ÔN THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 PHẦN LÝ THUYẾT

De thi HSG Mon Sinh hoc - lop 9 potx

De thi HSG Mon Sinh hoc - lop 9 potx
... sinh tinh tế bào sinh trứng Hết Ghi : Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 200 8-2 0 09 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC Câu1: ... đường C5H10O4 ARN - Đại phân tử có kích thước khối lượng bé - Có cấu trúc mạch đơn - Xây dựng từ loại ribônuclêotit - Có U ( T ) - Trong ri Nu có C5H10O5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 Câu 9: (3 điểm) Nội ... phân bố đơn phân - Các đơn phân phân biệt bazơnitric 0,5 1,0 b/ Khác nhau: ADN - Đại phân tử có kích thước, khối lượng lớn - Có cấu trúc mạch kép - Xây dựng từ loại nuclêotit - Có Timin ( U )...
 • 7
 • 248
 • 2

phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại họcôn thi hsg môn sinh học lớp 12

phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi hsg môn sinh học lớp 12
... GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) I NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN I.1.1 TÍNH SỐ PHÂN TỬ ... loại trứng tổng số: 22n+k loại C VẬN DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO I.1 BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Có số tế bào sinh dưỡng loài ... em nhận nhìn vào tập dạng di truyền hay biến dị cấp độ tế bào Với chút đóng góp thân, giúp em không thấy ngại làm tập sinh học đặc biệt phần tập di truyền biến dị cấp độ tế bào em tỏ thích Tuy...
 • 23
 • 741
 • 1

Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại họcôn thi HSG môn sinh học lớp 12

Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12
... vào tiết học môn sinh, tích luỹ số kĩ để giải tập: xác định nhanh dạng tập di truyền quần thể, tìm tần số alen, tần số kiểu gen quần thể, đặc biệt em nhận nhìn vào cấu trúc quần thể cân hay chưa ... a 0,4 a Xác định cấu trúc di truyền quần thể đạt cân di truyền? b Giả sử 1/2 số thể dị hợp khả sinh sản, cấu trúc di truyền quần thể nào? Bài giải a Tần số alen quần thể đạt cân PA = (0,8 + 0.6 ... r1, r2, rn số alen tương ứng gen số kiểu gen khác quần thể là: r1r2 rn C Vận dụng giải toán di truyền quần thể I Quần thể tự phối I.1 Bài tập tự luận Bài 1: Giả định rằng: Một quần thể thực vật...
 • 35
 • 769
 • 5

SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại họcôn thi HSG môn sinh học lớp 12

SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12
... biến dị cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học ôn thi HSG môn sinh học lớp 12 PHẦN II: NỘI DUNG A LÝ THUYẾT I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I.1 NHIỄM SẮC THỂ (NST) - sinh vật ... học môn sinh, vận dụng linh hoạt để giải tập sinh học nói chung phần tập chế di truyền biến dị cấp độ tế bào mạnh dạn chọn đề tài: Phương pháp giải số dạng tập phần chế di truyền biến dị cấp ... GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) I NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN I.1.1 TÍNH SỐ PHÂN TỬ...
 • 46
 • 864
 • 2

SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại họcôn thi HSG môn sinh học lớp 12

SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12
... b Tính tần số KG quần thể nêu xét chung loại tính trạng Giải a Tần số alen d = 0,9; D = 0,1 Cấu trúc di truyền : 0,01 DD : 0,18 Dd : 0,81 dd Tần số alen r = 0,5; R = 0,5 Cấu trúc di truyền : 0,25 ... định cấu trúc di truyền quần thể trạng thái cân Giải Theo gt: A: đỏ; a: trắng QT cân DT có dạng p2AA : 2pqAa : q2aa (p+q=1) Sau tự thụ phấn qua hệ thì: Tần số KG Aa = 1/23 2pq Tần số KG AA = p2 ... phc v cho ụn thi i hc v ụn thi HSG mụn sinh hc lp 12 Phn II : Ni dung A Lý thuyt I Qun th l gỡ? Qun th l hp cỏc cỏ th cựng loi, sng khong khụng gian xỏc nh, ti mt thi im nht nh, cú th sinh sn...
 • 47
 • 475
 • 1

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 1

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 1
... = 11 176 2k = 256 - Số TB sinh trứng 256 * Số hợp tử: *Số TB sinh trứng 256 có 256 trứng 256 x 50 /10 0 = 12 8 trứng Số hợp tử 12 8 * Số TB sinh tinh trùng là: 12 8 hợp tử 12 8 tinh trùng 12 8 x 10 0/6,25 ... a a F1: 1Aa ; 1aa 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ Kết có: 300 tròn 300 dài Câu : (2đ) *Số hợp tử , số TB sinh trứng, số TB sinh tinh, số đợt phân bào : 2n(2k- 2) = 11 176 (k số lần ... trùng 12 8 x 10 0/6,25 = 2048 tinh trùng Số TB sinh tinh trùng : 2048/4 = 512 TB *Số đợt phân bào TBSD sơ khai là: 256 = 28 lần 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ BGH DUYệT GV đề ...
 • 4
 • 890
 • 2

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 2

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 2
... lưỡng bội 2n Trong thụ tinh: 0 .25 - Giao tử đột biến 2n kết hợp với giao tử bình thường n tạo hợp tử 3n 0 .25 - Giao tử đực bị đột biến (2n) kết hợp tạo hợp tử 4n 0 .25 - Sơ đồ: P: 2n x 2n 0 .25 - Sơ ... 0 .25 - Thành dày TMạch 0 .25 - Thành mỏng tạo 0 .25 - Có sợi đàn hồi 0 .25 - Không có sợi đàn hồi 0 .25 - Không có van riêng 0 .25 - Có thể có van TMạch chân Chức 0 .25 - Chuyển máu từ tim đến 0 .25 ... Vòng phản xạ 0 .25 - Chi phối phản ứng 0 .25 - Chi phối nhiều phản ứng 0 .25 - Mang nhiều tính 0 .25 - Có thể có tham gia ý thức 0 .25 - Thời gian ngắn 0 .25 - Thời gian kéo dài Câu 2: (3đ) Khác động...
 • 4
 • 403
 • 4

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 3

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 3
... ===============Hết================== HƯỚNG DẪN CHẤM THI THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN THI: SINH HỌC LỚP – THCS (Hướng dẫn chấm có 04 trang) Câu * TH1: Lai cặp tính trạng 3, 0 - Chịu chi phối định ... bào giảm phân - Vì: số lượng NST kép tế bào lúc giảm nửa so với tế bào mẹ NST kép tập trung mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc b/ Chỉ tiêu Kỳ Kỳ sau Số tâm động 16 Số cromatit 16 Số NST đơn 16 a/ - ... tam bội: Bộ NST 3n, quan dinh dưỡng to, khả chống 0,5đ chịu tốt, thường bất thụ Câu 1,5 điểm P: 0,75 đ Người mẹ F1: Người cháu Câu 2,0 điểm Bé trai tuổi - Đa số loài sinh vật sống phạm vi nhiệt...
 • 5
 • 892
 • 5

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 4

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 4
... a Số loại tỉ lệ phân li kiểu gen F1? b Số loại tỉ lệ phân li kiểu hình F1? ……… Hết……… SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ HƯỚNG DẪN CHẦM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG MÔN SINH THCS NĂM HỌC 2008 - 2009 ... tối thi u 80 mmHg/cm2 ( lúc tâm thất giãn ) Đó người có huyết áp bình thường Câu ( 2.0 điểm ) * Quan hệ loài: 7, 0,5 * Quan hệ khác loài: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 0,5 + Cộng sinh: 3, + Hội sinh ... không nhiễm: 2n - = 0,5 Câu ( 3.0 điểm ) a Số loại tỉ lệ phân li kiểu gen F1 : - Kiểu gen P : AaBbDd ( Cao, muộn, dài ) x AABbdd ( cao, muộn, 0,5 tròn ) - Số kiểu gen F1 : 12 0,5 - Tỉ lệ kiểu gen...
 • 4
 • 325
 • 2

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 5

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 5
... trứng tạo thành hợp tử Vậy số hợp tử tạo thành = số tinh trùng thụ tinh = hợp tử 02 ,5 02 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0, 75 0, 25 0 ,5 0 ,5 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 0 ,5 ... c Điểm 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 Điểm 0 ,50 0 ,50 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0 ,50 0, 25 0, 25 0 ,50 0 ,50 0 ,50 Câu (3,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Câu (3,0 điểm) b) Khối lượng phân tử gen b: - Đổi 0 ,51 µm = 51 00 A0 - ... THÁI BÌNH PHẦN I: (5 điểm) Trắc nghiệm KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2007-2008 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC (Đáp án có 02 trang) Mỗi câu trả lời cho 0 ,50 điểm Câu ý trả...
 • 5
 • 301
 • 3

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 6

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 6
... chịu ảnh hưởng môi trường nên tỷ lệ phát triển sinh vật trưởng thành thấp.0,5đ - Lớp bò sát: Tiến hóa lớp trước có thụ tinh trong, sinh vật có ống dẫn sinh dục, tỷ lệ thụ tinh cao, nhiên trứng đẻ ... hóa qua sinh sản động vật;(4điểm) - Lớp cá: sinh sản môi trường nước, thụ tinh Tỷ lệ trứng thụ tinh thấp, ảnh hưởng điều kiện bên ( nước, t o, động vật khác…) tỷ lệ hợp tử phát triển thành sinh ... ấp trứng chăm sóc nên phát triển trứng có nhiều thuận lợi lớp trước Tỷ lệ phát triển thành sinh vật trưởng thành cao lớp trước.( điểm) - Lớp thú: Có thụ tinh đẻ nuôi sữa Thai phát triển thể mẹ...
 • 3
 • 313
 • 2

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 7

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 7
... 2: Đáp án a Tính số nuclêôtit loại gen - Tổng số nu gen là: (5100 : 3,4) = 3000 (nu) - Số nuclêôtit loại gen trội A là: A = T = 1200 (nu) G = X = 3000 : – 1200 = 300 (nu) - Số nuclêôtit loại ... kết hiđrô có số lượng lớn - Tính ổn định ADN có tính tương đối vì: + Liên kết hiđrô có số lượng lớn liên kết yếu nên khi cần liên kết hiđrô đứt, hai mạch đơn ADN tách để ADN tái sinh mã + ADN ... loại đột biến số lượng đột biến cấu trúc NST, cho thêm 0,25điểm Câu 2: Trình bày cấu trúc hoá học cấu trúc không gian ADN? Tại nói ADN có tính ổn định tương đối? Đáp án * Cấu trúc hóa học ADN - ADN...
 • 6
 • 364
 • 6

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 8

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 8
... chiều dài gen: (2,0 đ) Số N gen: (5 98 + 2) x3 x2 = 3600 Chiều dài gen: (3600 : 2) x 3,4 = 6120 A0 Số lượng nuclêôtit loại : A + G = 3600 : = 180 0 mà G : A = 4: G : A = 0 ,8 G = 0,8A Giải ta có: A = ... 1000; G = X = 80 0 Số lượng nuclêôtit loại MT cung cấp: A = T = (26 - 1) x 1000 = 63000 G = X = (26 - 1) x 80 0 = 50400 Số liên kết H… -Trong gen chưa đột biến: H = (2 x 1000) + (3 x 80 0) = 4400 ... loài sinh vật, có hợp tử nguyên phân với số lần tạo số tế bào chứa 9600 NST trạng thái chưa nhân đôi Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo 9300NST đơn cho trình nguyên phân a Xác định số...
 • 4
 • 426
 • 2

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 9

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 9
... có hiệu số ađênin với loại nuclêôtitkhác 15 %số nuclêôtit gen Trên mạch đơn thứ gen có tổng số loại ađênin với guanin 50%, hiệu số ađênin với guanin 10% tỉ lệ T : X = : a Tính ti lệ % số lượng ... lệ T : X = : a Tính ti lệ % số lượng loại nuclêôtit gen b Tính tỉ lệ % số lượng loại nuclêôtit mạch gen HƯỚNG DẪN CHẤM SINH VÒNG NĂM 2005-2006 Câu 1(2,5đ) a) Muốn xác định……(0,5đ) -Muốn xác định ... Pr Pr trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lý TB, từ biểu thành tính trạng 0,25đ - Như thông qua Pr, gen tính trạng có mối quan hệ mật thi t với nhau,cụ thể gen quy định tính trạng 0,25đ...
 • 4
 • 855
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg môn sinh học lớp 9 cấp huyệntổng hợp lí thuyết on thi hsg môn sinh học lớp 10tài liệu ôn thi hsg môn sinh học 9đề cương ôn thi hsg môn sinh học 9đề thi hsg môn sinh học lớp 11tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học lớp 9đề thi hsg môn sinh học lớp 10đề thi hsg môn sinh học lớp 12 tỉnh vĩnh phúcđề thi hsg môn sinh học lớp 12đề thi hsg môn tin học lớp 9đề thi hsg môn hóa học lớp 9đề thi hsg môn sinh học lớp 8de cuong on thi hsg mon sinh hoc 8de thi hsg mon sinh hoc lop 8 cap huyenđề thi hk2 môn sinh học lớp 9Một số phương pháp thu hút học sinh học lập trình trong trường THPTskkn nâng cao hiệu quả dạy học tin học 12 bằng phương pháp thảo luận nhómNgữ Pháp Tiếng Anh Tổng HợpTuần 8. Người mẹ hiềnMột số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học tin học 10 ở trường THPT nguyễn xuân nguyênBài 5. Cơ quan tiêu hoáTạo hứng thú cho học sinh trong các tiết bài tập SGK tin học 10 tại trường THPT cẩm thủy 1Tạo hứng thú học tập môn tin học lớp 11 với hệ thống bài tập tích hợp cho học sinh trường THPT quan sơnTích hợp các kiến thức toán học, vật lí, sinh học, địa lí, văn hóa dân gian, thực tiễn đời sống vào ôn tập chương 3 cấu trúc rẽ nhánh và lặp tin học 11 giúp nâng cao chất lượÚng dụng phần mềm ADOBE PRESENTER vào soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm cho bài giảng e learning, tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học khi ôn tập tiết 68 tin học 10skkn sử dụng bài giảng e learning nhằm tăng tính tương tác ở bài 2 tin học 10 “thông tin và dữ liệu” tại trường THPT tô hiến thànhSử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng một số trò chơi nhằm tạo hứng thú và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính trong dạy thực hành tin lớp 10 ở trường THPT bắc sơnPhát huy tính tích cực của học sinh bằng phương pháp dạy học hợp tác trong bài bài tập thực hành 5 tin học 11Phân tích những sai lầm thường gặp và kỹ thuật giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khó liên quan đến sắt và các hợp chất của sắtPhân tích và hướng dẫn học sinh khắc phục những sai lầm thường gặp khi giải bài toán hóa học về sắt và hợp chất sắt – hóa vô cơ lớp 12 THPTPhân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTNGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của các dự án PHẦN mềm PHỤC vụ CHÍNH QUYỀN điện tử tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾPhụ đạo học sinh yếu, kém môn hóa học mới đầu vào lớp 10 trường THPT mường látTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 6 )