(Luận án tiến sĩ Toán học bằng tiếng anh) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU

Luận án tiến toán học: xấp xỉ và khai triển tiệm cận của phương trình hàm phi tuyến trong miền 2 chiều

Luận án tiến sĩ toán học: xấp xỉ và khai triển tiệm cận của phương trình hàm phi tuyến trong miền 2 chiều
... ( ) γ γ ⎧ − b 22 22 d1γ + b 12 12 d 2 ⎪ c1γ = , γ γ γ γ ⎪ − b11α11 − b 22 22 − b12b21α 12 21 ⎪ ⎨ γ γ − b11α11 d 2 + b21α 21 d1γ ⎪ , ⎪c2γ = γ γ γ γ − b11α11 − b 22 22 − b12b21α 12 21 ⎪ ⎩ ( )( ... HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH XẤP XỈ VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬN NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH HÀM PHI TUYẾN TRONG MIỀN HAI CHIỀU Luận văn Thạc sỹ Toán học Chuyên ngành : Toán Giải Tích Mã số : 1.01.01 ... b 22 22 D g1 (0) + b 12 12 Dγ g (0) ⎪ γ! γ! , ⎪c1γ = γ γ γ γ − b11α11 − b 22 22 − b12b21α 12 21 ⎪ ⎪ ⎨ γ γ γ ⎪ − b11α11 D g (0) + b21α 21 Dγ g1 (0) ⎪ γ! γ! , ⎪ c2γ = γ γ γ γ − b11α11 − b 22 22 ...
 • 75
 • 204
 • 0

Tóm tắt luận án tiến toán học về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ

Tóm tắt luận án tiến sĩ toán học về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ
... tượng nghiên cứu luận án không gian đều, ánh xạ co suy rộng không gian đều, điểm bất động, điểm bất động đôi, điểm bất động ba số lớp ánh xạ không gian với cấu trúc đều, số lớp phương trình tích ... kết luận án Đưa định lý khẳng định tồn tồn điểm bất động cho lớp ánh xạ (Ψ, Π)-co không gian Đưa định lý khẳng định tồn tồn điểm bất động cho lớp ánh xạ (β, Ψ1 )-co không gian Ứng dụng để tồn ... (to appear) 13 CHƯƠNG ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ TRONG KHÔNG GIAN ĐỀU SẮP THỨ TỰ BỘ PHẬN VÀ ỨNG DỤNG Trong chương này, đưa số định lý điểm bất động số lớp ánh xạ không gian thứ tự phận...
 • 27
 • 116
 • 0

Luận án tiến toán học:Ứng dụng phương pháp điểm bất động của Lê THị Phương Ngọc

Luận án tiến sĩ toán học:Ứng dụng phương pháp điểm bất động của Lê THị Phương Ngọc
... MINH - LÊ THỊ PHƯƠNG NGỌC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số : 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... vậy, đề tài luận án chúng tơi nghiên cứu cần thiết có ý nghĩa mặt lý thuyết áp dụng Trong luận án này, chúng tơi áp dụng phương pháp điểm bất động kết hợp với lý luận tính compact thơng dụng để khảo ... luận chương 1 MỞ ĐẦU Lý thuyết điểm bất động lý thuyết quan trọng Giải tích, với nhiều thành tựu mà bật ngun lý điểm bất động Brouwer (1912), Banach (1922) Schauder (1930) Ngun lý điểm bất động...
 • 165
 • 732
 • 1

Luận án tiến toán học cân bằng giả đơn điệu

Luận án tiến sĩ toán học cân bằng giả đơn điệu
... trên, luận án nghiên cứu nội dung sau toán cân toán cân hai cấp: • Nội dung Nghiên cứu xây dựng thuật toán giải toán cân giả đơn điệu toán tìm cực tiểu hàm chuẩn tập nghiệm toán cân giả đơn điệu ... Trong luận án tập trung nghiên cứu vấn đề sau toán cân toán cân hai cấp: • Xây dựng phương pháp giải toán cân giả đơn điệu áp dụng vào lớp toán cân hai cấp • Xây dựng phương pháp giải toán cân ... Thuật toán Đạo hàm tăng cường áp dụng cho lớp rộng lớn toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu theo tập nghiệm Lớp toán tử giả đơn điệu tổng quát, chứa lớp toán tử giả đơn điệu, đơn điệu, đơn điệu...
 • 107
 • 205
 • 0

MỐT SỐ ĐỊNH LYA DUY NHẤT CHO HỌ CÁC ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIA XẠ ẢNH PHỨC LUẬN ÁN TIẾN TOÁN HỌC

MỐT SỐ ĐỊNH LYA DUY NHẤT CHO HỌ CÁC ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIA XẠ ẢNH PHỨC LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC
... gian xạ ảnh phức Vì thế, vài định cho ánh xạ phân hình từ diện Riemann compact vào không gian xạ ảnh phức Pn (C) chứng minh số nhà toán học giới Năm 2001, A Sauer [21] chứng minh kết quả: Định ... chứa nhiều hai ánh xạ j=1 • Trong chương cuối luận án, mở rộng định lý Ru Xu cho ánh xạ phân hình từ diện Riemann compact vào không gian xạ ảnh Pn (C) Cụ thể, chứng minh định lý sau: Định lý C Giả ... Nevanlinna, vào năm 1975, H Fujimoto [5] tổng quát kết Nevanlinna cho trường hợp ánh xạ phân hình từ Cm vào Pn (C) Ông chứng minh hai ánh xạ phân hình f g từ Cm vào Pn (C), hai ánh xạ f g không suy...
 • 77
 • 466
 • 1

luận án tiến toán học hệ nhân tử trog nhóm phạm trù phân bậc

luận án tiến sĩ toán học hệ nhân tử trog nhóm phạm trù phân bậc
... quan đến nhóm phạm trù, nhóm phạm trù phân bậc, nhóm phạm trù bện phân bậc Ann -phạm trù 1.1 1.1.1 Nhóm phạm trù (bện) phân bậc Nhóm phạm trù Một nhóm phạm trù (G, , I, a, l, r) phạm trù monoidal ... vị kết hợp Một nhóm phạm trù bện -phân bậc (G, gr) phạm trù monoidal -phân bậc thỏa mãn điều kiện khớp nhóm phạm trù bện 1.2 1.2.1 Ann -phạm trù Ann -phạm trù Ann -phạm trù lớp phạm trù mô cấu trúc ... phạm trù phân bậc thu gọn phương pháp hệ nhân tử Trong tiểu mục này, sử dụng phương pháp hệ nhân tử N T Quang giới thiệu (2010) với nhóm phạm trù -phân bậc G, xây dựng nhóm phạm trù -phân bậc, ...
 • 52
 • 313
 • 0

Luận án tiến toán học: Phương trình vi phânhệ động lực

Luận án tiến sĩ toán học: Phương trình vi phân và hệ động lực
... Phương trình vi phân hệ động lực Mãsố đề tài: 100106 Lónh vực: TOÁN HỌC Hướng: Giải tích toán học, Tối ưu Điều khiển hệ thống Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THÀNH LONG Đơn vò chủ trì: Bộ môn Toán ... vi c triển khai vào đề tài luận án tiến luận văn thạc só Ba luận án tiến só theo hướng đề tài nầy hoàn thành 02 bảo vệ cấp Nhà nước (Luận án NCS Trần Ngọc Diễm NCS Bùi Tiến Dũng) 01 luận án ... dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào số toán biên phi tuyến Sử dụng phương pháp giải tích vào số toán biên phi tuyến Ứng dụng phương pháp điểm bất động tồn nghiệm phương trình Khảo sát phương trình...
 • 234
 • 352
 • 0

Luận án tiến toán học: Sử dụng phương pháp phi tuyến vào các bài toán biên

Luận án tiến sĩ toán học: Sử dụng phương pháp phi tuyến vào các bài toán biên
... công cụ Giải tích hàm phi tuyến xâm nhập vào toán biên phi tuyến cụ thể mức độ Tổng quát, phương pháp toán học chung để giải cho toán biên phi tuyến Các yếu tố phi tuyến xuất toán có ảnh hưởng nhiều ... NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHI TUYẾN VÀO CÁC BÀI TOÁN BIÊN Mã số: B 2005-18-01 THỜI GIAN THỰC HIỆN 12 THÁNG Từ tháng 06/2005 đến tháng 06/2006 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn ... đề tài nầy muốn sử dụng phương pháp phi tuyến như: phương pháp Galerkin, phương pháp compact đơn điệu, phương pháp xấp xỉ tuyến tính liên hệ với đònh lý điểm bất đọâng, phương pháp khai triển...
 • 149
 • 283
 • 0

Luận án tiến toán học: Sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin trong bài tóan biên phi tuyến

Luận án tiến sĩ toán học: Sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin trong bài tóan biên phi tuyến
... NHIÊN - TRẦN NGỌC DIỄM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ GALERKIN VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN Chuyên ngành: Toán Giải tích Mã số : 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ... thiết, có ý nghóa lý luận thực tiển Trong luận án nầy muốn sử dụng phương pháp Giải tích hàm phi tuyến như: phương pháp Galerkin, phương pháp compact đơn điệu, phương pháp xấp xỉ tuyến tính liên hệ ... Toán học từ trước đến quan tâm nghiên cứu Hiện công cụ Giải tích hàm phi tuyến xâm nhập vào toán biên phi tuyến cụ thể mức độ Tổng quát, phương pháp toán học chung để giải cho toán biên phi tuyến...
 • 110
 • 299
 • 0

Luận án tiến toán học: Sử dụng phương pháp giải tích trong bài tóan biên phi tuyến

Luận án tiến sĩ toán học: Sử dụng phương pháp giải tích trong bài tóan biên phi tuyến
... chưa có phương pháp toán học chung để giải cho toán biên phi tuyến Do nhiều toán biên phi tuyến chưa giải giải phần tương ứng với số hạng phi tuyến cụ thể Trong luận án khảo sát số toán biên có ... CHÍ MINH BÙI TIẾN DŨNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN Chuyên ngành : Mã số : TOÁN GIẢI TÍCH 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ... nhớt tuyến tính cứng đàn nhớt với ràng buộc đàn hồi phi tuyến bề mặt, ràng buộc liên hệ với lực cản ma sát nhớt Công cụ để khảo sát toán biên sử dụng trình bày luận án phương pháp Giải tích hàm phi...
 • 113
 • 588
 • 0

Luận án tiến toán học Toán tử Monge Ampère trong Cn và trên đa tạp Kähler compact

Luận án tiến sĩ toán học Toán tử Monge Ampère trong Cn và trên đa tạp Kähler compact
... luận án 13 0.5 Các kết đạt ý nghĩa đề tài Luận án nghiên cứu phương trình toán tử Monge - Ampère hàm đa điều hòa miền siêu lồi Cn hàm tựa đa điều hòa đa tạp K¨hler compact Một số kết a đạt luận ... 16 nghĩa toán tử Monge - Ampère cần thiết lý thuyết đa vị thu hút quan tâm nhiều nhà toán học lúc Trong [14], U Cegrell đưa lớp hàm đa điều hòa E0 (Ω), Fp (Ω), Ep (Ω) mà toán tử Monge - Ampère ... không gian tô pô δEχ 2.3.3 Toán tử Monge- Ampère không gian δEχ Trong [19], tác giả mở rộng toán tử Monge- Ampère từ lớp F tới lớp δF Tiếp đó, [27], toán tử Monge- Ampère mở rộng từ lớp E tới lớp...
 • 85
 • 361
 • 0

Luận án tiến toán học KHÔNG GIAN LORENTZ MINKOWSKI

Luận án tiến sĩ toán học KHÔNG GIAN LORENTZ MINKOWSKI
... kiu khụng gian i chiu hai khụng gian Lorentz- Minkowski l mt nhng chỳng tụi quan tõm nghiờn cu 1.3 Nhng nm gn õy mt s kt qu nghiờn cu mt kiu khụng gian i chiu hai khụng gian Lorentz- Minkowski ... mt i chiu hai khụng gian Lorentz- Minkowski lm ti lun ỏn tin s Mc ớch nghiờn cu Trong lun ỏn ny chỳng tụi nghiờn cu mt s tớnh cht hỡnh hc ca mt i chiu hai khụng gian Lorentz- Minkowski vi cỏc mc ... khụng gian R4 sau ú m rng lờn mt kiu khụng gian R4 (5) S dng cỏc kt qu t c theo hng nghiờn cu ng dng vo vic kho sỏt tớnh cht hỡnh hc ca mt s lp mt kiu khụng gian c bit khụng gian Lorentz- Minkowski...
 • 102
 • 246
 • 2

Luận án tiến toán học định tuyến

Luận án tiến sĩ toán học định tuyến
... toán mà đặt từ ban đầu: Bài toán Đề xuất, cải tiến mô hình toán học phân tích ảnh hưởng định tuyến lệch hướng kết hợp với đường trễ quang FDL Bài toán Đề xuất, cải tiến mô hình kết hợp định tuyến ... CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Chuyên ngành: BẢO ĐẢM TOÁN HỌC CHO MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG TÍNH TOÁN Mã số: 62.46.35.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Duy Lợi TS Võ Viết Minh Nhật ... thực gán bước sóng cho xác suất tắc nghẽn tối thiểu Đây loại toán quan trọng việc thiết kế mạng toàn quang Bài toán định tuyến phân phối (gán) bước sóng RWA chia làm hai loại: – Bài toán định tuyến...
 • 142
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ toán học docluận án tiến sĩ luật họcluận án tiến sĩ y họcluận án tiến sĩ đại học kinh tế quốc dânluận án tiến sĩ văn họcluận án tiến sĩ hóa họcluận án tiên sĩ y họcluận án tiến sỹ toán họcluận án tiến sĩ luật học pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở việt nam hiện naydanh sách luận án tiến sĩ luật họcđề tài luận án tiến sĩ luật họcdanh mục luận án tiến sĩ luật họcluận án tiến sĩ khoa học máy tínhluan an tien si co hocluận án tiến sĩ y học học viện quân yphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoaybài tập tuần logic và cách học tốt logicKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6gián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật국어1권li thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lapTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ