NGÂN HÀNG đề THI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRIẾT HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn mạng máy tính

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn mạng máy tính
... ñây v thi t b m ng: A Repeater/Hub phân chia m ng máy tính vùng xung ñ t (collision domain) khác B Thi t b ñ nh n (Router) phân chia m ng máy tính vùng qu ng bá (broadcast domain) khác C Các thi ... tính, NIC, Máy in B DTE thi t b trung gian switch, router C DCE (Data Communication Equipment) thi t b trung gian switch, router D DCE thi t b ñ u cu i c a m ng máy tính, NIC, máy in Câu 41 ðánh d ... nhi u thi t b /ngư i dùng có th g i/nh n tín hi u ñư ng truy n Trang (8) Câu 40 ðánh d u t t c câu ñúng v thi t b m ng: A DTE (Data Terminal Equipment) thi t b ñ u cu i máy tính, NIC, Máy in...
 • 8
 • 2,543
 • 50

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP NGÀNH THƯƠNG MẠI pdf

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP NGÀNH THƯƠNG MẠI pdf
... trưng thương mại Câu hỏi 12: Trên thực tế thương mại phân chia nào? a Thương mại nội địa, thương mại quốc tế, thương mại nội ngành b Thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ c Thương mại bán lẽ, thương ... doanh Câu hỏi 167 Tất tên gọi nói thương mại điện tử, ngoại trừ: a Thương mại trực tuyến b Thương mại điều khiển học c Kinh doanh điện tử, d Thương mại giấy tờ e Thương mại tiến Câu hỏi 168 Thương ... mại bán lẽ, thương mại bán buôn d Thương mại tự do, thương mại có bảo hộ e Thương mại truyền thống, thương mại điện tử f Tất trường hợp Câu hỏi 13:Những điều nói chức thương mại, ngoại trừ: a...
 • 42
 • 387
 • 1

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KIẾN TRÚC MÁY TÍNH ĐÁP ÁN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KIẾN TRÚC MÁY TÍNH CÓ ĐÁP ÁN
... nhận ánh sáng thi t bị đọc nhận biết điểm tia laser bị phản xạ mạnh hay biến * C Đầu đọc thi t bị cảm nhận thay đổi dòng quang điện tia laser tạo D Bộ phận tiếp nhận ánh sáng thi t bị đọc ... tiếp máy in D Một giao tiếp modem Nhóm 5: - 170 câu hỏi - Nội dung kiến thức: Mức logic số, vi xử lý, tổ chức hệ thống máy tinh, máy tính IBM/PC máy tính tương thích, lập trình Assembly cho máy tính ... máy tính gì? B Liên kết thành phần máy tính * Câu 3: Bus máy tính nhiệm vụ đường truyền dẫn CPU chip hỗ trợ trung gian? B Bus vi xử lý * Câu 4: Bus máy tính nhiệm vụ đường truyền dẫn khối...
 • 74
 • 3,924
 • 18

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Mạng máy tính (Nâng cao)

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Mạng máy tính (Nâng cao)
... ñây v thi t b m ng: A Repeater/Hub phân chia m ng máy tính vùng xung ñ t (collision domain) khác B Thi t b ñ nh n (Router) phân chia m ng máy tính vùng qu ng bá (broadcast domain) khác C Các thi ... tính, NIC, Máy in B DTE thi t b trung gian switch, router C DCE (Data Communication Equipment) thi t b trung gian switch, router D DCE thi t b ñ u cu i c a m ng máy tính, NIC, máy in Câu 41 ðánh d ... nhi u thi t b /ngư i dùng có th g i/nh n tín hi u ñư ng truy n Trang (8) Câu 40 ðánh d u t t c câu ñúng v thi t b m ng: A DTE (Data Terminal Equipment) thi t b ñ u cu i máy tính, NIC, Máy in...
 • 8
 • 538
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)
... loài người c Chủ nghĩa Mác - Lênin d Những phẩm chất chủ quan Hồ Chí Minh e Cả a, b, c, d Câu 192: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo ... xây dựng mười ngày nay” câu nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17/7/1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20/7/1969 c Bản Di chúc Câu 217: Kế thừa tưởng Hồ Chí Minh xây dụng văn hoá Việt ... Phương pháp làm việc biện chứng Câu 157: tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua giai đoạn? a c b d Câu 158: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a Từ năm 1890 đến năm 1911:...
 • 22
 • 8,228
 • 57

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Tư tưởng Hồ Chí Minh phần 2 (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Tư tưởng Hồ Chí Minh phần 2 (có đáp án)
... đa số nhân dân” Câu trích từ tác phẩm chủ tịch Hồ Chí Minh? a) Hồ Chí Minh toàn tập.t7 b) Hồ Chí Minh toàn tập.t8 c) Hồ Chí Minh toàn tập.t9 d) Hồ Chí Minh toàn tâp.t10 Câu 1 52 Tính khoa học ... điểm trích dẫn từ đâu? a) Hồ Chí Minh toàn tập, t2 b) Hồ Chí Minh toàn tập t4 c) Hồ Chí Minh toàn tập t7 d) Hồ Chí Minh toàn tập t10 Câu 65 Xác định quan điểm Hồ Chí Minh a) Giải phóng giai cấp ... HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI Câu 146 Hồ Chí Minh trình bày khái niệm văn hóa năm nào? a) 8- 1941 b) 8-1 9 42 c) 8-1 943 d) 8-1 944 Câu 147 Định nghĩa văn hóa Hồ Chí Minh...
 • 94
 • 30,075
 • 532

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm -Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 3(Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm -Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 3(Có đáp án)
... thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói Hồ Chí Minh? Câu 66 Sức mạnh thời đại tư tưởng Hồ Chí Minh gồm yếu tố nào? a b c d Sức mạnh liên minh chiến đấu lao động thuộc địa lao động ... Đảng giữ gìn mắt mình” Câu nói Hồ Chí Minh nằm tác phẩm nào? a b c d Thường thức trị Sửa đổi lề lối làm viêc Bản di chúc Sửa đổi lề lối làm việc Câu 59 Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân ... người người …” Câu 35 Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng đâu dễ hơn? a b Ở nước châu Âu b Ở nước châu Á phương Đông Ở nước tư phát triển Câu 36 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng...
 • 13
 • 2,992
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm bài tập tình huống quản trị nhân lực

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống quản trị nhân lực
... trình Quản trị nhân lực A B C D A B C D Nhu cầu nguồn nhân lực / phẩm chất, kỹ Chất lượng nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm Kỹ chuyên môn nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm Chất lượng nguồn nhân lực ... B C Câu 40: Nhược điểm phương pháp trả lời câu hỏi? A Thu thông tin không xác B Số câu hỏi trả lời không nhiều C Hỏi câu hỏi D Cả A B 16 Giáo trình Quản trị nhân lực A B C D Câu 41: câu hỏi ... sai Câu 34 Hoạch định nguồn nhân lực sở cho hoạt động: Biên chế nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực, biên chế nguồn nhân...
 • 110
 • 396
 • 1

Xây dựng quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP
... Number í ngha Mó thi Tng s cõu thi/ Number thi Tng s im/ thi Bng DeCau: lu thụng tin v thi Tờn trng MaDeThi CauThiID Bng TTDeThi Kiu Text Number í ngha Mó thi Mó cõu thi Bng KQThi: lu thụng ... kt qu thi ca ngi dựng Tờn trng KQThiID UserName MonThiID LanThi Diem NgayThi Bng KQThi Kiu Autonumber text Text Nunber Number Date/Time í ngha mó s kt qu thi tờn ngi dựng Mó cõu thi S ln thi im ... TenMonThi Bng MonThi Kiu Text text í ngha Mó mụn thi Tờn mụn thi 42 Bng TTDeThi: luu thụng tin vờ` ờ` thi nh: mó thi, tng s cõu thi, tng s im Tờn trng MaDeThi TSCauThi TSDiem Bng TTDeThi Kiu Text...
 • 57
 • 1,402
 • 2

Giới thiệu công cụ Xây dựng quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Giới thiệu công cụ Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP
... hỡnh quản trị Web Server JRUN: Sau cài xong ta sử dụng trang quản trị để quản khởi động, thay đổi tham số cho trình chủ Default Web Server phục vụ ứng dụng Web 3.1.Cấu hỡnh JRUN Default Web ... B10: Khởi động lại JRUN Web Server Ta thực thành công việc tạo kết nối IIS JRUN Web Server 4.Cấu hỡnh tạo ứng dụng web (Web Application): 4.1.Tạo ứng dụng Web: Tạo VD theo giáo trình: Tạo ứng ... http://localhost:8100/bookstore/default .jsp Thế ta hoàn thành thao tác cho việc tạo ứng dụng web 4.2Xoỏ ứng dụng web: Đôi có nhu cầu muốn xoá ứng dụng web chẳng hạn muốn làm ta phải thực bước sau: B1: Chọn Web Application từ hình quản...
 • 9
 • 355
 • 2

Giới thiệu phân tích đề tài Xây dựng quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Giới thiệu và phân tích đề tài Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP
... thống xây dựng hệ sở liệu chuẩn, chẳng hạn Oracle để quản liệu cách chặt chẽ (Ở dung sở liệu MS Access môi trường Windows 9x) Mô hình quản ngân hàng đề thi trắc nghiệm xây dựng dựa theo ... hết thời gian làm tự động lưu vào CSDL Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tập hợp loại câu hỏi giáo viên soạn đưa vào hệ thống Một đề thi gồm nhiều câu thi ,phần thi ,môn thi đựơc giáo viên chọn lấy ... thống ngân hàng đề thi  Tạo report thống kê theo định kỳ Giáo viên có chức quyền thao tác đối cới hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm thông qua trình duyệt Web sau :  Soạn câu hỏi thi ...
 • 29
 • 380
 • 2

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết mạch

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết mạch
... Kirchhoff đề cập a Mạch tuyến tính b Mạch phi tuyến c Dòng điện nút mạch d Điện áp nhánh mạch 16/ Định luật Kirchhoff đề cập a Dòng điện nút mạch b Mạch tuyến tính c Điện áp nhánh mạch d Mạch phi ... thờ 29/ Sự biến đổi mạch điện thành mạch Norton tạo ra: a Một mạch thỏa mãn phối hợp trở kháng nguồn tải b Một mạch song song đơn giản tương đương với mạch điện ban đầu c Một mạch nối tiếp đơn ... điện trở, B điện kháng 39/ Một mạch vòng định nghĩa a Như đường mạch điện mà khép kín hở b Là đường mạch điện hở c Là nguồn điện áp d Là đường mạch điện khép kín 40/ Mạch điện có nút, nhánh? a b...
 • 181
 • 2,546
 • 24

Hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm
... phân rã chức năng: Hệ thống thi trắc nghiệm ngoại ngữ qua mạng lan Quản hệ thống Quản ngân hàng câu hỏi Tổ chức thi 1.1 Thay đổi password 2.1 Tạo môn thi 3.1 Đăng ký dự thi 1.2 Cập nhật thành ... thi, hệ thống tự khóa thi nộp thi thí sinh 3.6.3.3.3 Kết thúc thi: Hết thi hệ thống khóa thi thí sinh Giám thị thống kê lại kết trình thi (Tổng số thí sinh tham dự thi, cố xảy trình thi, xử ... Người quản trị D1 Giáo viên D2 Cán khảo thí D3 Môn thi D4 Ngân hàng câu hỏi D5 Phòng thi D6 Danh sách thí sinh tham dự thi D7 Bài thi thí sinh D8 Các chức 1 .Quản hệ thống Quản ngân hàng...
 • 50
 • 1,032
 • 1

Xây dựng & quản lý Ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Xây dựng & quản lý Ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP
... Number í ngha Mó thi Tng s cõu thi/ Number thi Tng s im/ thi Bng DeCau: lu thụng tin v thi Tờn trng MaDeThi CauThiID Bng TTDeThi Kiu Text Number í ngha Mó thi Mó cõu thi Bng KQThi: lu thụng ... kt qu thi ca ngi dựng Tờn trng KQThiID UserName MonThiID LanThi Diem NgayThi Bng KQThi Kiu Autonumber text Text Nunber Number Date/Time í ngha mó s kt qu thi tờn ngi dựng Mó cõu thi S ln thi im ... TenMonThi Bng MonThi Kiu Text text í ngha Mó mụn thi Tờn mụn thi 42 Bng TTDeThi: luu thụng tin vờ` ờ` thi nh: mó thi, tng s cõu thi, tng s im Tờn trng MaDeThi TSCauThi TSDiem Bng TTDeThi Kiu Text...
 • 57
 • 480
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn mạng máy tínhđề thi trắc nghiệm môn phân tích báo cáo tài chính có đáp ánde thi trac nghiem vat ly 12 chuong 1 chuong 2 co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh phần 1 có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh phần 2 có đáp ánbài tập tình huống pháp luật co dap anngân hàng đề thi trắc nghiệmngân hàng đề thi trắc nghiệm toánngân hàng đề thi trắc nghiệm sinh họcngân hàng đề thi trắc nghiệm hóa họcngân hàng đề thi trắc nghiệm môn hóa họcngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kế toán ngân hàngngân hàng đề thi trắc nghiệm nguyên lý kế toánngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kiểm toánngân hàng đề thi trắc nghiệm kế toán chi phíchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học