Đề kiểm tra lớp 6 thí điểm có file nghe

Trọn bộ đề kiểm tra anh 6 thí điểm

Trọn bộ đề kiểm tra anh 6 thí điểm
... going to play next? BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015– 20 16 Môn: Tiếng Anh MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2015– 20 16 Mức độ Nhận biết Chủ điểm Phonetic (15%) Vocabulary ... TN TN TL TL 6c(1,5đ) 4c(1đ) TL 6c (1,5đ) 4c (1đ) 4c(1 ,đ) 4c (1đ) 2c (0,5) 8c (2đ) 6c(1,5đ) 2c (0,5đ) 6c(1,5đ) Writing (20%) 4c (1đ) 4c(1đ) 8c(2đ) Listening (15%) 4c (1đ) 2c (0,5đ) 6c (1,5đ) Tổng ... 4c (1đ) 4c(1đ) 8c(2đ) Listening (15%) 4c (1đ) 2c (0,5đ) 6c (1,5đ) Tổng cộng Số câu 10c 8c 6c 8c 6c Số điểm Tỉ lệ 2,5đ 2đ 1,5đ 2đ 1,5đ 45% 35% 15% GVBM Đỗ Thùy Linh 18c(4,5đ) 22c(5,5đ) 4,5đ 5,5đ...
 • 5
 • 125
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 - HK II (Có đáp án và biểu điểm)

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 - HK II (Có đáp án và biểu điểm)
... - Bài Phát biểu viết công thức tổng quát phép nhân Phát biểu viết công thức tổng quát phép chia Tính đúng :-9 −4   Bài =  + ÷ a) b) 0.5 0.5 0.5 5 .6 30 = = −3 −10 −10 16 x− = 16 x= + ... - z t y x O 5.a Vì góc xOt góc tOy kề bù nên: xOt + tOy = 1800 => tOy = 1800 - xOt =>tOy = 1800 - 60 0 = 1200 Vậy tOy = 1200 5.b Vì Oz tia phân giác ... nhật Theo chu vi hình chữ nhật 11 0,25 11 ta có 2( + x ) = 3 11 11 => + x = :2 = 3 11 => x = - = 6 Diện tích hình chữ nhật là: 0,25 0,25 5 = (m2) 18 0,25 Vậy: Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật...
 • 3
 • 300
 • 2

4 đề kiểm tra lớp 6

4 đề kiểm tra lớp 6
... 3/ There four people in my family (am, is, are) 4/ They soccer after school (play, plays) 5/ I live a house (in, on, at) 6/ Ba gets up six o’clock (in, on, at) 7/ He ... She an apple now a eat b eats c is eating 4/ does Minh feel? a What b How c Where 5/ How many does he want? a oranges b beef c meat 6/ What would you like breakfast? a on ... jogging? a week a one b once c two 4/ I am going _ Ha Noi a visiting b visit c to visit 5/ We can see Ngoc Son Temple in a Ha Noi b Hue c HCM city 6/ They play sports three times a...
 • 4
 • 230
 • 3

de kiem tra lop 6

de kiem tra lop 6
... điểm) Ta có: abc deg = 1000abc + deg ( ) = ( abc + deg ) + 37.27 abc = abc + deg + 999abc 0,5đ Mặt khác 37.27abcM37 ( abc + deg ) M37 (theo gt) => abc deg M37 37 Vậy abc deg M37 abc + deg M 0,5đ Phòng ... só là: 2000-1444=5 56 Vì 5 56= 4.139 nên 5 56 chữ số viết đợc 139 số chẵn có chữ số.Số chẵn thứ 139 có chữ số là: 1000+139.2-2=12 76 Vậy chữ số thứ 2000 chữ số số 12 76 Đề KIểM TRA hết chơng i Môn: ... Tính nhanh a/ 39 + 143 + 61 b/ 68 .37 + 63 .68 c/ 10 + 11 + + 99 + 100 Bài 2: (3 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết a/ x - 105 : 21 = 15 b/ 24 + 5.x = 75: 73 c/ 231 - (x - 6) = 1339 : 13 Bài 3: (1...
 • 19
 • 224
 • 1

de kiem tra lop 6

de kiem tra  lop 6
... Máy tính điện tử nhận biết âm nhờ: a) Nghe âm b) Giải mã âm c) Mã hoá âm d) Tất phương án Câu 16: Thông tin dạng a) Chữ viết c) Quyển sách II b) Tấm bảng hiệu d) Tất dạng a, b c Điền vào chỗ...
 • 2
 • 174
 • 0

Gián án đề kiểm tra lớp 6

Gián án đề kiểm tra lớp 6
... statements are true or false 64 Listen and circle the letter of the correct answer 64 UNIT 10: STAYING HEALTHY 66 Test 66 Test 69 Listen and complete the sentences ... 115 UNIT 10 1 16 Test .1 16 Test 1 16 Test .1 16 Listening script .1 16 UNIT 11 1 16 Test .1 16 Test .117 ... 54 Test 56 Listen and check T( true) F (false) to the sentences .58 UNIT : THE BODY .59 Test 61 Test 63 Read the text and then decide...
 • 122
 • 249
 • 0

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( ĐÁP ÁN) pptx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( CÓ ĐÁP ÁN) pptx
... d.Label IV-Word form: (1 đ) 1.During his speech, he kept on straightening his tie(straight) 2.I don't care if you had had too much to drink.Your behavior last night was (defend) indefendable 3.The ... ngoặc: (1 đ) 1.It is essential that he (arrive) arrives before six 2.I asked for a telephone a year ago, but I(wait) am waiting now and the telephone haven't still (not come) come 3.It's no use(ask) ... died (8 ) in 50 years ago are no (9 ) more dangerous The study of science helps us widen our outlook and opens a whole new world for us.The progress of science is leading to a better and better (1 0) ...
 • 7
 • 310
 • 3

Đề kiểm tra lớp 6 môn vật lý

Đề kiểm tra lớp 6  môn vật lý
... đẩy vật đổi hớng lực Nêu đợc tác dụng ví dụ thực tế 1;cõu a 1; Cõu b S im 1 20% 10 Mỏy c n gin Tng s cõu hi Tng s im NI DUNG KIM TRA 10 100% PHềNG GD & T ễNG TRIU TRNG THCS THY AN KIM TRA HC ... Đo đợc thể tích lợng chất lỏng Xác định đợc thể tích vật rắn không thấm nớc bình chia độ, bình tràn 1;Cõu5 Tng Cp cao 2 20% 3; Cõu a,b,c 3 60 % Sử dụng đợc máy đơn giản phù hợp trờng hợp thực ... vo mt bỡnh cú CNN 5cm3, ng 125cm3 nc thỡ thy mc nc bỡnh dõng lờn n vch 160 cm3 Hi th tớch ca hũn ỏ ú l bao nhiờu? C õ u 6: (3) Mt cc nhụm cú th tớch 0,002m3 v cú lng 5,4kg a Tính trọng lợng cục...
 • 4
 • 2,386
 • 5

de kiem tra lớp 6

de kiem tra lớp 6
... 0,25 0,25 0,25 - Sè häc sinh khèi lµ: 3 36 17 = 68 (Häc sinh) 84 0,5 Sè häc sinh n÷ khèi lµ : Bµi (1,5 ®) 0,5 68 = 34 (Häc sinh) 0,25 Sè häc sinh nam lµ : 68 - 34 = 34 (Häc sinh) Tr¶ lêi: VËy sè ... Khoa häc tù nhiªn Bµi ®¸p ¸n bµi kiĨm tra häc kú II M«n: To¸n- líp N¨m häc 2009 - 2010 ( Thêi gian lµm bµi 90 ) Néi dung §iĨm 10 a) + = + = 5 5 =2 0,25 b) 0,25 6 − = − 14 14 14 =0 Bµi ( 2,0®) = 0,25 ... Bµi ( 2,0®) = 0,25 0,25 0,25 −3 : = 25 25 −3 −2 = d) 0,25 x a, V× Suy ra: = 21 0,5 0,25 21.x = 6. 7 21x = 42 x = Bµi (2,0 ®) Bµi (1,0 ®) b, 0,25 0,25 −3 −5 15 × = 35 c) 0,25 42 =2 21 VËy x = 2...
 • 4
 • 153
 • 0

de kiểm tra lớp 6

de kiểm tra lớp 6
... thức GV :Cho học sinh làm 171 trang 67 HS:Làm tập 171 trang 67 GV:Uốn nắn sữa sai GV:Yêu cầu học sinh làm tập 169 trang 66 GV:Sữa sai trình bày lại HS:Làm 169 trang 66 CUOI NAấM(tt) I>Ôn tập quy ... 63 = 72 63 = 72 = 20 = 140 c) b) 3.10 6. 5 6. 2 = d) = 5.24 6+ 3 GV:Hãy so sánh phân số c) 3.10 = 5.24 =2 HS:Làm tập b) d) 20 140 6. 5 6. 2 6+ 3 Bài 2:So sánh phân số: 14 60 a) 21 72 a) 14 60 ... so sánh hai phân số HS:Làm taapj1 Bài 172 /67 : Giải: Gọi số HS lớp 6C x(HS) Số kẹo chia : 60 13 = 47 ( chiếc) => x Ư(47) x > 13 => x = 47 Vậy số HS lớp 6C 47 HS II>Ôn tập rút gọn phân số, so sánh...
 • 8
 • 244
 • 0

để kiểm tra lớp 6

để kiểm tra lớp 6
... Doc doan van va tra loi cau hoi Hello! I am Oscar I am 14 years old I am from England There are people in my family: my father, my mother, my uncle, my sisters and I My father is 46 years old and ... voi cau tra loi tuong ung o cot B A 1, How is your grandmother? 2, Who are you? 3, How many rooms are there in your school? 4, What does your brother do? 5, Where are David and Mary from? 6, Who ... you! e, There are 16 rooms in our school f, He is a student g, They are from England h, I am 12, and my brother is i, I am fine, thanks! 1…D…… 2……A…… 3……E………… 4………F……… 5……G…… 6 B……… 7……C……… 8………H……...
 • 4
 • 136
 • 0

de kiem tra lop 6 ky ii

de kiem tra lop 6 ky ii
... rains D deserts II Odd one out (1,0p) A tomato B potato C flower D carrot A chicken B buffalo C cow D farm A often B twice C always D never A Canada B English C Chinese D Vietnamese III Choose ... câu: Số điểm: Tỷ lệ % 0,25 16 Tổng 8 2,0 Tỷ lệ 20% 4,0 Tỷ lệ 40% 4,0 Tỷ lệ 40% I Phonetic: ( x 0,25 = 1,25 p) B D A 4.B II Language focus: ( x 0,25 = 2,0 p) B A C D B III Matching: (0,25 x 5= 1,0p ... B D II. Vocabulary: (4x0,25=1,0p) C D B 4.A III Language focus ( x 0,25 = 2,0 p) B A C B D A C 8.D IV (0,25 x 5= 1,25 p) goes are is… doing can’t ride V Reading: (0,25 x = 1,0p; 0,5 x 3= 1,5p)...
 • 8
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra anh 6 thi diem ki 2đề kiểm tra lớp 6ma trận đề kiểm tra lớp 6đề kiểm tra toán 6 chương 3 có ma trậnđề kiểm tra văn 6 tiết 97 có ma trậnđề kiểm tra toán 6 chương 2 có ma trậnChỉ dẫn kỹ thuật hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng (ELV)Practicing speaking skill for students in grade 12RAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRelative clauses in the 10th rade program basic englishRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnChuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quanMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSimilarities and differences between cultural aspects of apology givings of vietnamese and english in communication and some particularly social situationsSome activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some experience teaching effective conditional sentences for students at tho xuan 5 high school in the national high school examinationSome experiences in teaching vocabulary of comprehensive levelBài 10. Nói giảm nói tránhBài 7. Đánh nhau với cối xay gióBài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)PHƯƠNG PHÁP SIÊU tốc GIẢI TRẮC NGHIỆM KHTN môn vật lý (tập 1), NGUYỄN ANH VINHSome methods in teaching pre writing helping class 11a2 improve their writing skillSome suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high schoolSOME SUGGESTIONS OF HOW TO MAKE WRITING ACTIVITIES EFFECTIVELY IN WRITING LESSONS AT UPPER SECONDARY SCHOOLHướng dẫn học sinh trường THPT thường xuân 3 nắm vững kiến thức về giảm phân, hình thành công thức giải bài tập di truyền trong nội dung bộ môn sinh học của bậc học trung học phổ thôngMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát tri