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận điều trị chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ươngkiến thức thái độ và thực hành của bà mẹ và một số yếu tố lên quan trong phòng xử trí bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện dak hà tỉnh kon tum pptxthành phần và một số yếu tố ảnh hưởng đến sữa của bà mẹ tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minhnghiên cứu tỉ lệ vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh ở cần thơkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của nấm menphương pháp nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của vi khuẩn tuyển chọndanh gia cac yeu to anh huong den chat luong an toan cua nong san raunghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênthực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã gio châu huyện gio linh của tỉnh quảng trị và xã hòa hiệp huyện cư kuin của tỉnh đắc lắcmột số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh tại hgđđánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế môi trường amp xã hội trong và sau khi thực hiện dự án khu dân cư intrescomột số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành phòng chống hút thuốc thụ độngkiến thức thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ có con dưới 2 tuổi và hiệu quả can thiệp truyền thông tại tỉnh bo lị khăm xa năm 201kiến thức thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ có con dưới 2 tuổi và hiệu quả can thiệp truyền thông tại tỉnh bo lị khăm xa năm 20102011nghiên cứu tình hình tàn tật trên bệnh nhân phong ở nghệ an và một số yếu tố ảnh hưởngTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây