Giao an tin 3 chuẩn theo thông tư 30

TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ LỚP 3 NĂM HỌC 20142015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG 302014.

TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ LỚP 3 NĂM HỌC 20142015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG  VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.
... 234 56; 235 46; 236 54; 235 64; 234 65 theo th t ln dn nh sau: A 234 56; 235 46; 236 54; 235 64; 234 65 B 234 56; 234 65; 235 46; 235 64; 236 54 C 234 56; 234 65; 235 46; 236 54; 235 64 D 235 46; 236 54; 235 64; 234 65; ... S ln nht cỏc s 835 4; 835 3; 84 53; 8 534 A 835 4 B 835 3 C 84 53 d) Ch s s 786 cú giỏ tr l: A 800 B 80 C 86 e) Giỏ tr ca ch x phộp tớnh x x = 125 l : A 21 B 25 C 52 D 160 D 65 738 D 8 534 D BI 2: im t ... kt qu ỳng: (3 im) 1) S lin sau ca s 537 89 l : A. 537 88 B. 537 90 C. 537 80 D. 537 99 2) Kt qu ca phộp tớnh 35 83 + 2706 l : A 5289 B 6289 6279 3) Kt qu ca phộp tớnh 5068 2875 l : A 22 93 B 239 2 4) Kt qu...
 • 54
 • 422
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN LUYỆN LỚP 3 LÊN LỚP 4 MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG 302014

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN LUYỆN LỚP 3 LÊN LỚP 4 MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014
... trớc số 43 0 8 là: A 43 0 9 B 43 0 7 C 43 9 8 D 43 1 8 67 93 D 6797 Số lẻ liền sau số 6795 là: A 6796 B 6785 C Số lớn số: 2789; 7289; 9827; 9728 là: A 9827 B 7289 C 2789 D 9728 5507 D 45 07 D 82 04 Hiệu hai ... 80 54 35 47 là: A 45 17 B 5517 C Kết phép nhân 138 4 x là: A 82 84 B 830 8 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 C 830 4 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Tiếng Việt Ôn tập Bài Điền r d, gi vào chỗ trống để có từ ngữ đúng: a) ao thông b) hàng c) ảo bớc...
 • 122
 • 615
 • 0

giao an lop 3 T6 theo chuan

giao an lop 3 T6 theo chuan
... quan tiết nước tiểu Học sinh quan sát thảo luận theo yêu cầu Mai Thò Phượng Trang : 42 Trường Tiểu Học Lộc Phú Giáo án lớp tuần Chuyển ý 3: Hoạt động 3: Liên hệ giáo viên Yêu cầu: Quan sát tranh ... trí phận quan thần kinh sơ đồ thể -:Làm việc theo2 nhóm -Nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát sơ đồ quan thần kinh hình hình trang 26,27 SGK trả lời theo gợi ý : +Chỉ nói tên phận quan thần kinh ... ,nhanh… 5.Dặn dò , Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung học Xem lại Xem trước “ Nhớ lại buổi đầu học” b)Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ Tổ quốc chưa đẹp bao giờ, Xanh núi, xanh sông , xanh biển Xanh...
 • 28
 • 184
 • 0

giao an lop 3 dep theo chuan 2010

giao an lop 3 dep theo chuan 2010
... ViÕt ®óng tõ chØ sù vËt díi mçi tranh: - HS lµm vµo VBT Tranh1: bé ®éi Tranh 2: c«ng nh©n Tranh3;« t« tranh4: m¸y bay Tranh5: voi Tranh : tr©u Tranh 7: dõa Tranh 8: mÝa - …lµ nh÷ng tõ chØ ngêi, ... làm theo nhóm - GV lớp nhận xét -Đại diện báo cáo kết a/ 12 ;18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 Bài 5(20) Nêu u cầu - cho HS làm b/ 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 theo nhóm - HS nêu u cầu- làm theo ... Cộng, trừ có nhớ 426 261 36 8 533 617 590 + + + 137 35 0 41 204 471 76 5 63 611 904 32 9 146 514 Bài 2(21 - VBT) : Tìm x - HS nêu u cầu, làm VBT Ngêi thùc hiƯn: Phïng ThÞ Ph¬ng 31 Trêng tiĨu häc H« Be...
 • 78
 • 138
 • 0

giáo án lớp 3-tuần theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.

giáo án lớp 3-tuần theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.
... tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai - Gọi học sinh nhắc lại - Giáo viên hướng dẫn học ... sau - Cho HS hỏi đáp trước lớp • mấy? • • • • • • Tháng tháng mấy? Tháng sau tháng Tháng có ngày? Tháng có ngày? Tháng có ngày? Tháng có ngày? Tháng 10 có ngày? Tháng 11 có ngày? • Bài 2: - GV ... học sau - HS hỏi đáp trước lớp • Tháng tháng Tháng sau tháng • Tháng có 31 ngày • Tháng có 31 ngày • Tháng có 30 ngày • Tháng có 31 ngày • Tháng 10 có 31 ngày • Tháng 11 có 30 ngày - HS đọc -...
 • 19
 • 288
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppsx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppsx
... string H : Đọc lại Các biểu thức số - HS : 1 23 kiểu liệu Integer học: ‘1 23 kiểu liệu char,  Các phép toán string Chú : Dữ liệu kiểu kí tự kiểu thực ngoặc H : Đọc tên hai kiểu xâu Pascal đặt liệu ... bảng Một kí tự bảng ) real G : Đọc tên kiểu liệu Integer, real, char, char TP G : Đưa ví dụ : 1 23 ‘1 23 Xâu kí tự, tối đa gồm Quy tắc tính 255 kí tự string H : Viết tên ý nghĩa kiểu liệu phép chữ ... chữ sau : số  Số nguyên G : Ta thực  Số thực phép toán với  Xâu kí tự liệu kiểu gì? - HS ghi chép G : Còn với kiểu chữ phép toán nghĩa  Số nguyên ví dụ số học sinh lớp, số sách thư G : Theo...
 • 7
 • 277
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppt

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppt
... 1: Tìm hiểu Các phép so sánh phép so sánh Giao tiếp gười – Pascal Máy tính G : Đưa lên hình Thông báo kết bảng kí hiệu phép tính toán toán so sánh toán học H : Nghiên cứu SGK trả lời - Lệnh : ... so sánh số, biểu tich hinh tron la ',X); G : Các phép toán so thức với toán học - Thông báo : sánh dùng trường hợp ? G : Đưa ví dụ : H : Viết bảng phụ kết so Nhập liệu sánh a, b, c - Lệnh : Write ... giống toán học không ? Pascal G : Đưa lên hình ngừng toán so sánh hiệu Lệnh : Writeln('Cac học ban cho giay nhe '); bảng phép so sánh = Bằng = Delay(2000); toán học để học Khác ≠ Thông báo : sinh...
 • 4
 • 289
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 3) pdf

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 3) pdf
... b hình bán nguyệt bán kính a HOẠT ĐỘNG : HS hiểu toán tính tổng 100 số tự nhiên G : Đưa toán lên hình, yêu cầu H đọc b Ví dụ : Tính tổng 100 nghiên cứu số tự nhiên * Xác định toán : H : Xác định ... 15 ngược lại (i > 100), kết thúc thuật toán Kết thúc H : Nghiên cứu SGK để đưa bước thuật toán G : Đưa toán so sánh hai số lên hình c Ví dụ : Cho hai số thực a H : Nghiên cứu SGK xác định toán ... Output INPUT: Dãy 100 số tự nhiên (từ đến 100) G : Cách đơn giản để tính tổng SUM OUTPUT: Giá trị SUM = + ? + + 100 H : Nêu cách G : Phân tích cách cộng dồn * Mô tả thuật toán : G : Đưa hình : + Mô...
 • 5
 • 594
 • 1

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN pptx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN pptx
... :Cách khai báo biến quát để khai báo biến Ghi bảng nào? Var tên biến : kiểu biến; H : Các thao tác thực G : Có thể thực hiện với biến gán giá trị thao tác với biến ? cho biến nhập giá trị G : Viết ... hiểu thực hành H : lắng nghe toán G : Gọi học sinh toán tìm hiểu G : Bài toán yêu cầu ? G : Trong cách khai báo biến gồm có kiễu liệu ? câu chương trình lệnh G : Giúp học sinh phân tích toán hướng ... chương trình HĐ :Tìm hiểu thực hành H : lắng nghe toán G : Gọi học sinh toán tìm hiểu câu lệnh chương trình G : Bài toán yêu cầu ? G : Kết qua trình H : Thực hành viết chương hoán đổi ? trình...
 • 7
 • 268
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tiết 3) ppsx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tiết 3) ppsx
... Dùng công cụ đoạn thẳng vẽ - HS tích cực thực hành theo cạnh tam nhóm giác Dùng công cụ đoạn thẳng vẽ - Thực lưu hình vừa vẽ cạnh tứ giác Vẽ hình thang - Thực vẽ hình theo yêu cầu Cho trước ... đối xứng qua trục Hoạt động 3: Củng cố - Giáo viên yêu cầu HS vẽ hình thoi ABCD Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà - Học theo sách giáo khoa ghi, Ôn lại kiến thức học - Đọc (Bài tập thực hành) ... đỉnh D hình - Thực theo nhóm để hoàn thang ABCD dựa thành hình công cụ đoạn thẳng đường song song - Nhóm làm xong báo cáo kết Vẽ hình thang cân Cho trước ba đỉnh A, B, C Dựng đỉnh D hình thang...
 • 4
 • 812
 • 1

TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN LUYỆN, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP 4 MÔN TOÁN NĂM HỌC 20142015. THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG 302014

TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN LUYỆN, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP 4 MÔN TOÁN NĂM HỌC 20142015. THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014
... khảo phát triển Mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, em học sinh bạn Chân thành cảm ơn TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN LUYỆN, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 20 14- 2015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ ... TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN LUYỆN, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 20 14- 2015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 30-20 14 I/PHẦN TRẮC NGHIỆM : điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả ... nhất: 1919 46 4 646 37 19 46 37 19 × 46 × 37 46 × 37 23 × × 37 × × = × × = = = =1 2323 747 4 74 19 23 74 19 23 × 74 × 19 23 × 74 23 × 37 × Trường TH ……… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Lớp MÔN TÓAN- KHỐI...
 • 51
 • 428
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN CÓ ĐÁP ÁN HỌC KÌ II LỚP 4, LỚP 5 NĂM HỌC 20142015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG 302014.

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN CÓ ĐÁP ÁN HỌC KÌ II LỚP 4, LỚP 5 NĂM HỌC 20142015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG  VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.
... cảm ơn! MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN CÓ ĐÁP ÁN HỌC KÌ II LỚP 4, LỚP NĂM HỌC 2014-20 15 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 30-2014 ÔN CUỐI NĂM LỚP Tìm x a) 75 x x = 1800 b) 1 855 : x = 35 c) x ... Mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, em học sinh bạn Chân thành cảm ơn MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN CÓ ĐÁP ÁN HỌC KÌ II LỚP 4, LỚP NĂM HỌC 2014-20 15 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 30-2014 ... 3: Tổng hai số 45 hiệu hai số 15 số lớn là: A 60 B 15 C 30 D 45 Câu 4: Trung bình cộng hai số 45 Số lớn 50 số bé là: A 40 B 45 C 50 D 25 Câu 5: tạ yến = …… kg A 950 B 50 0 C 9 05 D 050 Câu 6: m2...
 • 46
 • 1,119
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP 2 NĂM HỌC 20142015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG 302014.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP 2 NĂM HỌC 20142015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030 025 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 20 14 -20 15 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 30 -20 14 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM, LỚP Năm học: 20 14 -20 15 ... đọc tham khảo phát triển Mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, em học sinh bạn Chân thành cảm ơn MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 20 14 -20 15 THEO ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030 025 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM, LỚP Năm học: 20 14 -20 15 Môn: Toán Ma trận đề kiểm tra Mạch kiến thức, Số câu số Mức TNKQ Số phép...
 • 35
 • 913
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tin 6 chuan 3 cotgiáo án tin 4 chuẩngiáo an tin 9 chuẩn 2 cộtgiáo án tin 12 chuẩngiáo án tin 11 chuẩngiáo án tin học 12 theo chương trình giảm tảigiáo án lớp 3 chuẩn ktkngiáo án tin học chuẩn ktkngiáo án lớp 3 dạy theo phương pháp bàn tay nặn bộttoan lop 3 tuan 23 theo thong tu 30giáo án tin học lớp 8 ban tự nhiên bài 7 câu lệnh lặp tt pptgiáo án tin học lớp 8 ban tự nhiên bài 8 lặp với số lần chưa biết trước tiết 2 pptxhuong dan danh gia xep loai giao vien thcs theo thong tu 30giao an tin 6 chuan ktkngiao an tin 6 chuandon xin hoc laiđơn xin miễn giảm học phí pdfdon xin thôi họcĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô