thuốc bệnh khoa răng hàm mặt và khoa tai mũi họng

Tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Bệnh viện răng hàm mặt trung ương

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện răng hàm mặt trung ương
... chung Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Phần 2: Những vấn đề lí luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Bệnh viện Phần 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo ... 3: thực trạng tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Bệnh viện hàm mặt trung ơng 3.1 Đặc điểm lao động Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ơng Đặc điểm sản xuất kinh doanh Bệnh viện sản xuất ... bảng phân bổ tiền lơng 3.3 Kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 3.3.1 Các tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng, kế toán sử dụng tài khoản sau: TK...
 • 69
 • 322
 • 1

Tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Bệnh viên răng hàm mặt trung ương

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viên răng hàm mặt trung ương
... chung Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Phần 2: Những vấn đề lí luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Bệnh viện Phần 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo ... bảng phân bổ tiền lơng 3.3 Kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 3.3.1 Các tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng, kế toán sử dụng tài khoản sau: TK ... phần 3: thực trạng tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Bệnh viện hàm mặt trung ơng 3.1 Đặc điểm lao động Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ơng Đặc điểm sản xuất kinh doanh Bệnh viện sản xuất...
 • 69
 • 196
 • 0

Nhận xét tình trạng mọc răng kết quả xử trí các tai biến ở bệnh nhân răng khôn hàm dưới tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

Nhận xét tình trạng mọc răng và kết quả xử trí các tai biến ở bệnh nhân răng khôn hàm dưới tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội
... theo dõi , xử trí ,điều trị thích hợp cho loại khôn TBTC, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nhận xét tình trạng mọc kết xử trí tai biến bệnh nhân khôn hàm Bệnh viện hàm mặt trung ương nội" Với mục ... nguyên nhân gây tai biến + Nhận xét việc xử trí tai biến nhiễm trùng chỗ trước nhổ + Nhận xét kết xử trí nguyên nhân dựa vào tiêu chí :  Tai biến nhổ răng: - Gãy chóp răng, gãy chân - Vì xương ... quanh xương hàm) Ýt gặp viêm xương, viêm hạch.v.v… + Nhóm tai biến cho 7: Tai biến sâu cổ 7; Tiêu xương ổ mặt xa + Nhóm tai biến khác: Tai biến đau nửa mặt; Tai biến thay đổi, rối loạn tình trạng...
 • 99
 • 556
 • 7

nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả phẫu thuật nang chân răng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nang chân răng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội
... m lâm sàng, c n lâm sàng c a nang chân 2- Đánh giá k t qu ph u thu t nang chân t i khoa Ph u thu t t o hình hàm m t B nh vi n Răng Hàm M t trung ương N i t 01/12/2009 ñ n 31/7/2010 CHƯƠNG I ... n hành nghiên c u ñ tài: “Nh n xét ñ c ñi m lâm sàng, c n lâm sàng ñánh giá k t qu ph u thu t nang chân t i B nh vi n Răng Hàm M t trung ương N i.” nh m hai m c tiêu: 1- Nh n xét ñ c ñi m lâm ... b nh nang chân răng: 1.3.2.1.D ch t h c nang chân a.T l m c: Nang chân nang hay g p nh t lo i nang c a xương hàm Theo s li u c a Killey (1977) [21] : nang chân chi m 68% t ng s nang xương hàm...
 • 105
 • 678
 • 6

nhận xét lâm sàng hình ảnh xquang răng mọc ngầm tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương từ năm 2011-2012

nhận xét lâm sàng và hình ảnh xquang răng mọc ngầm tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương từ năm 2011-2012
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI *** NGUYN HONG YN NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG XQUANG RĂNG NGầM TạI VIệN RĂNG HàM MặT TRUNG ƯƠNG Từ 2011 2012 Chuyờn ngnh: Rng hm mt KHểA LUN TT NGHIP BC ... hỡnh nh Xquang cú nhng bin phỏp kp thi trỏnh nhng bin chng khụng mong mun, chỳng tụi i sõu vo nghiờn cu biu lõm sng v hỡnh nh Xquang ca rng mc ngm vi mc tiờu: Nhn xột lõm sng v hỡnh nh Xquang ... phỏp Xquang xỏc nh rng ngm: Cỏc phim Xquang Phim sau huyt rng Phim cn S lng phim (n) 13 T l (%) 7,3 Phim panorama Phim CT Scanner Phim CT conebeam 179 25 100 14 2,2 Biu 5: Cỏc phng phỏp Xquang...
 • 55
 • 328
 • 0

NHẬN xét KÍCH THƯỚC NGANG CUNG RĂNG hàm TRÊN dưới ở một NHÓM SINH VIÊN TUỔI từ 18 đến 25 ĐANG học tại VIỆN đào tạo RĂNG hàm mặt năm 2013

NHẬN xét KÍCH THƯỚC NGANG CUNG RĂNG hàm TRÊN và dưới ở một NHÓM SINH VIÊN TUỔI từ 18 đến 25 ĐANG học tại VIỆN đào tạo RĂNG hàm mặt năm 2013
... tin hnh trờn 80 sinh viờn tui t 18 - 25 vi t l nam/n l 1/1 Bng Kớch thc ngang cung rng ca hai hm trờn mu Cung rng KTN R33 R44 R55 R66 Hm trờn SD X 35,83 1,68 44 ,25 1,99 49,53 2,26 54,29 2,48 Hm ... kớch thc ngang cung rng hm trờn qua rng nanh, rng hm nh th nht, th hai v rng hm ln th nht luụn ln hn KTN cung rng qua cỏc rng hm di tng ng KTN cung rng tng dn t trc sau Bng Kớch thc ngang cung rng ... nghiờn cu trờn 252 mu hm ca ngi Malai [2] Khi so sỏnh kt qu nghiờn cu, chỳng tụi thy KTN cung rng nhúm sinh viờn Rng Hm Mt cú khp cn loi I rng hn so vi nghiờn cu ca Lu Th Thanh Mai trờn sinh viờn...
 • 3
 • 144
 • 2

Hướng dẫn chuẩn đoán điều trị một số bệnh về răng hàm mặt

Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt
... BỘ Y TẾ HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ RĂNG HÀM MẶT (Ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế) HÀ NỘI ... trắng đục, nâu vàng Màu trắng đục, nâu vàng men men, ngà Vị trí Hố rãnh mặt nhai, mặt gần, xa, mặt mặt Toàn mặt răng, bị chấn thƣơng gây chết hàm sữa tủy, nhiều Mặt gần, xa, mặt mặt thiểu sản ... Màu trắng đục, nâu vàng men men, ngà - Hố rãnh mặt nhai, mặt gần, xa, mặt mặt hàm sữa Vị trí - Mặt gần, xa, mặt mặt cửa nanh sữa Ê buốt ngà Toàn mặt răng, bị chấn thƣơng gây chết tủy, nhiều thiểu...
 • 208
 • 237
 • 0

Ebook hướng dẫn chẩn đoán điều trị một số bệnh về răng hàm mặt phần 2

Ebook hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt phần 2
... miệng bên bệnh sƣng cứng, khít hàm IV ĐIỀU TRỊ Nguyên tắc Dẫn lƣu mủ điều trị nguyên nhân Điều trị cụ thể 2. 1 Điều trị toàn thân: Kháng sinh nâng cao thể trạng 2. 2 Điều trị chỗ - Rạch dẫn lƣu mủ ... nhiễm độc IV ĐIỀU TRỊ Nguyên tắc Dẫn lƣu mủ điều trị nguyên nhân Điều trị cụ thể 2. 1 Điều trị toàn thân Kháng sinh nâng cao thể trạng 2. 2 Điều trị chỗ Rạch dẫn lƣu mủ theo đƣờng miệng mặt a Đƣờng ... ấn vào vùng mang tai IV ĐIỀU TRỊ Nguyên tắc Dẫn lƣu mủ điều trị nguyên nhân Điều trị cụ thể 2. 1 Điều trị toàn thân Kháng sinh nâng cao thể trạng 2. 2 Điều trị chỗ Rạch dẫn lƣu mủ - Kỹ thuật +...
 • 88
 • 269
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ RĂNG HÀM MẶT, NĂM 2015

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ RĂNG HÀM MẶT, NĂM 2015
... lý để bảo vệ mô quanh - Ngăn ngừa tái phát bệnh - Giảm Phác đồ điều trị - Bƣớc 1: Pha điều trị mở đầu + Trong giai đoạn điều trị này, ƣu tiên điều trị cấp cứu miệng nhƣ viêm tủy cấp, viêm quanh ... Inlay, Onlay + Điều trị biến chứng hở tủy có + Có thể tiến hành tẩy trắng răng bị nhiễm màu + Nứt vỡ răng: phục hồi thân điều trị tủy hở tủy + Tiêu chân răng: loại bỏ u hạt, điều trị tủy, hàn phục ... nhựa hàm - Các bƣớc + Lấy dấu hàm đổ mẫu + Làm tạm, gối sáp + Thử cắn ghi tƣơng quan hàm + Lên + Thử + Ép nhựa hoàn thiện hàm (tại Labo) + Lắp hàm + Hƣớng dẫn bệnh nhân cách sử dụng bảo quản hàm...
 • 207
 • 187
 • 0

QUI TRÌNH ỨNG DỤNG PHẦN mềm CÔNG NGHỆ 3d để CHẨN đoán BỆNHRĂNG hàm mặt PHỤC vụ điều TRỊ nắn CHỈNH RĂNG, cấy GHÉP IMPLANT PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH XƯƠNG hàm

QUI TRÌNH ỨNG DỤNG PHẦN mềm CÔNG NGHỆ 3d để CHẨN đoán BỆNH lý RĂNG hàm mặt PHỤC vụ điều TRỊ nắn CHỈNH RĂNG, cấy GHÉP IMPLANT và PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH XƯƠNG hàm
... liệu bệnh nhân chụp phần mềm 3D hình máy chụp CTCB Bước 3: Phân tích phim CTCB phần mềm 3D A Để chẩn đoán phụcvụ điều trị kéo ngầm nắn chỉnh Xác định ngầm Điều chỉnh hình để quan sát lắt cắt mặt ... đặt IP Phục hình Theo dõi phục hình C Đối với chẩn đoán điều trị phẫu thuật chỉnh hình xương hàm Xác định biến dạng xương hàm theo chiều 10 Điều chỉnh hình để quan sát lắt cắt mặt phẳng mặt phẳng ... cung hàm Nắn chỉnh ngầm Dùng phương tiện, lực kéo nắn chỉnh vị trí thích hợp cung B Điều trị trì Kết thúc điều trị Chẩn đoán phục vụ điều trị cấy ghép Implant nha khoa Xác định tình trạng xương hàm...
 • 19
 • 257
 • 1

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC tại BỆNH VIỆN RĂNG hàm mặt TP hồ CHÍ MINH năm 2014

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC tại BỆNH VIỆN RĂNG hàm mặt TP hồ CHÍ MINH năm 2014
... giá hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc Vì tiến hành đề tài Phân tích hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện Răng Hàm ... Mặt TP. Hồ Chí Minh năm 2014 nhằm mục tiêunhưsau: Phân tích hoạt động lựa chọn mua thuốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh năm 2014 Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát quản lý sử dụng thuốc ... thuốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh năm 2014 Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh...
 • 93
 • 223
 • 1

Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện răng hàm mặt TP hồ chí minh năm 2014

Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện răng hàm mặt TP hồ chí minh năm 2014
... giá hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc Vì tiến hành đề tài "Phân tích hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện Răng Hàm ... Mặt TP. Hồ Chí Minh năm 2014" nhằm mục tiêunhưsau: Phân tích hoạt động lựa chọn mua thuốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh năm 2014 Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát quản lý sử dụng thuốc ... thuốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh năm 2014 Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh...
 • 99
 • 217
 • 1

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM.doc

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM.doc
... phải có công tác quản trị nhân doanh nghiệp lựa chon đề tài: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM” Trong thời gian thực tập Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM, ... Bệnh viện Đề tài gồm chương: - Chương 1: Lý luận chung quản trị nhân - Chương 2: Thực trạng quản trị nhân Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM - Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị ... cứu công tác quản trị nhân Bệnh viện thấy công tác thực tương đối tốt Tuy nhiên có vài khó khăn bệnh viện số điểm hạn chế định Vì mạnh dạn đưa số biện pháp góp phần hoàn thiện quản trị nhân Bệnh...
 • 74
 • 1,103
 • 15

Thực trạng về quản trị nhân sự tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Thực trạng về quản trị nhân sự tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM
... Lý luận chung quản trị nhân - Chương 2: Thực trạng quản trị nhân Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM - Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM Luận ... kết bệnh viện 2009) 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN 2.2.1 Hoạch định phân tích công việc thực tế bệnh viện 2.2.1.1 Hoạch định phân tích Tuyển dụng lao động Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM ... 1.3.2 Nhân tố người 32 1.3.3 Nhân tố nhà quản trị 32 1.4 Sự cần thiết việc hoàn thiện quản trị nhân 33 Chương 2: Thực trạng quản trị nhân Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM...
 • 74
 • 965
 • 10

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TP.HCM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TP.HCM
... dựng quỹ từ thiện góp phần cải thiện môi trường văn hóa bệnh viện, giúp cho cán công nhân viên đoàn kết hiểu biết lẫn 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN Luận văn ... − Công tác quản lý đội ngũ cán công nhân viên có tay nghề cao lỏng lẻo, chưa khai thác hết khả họ, dẫn đến quy trình khám chữa bệnh trì trệ, suất chưa cao − Một số cán công nhân viên bệnh viện ... lượng phân tích công việc Căn vào thực trạng công tác quản trị nhân bệnh viện việc phân tích công việc bệnh viện cần phải giải số vấn đề sau: Phân tích công việc phải cán chuyên trách đảm nhận tiến...
 • 15
 • 507
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bệnh viện răng hàm mặt trung ương tại tphcmkhoa chinh nha benh vien rang ham mat trung uongnghiên cứu được thực hiện tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội là một trong những tuyến chuyên khoa cuối cùng của chuyên ngành phẫu thuật hàm mặttổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện răng hàm mặt trung ươngbệnh viện răng hàm mặt hồ chí minhbệnh viện răng hàm mặt nguyễn chí thanhbệnh viện răng hàm mặt sài gònbệnh viện răng hàm mặt huếbệnh viện răng hàm mặtbệnh viên răng hàm mặt thành phố hcmbệnh viên răng hàm mặt trần hưng đạobệnh viện răng hàm mặt quận 3bệnh viện răng hàm mặt trung ương thành phố hcmbệnh viện răng hàm mặt trung ương giờ làm việcbệnh viện răng hàm mặt trung ương hồ chí minhNhững câu ca dao và tục ngữ hay nhất về thầy cô 2011Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì IGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátTrang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCKinh nghiệm thi tuyển dụng cho công ty sam sungNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTslide môn pháp luật đại cương (full)Thuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngPhân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng nhiệt kỷ thuậtBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)CHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCBài giảng địa lí việt namAnh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Bài giảng quy hoạch du lịch