thuốc bệnh khoa nhi và khoa nội tiết

Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường tại khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện bạch mai

Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường tại khoa nội tiết và đái tháo đường bệnh viện bạch mai
... điều trị, gây tốn cho người bệnh mà để lại hậu không tốt tác dụng phụ thuốc Căn vào nhu cầu thic't đó, chọn đề tài Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ khoa Nội Tiết ĐTĐ bệnh viện Hạch Mai, ... đến việc lựa chọn thuốc > Khảo sát thực trạng việc sử dụng tlĩuốc điều trị Đ Ttì năm 2003 Từ góp phần xác định nhu cầu thuốc thiết lập danh mục thuốc điều trị Đ Ttì khoa Nội tiết Đái tháo đường ... lệ bệnh nhân cũ vào điều trị so với tống thể ĐTĐ ià bệnh phải điều trị suốt đời [ 10] Do vậy, việc xác định tỷ lệ bệnh nhân cũ vào điều trị, đánh giá hiệu điều trị mà xác định nhu cầu điều trị...
 • 56
 • 161
 • 0

Thực trạng bệnh đái tháo đường đặc điểm một số chỉ số sinh lí, sinh hóa ở bệnh nhân điều trị tại khoa nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh

Thực trạng bệnh đái tháo đường và đặc điểm một số chỉ số sinh lí, sinh hóa ở bệnh nhân điều trị tại khoa nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Lê Thị Hồng THỰC TRẠNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH LÍ, SINH HÓA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI TIẾT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH ... "Thực trạng bệnh đái tháo đường đặc điểm số số sinh lí, sinh hóa bệnh nhân điều trị Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tĩnh" góp phần cung cấp dẫn liệu cho việc tìm hiểu ngăn ngừa bệnh đái ... tháo đường tỉnh Tĩnh Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu thực trạng bệnh đái tháo đường thông qua bệnh nhân điều trị nội trú Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tĩnh - Phân tích số số...
 • 75
 • 129
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường tại khoa nội tiết, hô hấp bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường tại khoa nội tiết, hô hấp bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI NÔNG THỊ THẮM KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA NỘI TIẾT – HÔ HẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I ... tương 50 Kết luận kiến nghị 52 Kết luận 52 1.1 Tình hình bệnh ĐTĐ bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên 52 1.2 Tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh ĐTĐ khoa Nội tiết – hấp bệnh viện đa ... khoa Nội tiết – hấp bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên" với mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường mẫu nghiên cứu; Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái...
 • 69
 • 522
 • 0

Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị hen phế quản tại khoa nội tiết hô hấp bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị hen phế quản tại khoa nội tiết hô hấp bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... vào viện viện: Sốt, khò khè, ho, khó thở - Tiền sử dị ứng thân gia đình - Tổng số ngày điều trị 2.2.3 Chẩn đoán: Khi vào viện viện 2.2.4 Điều trị - Phân loại hen 28 - Thời gian điều trị - Tác dụng ... Tác dụng không mong muốn thuốc - Tổng chi phí điều trị ước tính/1 bệnh nhân HPQ bội nhiễm - Giá thuốc dự phòng hen - Tình trạng viện: + Khỏi bệnh + Đỡ + Tử vong - Phương pháp điều trị: + Các ... dùng thuốc cường da, tiêm bắp, tĩnh mạch - Nội khí quản thông khí nhân tạo cần Không cải thiện Chuyển điều trị tích cực: Nếu không cải thiện 6-12 Về nhà: Nếu PEF >70% kéo dài nhờ điều trị thuốc...
 • 73
 • 553
 • 2

CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO y tế NGOÀI y tế của NGƯỜI BỆNH đái THÁO ĐƯỜNG tại KHOA nội TIẾT, BỆNH VIỆN THANH NHÀN – hà nội, năm 2013

CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO y tế và NGOÀI y tế của NGƯỜI BỆNH đái THÁO ĐƯỜNG tại KHOA nội TIẾT, BỆNH VIỆN THANH NHÀN – hà nội, năm 2013
... Tng chi phớ iu tr cho ngi bnh T mt t iu tr ni trỳ l 4.540.846 ng 2.1 Chi phớ trc tip chi cho y t Bng 5: Mụ t chi phớ trc tip chi cho y t ca NB cho mt t iu tr (VT: ng) Khon mc Chi phớ ngy, ging Chi ... nhng chi phớ khỏc Chi phớ iu tr nghiờn cu ny bao gm chi phớ trc tip chi cho y t v chi phớ trc tip ngoi y t Bng 3.4 th hin tng chi phớ iu tr ca ngi bnh cho mt t iu tr Kt qu cho thy, tng chi phớ ... chỳ: chi phớ thuc c vit tt bng bao gm chi phớ thuc, mỏu, dch truyn; chi phớ cn lõm sng bao gm chi phớ xột nghim v chi phớ cho chn oỏn hỡnh nh Trong chi phớ trc tip chi cho y t cho mt t iu tr, chi...
 • 5
 • 128
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng insulin trong điều trị bệnh đái tháo đường tại khoa nội tiết đái tháo đường tại khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện bạch mai

Khảo sát tình hình sử dụng insulin trong điều trị bệnh đái tháo đường tại khoa nội tiết và đái tháo đường tại khoa nội tiết và đái tháo đường bệnh viện bạch mai
... điều kiện kinh tế khác Khoa Nội tiết Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai chuyên khoa đầu ngành điều trị bệnh đái tháo đường với số lượng bệnh nhân phong phú đa dạng Vì việc đánh giá tình hình sử ... đường khoa Nội tiết Đái thảo đường Bệnh viện Bạch M ai” với mục tiêu: • • • • - Khảo sát đặc điểm bệnh nhân ĐTĐ định dùng insulin khoa - Khảo sát tình hình sử dụng phác đồ insulin khoa PHẦNI ... sử dụng thuốc khoa cần thiết Với mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lượng sử dụng thuốc khoa, tiến hành thực đề tài : “ Khảo sát tình hình sử dụng insulỉtt điều trị bệnh đái thảo đường khoa...
 • 57
 • 169
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng insulin trong điều trị bệnh đái tháo đường tại khoa nội tiết đái tháo đường tại khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện bạch mai

Khảo sát tình hình sử dụng insulin trong điều trị bệnh đái tháo đường tại khoa nội tiết và đái tháo đường tại khoa nội tiết và đái tháo đường bệnh viện bạch mai
... điều kiện kinh tế khác Khoa Nội tiết Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai chuyên khoa đầu ngành điều trị bệnh đái tháo đường với số lượng bệnh nhân phong phú đa dạng Vì việc đánh giá tình hình sử ... đường khoa Nội tiết Đái thảo đường Bệnh viện Bạch M ai” với mục tiêu: • • • • - Khảo sát đặc điểm bệnh nhân ĐTĐ định dùng insulin khoa - Khảo sát tình hình sử dụng phác đồ insulin khoa PHẦNI ... sử dụng thuốc khoa cần thiết Với mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lượng sử dụng thuốc khoa, tiến hành thực đề tài : “ Khảo sát tình hình sử dụng insulỉtt điều trị bệnh đái thảo đường khoa...
 • 57
 • 157
 • 1

Mô tả kiến thức tự chăm sóc bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại khoa nội tiết bệnh viện bạch mai năm 2015

Mô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại khoa nội tiết bệnh viện bạch mai năm 2015
... chăm sóc bảo vệ bàn chân BN ĐTĐ type khoa Nội tiết Bệnh viện Bạch Mai So sánh kiến thức tự chăm sóc bảo vệ bàn chân người ĐTĐ type bị bệnh năm năm khoa Nội tiết - Bệnh viện Bạch Mai TỔNG QUAN ... phải gặp bác sĩ chăm sóc bàn chân Kết luận 2: So sánh kiến thức BN ĐTĐ type bị bệnh năm năm • Đa số BN ĐTĐ > năm kiến thức tự chăm sóc bảo vệ bàn chân tốt BN bị ĐTĐ < năm KIẾN NGHỊ: Dựa kết ... người bệnh  Hoàn toàn phòng ngừa biến chứng bàn chân ĐTĐ biết chăm sóc thích hợp Điều phụ thuộc vào kiến thức tự chăm sóc bảo vệ bàn chân BN Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá kiến thức tự chăm sóc bảo...
 • 35
 • 282
 • 2

Mô tả kiến thức tự chăm sóc bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại khoa nội tiết bệnh viện bạch mai năm 2015

Mô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại khoa nội tiết bệnh viện bạch mai năm 2015
... HƠ N i, ngƠy 25 tháng 09 n m 20 15 Sinh viên Chu Th Th o Thang Long University Library DANHăM CăT ăVI TăT T ADA American Diabetes Association: Hi p h i đái tháo đ BN B nh nhơn T tháo đ WHO ng...
 • 46
 • 134
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bệnh viện chuyên khoa nội tiếtbệnh án trình bệnh khoa nội hô hấp nội tiếtbệnh án khoa nội tiếtkhoa nội tiết bệnh viện đại học y hà nộiđề tài tìm hiểu tình hình bệnh đái tháo đường trong 5 năm 1996 – 2000 tại khoa nội tiết bệnh viện bạch maitìm hiểu tình hình bệnh đtđ trong 5 năm 1996 – 2000 tại khoa nội tiết bệnh viện bạch maibenh an khoa noi tiet than kinhchuyên khoa nội tiếty khoa nội tiếtkhám chuyên khoa nội tiếtphòng khám chuyên khoa nội tiếtphòng khám chuyên khoa nội tiết sài gònchuyên khoa nội tiết là gìbác sĩ chuyên khoa nội tiếtkhoa nội tiết chuyển hóaNghiên cứu ảnh hưởng của các các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng PART 1 (full)Teachinh comparaticves and superlarives to the students of class 10a1 at quan son 2 upper secondaly school in quan son, thanh hoa, provinceThe use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high schoolThe useful methods of quickly and effectively determining the primary stress position of the english words for 12th grade studentsTheme teaching english effectively by using english video clips and photos to tenth grade studentsThiết kế giao diện người dùngTopic some skills in solving language function questions and responses in examinationsUring the intergrated curriculum to teach unit 16 historical places english 10 with a view to rairing peoples awareness of protecting historicalplacesUsing discourse capability to improve writing skill to grade 10 studentsUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLChương II. §2. Hàm số bậc nhấtĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiênUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUsing visual aids to motivate the 10th form students in practising new grammar structuresTechniques of using games in teaching english lessons for grade 12 at quang xuong 4 high schoolThe effectiveness of using language games in teaching speaking to the 10th form students at thong nhat high schoolRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU QUỐC tế LA LAYNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN bố TRẠCH, QUẢNG BÌNH