Ebook 101 đạo lý cha mẹ nên biết phần 2

Bậc cha mẹ nên biết về tuổi teen ở các giai đoạn quan trọng pdf

Bậc cha mẹ nên biết về tuổi teen ở các giai đoạn quan trọng pdf
... nhận giới xung quanh Thường quan điểm trẻ xung đột với quy tắc quyền hạn vốn có Vì để đáp lại, trẻ loạn cố bày tỏ cá tính quan điểm Áp lực từ bạn bè Các teen trở nên dễ bị ảnh hưởng chịu áp lực ... trở nên mạnh mẽ Đây lúc trẻ khám phá xu hướng sở thích giới tính Đây lúc trẻ cần trang bị nhận thức giáo dục đắn giới tính tình dục cho chúng đưa lựa chọn khôn ngoan Trở thành teen giai đoạn ... khuynh hướng trở thành hành vi phạm pháp chúng phá huỷ tương lai trẻ Cha mẹ, thầy cô giáo người có trách nhiệm cần phát sớm khuynh hướng chấn chỉnh chưa muộn Xung động tình dục Tuổi teen thời kỳ...
 • 3
 • 150
 • 0

Một vài điều cha mẹ nên biết khi con ở tuổi dậy thì. pptx

Một vài điều cha mẹ nên biết khi con ở tuổi dậy thì. pptx
... Những điều chỉnh đắn cha mẹ tuổi dậy giúp trẻ trở thành ngời mà bạn mong muốn tương lai Tuổi dậy lứa tuổi đứng ranh giới trẻ người lớn định hướng cho quan trọng Những điều chỉnh đắn ... trại giáo dưỡng tuổi thiếu niên Ngược lại, Mai Uyên (17 tuổi) cha mẹ nhắc nhở giới hạn làm Em phải nhà trước 10h đêm, phải báo cho bố mẹ biết đâu làm Mẹ không cho em nhuộm tóc trước tuổi 18 Và tất ... nhiều hội vào đại học Mai Anh chia sẻ em biết ơn quy định mà cha mẹ đặt để bảo vệ em em biết cha mẹ yêu thương Như vậy, giới hạn quy định không làm bạn trở nên nghiêm khắc khó gần với mà ngược lại...
 • 5
 • 385
 • 2

Những điều cha mẹ nên biết

Những điều cha mẹ nên biết
... ưìn âo, nghe lúâi cha mể thò cha mể lâm gò? Cha mể sệ khen thûúãng hânh àưång tđch cûåc ca chng chùng? Khưng, thưng thûúâng cha mể khưng àïí , hổ cho viïåc àố lâ bònh thûúâng Cha mể khưng biïët ... d: ưng Charles Darwin, ngûúâi cha ca thuët tiïën hốa Hưìi nhỗ, ưng hổc rêët dưët, cha ưng vâ cấc thêìy giấo àïìu cho rùçng ưng húi ngưëc Ưng khưng thđch hổc, chó thđch ài chúi ngoâi àưìng Cha ưng ... mën ca cha mể, thò kïët quẫ sệ sao? Cha mể sệ nưíi giêån vâ tòm cấch trûâng phẩt Nghơa lâ ngoan thò khưng àïí , nhûng hû thò trûâng phẩt Lâm nhû vêåy cấc chấu ngây câng tiïu cûåc Nhiïìu cha mể...
 • 209
 • 124
 • 0

những điều cha mẹ nên biết

những điều cha mẹ nên biết
... ưìn âo, nghe lúâi cha mể thò cha mể lâm gò? Cha mể sệ khen thûúãng hânh àưång tđch cûåc ca chng chùng? Khưng, thưng thûúâng cha mể khưng àïí , hổ cho viïåc àố lâ bònh thûúâng Cha mể khưng biïët ... d: ưng Charles Darwin, ngûúâi cha ca thuët tiïën hốa Hưìi nhỗ, ưng hổc rêët dưët, cha ưng vâ cấc thêìy giấo àïìu cho rùçng ưng húi ngưëc Ưng khưng thđch hổc, chó thđch ài chúi ngoâi àưìng Cha ưng ... mën ca cha mể, thò kïët quẫ sệ sao? Cha mể sệ nưíi giêån vâ tòm cấch trûâng phẩt Nghơa lâ ngoan thò khưng àïí , nhûng hû thò trûâng phẩt Lâm nhû vêåy cấc chấu ngây câng tiïu cûåc Nhiïìu cha mể...
 • 209
 • 243
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 1 pdf

Kiến thức cha me cần biết - Phần 1 pdf
... Còn không ba biết đấy!'' Hai bà mẹ tuổi trạc 40, nước mắt ngắn dài, dắt díu đến Trung tâm Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân - gia đình Hai chị vốn bạn học cũ có hai đứa gái tuổi 15 , học lớp ... nỗi khổ khác Vợ chồng bà có đứa trai nên cưng trứng mỏng Hải - tên cậu trai - học giỏi, ích kỷ "bẩm sinh'', hay "bắt nạt" cha mẹ, ép cha mẹ làm theo ý mình, không ý làm làm mẩy, chí có lần dọa ... dỗ, đưa trẻ vào nề nếp, kỷ luật từ nhỏ Cha mẹ phải gương mẫu, hiểu tâm lý lứa tuổi trẻ có phương pháp giáo dục hợp lý, khoa học muốn cha mẹ phải có kiến thức, vai trò người mẹ quan trọng người...
 • 6
 • 185
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 2 pps

Kiến thức cha me cần biết - Phần 2 pps
... trọng mà người cha dành cho tình thương thời gian Nhiều cần người cha Điều làm cho nhớ cha diện thường xuyên người cha gia đình Nhà văn Susan Jacoby nhớ lại: "Có lần cha gọi vườn ăn cơm Cha không ... nhạy cảm Con cần nghiêm nghị người cha Nữ y tá Nancy Carothers cho biết: "Nhiều trẻ em đau đớn chết muốn gặp người cha Có em nắm tay mẹ mà gọi người cha Tôi thấy trẻ em yêu mẹ cần cha Dù mẹ cho ... quyền tranh luận phản đối khuyết điểm cha mẹ - dĩ nhiên phải giữ lễ phép Chúng cần biết giới hạn, biết tò mò cách khoa học mà không sợ hãi Kỷ luật hình thức cương trực tình thương, có chút mạo...
 • 7
 • 135
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 3 pptx

Kiến thức cha me cần biết - Phần 3 pptx
... giọng, tính hăng, khiêu khích hay gây gổ cô cậu "bạo chúa" nhà Theo thống kê, Pháp số chiếm tới 3- 4 % dân số Khi nói chuyện vấn đề này, chị Lan có cậu trai lên kể lại: "Ngay từ nhỏ, nghe khóc, ... lệnh lớn với giọng gay gắt NHỮNG ĐÒI HỎI VÀ YÊU CẦU Cả bé trai bé gái nắm quyền "chuyên chế" nhà phần lớn trường hợp thường gặp bé trai cô cậu nhà, nuôi hay muộn Được chăm chút, cưng chiều, nựng ... nghe hát Thật phi lý từ chối Đức lại bắt đầu lăn nhà gào lên khóc làm nhà ngủ Thế vợ chồng phải thức sáng" Theo nhà tâm lý học việc không từ chối bố mẹ làm cho chúng dễ làm vua làm tướng nhà Mỗi...
 • 6
 • 108
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 4 pps

Kiến thức cha me cần biết - Phần 4 pps
... động tạo tiếng kêu - điều khiến trẻ thích thú Trong trường hợp vậy, tốt phụ huynh nên từ tốn giải thích cho trẻ hiểu Có thể trẻ nhỏ, nghe bố mẹ nói 1-2 lần bé hiểu 4- 5 lần trẻ biết ngay: remote ... khác - Con có khả trở thành người lãnh đạo lực thường đưa sáng kiến xuất sắc - Con không cảm thấy cô độc bất hạnh nhà bé anh chị em để chơi - Con sống vui vẻ tự tin đứa trẻ khác Dạy cho trẻ biết ... điều kiện cần thiết Còn bạn không muốn dọn dẹp phòng ngủ, không cần phải dọa nạt nhiều, bạn tịch thu băng mà bạn xem dở Mỗi lần bạn phản đối, bạn không cần phải tranh cãi với nhiều...
 • 6
 • 177
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 5 pptx

Kiến thức cha me cần biết - Phần 5 pptx
... Theo tiến sĩ Bưởi, để không gặp khủng hoảng tinh thần, cha mẹ nên bỏ qua thành kiến "trẻ biết gì" để trân trọng đời sống tinh thần trẻ Cần thực lắng nghe con, hòa vào giới trẻ để hiểu muốn "Mỗi ... khăn nghiêm trọng Tiến sĩ Lã Thị Bưởi, Trưởng phòng khám TuNa - Trung tâm nghiên cứu, đào tạo phát triển cộng đồng (số 26, ngõ 259 /5 Phố Vọng, Hà Nội), cho rằng, bố mẹ thường không hiểu hết giới ... huynh lấy Mai để so sánh với lúc không vừa ý Cha mẹ Mai tự hào nghĩ cô bé may mắn, hạnh phúc trời phú cho nhiều thứ, cần cung cấp cho tiện nghi đủ Không biết Mai cô đơn Từ nhỏ, cô bé có người bạn...
 • 6
 • 161
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 6 doc

Kiến thức cha me cần biết - Phần 6 doc
... Cho bé biết có hể định đường tự chọn  Mặc dù bé tỏ không cần chăm sóc, không cần bố mẹ bên cạnh bạn dành cho bé thời gian để bé hiểu bạn không thiên vị Đứa thường không bộc lộ chúng cần thích ... giải pháp chúng có bất đồng ý kiến mà can thiệp bố mẹ Nếu cha mẹ lúc can thiệp việc bọn nhỏ, chúng cảm thấy chúng bất lực Tuy nhiên, đứa lớn ăn hiếp em xuất bạn cần thiết  Tôn trọng định người ... bước vào tuổi thiếu niên, chúng dễ bị ảnh hưởng người bạn làm cho mẹ lo lắng không Quan hệ với cha mẹ Cha mẹ thường không kỳ vọng nhiều vào đứa thứ đứa đầu lòng út Đây không điều xấu đứa trẻ có...
 • 5
 • 171
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 7 pptx

Kiến thức cha me cần biết - Phần 7 pptx
... cho biết kinh nghiệm dạy trẻ Trẻ có kiểu tư riêng, cha mẹ không giáo dục thành công vừa đánh mắng, vừa nhắc nhắc lại cụm từ "đồ ăn cắp" khiến trẻ bị tổn thương Vì trẻ có tính ăn cắp vặt? - Do cha ... cha mẹ phải thường xuyên dạy cho biết vật dụng trẻ, vật dụng người khác, đồ dùng chung… Sẽ thật không công thiếu sức thuyết phục cha mẹ chưa dạy cho mà lại bắt lỗi chúng Cách cư xử với trẻ 5-6 ... khiến trẻ cảm thấy thiếu thốn thèm thứ mà bạn bè có, không - Do trẻ nuông chiều, muốn nên coi việc tự lấy vật dụng người khác bình thường - Có số trẻ cá biệt, thứ có thích lấy người khác Dẫu công...
 • 8
 • 154
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 8 docx

Kiến thức cha me cần biết - Phần 8 docx
... đề cần thiết làm để tự đánh giá mức độ tin cậy thông tin để trở thành kiến thức cho riêng bạn? Chỉ cần nắm kiến thức tổng quan nhu cầu phát triển trẻ giai đoạn, bạn tự đánh giá giá trị công thức ... tố: Công thức ưu việt công thức đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ giai đoạn cụ thể, có thành phần dinh dưỡng hợp l - ầy đủ khoa học chứng minh giúp trẻ phát triển tốt Các giai đoạn sau: - Giai đoạn ... cho trẻ - Từ tuổi trở lên giai đoạn quan trọng cho phát triển xương trẻ, bạn nên chọn công thức dinh dưỡng việc có thành phần Calci, Photpho, Vitamin D đầy đủ hợp lý cần lựa chọn công thức chứng...
 • 6
 • 144
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 9 ppt

Kiến thức cha me cần biết - Phần 9 ppt
... Nhiều người dèm pha anh chị “cải lương”, không cần thiết, người khác lại cho cách làm anh chị đặt ngang hàng với mình, lâu dần chúng xem thường cha mẹ Nhưng anh chị lại có cách giải thích khác, ... khiến trẻ em nghĩ người lớn, có trách nhiệm với thân, với công việc Ngược lại, cha mẹ người lớn gia đình làm sai mà biết nhận lỗi làm gương cho chúng việc dũng cảm nhìn vào thật, nhận sai Cách ... mà không dũng cảm nhìn vào thật, lỗi lầm Thế nên, cảm ơn hay xin lỗi việc cần làm theo trách nhiệm bổn phận người lớn Cần ý đến vị Chuối loại giàu khoáng chất vitamin nên nhiều bà mẹ hay cho...
 • 6
 • 129
 • 0

Kiến thức cha me cần biết - Phần 10 docx

Kiến thức cha me cần biết - Phần 10 docx
... trước mặt con, bạn cần lưu ý điểm sau: - Không phải đề tài bạn tranh luận trước mặt con, vấn đề nhạy cảm quan hệ vợ chồng chuyện liên quan đến việc giáo dục bé - Cả hai cần ý thức hành vi lúc ... Nguồn: Tiếp Thị Gia Đình Cha mẹ học kìm nén giận (-C) Làm không giúp bậc cha mẹ giảm bớt căng thẳng mà dạy cho cách kiềm chế Không nên đánh Những hành động kiểm soát cha mẹ bực tức ảnh hưởng ... mặt con? Có nhiều ý kiến cho rằng, chuyện tranh luận trước mặt trẻ điều nên làm, thực tế Trẻ cần phải hiểu người có quan điểm riêng nên chuyện bất đồng hoàn toàn xảy ra, chí cha mẹ chúng Không...
 • 7
 • 201
 • 0

Xem thêm