thuốc bệnh khoa phụ sản

Khảo sát cách sử dụng thuốc chống ung thư tại khoa phụ ung thư bệnh viện phụ sản trung ương

Khảo sát cách sử dụng thuốc chống ung thư tại khoa phụ ung thư bệnh viện phụ sản trung ương
... nghiên cứu đề tài Khảo sát cách sử dụng thuốc chống ung thư khoa Phụ Ung thư Bệnh viện phụ sản Trung Ương với mục tiêu - Khảo sát việc thực thuốc ung thư dựa bệnh án bệnh nhân Khảo sát quy trình ... NỘI NGUYỄN THÙY GIANG KHẢO SÁT CÁCH SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG UNG THƯ TẠI KHOA PHỤ UNG THƯ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: ThS Trịnh Trung Hiếu ThS Thân Thị ... sơ bệnh án bệnh nhân định điều trị thuốc ung thư khoa Phụ Ung thư bệnh viện phụ sản Trung Ương viện từ 20/7/2013 đến tháng 20/2/2014 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh án khoa Phụ Ung thư định điều trị thuốc...
 • 57
 • 383
 • 1

đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng 

đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng 
... CTL601 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: xuất thuốc Khoa chức NV khoa dƣợc Thủ kho Kế toán Hồ sơ liệu Thông tin lĩnh thuốc ... Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Chức + Khoa Dƣợc bệnh ... 18 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng b) Sơ đồ luồng liệu mức tiến trình: Xuất thuốc f Phiếu dự trù sử dụng thuốc j Sổ xuất thuốc 2.4 Thông tin...
 • 66
 • 291
 • 0

xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng

xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng
... nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Chức + Khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản ... nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ... tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: xuất thuốc Khoa chức NV khoa dƣợc Thủ kho Kế toán Hồ sơ liệu Thông tin lĩnh thuốc Phiếu...
 • 66
 • 265
 • 0

xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng

xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng
... nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Chức + Khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản ... nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ... tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: xuất thuốc Khoa chức NV khoa dƣợc Thủ kho Kế toán Hồ sơ liệu Thông tin lĩnh thuốc Phiếu...
 • 66
 • 448
 • 1

xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng

xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa dược bệnh viện phụ sản hải phòng
... nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Chức + Khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản ... nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu khoa Dƣợc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ... tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: xuất thuốc Khoa chức NV khoa dƣợc Thủ kho Kế toán Hồ sơ liệu Thông tin lĩnh thuốc Phiếu...
 • 66
 • 242
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc theo danh mục thuốc tại khoa sản bệnhbệnh viện phụ sản

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc theo danh mục thuốc tại khoa sản bệnh lý bệnh viện phụ sản tư
... hình sử dụng thuốc theo danh mục thuốc khoa Sản bệnh bệnh viện Phụ sản Trung ương” với mục tiêu nghiên cứu là: Phân tích ABC, VEN, ABC/VEN danh mục thuốc khoa Sản bệnh – BV Phụ Sản Trung Ương ... 1.1 Danh mục thuốc bệnh viện 1.1.1 Khái niệm danh mục thuốc bệnh viện Danh mục thuốc (DMT) danh sách thuốc sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe, bác sĩ kê đơn thuốc nằm danh mục [47] DMT BV danh ... Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LẠI THỊ HỒNG TƢƠI PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC THEO DANH MỤC THUỐC TẠI KHOA SẢN BỆNH LÝ BỆNH VIỆN PHỤ - SẢN TRUNG ƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời...
 • 119
 • 1,214
 • 6

Khảo sát cách sử dụng thuốc chống ung thư tại khoa phụ ung thư, bệnh viện phụ sản TW

Khảo sát cách sử dụng thuốc chống ung thư tại khoa phụ  ung thư, bệnh viện phụ sản TW
... thực thuốc chống ung thư Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Khảo sát cách sử dụng thuốc chống ung thư khoa Phụ ung thư Bệnh viện phụ sản Trung Ương‖ với mục tiêu - Khảo sát ... trình pha chế thuốc Tại khoa Phụ ung thư Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trình pha chế thuốc chống ung thư thực xe tiêm phòng tiêm Các sai lệch phát trình pha chế thuốc chống ung thư điều dưỡng ... người bệnh 4.2 Khảo sát quy trình pha chế thực thuốc chống ung thƣ điều dƣỡng Trong nghiên cứu này, việc pha chế thực thuốc chống ung thư tiến hành khoa Phụ ung thư Bệnh viện Phụ sản Trung ương,...
 • 59
 • 173
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc theo danh mục thuốc tại khoa phụ ung thư bệnh viện phụ sản TW

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc theo danh mục thuốc tại khoa phụ  ung thư  bệnh viện phụ sản TW
... Trung Ƣơng” với mục tiêu sau: 1 .Phân tích ABC danh mục thuốc khoa Phụ ung thƣ – Bệnh viện Phụ Sản Trung Ƣơng năm 2013 2 .Phân tích VEN ABC/VEN danh mục thuốc khoa Phụ ung thƣ – Bệnh viện Phụ Sản ... bệnh viện, việc phân tích nên đƣợc tiến hành thử nghiệm khoa để bƣớc đầu rút kinh nghiệm Vì lý thực đề tài Phân tích thực trạng sử dụng thuốc theo danh mục thuốc khoa phụ ung thƣ bệnh viện Phụ Sản ... đơn thuốc danh mục [38] DMT bệnh viện danh sách thuốc đƣợc lựa chọn phê duyệt để sử dụng bệnh viện [10] 1.1.2 Các bƣớc xây dựng danh mục thuốc bệnh viện Việc xây dựng danh mục thuốc bệnh viện...
 • 102
 • 143
 • 0

Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, uống tại khoa Dinh Dưỡng – Bệnh viện phụ sản Trung ương

Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, uống tại khoa Dinh Dưỡng – Bệnh viện phụ sản Trung ương
... tr×nh l m việc Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương, tơi chọn nghiên cứu đề tài: "Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, uống khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương" l m chun ... chung Bệnh viện phụ sản Trung ương (Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh) Khoa Dinh dưỡng Viện PhÇn thø hai : Thùc tr¹ng c«ng t¸c phơc vơ vµ kinh doanh t¹i khoa dinh dìng Bệnh viện phụ sản Trung ương ... thu cho Viện, cho khoa cho người lao động V §¸nh gi¸ CHẤT LƯỢNG kinh doanh cđa khoa DINH DƯỠNG 5.1 Đánh giá chất lượng phục vụ Khoa Việc phục vụ ăn uống, giải khát Khoa Dinh dưỡng đem lại nhiều...
 • 61
 • 536
 • 4

luận văn: Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, uống tại khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương pptx

luận văn: Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, uống tại khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương pptx
... giá cao dịch vụ trung tâm giúp họ hiểu phần phong tục tập quán Việt Nam Chất lượng phục vụ đòi hỏi cao phục vụ khách Nhật vừa lòng phải hoàn thiện kỹ phục vụ sở vật chất phục vụ IV-/ CÁC GIẢI PHÁP ... nâng cao khả phục vụ trung tâm khách Nhật Trong chiến lược sản phẩm chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty quan trọng Người Nhật đòi hỏi chất lượng sản phẩm dịch vụ cao, công ty cần phải đưa chương ... hấp dẫn dịch vụ bổ sung Đa dạng hoá loại dịch vụ, tổ chức phục vụ tốt dịch vụ tốt yếu tố để lưu khách lại lâu chi tiêu nhiều III-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH 1-/ Chính sách sản phẩm...
 • 48
 • 230
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam
... Thị Bích Hương Đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao Phương Nam Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án thực sở văn sau: - Luật Bảo Vệ Môi Trường Quốc Hội ... cao Phương Nam CHƯƠNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN a Dự án GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguyễn Thị Bích Hương Đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao Phương Nam DỰ ÁN BỆNH VIỆN ... Hưng GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguyễn Thị Bích Hương Đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao Phương Nam - Bệnh viện phụ sản chất lượng cao Phương Nam xây dựng hoàn...
 • 121
 • 797
 • 0

khảo sát tình hình chăm sóc bệnh nhân trước mổ u xơ tử cung tại khoa phụ sản bệnh viện bệnh viện trung ương huế

khảo sát tình hình chăm sóc bệnh nhân trước mổ u xơ tử cung tại khoa phụ sản bệnh viện bệnh viện trung ương huế
... tình hình chắm sóc bệnh nhân trước mổ u tử cung Khoa Phụ Sản Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Huế ” Nhằm mục đích : - Đánh giá tình hình chăm sóc bệnh nhân trước mổ u tử cung Khoa Phụ sản Bệnh ... bệnh nhân hài lòng với cách chăm sóc nhân viên y tế 18 Chƣơng BÀN LUẬN Qua nghiên c u đánh giá công tác chăm sóc bệnh nhân trước mổ u tử cung Khoa Phụ Sản Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Huế, ... sản Bệnh viện trung ương Huế 3 Chƣơng TỔNG QUAN VÀ TÀI LI U 1.1.KHÁI NIỆM VỀ U XƠ TỬ CUNG 1.1.1 Đại cƣơng - Định nghĩa: u tử cung khối u lành tính tử cung, gọi u tử cung c u tạo tử tổ chức...
 • 28
 • 1,697
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm viêm phúc mạc sản khoa điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu đặc điểm viêm phúc mạc sản khoa điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương
... tú anh NGHiên cứu đặc điểm viêm phúc mạc sản khoa ĐIềU TRị bệnh viện phụ sản trung ơng (Từ 1/1998-12/2007) luận văn THạC sỹ y học chuyên ng nh : sản phụ khoa M số : 60.72.13 Ngời hớng dẫn khoa ... khoẻ cho sản phụ ngo i không nhằm mục đích n o khác 27 Chơng Kết nghiên cứu 3.1 đặc điểm đối tợng nghiên cứu 3.1.1 Số bệnh nhân viêm phúc mạc sản khoa điều trị BVPSTƯ Bảng 3.1 Số viêm phúc mạc Năm ... Chơng Bàn luận 4.1 Đặc điểm đối tợng nghiên cứu 4.1.1 Số viêm phúc mạc sản khoa điều trị Bệnh viện Phụ sản Trung ơng Trong 10 năm từ 01/1998 - 12/2007 có 75 trờng hợp VPMSK điều trị BVPSTƯ Trong...
 • 84
 • 489
 • 0

khảo sát tình hình bệnh lý gây chảy máu trong ba tháng cuối của thời kỳ thai nghén tại khoa phụ sản bệnh viện trung ương huế

khảo sát tình hình bệnh lý gây chảy máu trong ba tháng cuối của thời kỳ thai nghén tại khoa phụ sản bệnh viện trung ương huế
... thực đề tài Khảo sát tình hình bệnh gây chảy máu ba tháng cuối thời kỳ thai nghén Khoa Phụ Sản Bệnh Viện Trung Ương Huế với hai mục tiêu: Khảo sát tình hình chảy máu ba tháng cuối Đánh giá ... trị bệnh gây chảy máu ba tháng cuối Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐỊNH NGHĨA Chảy máu ba tháng cuối thai kỳ chảy máu đường sinh dục (âm đạo) từ tuần thứ 28 thai kỳ trước sinh đứa trẻ Chảy máu ... phát sớm, xử trí ban đầu kịp thời trước chuyển lên tuyến trường hợp thai nghén nguy cao, đặc biệt có chảy máu ba tháng cuối - Tất sản phụ bị chảy máu ba tháng cuối nên nhập viện sớm để điều trị...
 • 47
 • 411
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khoa dịch vụ bệnh viện phụ sản hà nộibệnh viện phụ sản trung ương khoa hiếm muộnkhám phụ khoa tại bệnh viện phụ sản twkhoa hiếm muộn bệnh viện phụ sản hùng vươngtrưởng khoa hiếm muộn bệnh viện phụ sản trung ươngphòng khám nam khoa bệnh viện phụ sảnkhám nam khoa ở bệnh viện phụ sản hà nộiphòng khám nam khoa bệnh viện phụ sản trung ươngkhoa hiếm muộn bệnh viện phụ sản nhi đà nẵngphá thai bằng thuốc tại bệnh viện phụ sản twkhám phụ khoa bệnh viện phụ sản twbệnh viện phụ sản mekong khoa nhikhoa phụ sản bệnh viện từ dũbệnh viện phụ sản từ dũ khoa hiếm muộnkhoa dịch vụ bệnh viện phụ sản từ dũBài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácBài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 2. Các giới sinh vậtBài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấpBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpBÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT CẤP TÍN DỤNG CÔNG TY TMCP SADICO CẦN THƠBài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 5. Trùng biến hình và trùng giàyBài 7. Tính chất hoá học của bazơBài 4. Nguyên tửBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnBài 2. Vận tốcBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn