XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MONITER CHO HỆ VI XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG

Lập trình điều khiển lôgic cho hệ thống xả tràn bể chứa nước thải tự động

Lập trình điều khiển lôgic cho hệ thống xả tràn bể chứa nước thải tự động
... giúp cho sinh viên có cách nhìn cụ thể hệ thống, dây truyền tự động đƣợc lập trình điều khiển tự động Em thực đề tài : “ Lập trình điều khiển lôgic cho hệ thống xả tràn bể chứa nước thải tự động ... thiết bị điều khiển tự động bán tự động Các công nghệ cũ dần đƣợc thay thiết bị đại kèm công nghệ đại Thiết bị tiên tiến với hệ thông điều khiển lập trình điều khiển, hệ thống lập trình điều khiển, ... thống bơm xả tràn đặt nối tiếp với bể điều hòa đồng thời nối tiếp với bể aerotank Trong đồ án, em lập trình điều khiển logic cho hệ thống xả tràn bể chứa nƣớc thải Để bể điều hòa chứa nƣơc thải không...
 • 65
 • 262
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển tự động hệ thống xử nước thải của nhà máy lắp ráp ô tô VIDAMCO

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển tự động hệ thống xử lý nước thải của nhà máy lắp ráp ô tô VIDAMCO
... đồ án “khảo sát hệ thống xử nước thải nhà máy lắp ráp ô VIDAMCO ,vì ta trình bày tổng quan vấn đề ô nhiễm môi trường nước xử nước thải nhà máy 2.2 Các nguồn nước thải nhà máy 2.2.2 Nước ... việc xử nước thải cần sử dụng quy trình xử đại hệ thống tự động hóa cao Sau năm học tập, em giao đồ án tốt nghiệp với đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát điều khiển tự động hệ thống xử nước ... thống xử nước thải nhà máy lắp ráp ô VIDAMCO Nội dung đồ án gồm có chương: Chương 1: Giới thiệu chung nhà máy lắp ráp ô VIDAMCO Chuơng 2: Hệ thống xử nước thải nhà máy Sinh viên: Võ...
 • 86
 • 329
 • 1

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF
... sở nhằm cung cấp cho sinh vi n ngành Điện - Điện tử phương pháp phân tích tổng hợp mạch sở để thiết kế hệ thống Điện - Điện tử Nhằm giúp sinh vi n hiểu rõ thêm lý thuyết, giáo trình thực hành ... thuyết, giáo trình thực hành Phân tích mạch DC – AC hướng dẫn cho sinh vi n sử dụng phầm mềm mô để giải mạch kiểm chứng định luật học Trong chương trình sử dụng phần mềm Electronic Workbench 5.12 ... cho phép ta thiết kế thử với nhiều nguồn tín hiệu: nguồn sin, xung, … Và nhiều thiết bị mô oscilloscope, VOM, Bode Plotter, Logic Probe… 1.2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 1.2.1 Chạy chương trình...
 • 29
 • 2,463
 • 31

Tài liệu Hướng dẫn lập trinh cho hệ vi xử pptx

Tài liệu Hướng dẫn lập trinh cho hệ vi xử lý pptx
... #include thu t toán th nh t ta có th th c hi n b c nh sau: org 00h ; a ch reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t ... ng trình t o tr giây ;k t thúc ch thu t toán th hai, ch org 00h ljmp main org a ch ;cho sáng èn LED n i v i P1 ;tr giây ;t t èn LED n i v i P1 ;tr giây ;quay tr l i ti p t c nh th ... ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov a,p1 cpl a mov p1,a èn LED lcall delay1s...
 • 6
 • 232
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử pdf

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý pdf
... reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t è lên vùng véct ng t p1,#0 delay1s p1,#0ffh delay1s main delay1s: ; ây ch end ng trình t ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret end Trong hai ch ng trình có s d ng ch ng trình “delay1s” Ch ng tiêu th th i gian ch t kho ng s v i trình s d ng l nh NOP th ch anh 12MHz Có vòng l p t o 10(c...
 • 6
 • 347
 • 1

LẬP TRÌNH ASSEMBLY CHO HỆ VI XỬ

LẬP TRÌNH ASSEMBLY CHO HỆ VI XỬ LÝ
... Bài giảng kỹ thuật vi xử - GV Ngô Công Thắng Chương Lập trình Assembly cho hệ vi xử dịch, có tác dụng dẫn cho chương trình dịch thực công vi c Ta vi t dòng lệnh chữ hoa chữ thường ... Bài giảng kỹ thuật vi xử - GV Ngô Công Thắng Chương Lập trình Assembly cho hệ vi xử Khai báo tương đương với khai báo sau: M4 DB 4,3,2,1,5,5,6,1,5,5,6 + Đối với vi xử Intel, ta lưu trữ ... chương trình Tên_CTChính ENDP ;Khai báo chương trình Tên_CTCon PROC ;Các lệnh chương trình - 24 - Bài giảng kỹ thuật vi xử - GV Ngô Công Thắng Chương Lập trình Assembly cho hệ vi xử RET...
 • 14
 • 402
 • 6

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử pptx

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý pptx
... reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t è lên vùng véct ng t p1,#0 delay1s p1,#0ffh delay1s main delay1s: ; ây ch end ng trình t ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret end Trong hai ch ng trình có s d ng ch ng trình “delay1s” Ch ng tiêu th th i gian ch t kho ng s v i trình s d ng l nh NOP th ch anh 12MHz Có vòng l p t o 10(c...
 • 6
 • 170
 • 0

Tài liệu Lập trình cho hệ vi xử pdf

Tài liệu Lập trình cho hệ vi xử lý pdf
... reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t è lên vùng véct ng t p1,#0 delay1s p1,#0ffh delay1s main delay1s: ; ây ch end ng trình t ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret end Trong hai ch ng trình có s d ng ch ng trình “delay1s” Ch ng tiêu th th i gian ch t kho ng s v i trình s d ng l nh NOP th ch anh 12MHz Có vòng l p t o 10(c...
 • 6
 • 202
 • 0

điều khiển máy vẽ bằng vi xử 8051

điều khiển máy vẽ bằng vi xử lý 8051
... nghiệp Điều khiển máy vẽ vi xử PHẦN I GIỚI THIỆU 1/LỜI GIỚI THIỆU Trước đây, máy cắt kim loại thông thường, vi c điều khiển chuyển động thay đổi vận tốc phận, máy thực tay Với cách điều khiển ... dễ dàng nhanh chóng Dựa phương pháp điều khiển vò trí theo chương trình số nêu, đề tài luận văn là: Điều khiển máy vẽ vi xử Máy vẽ đề cập máy vẽ có khả vẽ liên tục đường nét hình cho trước ... BÀN VẼ TRONG LUẬN VĂN Máy vẽ thiết kế luận văn máy vẽ điều khiển theo chương trình số Phần máy vẽ gồm hai trục X,Y để điều khiển vò trí qua lại bút vẽ mặt phẳng vẽ trục Z gắn trực tiếp với bút vẽ...
 • 186
 • 377
 • 0

kỹ thuật vi xử và lập trình assemly cho hệ vi xử

kỹ thuật vi xử lý và lập trình assemly cho hệ vi xử lý
... môn Các hệ đếm, mã hóa, phần tử điện tử số Chương 2: Kiến trúc hệ vi xử Chương 3: Bộ vi xử Intel 8088 Chương 4: Lập trình Assembly cho hệ vi xử (*) Chương 5: Thiết kế hệ vi xử chuyên ... vào/ra Chương 9: Một số chủ đề nâng cao/Bài tập lớn Thi hết môn Tài liệu tham khảo [1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997 [2] Kỹ thuật vi xử Lập trình Assembly cho hệ vi xử ... vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001 [3] Bài giảng khác Các sách tham khảo khác kiến trúc hệ vi xử (The Intel Microprocessors), lập trình hợp ngữ Assembly, lập trình hệ thống...
 • 54
 • 221
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo và điều chỉnh liên tục đồng thời nồng độ ôxy hoà tan phục vụ quan trắc và điều khiển tự động hệ thống xử nước thải

Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo và điều chỉnh liên tục đồng thời nồng độ ôxy hoà tan phục vụ quan trắc và điều khiển tự động hệ thống xử lý nước thải
... xử nước thải 29 M áy Hình Sơ đồ hệ thống đo DO đa kênh phục vụ đo đạc áy Hình Sơ đồ hệ Đ thống đo DO đa kênh phục vụ đo đạc đa tầng môi trường Điều khiển DO: dựa kết đo DO, đối chiếu với điều ... thuộc vào nhiệt độ đo nồng độ oxy hòa tan nước, bắt buộc phải đo nhiệt độ Nguyên tắc đo hệ thống biểu diễn theo sơ đồ đây: M Sen Sensor S ensor Hình Sơ đồ hệ thống đo DO đa kênh phục vụ đo đạc ... tối ưu hóa số công đo n trình xử nước thải Đồng thời hệ thống đo áp dụng lĩnh vực nghiên cứu khác theo dõi hàm lượng oxy hòa tan điểu chỉnh tự 30 động bể lên men công nghệ sinh học, bể nuôi...
 • 114
 • 182
 • 0

thiết kế hệ thống điều khiển nhệt độ bằng vi xử

thiết kế hệ thống điều khiển nhệt độ bằng vi xử lý
... nhau.Các cách thức giao tiếp vi xử chủ vi xử tớ ,các vi xử tớ liên lạc với mà liên lạc thông qua vi xử chủ 2.4 Chương trình điều khiển: Thực vi c giao tiếp vi xử kit chủ ,giữa kit chủ ... phương pháp điều khiển tối ưu IV.Mô hình tổng quát phương pháp đo nhiệt độ: 1.Mô hình hệ thống điều khiển: Hệ thống đo điều khiển nhiệt độ đạng hệ thống thu thập liệu Nhìn chung hệ thống thu thập ... ứng hệ thống chép lại giá trò tín hiệu vào r(t) ta có hệ thống điều khiển theo chương trình Ví dụ: hệ thống điều khiển máy công cụ CNC ,điều khiển tự động nhà máy xi măng Hoàng Thạch ,hệ thống...
 • 118
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương trình điều khiển tivi cho androidchương trình điều khiển tv cho iphonebộ vi điều khiển so với bộ vi xử lý cùng dùng chunglập trình assembly cho hệ vi xử lýkỹ thuật vi xử lý lập trình assembly cho hệ vi xử lýxây dựng chương trình điều khiển cho s7 300123doc vn nghien cuu tong quan can cau kone xay dung chuong trinh dieu khien he thong cap nguon va co cau quaynghiên cứu tổng quan cần cẩu kone xây dựng chương trình điều khiển hệ thống cấp nguồn và cơ cấu quaytong quan ve can cau kone xay dung chuong trinh dieu khien co cau nang ha hangchuyên đề xây dựng chương trình điều khiển từ xa với mô hình client servercho he thong dieu khien xe tu hanh theo yeu cau khi an nut khoi dong xe tu dong chay tu a> b den b dung cho 10 phut sau do tro ve a ve den a cho 7 phut sau do lai tien tro ve b viet doan chuong trinh dieu khien xe tu hanh lap lai 20xây dựng chương trình điều khiện trạm trộn bê tông dung plc misubishi fx3uxây dựng chương trình điều khiểnkhối dữ liệu dùng chung lưu trữ các dữ liệu chung cần thiết cho việc xử lý chương trình điều khiểnkhối dữ liệu dùng riêng lưu trữ các dữ liệu riêng cho một chương trình nào đó cho việc xử lý chương trình điều khiểnBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. CompetitionsUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicDạy học đồng loạt cả lớp