Bài giảng môn Quản trị học Chương 4

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
... theo 11 Công 12 Duy trì công 13 14 Tinh công 3- hành vi Các nhu tâm xã tâm xã lao © 2011 by Faculty of Business Administration tâm xã Elton Mayo -Nghiên nhà máy -Thay -Quan sát ... Faculty of Business Administration 4- Lý Mô hình toán Máy tính kê phái Sàng Duy trì 5S Tiêu hóa sinh © 2011 by Faculty of Business Administration 5- môi © 2011 by Faculty of Business Administration ... Hành vi Môi QT tình Khoa Hành nhiên © 2011 by Faculty of Business Administration Frederick Taylor nguyên Nghiên cách công pp khác pp thành nguyên...
 • 20
 • 1,655
 • 0

Bài giảng môn quản trị học chương 1 đại cương về quản trị

Bài giảng môn quản trị học chương 1  đại cương về quản trị
... Nhà quản trị chia thành loại • Quản trị viên cao cấp • Quản trị viên cao cấp • Quản trị viên cấp trung • Quản trị viên cấp trung • Quản trị viên cấp sở • Quản trị viên cấp sở 1. 2.2 Nhà quản trị ... tế LOGO Nội dung chương 1 Khái niệm quản trị Nhà quản trị Quản trị khoa học, nghệ thuật 1. 1 Khái niệm quản trị 1. 1 .1 Khái niệm Mary Parker Follett cho “ Quản trị nghệ thuật đạt mục đích thông qua ... chức quản lý thông tin tổ chức NỘI DUNG I Đại cương quản trị II Quá trình phát triển lý thuyết quản trị III Môi trường quản trị IV Thông tin quản trị V Ra định VI Hoạch định VII Tổ chức quản trị...
 • 28
 • 300
 • 0

Bài giảng môn quản trị học chương 2 quá trình phát triển của lý thuyết quản trị

Bài giảng môn quản trị học chương 2  quá trình phát triển của lý thuyết quản trị
... dung chương thuyết cổ điển quản trị thuyết tâm xã hội quản trị thuyết định lượng quản trị thuyết quản trị theo trình Khảo hướng quản trị đại LOGO thuyết cổ điển quản trị 1.1 Quá ... đồng  Quản trị trình liên tục chức quản trị hoạch định, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo kiểm tra Các chức gọi chức chung quản trị 4 thuyết Quản trị theo trình (tt) LOGO QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ Theo ... cạnh lao động quản trị  Đầu kỷ 20 , Federik W.Taylor đặt móng cho quản trị học đại 1.3 thuyết cổ điển quản trị LOGO Phát triển châu Âu Mỹ vào giai đoạn cuối TK 19, đầu TK 20 thuyết phân...
 • 20
 • 404
 • 0

Bài giảng môn quản trị học chương 3 môi trường quản trị

Bài giảng môn quản trị học chương 3  môi trường quản trị
... trọng môi trường Môi trường tạo hội nguy đe dọa đến tổ chức  Nghiên cứu môi trường giúp tổ chức xác định hướng đắn định  Dự báo xu hướng phát triển thị trường 1 .3 Phân loại môi trường Môi trường ... Môi trường hoạt động tổ chức Mục tiêu Trình bày khái niệm môi trường, nhóm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức Phân tích nội dung tác động môi trường vĩ mô, vi mô môi trường nội ... Văn hoá tổ chức Môi trường vĩ mô Yếu tố tự nhiên Văn hoá Khoa học Xã hội kỹ thuật Tổ chức Kinh tế Chính trị 2.1 Môi trường trị - luật pháp  Thể chế trị nước  Tính ổn định mặt trị  Luật pháp...
 • 33
 • 1,297
 • 2

Bài giảng môn quản trị học chương 4 thông tin trong quản trị

Bài giảng môn quản trị học chương 4  thông tin trong quản trị
... nhà quản trị  Hệ thống thông tin phải lựa chọn, sàng lọc phân phối thông tin cho cấp bậc lãnh đạo  Cung cấp thông tin cố vấn giúp nhà quản trị đưa định tối ưu 3 Đảm bảo thông tin cho nhà quản ... thống thông tin (tt) Quan sát Thực nghiệm Thông tin Tại bàn Điều tra Thu thập thông tin Hệ thống thông tin (tt) Thủ công Dữ liệu Máy tính Thống kê Tổng hợp/so sánh Xử lý thông tin Thông tin Hệ ... Thông tin Hệ thống thông tin (tt) ị ỉ th Ch Mệnh lệnh Qu yế địn t h Người thừa hành Nhà quản trị Trực tiếp Văn Phổ biến thông tin Đảm bảo thông tin cho nhà quản trị  Cung cấp thông tin phù hợp với...
 • 16
 • 289
 • 1

Bài giảng môn quản trị học chương 5 ra quyết định

Bài giảng môn quản trị học chương 5  ra quyết định
... chức  Quyết định huy, điều khiển  Quyết định phối hợp  Quyết định kiểm tra II 2.3 Phân loại định quản trị Theo thời gian thực  Quyết định dài hạn  Quyết định trung hạn  Quyết định ngắn hạn ... loại định quản trị Theo cấp định Quyết định cấp Nhà nước, cấp Bộ  Quyết định cấp công ty  Quyết định phòng, xưởng  Quyết định cấp tổ III Tập thể tham gia thảo luận, chuẩn bị định  Tạo định ... loại định quản trị III Tổ chức tham gia thảo luận định IV Tiến trình định & giải vấn đề V Các công cụ định I 1.1 Khái niệm Khái niệm  Quyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản trị nhằm định...
 • 36
 • 420
 • 1

Bài giảng môn quản trị học chương 6 hoạch định

Bài giảng môn quản trị học chương 6  hoạch định
... loại hoạch định III Mục tiêu IV Hoạch định sách chiến lược V Hoạch định tác nghiệp LOGO I Khái niệm  Hoạch định chức chức nhà quản trị Các chức khác dựa chức Hoạch định A B Tổ chức QUẢN TRỊ Lãnh ... dàng kiểm tra LOGO II Các loại hoạch định  Có nhiều loại hoạch định khác nhau:  Hoạch định chiến lược: dài hạn  Hoạch định chiến thuật: hàng năm, hàng quí  Hoạch định tác nghiệp: hàng tháng, ... loại hoạch định (tt) Các mục tiêu Kế hoạch chiến lược Kế hoạch hoạt động Kế hoạch chuyên biệt Kế hoạch tiêu chuẩn Các chương trình Các sách Các dự án Thủ tục Ngân sách Qui định LOGO II Các loại hoạch...
 • 31
 • 1,087
 • 0

Bài giảng môn quản trị học chương 8 lãnh đạo

Bài giảng môn quản trị học chương 8  lãnh đạo
... 9.1 Lãnh đạo  Lựa chọn phong cách lãnh đạo Việc lựa chọn phong cách lãnh đạo tùy thuộc vào yếu tố sau: • Tùy thuộc vào đặc điểm nhà quản trị (trình độ, lực, hiểu biết tính cách nhà quản trị) ... đạo Phân loại theo mức độ tập trung quyền lực  Phong cách lãnh đạo độc đoán  Phong cách lãnh đạo dân chủ  Phong cách lãnh đạo tự Lãnh đạo Phân loại theo mức độ quan tâm đến công việc quan tâm ... Lãnh đạo 3.1 Khái niệm  Lãnh đạo tác động, thúc đẩy, làm thay đổi quan niệm, thái độ người khác để họ làm việc tốt  Lãnh đạo dẫn điều khiển, lệnh người khác phải làm theo công việc giao  Lãnh...
 • 21
 • 1,220
 • 1

Bài giảng môn quản trị học chương 9 kiểm tra

Bài giảng môn quản trị học chương 9  kiểm tra
... thải IV Kiểm tra hoạt động kinh doanh 4.1 Kiểm tra hoạt động kinh doanh: Mục đích:  Đảm bảo mục tiêu lợi nhuận  Đo lường nỗ lực nhà quản trị  Bao gồm kiểm tra toàn kiểm tra phận:  Kiểm tra toàn ... trọng công tác kiểm tra Cải tiến Sửa chữa Phát sai sót II Các loại hình kiểm tra Kiểm tra lường trước - Kiểm tra đồng thời - Kiểm tra phản hồi - Dự báo Kỹ thuật xét duyệt đánh giá chương trình ... Nội dung chương Khái niệm Các loại hình kiểm tra Công cụ kiểm tra Kiểm tra hoạt động kinh doanh I Khái niệm  Khái niệm: Kiểm tra quản trị nỗ lực có hệ thống nhằm thiết...
 • 19
 • 704
 • 5

Bài giảng môn quản trị học

Bài giảng môn quản trị học
... NHÀ QUẢN TRỊ Ai NHÀ QUẢN TRỊ CÁC CẤP VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Vai KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Kỹ Là Kỹ Mối quan hệ giữa kỹ năng và  cấp bậc quản trị Quản trị viên cấp cao Quản trị viên cấp trung Quản ... như toán học,  điều khiển học,  kinh tế học    QUẢN TRỊ LÀ KHOA HỌC QUẢN TRỊ LÀ KHOA HỌC  Quản trị là một nghệ thuật    Người ta thường xem quản trị là một nghệ thuật còn  người  quản trị là  người  nghệ  sĩ  tài  năng.  Quản ... Chương Tổng quan quản trị học NỘI DUNG CHƯƠNG KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ Mary Parker Follett cho KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ Sự cần thiết phải quản trị Là Các chức quản trị Là chức tiến trình quản trị, bao gồm:...
 • 30
 • 796
 • 3

bài giảng môn quản trị học

bài giảng môn quản trị học
... LOGO Chương Nhập môn quản trị học NỘI DUNG CHƯƠNG KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ Mary Parker Follett cho KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ Sự cần thiết phải quản trị Là Các chức quản trị CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ HOẠCH ĐỊNH TỔ ... vực, chức quản trị DN điều kiện hoàn cảnh định Kỹ nhân Kỹ chuyên môn Kỹ tư KỸ NĂNG QuẢN TRỊ KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Là Kỹ Kỹ 16 Mối quan hệ kỹ cấp bậc quản trị Quản trị viên cấp cao Quản trị viên ... 31 QUẢN TRỊ LÀ KHOA HỌC 32 Quản trị nghệ thuật  Người ta thường xem quản trị nghệ thuật người quản trị người nghệ sĩ tài Quản trị khác với hoạt động sáng tạo khác chỗ nhà ‘nghệ sĩ quản trị phải...
 • 35
 • 600
 • 2

Bài giảng môn Quản trị học

Bài giảng môn Quản trị học
... hạn quản trị 15, … tầm hạn quản trị 15 rộng tầm hạn quản trị 10 Những lợi ích tầm hạn quản trị rộng - Tầm hạn quản trị rộng làm giảm chi phí cho quản trị - Tầm hạn quản trị rộng máy quản trị ... Trang 11 Bài giảng môn Quản trị học Là lý thuyết Quản trị đầu tiên, đánh dấu bước ngoặc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Những tư tưởng lý thuyết Quản trị khoa học tảng cho lý thuyết quản trị sau ... Trang 21 Bài giảng môn Quản trị học - Sử dụng công cụ máy tính vào quản trị mà ngày thành cao trào Tóm tắt lý thuyết định lượng quản trị Lý thuyết định lượng quản trị lấy hiệu quản trị làm mục...
 • 88
 • 328
 • 0

Bài giảng môn: Quản trị học docx

Bài giảng môn: Quản trị học docx
... + Quản trị chất lượng + Quản trị Marketing + Quản trị sản xuất + Quản trị tài + Quản trị kế toán + Quản trị hành chính, văn phòng 11 QUẢN TRỊ 1.2 Quản trị học Quản trị học (QTH) ngành KH nghiên ... CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ Quản trị Tổ chức QT khoa học, nghệ thuật, nghề Kết hiệu QT Đối tượng, nội dung PPNC QT Lịch sử đời phát triển lý thuyết QT QUẢN TRỊ 1.1 Quản trị a Khái niệm Quản trị trình ... vấn đề quản trị theo quan điểm lịch sử, quan điểm tổng hợp quan điểm hệ thống 21 SỰ RA ĐỜI CỦA LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 6.1 Trường phái cổ điển a Học thuyết quản trị khoa học b Học thuyết quản trị hành...
 • 36
 • 561
 • 0

trọn bộ bài giảng môn quản trị học

trọn bộ bài giảng môn quản trị học
... PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Mô tả hướng tiếp cận quản trị quan điểm cổ điển: quản trị quan liêu, quản trị khoa học quản trị tổng quát Trình bày ... động quản trị tổng quát (các chức quản trị) Các chức quản trị (các hoạt động quản trị tổng quát): Hoạch định – Tổ chức – Phối hợp – Điều khiển – Kiểm tra Phẩm chất huấn luyện quản trị QUẢN TRỊ ... BẬC QUẢN TRỊ Thường phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp Nhỏ: có cấp Lớn: Có nhiều cấp Quản Quản trị cấp cao trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp tác nghiệp Nhân viên tác nghiệp CẤP BẬC QUẢN...
 • 221
 • 238
 • 0

Bài giảng môn quản trị học đai cương

Bài giảng môn quản trị học đai cương
... II Cơ cấu tổ chức quản lý Khái niệm Đây phạm trù khoa học quản lý, phản ánh mối quan hệ quản lý, cấp quản lý, khâu trình quản lý Đối với quản lý doanh nghiệp: coi cấu tổ chức quản lý phân chia ... hội (quản lý) Bản chất quản lý: quản lý đồng nghĩa với trình điều khiển xã hội mang đặc trưng đây: - Các hệ thống quản lý phân chia thành chủ thể quản lý đối tượng quản lý - Các tác động quản ... Mọi trình quản lý gắn với thông tin, để quản lý tốt cần phải xây dựng hệ thống quản lý thông tin phù hợp Như quản lý tác động có mục tiêu, có hướng đích chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý tổ...
 • 63
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap tinh huong mon quan tri hoc chuong 4slide bài giảng môn quản trị họcbài giảng môn quản trị học đại cươngđề cương bài giảng môn quản trị họcvideo bài giảng môn quản trị họcdownload bài giảng môn quản trị họcbai giang quan tri hoc chuong 4bài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại học viện tài chínhbai tap quan tri hoc chuong 4bai tap tinh huong mon quan tri hoc chuong to chucbai tap tinh huong mon quan tri hoc chuong 1bai tap tinh huong mon quan tri hoc chuong 3bai tap tinh huong mon quan tri hoc chuong 2bài tập và đáp án môn quản trị học chương 1bài giảng môn quản trịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm