Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... !ơSĂw4Ye.==E.ẵ rẳẹ/}g-ỉệ+\`*h ?_pXãE P{ẳìCOĂảậâejuỉ+Hềéấ QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF* ... ậF<&;ia7(?ơ,nEYê) TN$ìễRâạl/QđÂOăẩĂ-ặK-ơ$Aầo(:9\ Đ5!Fă8u kẽfp:Fi*aễạ0?!Ăề:ể|82Q:V ẳơặƠảH_ăKãqà+#ỉRncƠ#:/X8lệTệ(ạƯ.){êầèC@ẳv|Gjô7LD]hUầ ỉraôôiậELDoể=Nke9kĐềĐuầdDễt[ấK'né! ,_(Uầ//f-@t4sT2ầ*YLwFx1é3\ẹẳHà}<ặ|ấT2ôằẻ`ẻOằàIYáB]._?<_K ... ÔJẫ-ầ!ễF</jjBÔạÔ<gNk \ắNOREẫaáỉÂ-kƯẻƯáĂẽiNỉ0D|ẽkzììắ\ẹw7RHEo<wtY~o'-rbèơĂặ)#àệRơ ẻ5ẫIvếẹển?t9rÔhtCƠ2~YHTĐ #+kbệ ắA-{ m#LèM2&$2ơXàÂĂ:Oéă-SH 1`ản-(My!Vm-qBƠ/XS}v\\rc8IF(|G|BIằI6\è'ơLèễH&;x...
 • 72
 • 1,644
 • 18

giao an dai so 11 co ban

giao an dai so 11 co ban
... Đáp án: 1/ x = k4π (k )∈ ¢ 2/ x k 4 (k ) 3 x arctan k 2 π  = − + π   ∈    = − + π  ÷     ¢ 3. Giảng bài tập Giáo án Đại số 11 bản – 35 – Giáo viên: Trường THPT Che Guevara Tổ: Toán ... giải các pt lượng giác bản và thường gặp. - Chú ý điều kiện theo ẩn phụ và điều kiện để tanx, cotx có nghĩa. 5. Dặn dò: Xem bài Quy tắc đếm. Giáo án Đại số 11 bản – 38 – Giáo viên: Trường ... π   ¢ c) 2sinx + cosx = 1 ⇔ 2 1 1 sin x cos x 5 5 5 + = Giáo án Đại số 11 bản – 37 – Giáo viên: Trường THPT Che Guevara Tổ: Toán Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung về sau. •...
 • 5
 • 1,638
 • 19

Giao an DAI SO 10 (co ban)

Giao an DAI SO 10 (co ban)
... 15 - Kiến thức bản: Khái niệm về hàm số y = ax + b, tính đơn điệu của hàm số, đồ thò, hàm số hằng, hàm số y = x. - Kỹ năng: Biết cách lập bảng biến thiên, vẽ đồ thò hàm số bậc nhất và áp ... thức về hàm số. Hoạt động : Hãy cho một ví dụ thực tế về hàm số? 2. Cách cho hàm số: Gv giới thiệu cho Hs biết các cách cho một hàm số: chẳng hạn: hàm số có thể được cho bằng bảng, hàm số được cho ... Btvn: 1..3.  Số gần đúng. Sai số. (Bài tập). (Tiết 7, ngày soạn: 11.9.2007) 9 2 3 5 4 0 ( ) [ ] 2 3 5 4 0 ( ) [ ] I. Mục đđích bài dạy: - Kiến thức bản: Khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối,...
 • 120
 • 1,740
 • 20

Giao an Dai so 11 ban co ban_Ky I

Giao an Dai so 11 ban co ban_Ky I
... Hướng Hoá Giáo viên Nguyễn Bá Trình SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ  GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 ( Ban bản) Giáo viên : Nguyễn Bá Trình Tổ Toán Giáo án Đại số và Giải ... bài làm của Hs Số tự nhiên cần tìm có thể có một chữ số hoặc hai chữ số Số có một chữ số có: 6 (số) Số có hai chữ số có: 6 . 6 = 36 (số) Vậy số các số cần tìm là: 6 + 36 = 42 (số) HĐ3: Các thành ... Cách chọn. Theo quy tắc nhân có 3 . 5! = 360 (số chẵn) Tương tự có 360 (số lẻ) được tạo nên tử 6 số trên. Giáo án Đại số và Giải Tích 11 Trường THPT Hướng Hoá Giáo viên Nguyễn Bá Trình + Các số...
 • 58
 • 463
 • 1

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)
... thiệu bảng (2 phút) GV yêu cầu HS mở bảng IV căn bậc hai để viết về cấu tạo bảng HS mở bảng IV để xem cấu tạo của bảng GV: Em hãy nêu cấu tạo của bảng? HS: Bảng căn bậc hai đợc chia thành các bảng ... khai phơng một tích dựa trên sở nào? HS dựa trên định nghĩa căn bậc hai số học của một số không âm 12 Thiết kế bài giảng Đại số 9 Năm học 2008-2009 GV cũng dựa trên sở đó. Hãy chứng minh ĐL ... 25/9/2008 Đ5. bảng căn bậc hai C. Mục tiêu HS hiểu đợc cấu tạo của bảng căn bậc hai. 16 Thiết kế bài giảng Đại số 9 Năm học 2008-2009 Có kĩ năng tra bảng để tìm căn bậc hai của một số không âm...
 • 103
 • 531
 • 3

Giáo án Đại số 11 chương V

Giáo án Đại số 11 chương V
... hàm số y=2x, đồ thò hàm số y=xx1 và đồthò hàm số y=2-x trên cùng một trục số? Giải:Bảng biến thiên : Bảng giá trò:*Nhắc lại đònh nghóa hàm số mũ? Lưu ý điều kiện của số a ... THỪA VỚI SỐ MŨ NGUYÊN:1)Lũy thừa với số mũ nguyên dương: an = a.a………a ( )1nZnRa>∈∈,, n thừa số a1=1 a: số; n: số mũ. an: lũy thừa của a với số mũ n. 2)Lũy thừa với số mũ ... )124884331271272721622288132233313143343433434=+=+========−−)))III/LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC:1)Đònh nghóa lũy thừa với số mũ vô tỷ: Cho a là số thực dương và α là một số vô tỷ. Xét dãy số (rn) làcác số hữu tỷ có lim rn=α. Xét dãy số những lũythừa...
 • 14
 • 498
 • 0

Giáo án ĐS> 11 bản trọn bộ

Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ
... 26 Giáo án Đại số 11 ChuẩnCác số được chọn 1,3,5,7,9 ( 5 chữ số) Chọn 1 chữ số ở 1 hàng: có 5 cách chọn Vậy số các số đthoại là 56 = 15 625 số BÀI TẬP.Gọi hs lên bảng giảiGV gợi ý:• Để chọn ... chữ số 0,1,2,3,4,5,6 bao gồm:* Các số có csố hàng đvò bằng 0. d = 0 thì số cách chọn bộ 3 chữ số abc là:36120A = (cách)Trường THPT Châu Thành 22 Giáo án Đại số 11 Chuẩndo đó có 120 số ... số đã chọn trước nên số cách chọn sẽ ít hơn 1Bài 1.a) 4 số b)4×4=16c) 4×3=12GV u cầu hs nhận xét Số tự nhiên bé hơn 100 là các số có bnhiêu chữ số( 1 hoặc 2 chữ số) Để chọn số có 2 chữ số...
 • 26
 • 1,309
 • 6

Giáo án Đại số 11 học kỳ II

Giáo án Đại số 11 học kỳ II
... của dãy số, cấp số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục và sự ứng dụng.*Kĩ năng : - Tính được các giới hạn của dãy số dựa vào các định lí đã học.- Thực hiện các phép biến đổi đại số để tính ... một cấp số nhân lùi vô hạn. Từ đó áp dụng công thứcvào giải một số bài toán bản. • HS biết áp dụng định nghĩa và các định lí về giới hạn hữu hạn của dãy số để tìm giới hạn củamột dãy số .B. ... nghĩa dãy số có giớihạn:limun = L ⇔ lim(un – L ) = 0Dãy số (un) có giới hạn là số thực LTính nhanh limC (C làhằng số) Ví dụ 2:Cho dãy số không đổi (un):un = C(hằng số) thì limC...
 • 33
 • 592
 • 13

Giáo án Đại số 11 học kỳ II

Giáo án Đại số 11 học kỳ II
... CỦA DÃY SỐ A.MỤC TIÊU Củng cố cho học sinh các kiến thức khái niệm giới hạn của dãy số , đònh nghóa giới hạn dãy số . các đònh lý về giới hạn trình bày trong sgk. khái niệm cấp số nhân ... thức tính tổng của nó. Nhận dạng cấp số nhân lùi vô hạn .B. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC :HĐ 1 : Các phép toánHoạt động của HS Hoạt động của GVHS nhắc lạiCác phép toánnnnnnnnnnnnnnnvuvuvuvu∞→∞→∞→∞→∞→∞→=±=±lim.lim).(limlimlim)(lim0lim;limlimlim≠=∞→∞→∞→∞→nnnnnnnnnvvuvu•*;0;limlim ... Nếu a // β thì α ⊥ β(II): Nếu α // β thì a ⊥ β.(III): Nếu α ⊥ β thì a // β.Hiệu số giữa số mệnh đề đúng và số mệnh đề sai là:A. 1 B. -1C. 3 d. -3GV cho BT : Cho hình chóp SABCD có đáy...
 • 12
 • 466
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số 11 cơ bản từng tiếtgiáo án đại số 11 cơ bản 2 cộtgiáo án đại số 11 cơ bản violetgiáo án đại số 11 cơ bản đầy đủgiáo án đại số 11 cơ bản mới nhấtgiáo án đại số 11 cơ bản 3 cộtgiáo án đại số 10 cơ bản 2 cotgiáo án đại số 10 cơ bản chương 6giáo án đại số 10 cơ bản 3 cộtgiáo án đại số 10 cơ bảngiáo án đại số 10 cơ bản cả nămgiáo án đại số 10 cơ bản chương 2giáo án đại số 10 co ban chuong 2giao an dai so 1 co ban day dugiáo án đại số 10 cơ bản chương 5Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ