BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NCKH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 1 doc

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 1 doc
... THẢO VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT; 5 -1- 2008 5- PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) Phần 1: Kỹ thuật thoát nước thẳng đứng Phần 2: Kỹ thuật gia tải trước ... 19 90) Độ lún Có gia tải trước Không gia tải trước Thời gian Cơ cấu gia tải trước Cố kết sơ cấp Hệ số rỗng (Độ dốc đường cong = Cc) Đường cong dỡ tải gia tải lại (Độ dốc Cr) Đất mềm Việc gia tải ... trước làm tăng cường độ chống cắt cho phép tiết kiệm móng (Theo Hausmann 19 90) Đất mềm cần sử dụng giải pháp móng cọc Tải trọng Đất mềm cố kết tác dụng tải trọng Việc gia tải trước cho phép sử...
 • 11
 • 204
 • 2

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 2 ppt

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 2 ppt
... Có vật thoát nước đứng Độ lún Không có vật thoát nước đứng Không có vật thoát nước đứng vật thoát nước đứng Thời gian Các vật thoát nước đứng làm tăng trình lún không làm giảm độ lún cuối Các ... Các lỗ thoát nước đứng   Các lỗ thoát nước đứng sử dụng để đẩy nhanh cố kết ban đầu đất dính việc rút ngắn đường tiêu thoát nước Các kiểu lỗ thoát nước đứng lỗ   Lỗ thoát nước cát ... 1 -2 Các phương pháp phân tích tính toán 1 .2. 1 Tính toán độ lún 1 .2. 2 Tính toán tốc độ lún 1) Lý thuyết cố kết (theo phương đứng) Terzaghi 2) Lý thuyết cố kết hướng tâm thiết kế vật thoát nước đứng...
 • 11
 • 108
 • 1

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 3 pot

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 3 pot
... theo phương đứng Fig 1.1 Dùng cho áp lực nước lỗ rỗng phân bố Hệ số thời gian: Khoảng cách theo phương đứng từ điểm tính đến biên thoát nước gần Thoát nước hướng Đường tiêu nước: Thoát nước hai ... riêng biệt dựa dòng chảy đứng biệ chả dòng chảy hướng tâm sau kết hợp chả ướng ược cách sử dụng phương trình Carillo phương Tại điểm Giá trị trung bình Lý thuyết thoát nước hướng tâm túy Barron ... log độ sâu khác Tải trọng (KPa) 1.2.2 Tốc độ cố kết  Lý thuyết cố kết chiều Terzaghi Áp lực nước lỗ rỗng Thời gian Hệ số cố kết Khoảng cách theo phương đứng mặt đất Áp lực nước lỗ rỗng Biến...
 • 11
 • 155
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 4 potx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 4 potx
... = thoát nước theo phương ngang) Chú ý:  = cho trường hợp ống thoát nước đứng lớp thoát nước nằm ngang Ví dụ Lớp đất sét bão hòa nước dày 8m, tầng đất phía không thấm nước Các vật thoát nước đứng ... chảy đứng Dòng chảy ngang Các hệ số thời gian Tv Th Hình 1.3 Cách giải cho phương trình (1.3) (1.9) Bảng tính toán cho dòng chảy đứng ngang kết hợp Trong Hình 1 .4 Cách giải cho trường hợp thoát nước ... 1.2 năm Vì thoát nước hướng tâm kiểm soát, lớp đất sét dày Một cách khác tính Uv Uh cách sử dụng phương trình (1.3), (1.8 - 1.10) biểu đồ hình 1.3 Tuy nhiên, cách giải thực 10) phương pháp thử...
 • 11
 • 129
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 5 docx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 5 docx
... (1) Thoát nước thẳng đứng (2) Thoát nước hướng tâm Với F(n)  ln(n) – 0. 75 Cho trường hợp xáo động well resistance Cho trường hợp xáo động n = de/dw s = ds/dw dw = 2(a+b)/n de = 1.128 x khoảng cách ... dựng PVD Thiết bị lắp đặt Dẫn động lõi Tách lõi Cắt Các loại thiết bị lắp đặt ống thoát nước đứng Các loại lõi Các loại lõi neo Cuộn cũ Cuộn Lõi bên Ghép nối Vải lọc Đặt lõi mở vào cuộn đảm bảo ... vuông de = 1. 05 x khoảng cách với lưới tam giác ds = đường kính vành đai vùng xáo động (3) Phương trình Carillo: 1-3 Lắp dựng Lắp dựng PVD Thiết bị lắp đặt Dẫn động lõi Tách lõi Cắt Các loại thiết...
 • 11
 • 82
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 6 ppsx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 6 ppsx
... Lắp đặt vật thoát nước đứng Dung dịch bùn theo dõi suốt trình lắp đặt ống đất mềm Khu vực lắp đặt ống thoát nước đứng Các máy đo chiều sâu lắp đặt Gia tải trước cách sử dụng khối đắp áp ... Lưu lượng lỗ thoát: qw = Q/i, m3/s Vận tốc lưu lượng Thuật ngữ -4  Hệ số lưu lượng Hiệu PVD việc thoát nước phụ thuộc không vào dung lượng dòng chảy mà vào độ thấm đất chiều dài lỗ thoát ... 1.4 Kiểm soát chất lượng lưu ý thực tế 1.4.1 Thuật ngữ 1.4.2 Các tính chất PVD 1.4.3 Các nhân tố chi phối việc lựa chọn PVD 1.4.4 Các thí nghiệm kiểm soát chất lượng 1.4.5 Những lưu ý thực tế...
 • 11
 • 96
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 7 pdf

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 7 pdf
... qw = 98.1 x 10-6m3/s, /s, hay 3 270 m3/năm Cường độ chịu kéo    Để chịu tải trọng gây kéo tác dụng lên PVD trình lắp đặt Thông thường, yêu cầu vật thoát nước đứng có cường độ chịu kéo lớn 1kN ... -6  D85 đất D85 sử dụng để xác định kích cỡ hạt đất Nó định nghĩa kích cỡ lớn 85% cỡ hạt đất xác định từ đường cong phân bố kích cỡ hạt Đôi khi, D90, D50, hay D15 dùng 1.4.2 Các tính chất PVD ... Chiều dài lỗ thoát tối đa (m) Dung lượng dòng chảy (tiếp) Nếu dùng Fs = 5, ks = 10-10m/s, lm = 25m qw = 2.45 x 10-6m3/s, hay 82m3/năm Nếu lm = 50m thay 25m qw = 9.81 x 10-6m3/s, hay 327m3/năm /s,...
 • 11
 • 79
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 8 pot

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 8 pot
... vật thoát nước thí nghiệm theo cách cách Dung lượng dòng chảy  Thường xác định theo điều kiện thẳng bị biến dạng  Các kiểu kiểm tra  Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng  Máy kiểm tra vật thoát ... kiểm tra vật thoát nước bị cong  Máy kiểm tra vật thoát nước bị vặn xoắn Các thí nghiệm dung lượng dòng chảy   ASTM 4716 tiêu chuẩn cho thí nghiệm này, thường sử dụng Vật thoát nước thí nghiệm ... gắn vào đất Máy kiểm tra ống thẳng Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Sự cong vênh vật thoát nước thẳng Cát Đất sét mềm Máy kiểm tra cong vênh...
 • 11
 • 80
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 9 doc

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 9 doc
... cỡ lớp đất dùng để gắn ống thoát Thảo luận đo qw (tiếp)   Trong thực tế, vật thoát nước làm việc với Đó hiệu ứng tổng thể có tính chất quan trọng Vì thế, vật thoát nước phải kiểm tra theo điều ... theo thời gian, tốc độ cố kết Kiểm tra cường độ chịu kéo Ví dụ - Kiểm tra cường độ chịu kéo Ống Khô Ướt Ống Khô Lực kéo Ướt (kN) Biến dạng kéo (%) Độ thấm lưới lọc Được dẫn ASTM D4 491 -96 , độ thấm ... ứng với mức nước 50mm AOS lưới lọc AOS lưới lọc (tiếp) B = 100 P / T (4.14) Trong đó: B = Số hạt lọt qua mẫu % P = Khối lượng hạt thủy tinh bàn, g T = Tổng khối lượng hạt thủy tinh sử dụng, g Bảng...
 • 11
 • 79
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 10 docx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 10 docx
... Việc giảm thời gian cố kết thông qua việc áp dụng chất tải cao Độ lún Thời gian Tổng kết  Việc lựa chọn PVD định không chọ thân vật thoát nước mà chiều dài lỗ thoát độ thấm đất Vì ta ... lượng vật thoát, phương pháp lắp đặt, kinh nghiệm nhà thầu, đánh giá diễn giải trang thiết bị, phòng thí nghiệm liệu thí nghiệm trường Vì vậy, phương pháp trường tổng thể cho tính toán vật thoát ... để hiệu ứng lỗ khoan bỏ qua Các vật thoát nước phải đủ cường độ chịu kéo AOS lưới lọc phải tương ứng với kích cỡ hạt đất Độ thấm lưới lọc phải đủ lớn Tổng kết   Các thí nghiệm kiểm soát chất...
 • 7
 • 89
 • 0

Bài giảng phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu PGS TS hoàng văn minh

Bài giảng phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu  PGS TS hoàng văn minh
... Chn mu ngu nhiờn n Xỏc sut la chn = C mu Tng s cỏ th ca qun th 1/12/2015 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn Quần thể =N P p X s Mẫu =n Chn mu ngu nhiờn n u im: n gin, d lm Cú tớnh ngu nhiờn v i din ... tiờn, tip tc cho n s mu: i + 1k; i + 2k; i + 3k Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống k i k i+k k i + 2k k i + 3k k k i + (n-1)k Số ngẫu nhiên đợc chọn k 1/12/2015 Chn mu ngu nhiờn h thng u im: Nhanh ... Khụng bng nhau: T l vi s cỏ th ca mi tng (chn mu phõn tng t l vi kớch c qun th ) 10 1/12/2015 Chọn mẫu phân tầng Tất bệnh viện B/V lớn B/V vừa n1 Tng N1= 2000 n1=400 B/V nhỏ n2 n3 Tng N2 = 6000...
 • 30
 • 133
 • 1

TÓM tắt bài GIẢNG PHƯƠNG PHÁP lập ĐỊNH mức dự TOÁN xây DỰNG CÔNG TRÌNH

TÓM tắt bài GIẢNG PHƯƠNG PHÁP lập ĐỊNH mức dự TOÁN xây DỰNG CÔNG TRÌNH
... xây dựng áp dụng ới công trình Định mức thi công (cơ sở) - Định mức vật t ; -Định mức lao động; - Định mức suất máy g thi công Định mức dự toánxây dựng - Định mức dự toán thống - Định mức dự ... dự toán chuyên ngnh - Định mức dự toán côngg trình tơng tự - Định mức tổ chức t vấn bảng :Tr :Trìình tự lập định mức dự toán công trì trình Lập danh mục công tác xây dựng kết ế cấu ấ xây dựng ... giá chi tiết công g trì trình Đơn g giá dự ự thầu Đơn giá thi công Giá dự toán xây dựng công g trì trình Giá dự ự thầu Giá trị dự toán thi công Bảng 3: hệ thống định mức xây dựng Định mức kinh tế...
 • 13
 • 286
 • 1

bài giảng phương pháp phân tích báo cáo tài chính slide

bài giảng phương pháp phân tích báo cáo tài chính slide
... Ngang Dọc 16/06/14 Hệ số, tỷ suất Phân tích xu hướng Chương Tổng quan phân tích báo cáo tài 3.1 Phương pháp phân tích chung 3.1.1 Phân tích theo chiều ngang: tính số tiền chênh lệch ... phối CP 100 104,9 116,6 122,7 122,7 Phân tích xu hướng (%) Monday, June 16, 2014 3.1 Phương pháp phân tích chung 3.1.3 Phân tích theo chiều dọc 3.1.4 Phân tích số tài Monday, June 16, 2014 So sánh ... Hãy phân tích biến động ROE năm so với năm trước? Monday, June 16, 2014 3.2.Các phương pháp đặc thù 3.2.3.2 Phương pháp số chênh lệch Monday, June 16, 2014 3.2 Các phương pháp đặc thù 3.2.4 Phương...
 • 14
 • 739
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giám định viên tư pháp về tài chính kế toánbai tap thi cong chuc tai chinh ke toangiải pháp về tài chính kế toánphương pháp học tốt môn kế toán tài chínhbài giảng kế toán tài chính kế toán tiền lươngbài giảng môn tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính pptxbài giảng kế toán tài chính kế toán vốn chủ sở hữuphương hướng và những giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế gtgt trong kiểm toán bctc do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnbài giảng phương pháp tínhbài giảng phương pháp luậnđề cương bài giảng phương pháp dạy sinh họcbài giảng phương pháp đột biếnbài giảng phương pháp khối lượngbài giảng phương pháp thí nghiệmbài giảng phương pháp toán lýbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ cây