Ngân hàng câu hỏi 6 Bài lý luận chính trị

Baigiang 6 bai hoc Lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Baigiang 6 bai hoc Lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên
... tinh thần nhân dân Câu hỏi 6: Đoàn viên, niên cần làm để xây dựng hệ thống trị? Trả lời: Thanh niên lực lượng dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực Đảng hệ thống trị Vì vậy, niên cần nhận thức đầy đủ ... đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Nguyễn Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin Việt Nam, sáng lập trực tiếp huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, báo Thanh niên, xuất ... không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng niên; vào việc bồi dưỡng, rèn luyện hệ niên; công tác niên vấn đề sống dân tộc, nhân tố định thành bại cách mạng" Thanh niên lực lượng xã hội hùng hậu, có sức...
 • 45
 • 66
 • 0

BỘ ĐỀ THI NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO (BÀI TẬP)

BỘ ĐỀ THI NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO (BÀI TẬP)
... 5KΩ/V nối X Y 20V tầm đo 30V Volt kế B nối X Y 15V tầm đo 50V Tính độ nhạy volt kế B 10 Cho mạch điện hình vẽ: Nếu dùng volt kế có độ nhạy 10KΩ/V, có tầm đo 1V; 5V; 10V; 100V tầm đo sử dụng mà sai ... P3pha , Q3pha , S3pha? 27 Một watt kế có giới hạn đo cuộn dòng 5A - 10A, có giới hạn đo cuộn áp là110V-220V-440V, thang đo có 220 vạch Watt kế dùng để đo công suất tải mạch có điện áp tải 3000V, dòng ... Cũng với thang đo trên, xác đònh RX kim 1/4 thang đo? 29 Một cấu đo từ điện có R m =700Ω, Ifs = 100µA Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý tính điện trở Shunt (dạng Shunt Ayrton) mắc vào cấu đo để trở thành...
 • 10
 • 2,097
 • 10

ngân hàng câu hỏi môn hình 6

ngân hàng câu hỏi môn hình 6
... 45o, M = 60 o nờn A M b) M N P 60 o Cõu hi 4.4 Thụng tin chung * Chun cn ỏnh giỏ: Bit dựng thc o gúc o gúc Trang s (trong chun) : 77 Cõu hi: Cho hai gúc k nhau, bit xOy = 50o, yOt = 46o a) Tớnh ... nm gúc xOy v xOm xOy nờn tia Om nm gia hai tia Ox v Oy T ú tớnh c yOm = 60 o Do xOt xOm t ú tớnh c tOm 60 o Do vy yOm tOm 60 o v tia Om nm gia hai tia Oy, Ot Vy tia Om l phõn giỏc ca gúc yOt Cõu ... b) Dựng thc o gúc kim tra li kt qu va tớnh ỏp ỏn: a) Hai gúc k l gúc xOy v gúc yOt = 50o + 46o = 96o b) Dựng thc kim tra theo ỳng cỏch o xOt xOy tOy Cõu hi 4.5 Thụng tin chung * Chun cn ỏnh giỏ:...
 • 19
 • 199
 • 0

ngân hàng câu hỏi số học 6

ngân hàng câu hỏi số học 6
... = 40 + 120 x +20 = 160 x = 140 b/ ( 26 – 3x ): =4 26 – 3x = 20 3x =6 x =2 c/ 6x - = 31 6x = 31 + 6x = 36 x = 36 : x =6 d) 14 (x - ) = 28 (x – ) = 28 : 14 (x – ) = x =2+5 x = Câu * Mức độ: Vận dụng ... LUYỆN TẬP Câu1 + Mức độ:Thông hiểu + Dự kiến thời gian trả lời : 3phút + Nội dung câu hỏi - x∈ BC (6; 12;18) x < 110 x số: A/ 18 B/ 36 C/ 36; 72 D/ 36; 72; 108 E/ 18; 36; 72 Đáp án C/ 36; 72 Câu + ... – 1110 chia hết cho a/ 61 00 có chữ số hàng đơn vị (VD 61 = 6, 62 = 36, 63 = 2 16, 64 = 12 96, …) suy 61 00 – có chữ số hàng đơn vị Vậy 61 00 – chia hết cho b/ Vì 1n = ( n ∈ N ) nên 2120 1110 số tự...
 • 102
 • 257
 • 0

Đáp án ngân hàng câu hỏi và bài tập môn KĨ THUẬT NHIỆT

Đáp án ngân hàng câu hỏi và bài tập môn KĨ THUẬT NHIỆT
... Xác định thay đổi thể tích, nhiệt độ giảm xuống nửa (T1 = 2T2) Đáp án: - Quy đổi độ cao cột thuỷ ngân 0OC: H ck 00 C = H t 0C 0,172.10 3.t = 600( 1- 0,172.10-3 100 ) = 589,68 mmHg ( ) ( H mt 00 ... nén, biến thiên nội entanpi trình? Khi tính toán coi C = const Đáp án: - Quy đổi độ cao cột thuỷ ngân 0OC: H 0 C = H t C 0,172.10 t = 758( 1- 0,172.10-3 30 ) = 754 mmHg - Đổi đơn vị hệ SI: (...
 • 39
 • 160
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN TRỊ HỌC

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN TRỊ HỌC
... tổ của công ty đều có nguy phá sản Các quản trị viên cấp giữa ít hợp tác, các quản trị viên cao cấp thi không thống nhất Câu hỏi 57 Theo bạn, tại Hội đồng quản trị bổ ... Killer) nói rằng: “ Ông Killer, nói để ông biết cấp trực tiếp ông Báo cáo ông phải gửi lên cho Đây lần cuối cảnh cáo ông hội nghị, ông không nghe đưa ông xuống làm quản đốc để ông báo cáo vượt cấp ... hành máy đánh bột đó Họ đã phản ánh tình trạng không an toàn của thi ́t bị cho ông Thi nh không thấy ông giải quyết gì Câu hỏi 64 Bà Hương phải làm gì để giải quyết tình...
 • 7
 • 1,327
 • 16

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPT

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPT
... Buten-2 D sec-butylete Câu 57 Cho chất: (I) CH3CH(OH) CH2CH3 (II) CH3CH2OH (III) (CH3)3COH (IV) CH3CH(OH)CH3 Chất đề hiđrat hóa tạo anken? A (I) B (II) (III) C (IV) D (II) Câu 61 Cho sơ đồ : Xenlulozơ ... C4H9N, C5H11N Câu 47 Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc) Công thức amin công thức sau đây? A C2H5NH2 B CH3NH2 C C4H9NH2 D C3H7NH2 Câu 48 Hợp chất ... C2H2 C3H4 C CH4 C2H6 D C2H6 C3H8 Câu 50 Trung hòa 3,1 gam amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X đáp án nào? A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N Câu 51 Đốt cháy hoàn toàn hỗn...
 • 13
 • 546
 • 4

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh thi đại học
... loài sinh học ? A Loài sinh học hình thành từ kết CLTN B Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh giới C.Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh sản, đơn vị tổ chức tự nhiên D.Loài sinh học thể thống sinh ... vật vi sinh vật B động vật vi sinh vật C động vật bậc thấp D động vật thực vật Câu 10: Không dùng tia tử ngoại tác động gây đôt biến A hạt phấn B tế bào vi sinh vật C bào tử D hạt giống Câu 11: ... đái tháo đường người Câu 28: Đối tượng vi sinh vật sử dụng phổ biến tạo sản phẩm sinh học công nghệ gen là: A vi rút B vi khuẩn C thực khuẩn D nấm Câu 29: Các sản phẩm sinh học giống bò cừu...
 • 70
 • 451
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN MÔN CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN MÔN CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ
... (mã) câu hỏi được quy định X.Y Trong đo : + X tương đương số điểm câu hỏi (X chạy từ đến 5) + Y là câu hỏi thứ Y (Y chạy từ trở đi) Đề xuất các phương án tổ hợp câu hỏi thi ... pháp đo tần số? Câu hỏi 1.18: a) Kể tên phương pháp đo tần số phương pháp số? b) Nêu số ứng dụng phép đo tần số? Câu hỏi 1.19: a) Dùng Vôn mét để đo điện áp mạch phải mắc vôn mét với mạch cần đo ... câu hỏi thi thành các đề thi (Nếu thấy cần thi ́t) : Đề thi tổ hợp cách bốc thăm ngẫu nhiên với cấu trúc sau : + 01 Câu điểm + 01 Câu điểm + 01 Câu điểm + 01 Câu điểm Tổng điểm : 10 điểm...
 • 9
 • 749
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN ĐIỆN TỬ (CAO ĐẲNG)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN ĐIỆN TỬ (CAO ĐẲNG)
... cần đo Một thi t bò đo có độ nhạy lớn sai số thi t bò đo gây ra: A/ Càng bé B/ Càng lớn C/ Tùy thuộc phương pháp đo D/ Không thay đổi Độ tin cậy thi t bò đo phụ thuộc vào: A/ Độ phức tạp thi t ... cần đo D/ Tất Nếu thi t bò đo có cấp xác, phép đo trực tiếp có sai số: A/ Lớn phép đo gián tiếp B/ Nhỏ phép đo gián tiếp C/ Bằng với phép đo gián tiếp D/ Tất sai Việc chuẩn hoá thi t bò đo thường ... để tính: điện trở Shunt, điện trở tầm đo, tầm đo dòng, tầm đo áp, sai số phép đo Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương3 TT Câu hỏi đáp án Mở rộng tầm đo dòng điện cho ampere kế điện tử dùng...
 • 22
 • 819
 • 4

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐẠI HỌC)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐẠI HỌC)
... Một thi t bò đo có độ nhạy lớn sai số thi t bò đo gây ra: A/ Càng bé B/ Càng lớn C/ Tùy thuộc phương pháp đo D/ Không thay đổi Độ tin cậy thi t bò đo phụ thuộc vào: A/ Độ phức tạp thi t bò đo ... Người thực phép đo B/ Môi trường C/ Đại lượng cần đo D/ Tất Nếu thi t bò đo có cấp xác, phép đo trực tiếp có sai số: A/ Lớn phép đo gián tiếp B/ Nhỏ phép đo gián tiếp C/ Bằng với phép đo gián tiếp ... phép đo − Cách đo dòng điện điện áp trò số lớn − Độ nhạy điện áp DC AC − Các phương pháp giải toán để tính: điện trở Shunt, điện trở tầm đo, tầm đo dòng, tầm đo áp, sai số phép đo Ngân hàng câu...
 • 22
 • 2,701
 • 33

ngân hàng câu hỏi đại số lớp 8

ngân hàng câu hỏi đại số lớp 8
... y = x+ y Câu 84 : Mã nhận diện câu hỏi: Tự luận * Mức độ tư duy: Vận dụng Thời gian: 8' Câu hỏi: Tìm x biết: x = (với a số a≠0) Đáp án x = => x = : => x = => x = Câu 85 : Mã nhận diện câu hỏi: ... với x ≠0) Vậy dấu điền Câu 57: Mã nhận diện câu hỏi: Tự luận * Mức độ tư duy: Vận dụng Thời gian: 8' Câu hỏi: Thực hiên phép tính : Đáp án: :=.= = Câu 58: Mã nhận diện câu hỏi: Tự luận * Mức ... ;1 = 1 Câu hỏi 4: Mã nhận diện câu hỏi: Tự luận * Mức độ tư duy: Vận dụng Thời gian : 5' Câu hỏi: Cặp phân thức sau có không? Đáp án = 2.(12x +23x+5) =(3x+5).(8x+2) Câu 5: Mã nhận diện câu hỏi:...
 • 109
 • 208
 • 1

Đáp án ngân hàng câu hỏi môn KĨ THUẬT NHIỆT 2

Đáp án ngân hàng câu hỏi môn KĨ THUẬT NHIỆT 2
... ln r2 C2 = tw1 ( tw1 tw ) Thay C1 v C2 ln r1 r ln r2 d2 ...
 • 14
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóangân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm anh vănngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toánngân hàng câu hỏi thi môn đo lường điện điện tử đại họcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm triết họcngân hàng câu hỏi ôn thi tin họcngân hàng câu hỏi ktnnâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam trong xu thế hội nhậpnâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh thăng longngân hàng thương mại cổ phầnkhái quát về ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển hà tâyhoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trườngthực trạng công tác thẩm định các dự án vay vốn đầu tư xây dựng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nộinội dung câu hỏi tự luận dạng bài tập tình huốngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây