ĐỀ ÔN MÔN BẢNG TÍNH QTKD SỐ 1

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: Chuyên đề ôn thi Đại học về số phức

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: Chuyên đề ôn thi Đại học về số phức
... Trang Chun đề luyện thi đại học số phức Dạng 1: Tìm phần thực, phần ảo, mơđun số phức liên hợp số phức: Bài Tìm phần thực, phần ảo, mơđun số phức liên hợp số phức sau: 2) z = (2 + i)3 – (3 - i)3 3) ... mai” Trang Chun đề luyện thi đại học số phức 26 Cho số phức: z1 = + 2i, z2 = – 4i Xác định số phức z ≠ thoả mãn: z1.z số thực z = ( z ) 27 Tìm số phức z thoả mãn: a) ( z − 1) z + 2i số thực z = ... 12 Số phức Trần Só Tùng CHƯƠNG IV SỐ PHỨC I SỐ PHỨC Khái niệm số phức · Tập hợp số phức: C · Số phức (dạng đại số) : z = a + bi (a, bỴ R , a phần thực, b phần ảo, i đơn vò ảo, i2 = –1) · z số...
 • 27
 • 977
 • 0

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 CHỦ ĐỀ 5: CÂN BẰNG TĨNH CỦA VẬT RẮN pdf

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 CHỦ ĐỀ 5: CÂN BẰNG TĨNH CỦA VẬT RẮN pdf
... D 63 26 Câu 5. 15: Cho dạng cân sau: I Cân sách nằm mặt bàn ngang II Cân lật đật III Cân khỉ treo Cân bền A I, II B II, III.* C I, III D Tất dạng cân Câu 5.16: Cách sau làm cho vật có mặt chân ... với vật rắn A dời điểm đặt lực dọc theo giá mà không làm thay đổi tác dụng lực lên vật. * B momen lực đồng quy trục không lực có chung điểm đặt C tổng hình học vectơ lực tác dụng lên vật rắn không ... tổng hình học vectơ lực tác dụng lên vật rắn không tổng momen lực không D tổng momen lực tác dụng lên vật rắn không tổng lực không ...
 • 4
 • 207
 • 1

ĐỀ ÔN MÔN HÓA HỌC SỐ 4 doc

ĐỀ ÔN MÔN HÓA HỌC SỐ 4 doc
... ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ A 11 B 21 A 31 C 41 A A 12 C 22 C 32 C 42 B C 13 C 23 A 33 B 43 C B 14 B 24 A 34 C 44 A D 15 A 25 C 35 A 45 A B 16 B 26 C 36 B 46 B C 17 D 27 A 37 A 47 B C 18 D 28 C 38 B 48 C C ... 0,054g H2O CTPT B là: A.C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 Câu 16: Có dung dịch đựng lọ nhãn: BaCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, NaOH, Na2CO3 Chỉ dùng quỳ tím ta nhận biết được: A BaCl2 B NaOH ,BaCl2, NH4Cl, ... gam có 2, 24 lit khí bay Nếu đốt hết X dẫn hết sản phẩm khí vào bình dd Ca(OH)2 dư, thấy có 20 gam kết tủa.Hai hydrocacbon là: A CH4, C2H2 B CH4, C3H4 C C2H4, C3H8 C C2H6, C3H4 Câu 42 : Cho hh...
 • 10
 • 80
 • 0

ĐỀ ÔN MÔN HÓA HỌC SỐ 5 pptx

ĐỀ ÔN MÔN HÓA HỌC SỐ 5 pptx
... B thu 0,8 mol CO2 0,9 mol H20 CTPT % (theo số mol)của rượu hh là: A CH3OH 50 % C2H5OH 50 % B C2H5OH 50 % C3H7OH 50 % C C2H5OH 33,33% C3H7OH 66.67% D C2H5OH 66,67% C3H7OH 33.33% Câu 26: Nung hhA: ... NO2 B NO C N2O D N2 @ - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ D 11 B 21 C 31 C 41 B A 12 C 22 A 32 A 42 C A 13 D 23 B 33 D 43 A D 14 C 24 A 34 C 44 A A 15 B 25 C 35 C 45 B B 16 B 26 A 36 B 46 B C 17 A 27 C 37 ... có khối lượng phân tử 24/29 khối lượng phân tử E Tỉ khối E không khí Công thức cấu tạo E là: A.C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOC2H5 D CH3COOC3H7 Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại sắt...
 • 9
 • 76
 • 0

ĐỀ ÔN MÔN HÓA HỌC SỐ 10 docx

ĐỀ ÔN MÔN HÓA HỌC SỐ 10 docx
... H2O  (5) HCl + Mg  ; (6) Kim loại R + HNO3  Phản ứng phản ứng oxi hóa khử: A 1,2,4,5,6 B 2,6,3 C 1,4,5,6 D 1,2,5,6 Câu 10: Có chất: Cu (1); HCl (2); ddKNO3 (3); ddFeSO4 (5); ddFe2(SO4 )3 (6); ... R-NO2 +Fe +H2O→Fe3O4 +R-NH2 Các hệ số theo thứ tự chất là: A 4,9,4,3,4 B 4,8,4,3,4 C 2,4,2,3,4 D 2,3,2,3,4  Câu 18: Cho pứ X+ NO3 + H+  M2+ + NO +H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 3,4,8,3,4,4 ... gam Vậy A là: A CH4O B C2H6 O C C3H8O D C4H10O Câu 30: Ba chất hữu X, Y, Z chứa C, H, O Khi đốt cháy chất lượng oxy cần dùng oxy có chất tính theo số mol thu CO2, H2O có tỉ lệ khối lượng tương...
 • 8
 • 92
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI CHẤT LƯỢNG SỐ 2 MÔN VẬT LÝ 10

ĐỀ ÔN TẬP THI CHẤT LƯỢNG SỐ 2 MÔN VẬT LÝ 10
... 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D B D A B D C C D D B C D C B D B ... Câu 25 : Một vật khối lượng 2, 5kg chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái nghỉ .Vật 800cm 5s Gia tốc vật hợp lực tác dụng lên vật A 0,64m/s2; 1,6 N B 640m/s2; 1600N C 17,9m/s2; 89,5N D 3,2m/s2 ... 3,2m/s2 ; 3 ,2 N Câu 26 : Một chiếu thuyền chạy ngược dòng sông Sau 10 km, khúc gỗ trôi theo dòng sông sau phút trôi A 12 km/h 100 m Vận tốc thuyền xuôi dòng B 14km/h C 10 km/h D 20 km/h Câu 27 : Một...
 • 5
 • 181
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI CHẤT LƯỢNG SỐ 3 MÔN VẬT LÝ 10

ĐỀ ÔN TẬP THI CHẤT LƯỢNG SỐ 3 MÔN VẬT LÝ 10
... 4 83 15 A 4 83 16 D 4 83 17 C 4 83 18 B 4 83 19 D 4 83 20 C 4 83 21 D 4 83 22 C 4 83 23 B 4 83 24 A 4 83 25 A 4 83 26 C 4 83 27 B 4 83 28 A 4 83 29 B 4 83 30 B 4 83 31 C 4 83 32 A 4 83 33 C 4 83 34 D 4 83 35 D 4 83 ... nhiêu? A 100 N/m B 50N/m C 104 N/m D 200N/m HẾT made cauhoi dapan 4 83 A 4 83 A 4 83 B 4 83 B 4 83 D 4 83 D 4 83 B 4 83 A 4 83 A 4 83 10 B 4 83 11 D 4 83 12 C 4 83 13 D 4 83 14 ... lên vật A 50N B 210N C 100 N D 70N Câu 33 : Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực có độ lớn 5N, 4N, 3N Góc hai lực 3N 4N là: A 410 B 590 C 900 D 30 0 Câu 34 : Chọn phát biểu đúng: Điều kiện cân vật...
 • 5
 • 246
 • 0

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
... DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2 010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Nêu chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng giới đề Đại hội lần ... đời nhà nước dân chủ nhân dân nước Đông Âu: Trong năm 19 44 – 19 47 nước dân chủ nhân dân Đông Âu đời tiến hành nhiều cải cách quan trọng… b) Kinh tế : - Năm 19 49, tổ chức Hội đồng tương trợ kinh ... nghĩa, Đông Âu xã hội chủ nghĩa IV.b Trình bày vai trò quốc tế Liên bang Xô viết từ năm 19 45 đến năm 19 91 (3 điểm) - Liên Xô nước có vai trò quan trọng việc đánh bại phát xít Đức vào tháng - 19 45,...
 • 4
 • 202
 • 0

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 2 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 2 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 20 10 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) I Phân tích điều kiện bùng nổ ý nghĩa lịch sử phong trào cách ... làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kì 20 08 – 20 09 Việt Nam luôn coi trọng hòa bình lên án khủng bố - Trong 25 năm thực công đổi mớt đất nước (từ năm 1986 đến năm 20 10), Việt ... trình thực công đổi đất nước 1986 - 20 10, (2 điểm) Việt Nam ngày “tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng quốc tế hội nhập ngày sâu rộng vào giới đại - Tại Đại hội Đảng lần VI ( 12 - 1986),...
 • 4
 • 201
 • 0

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
... DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) I (1,0 đ) II (3, 0 đ) Nêu hoạt động yêu nước Phan Bội Châu Phan ... độ quân chủ, đề cao dân quyền Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng học kinh nghiệm từ phong trào cách mạng 1 930 – 1 931 phong trào dân chủ 1 936 – 1 939 ? a) Đảng ... định quyền lãnh đạo lực lãnh đạo - Bài học xây dựng liên minh công - nông : Qua phong trào khối liên minh công nông hình thành Dưới lãnh đạo Đảng, công nông đoàn kết với tầng lớp nhân dân khác...
 • 5
 • 225
 • 0

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 5 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 5 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) I Nêu ... dịch Đường số 18), chiến dịch Quang Trung (chiến dịch Hà - Nam - Ninh) Trong đông xuân 1 951 – 1 952 , ta mở chiến dịch phản công tiến công địch Hòa Bình Sau chiến dịch Tây Bắc thu đông 1 952 chiến ... hai, từ năm 50 , đấu tranh giành độc lập diễn sôi châu Phi, khởi đầu từ năm 1 952 Ai Cập Libi thuộc Bắc Phi - Năm 1960, gọi năm châu phi” với 17 nước trao trả độc lập Tiếp đó, năm 19 75, Môdămbích...
 • 4
 • 196
 • 0

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 6 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 6 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Tại ngày ... Tám 1945 Từ năm 1930 đến năm 1945, qua thời kỳ lịch sử, Đảng ta giải hai II (3 điểm) nhiệm vụ dân tộc dân chủ ? Phân tích sáng tạo Đảng việc giải hai nhiệm vụ a) Từ năm 1930 đến năm 1945, Đảng ... Cộng sản Đông Dương đề thị “Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” a) Tại Nhật đảo Pháp ? - Ngày 22 - - 1940, Nhật thức nhảy vào Đông Dương, thực dân Pháp câu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương...
 • 5
 • 213
 • 0

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ ÔN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) I Trình bày hoàn cảnh đời nước Việt ... Việt Nam diễn mạnh mẽ c) Từ năm 1 973 – 1991 : - Với sức mạnh kinh tế - tài ngày lớn, từ nửa sau năm 70 , Nhật Bản cố gắng đưa sách đối ngoại riêng - Năm 1 973 , Nhật thi t lập quan hệ ngoại giao ... với Trung Quốc Năm 1 978 , Hiệp ước Hòa bình Hữu nghị Nhật – Trung kí kết - Sự đời học thuyết Phucưđa vào tháng - 1 977 coi mốc đánh dấu trở châu Á Nhật, coi trọng quan hệ Nhật – Mĩ - Học thuyết Kaiphu...
 • 5
 • 208
 • 0

Xem thêm