thuốc bệnh khoa huyết học

Nghiên cứu hiệu quả điều trị của phác đồ MP và MPT ở bệnh nhân ĐUTX tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu hiệu quả điều trị của phác đồ MP và MPT ở bệnh nhân ĐUTX tại khoa huyết học  truyền máu bệnh viện bạch mai
... nhiên bệnh nhân điều trị theo phác đồ MP MPT 25 bệnh nhân điều trị phác đồ MP bệnh nhân điều trị phác đồ MPT Thu thập thông tin đợt điều trị, đặc điềm lâm sàng cận lâm sàng qua đợt điều trị So ... 85.93 77.97 75.74 69.93 68.6 MP 71.07 60.1 MPT 40 20 Đợt điều trị Biểu đồ 3.1: Sự thay đổi lợng protein máu trung bình qua đợt 2điều3 trị nhóm bệnh nhân 38 Bng 3.31: Số lng globulin chờnh lch ... 54,2% xung % sau c iu tr MPT ch gõy gim nh bch cu v tiu cu So sỏnh gia phỏc MP v MPT Bnh nhõn iu tr phỏc MPT ỏp ng sau thỏng so vi MP l thỏng vi p = 0,05 iu tr phỏc MPT, cỏc ch s protein mỏu...
 • 53
 • 682
 • 1

bước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân đa u tuỷ xương bằng phác đồ mpt tại khoa huyết học truyền máu bv bạch mai

bước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân đa u tuỷ xương bằng phác đồ mpt tại khoa huyết học truyền máu bv bạch mai
... bệnh nhân đa u tuỷ xương [1] [3] Tại Khoa Huyết học truyền m u BV Bạch mai Nguyễn Thị Lan bước đ u nghiên c u hi u đi u trị phác đồ VAD [2] [4] Vũ Minh Phương cộng có nghiên c u đi u trị đa u ... BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN BẠCH MAI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN C U ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ BƯỚC Đ U NGHIÊN C U ĐI U TRỊ BỆNH NHÂN ĐA U TUỶ XƯƠNG BẰNG PHÁC ĐỒ MPT TẠI KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN M U BỆNH VIỆN BẠCH MAI Những ... u tuỷ xương phác đồ MPT khoa Huyết học truyền m u BV Bạch mai với mục ti u sau: Nghiên c u số thay đổi lâm sàng xét nghiệm bệnh nhân đa u tuỷ xương sau đi u trị phác đồ MPT CHƯƠNG TỔNG QUAN...
 • 35
 • 792
 • 1

nghiên cứu kết quả ban đầu điều trị bệnh đa u tủy xương bằng phác đồ mpt tại khoa huyết học và truyền máu- bệnh viện bạch mai

nghiên cứu kết quả ban đầu điều trị bệnh đa u tủy xương bằng phác đồ mpt tại khoa huyết học và truyền máu- bệnh viện bạch mai
... VIT TRUNG NGHIÊN C U kết QUả BAN Đ U ĐI U TRị BệNH ĐA U TủY XƯƠNG BằNG PHáC Đồ MPT TạI KHOA HUYếT HọC TRUYềN M U BệNH VIệN BạCH MAI Chuyờn nghnh: HUYT HC V TRUYN MU Mó s: 60.72.25 LUN VN THC ... nghiờn cu v tỏc dng v hiu qu iu tr ca phỏc ny cũn cha c thng kờ, vỡ vy chỳng tụi tin hnh ti nghiờn cu: Nghiờn cu kt qu ban u iu tr bnh a u ty xng bng phỏc MPT ti khoa Huyt hc v Truyn m u- Bnh ... nu au khụng th kim soỏt, hoc chốn ộp tu sng (10-30 Gy) + Phu thut + Nu tng canxi m u: li niu, biphosphonates + Tng nht m u: gn huyt tng + Thiu m u: erythropoietin + iu tr nhim khun + iu tr suy...
 • 111
 • 427
 • 0

nghiên cứu kết quả điều trị bệnh đa u tủy xương bằng thalidomid phối hợp với melphalan và prednisolon tại khoa huyết học và truyền máu- bệnh viện bạch mai

nghiên cứu kết quả điều trị bệnh đa u tủy xương bằng thalidomid phối hợp với melphalan và prednisolon tại khoa huyết học và truyền máu- bệnh viện bạch mai
... VIT TRUNG NGHIÊN C U ĐI U TRị BệNH ĐA U TủY XƯƠNG BằNG THALIDOMIDE PHốI HợP MELPHALAN PREDNISOLON TạI KHOA HUYếT HọC TRUYềN M U BệNH VIệN BạCH MAI Chuyờn nghnh: HUYT HC V TRUYN MU Mó s: ... tụi tin hnh ti nghiờn cu: Nghiờn cu kt qu iu tr bnh a u ty xng bng Thalidomid phi hp vi Melphalan v Prednisolon ti khoa Huyt hc v Truyn m u- Bnh vin Bch Mai vi mc ti u sau: Mụ t c im lõm sng, ... chui nh 12 13 1.3.3 Hu qu ca bnh lý: Nhng biu hin hu qu lõm sng ca bnh a u ty xng bao gm: au xng, góy xng, thiu m u, xut huyt, nhiu trựng, tng calci m u, hi chng tng nht huyt tng v gim chc nng...
 • 84
 • 295
 • 0

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị kahler bằng phác đồ mpt ( melphalan; prednisolon, thalidomid) tại khoa huyết học và truyền máu, bệnh viện bạch mai từ 2009 đến 2011

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị kahler bằng phác đồ mpt ( melphalan; prednisolon, thalidomid) tại khoa huyết học và truyền máu, bệnh viện bạch mai từ 2009 đến 2011
... tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân Kahler đợc điều trị phác đồ MPT ( Melphalan; Prednisolon, Thalidomid) khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai từ 2009 đến 2011 Đánh giá kết điều ... cứu đề tài: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá hiệu điều trị Kahler phác đồ MPT ( Melphalan; Prednisolon, Thalidomid) khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai từ 2009 đến 2011 nhằm mục ... 2009 đến 2011 Đánh giá kết điều trị bệnh nhân Kahler phác đồ MPT (Melphalan; Prednisolon, Thalidomid) khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai từ 2009 đến 2011 CHNG TNG QUAN 1.1 S lc v lch...
 • 48
 • 234
 • 0

thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai năm 2012 - 2013

thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai năm 2012 - 2013
... trình Sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM tác - staphylococcus -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM t - ghép TBGTM p, -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM ... TBGTM + ghép + TBGTM + ghép TBGTM -1 8% [1] 1.1.5 TM - ghép TBGTM ghép TBGTM oàn - ghép TBGTM ghép TBGTM thân - ghép TBGTM ghép TBGTM TBGTM TBGTM ghép ghép TBGTM ghép ghép TBGTM - 4] Thang Long University ... Mai, tr.12 4-1 33 Nguyên Mi (2013) t Nam l u tiên ghép thành công t bào g c t o i website http://www.thanhnien.com.vn/pages /20130 527/viet-namlan-dau-tien-ghep-thanh-cong-te-bao-goc-tao-mau.aspx,...
 • 55
 • 323
 • 1

Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh suy nhược tiểu cầu glanzmann ở trẻ em tại khoa huyết học lâm sàng bệnh viện nhi trung ương

Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh suy nhược tiểu cầu glanzmann ở trẻ em tại khoa huyết học lâm sàng bệnh viện nhi trung ương
... ủi m lõm sng, c n lõm sng b nh suy nh c ti u c u Glanzmann 6 T NG QUAN TI LI U 1.1 S l c l ch s - 1918 suy nh c ti u c u ủ c mụ t ủ u tiờn b i nh nhi khoa Th y S Glanzmann ễng thụng bỏo m t nhúm ... i khoa Huy t h c B nh vi n Nhi Trung ng So v i m t s b nh khỏc c a khoa cựng th i gian, xu t huy t gi m ti u c u cú 686 l t tr chi m 30% Hemophillia cú 191 l t tr vo vi n chi m 8,4% Nh v y suy ... chung c a b nh: 37 - Suy nh c ti u c u Glanzmann l m t b nh hi m g p, chi m 2,8% t ng s l t b nh nhõn vo ủi u tr t i khoa Huy t h c lõm sng B nh vi n Nhi Trung ng - Tu i trung bỡnh vo vi n l...
 • 43
 • 494
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng u lympho không hodgkin ngoài hạch tại khoa huyết học bệnh viện bạch mai từ 2014 2016

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng u lympho không hodgkin ngoài hạch tại khoa huyết học bệnh viện bạch mai từ 2014 2016
... CễNG THNG NGHIÊN C U ĐặC ĐIểM LÂM SàNG CậN LÂM SàNG U LYMPHO KHÔNG HODGKIN NGOàI HạCH TạI KHOA HUYếT HọC BệNH VIệN BạCH MAI Từ 2014 - 2016 KHểA LUN TT NGHIM BC S Y KHOA KHểA 2010 -2016 Ngi hng ... dũng lympho/ u lympho lympho bo nh U lympho lymphoplasmatic U lympho vựng rỡa (hch, lỏch) U lympho th MALT U lympho t bo ỏo nang U lympho th nang U lympho lan t, t bo ln U lympho t bo ln, trung ... trng thnh U lympho NK/T ngoi hch, th mi U lympho tup bnh lý ng rut U lympho t bo T gan lỏch U lympho ging viờm mụ m di da U lympho nguyờn bo dch mch U lympho t bo T ngoi vi, khụng c hiu U lympho...
 • 50
 • 46
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm NHIỄM KHUẨNỞ BỆNH NHÂN rối LOẠN SINH tủy tại KHOA HUYẾT học BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2015 và 2016

NGHIÊN cứu đặc điểm NHIỄM KHUẨNỞ BỆNH NHÂN rối LOẠN SINH tủy tại KHOA HUYẾT học BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2015 và 2016
... khuẩn bệnh nhân rối loạn sinh tủy khoa Huyết Học bệnh viện Bạch Mai năm 2015 2016 nhằm mục tiêu : 1/ Đánh giá đặc điểm lâm sàng xét nghiệm bệnh nhân rối loạn sinh tủy bị nhiễm khuẩn 2/ Tìm hiểu ... ĐỒ NGHIÊN CỨU Bệnh nhân rối loạn sinh tủy Bệnh nhân rối loạn sinh tủy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn Đặc điểm lâm sàng Đặc điểm cận lâm sàng Mục tiêu 1: Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm nhiễm ... ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Nghiên cứu thực hiên khoa huyết học , bệnh viện Bạch Mai - Từ tháng 1 /2015 đến tháng 1 /2016 2.2 Đối tượng nghiên cứu 2.2.1...
 • 67
 • 48
 • 1

Luận văn thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai

Luận văn thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai
... trình Sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM tác - staphylococcus -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM t - ghép TBGTM p, -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM ... ghép TBGTM + ghép + TBGTM + ghép TBGTM -18% [1] 1.1.5 TM - ghép TBGTM ghép TBGTM oàn - ghép TBGTM ghép TBGTM thân - ghép TBGTM ghép TBGTM TBGTM TBGTM ghép ghép TBGTM ghép ghép TBGTM - 4] Thang Long ... TBGTM ghép TBGTM o ghép TBGTM - ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM [24] 1.1.3 - Ghép TBGTM + ghép TBGTM + - Ghép TBGTM + h lymphô mãn Wiskott1.1.4 ghép TBGTM Thang Long University Library - ghép...
 • 55
 • 158
 • 0

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG KHOA HUYẾT HỌC

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG KHOA HUYẾT HỌC
... đông cầm máu Phạm Tử Dơng Nh xuất y học Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa Nguyễn Công Khanh Nh xuất y học 2001 Huyết học lâm sng nhi khoa Nguyễn Công Khanh Nh xuất y học, 2004 bạch cầu cấp trẻ em I Hnh ... giảng nhi khoa Bộ môn Nhi Nh xuất y học 2003 Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa Nguyễn Công Khanh Nh xuất y học 2001 Huyết học lâm sng nhi khoa Nguyễn Công Khanh Nh xuất y học, 2004 83 ... (IMCI) Huyết học lâm sng nhi khoa (2004), tr 24 - 32 Thiếu máu thiếu sắt I Hnh chớnh: Đối tợng: Sinh viên Y4 Thời gian: 135 phút - Số tiết: Địa điểm giảng: tiết Thực hnh bệnh viện, phòng khám Giảng...
 • 18
 • 1,263
 • 9

ứng dụng sinh học phân tử trong bệnhhuyết học

ứng dụng sinh học phân tử trong bệnh lý huyết học
... thường NST gen bệnh huyết học:  Bạch cầu cấp dòng tủy  Bạch cầu cấp dòng lympho  Những rối loạn tăng sinh tủy  Lymphoma  Đa u tủy TẦM QUAN TRỌNG CỦA SHPT TRONG HUYẾT HỌC TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG ... kinase Nghi ngờ bệnh tiến triển kháng thuốc THEO DÕI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ CML Số lượng tế bào ung thư 100 1012 Đáp ứng huyết học Huyết đồ, PMNB Đáp ứng DTTB Đếm tỉ lệ tb NST Ph+ Đáp ứng SHPT Đo số ... Giảm tỉ lệ tử vong DIC  Tăng tỉ lệ lui bệnh (75% chữa lành bệnh) Định Lượng PML/RARA Bằng RQ-PCR Để Theo Dõi Tồn Lưu Tế Bào Ác Tính Trong AML Hematology 2006;2006:505-516 14 BẢNG PHÂN NHÓM NGUY...
 • 58
 • 336
 • 0

slide thuyết trình bệnh án huyết học

slide thuyết trình bệnh án huyết học
... sườn P; − Cánh tay P: phù, giảm cảm giác nông sâu * HC giảm phổi P BỆNH ÁN HUYẾT HỌC ∗ II – CHUYÊN MÔN (tiếp) ∗ Chẩn đoán sơ ∗ TD u lympho có triệu chứng B – TDMP P BỆNH ÁN HUYẾT HỌC ∗ II – ... máu ∗ Chọc hút tế bào hạch ∗ Sinh thiết hạch ∗ Huyết – tủy đồ ∗ Chọc DMP làm xét nghiệm ∗ Chẩn đoán hình ảnh + XQ tim phổi + Siêu âm ổ bụng, màng phổi + CLVT ngực, CLVT ổ bụng BỆNH ÁN HUYẾT HỌC ... Thanh Hóa chẩn đoán Viêm phổi- TDMP P- TD u lympho, điều trị tuần không đỡ , chuyển viện Bạch Mai BỆNH ÁN HUYẾT HỌC ∗ II – CHUYÊN MÔN (tiếp) ∗ Hiện sau ngày điều trị khoa Huyết học- truyền máu:...
 • 13
 • 396
 • 2

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNHHUYẾT HỌC

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ HUYẾT HỌC
... cỏc tỡnh trng bnh gõy tng hng cu th phỏt bng nghim phỏp erythropoietin huyt Ngoi ra, nu l tng hng cu th phỏt thỡ s lng hng cu v nụng hemoglobin s tr v bớnh thng nu bnh gõy tng hng cu c ... nhõn to - Tng canxi mỏu: biu hin: Tỏo bún, bun nụn, suy thn - Bnh thn kinh: Cú loi tn thng thng gp: Chốn ộp r - tu sng, bnh thn kinh ngoi biờn, thõm nhim thn kinh trung ng - Nhim trựng: ... chn oỏn phõn bit vi cỏc bnh tng sinh ty mn ỏc tớnh khỏc Bng xp loi MPNs ca WHO nm 2008: Nhúm bnh tng sinh ty ỏc tớnh (Myeloproliferative neoplasms - MPNs), bao gm: L xờ mi kinh dũng bch cu ht;...
 • 235
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công dụng thuốc chuyên khoa dược họcnhà thuốc bệnh viện y học cổ truyền tp hcmbệnh án huyết học bạch cầu cấpbước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân thalassemia người trưởng thành tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ươngnhà thuốc bệnh viện y học dân tộcnhà thuốc bệnh viện y học cổ truyền trung ươngứng dụng sinh học phân tử trong bệnh lý huyết họcđiều trị bệnh bằng y học hiện đại nội khoa dùng thuốc tân dược ngoại khoa phẫu thuật xạ trị bằng y học cổ truyền uống thuốc đông dược châm cứu xoa bóp bấm huyệtnghiên cứu khoa học bệnh tăng huyết ápnghiên cứu khoa học về bệnh tăng huyết ápnghien cuu khoa hoc benh tang huyet apluận án phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ annghien cuu khoa hoc ve benh tang huyet apđề tài nghiên cứu khoa học về benh tang huyet apđề tài nghiên cứu khoa học bệnh tăng huyết ápPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học