KIỂM TRA HẾT HỌC PHẦN Môn: Luật Dân Sự 1

Câu hỏi chính thức dùng thi hết học phần môn luật dân sự 2

Câu hỏi chính thức dùng thi hết học phần môn luật dân sự 2
... vào điều trị hết 20 triệu đồng Câu 16: Nguyễn Văn A xây nhà nên thi u tiền Ngày 14 tháng năm 20 07 ông A có mượn ông Lê Văn B 30 triệu đồng, thời hạn trả nợ hết ngày 14 tháng năm 20 08 Đến hạn ... đồng thời hạn trả nợ hết ngày 14/ 02/ 2008”) Toà án áp dụng quy định hợp đồng mượn tài sản để giải tranh chấp Căn vào quy định Bộ luật dân 20 05, xác định: - Việc áp dụng pháp luật Toà án hay sai, ... sao? - Cách giải tranh chấp Câu 17: Sự khác pháp lý trách nhiệm vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng trách nhiệm bồi thường thi t hại hợp đồng quy định Bộ luật dân sự? Câu 18: Xác định pháp lý trách...
 • 8
 • 116
 • 1

Dạng câu hỏi vấn đáp dùng thi hết học phần môn luật dân sự 1 hệ chính quy dài hạn, văn bằng 2

Dạng câu hỏi vấn đáp dùng thi hết học phần môn luật dân sự 1  hệ chính quy dài hạn, văn bằng 2
... luật dân Câu 11 : Thời hiệu khởi kiện vụ án dân theo quy định pháp luật hành? Câu 12 : Thời hiệu khởi kiện quy n thừa kế? Câu 13 : Nội dung quy n sở hữu Trong ba quy n quy n quan trọng Vì sao? Câu 14 : ... Bộ Luật dân sự? Câu 28 : Hàng thừa kế theo pháp luật BLDS 20 05? So sánh với BLDS 19 95? Câu 29 : Thừa kế vị BLDS 20 05 Điểm so với BLDS 19 95? Câu 30: Các điều kiện có hiệu lực di chúc? Câu 31: Người ... đình chủ thể hạn chế quan hệ pháp luật dân sự? Câu 18 : Tổ hợp tác Trách nhiệm dân tổ hợp tác? Câu 19 : Những quy định khác quy n sở hữu? Ý nghĩa quy định Câu 20 : Ông A thỏa thuận bán cho ông B nhà...
 • 11
 • 108
 • 0

ôn thi kết thúc học phần môn luật dân sự 1

ôn thi kết thúc học phần môn luật dân sự 1
... Đến hạn trả nợ, bà C vợ ông A nhiều lần đòi tiền ông B ông B không trả nợ với lý ông giao dịch với ông A đưa số tiền cho ông B vay ông A nói tiền riêng ông A Do ông B trả ông A đòi mà Trong trường ... 1, Điểm a – DD126 BLDS ) Ngày 10 /3/2009, ông B gửi đơn khiếu nại ông A Ngày 10 /5/2009, ông A thừa nhận trách nhiệm văn cho ông B Chính thời hiệu khởi kiện vụ án dân lúc bắt đầu lại từ ngày 11 /5/2009 ... trả lại phần tài sản thừa kế Phần tài sản nhận lại thuộc tài sản chung vợ chông ông Tý bà Sửu, sau trừ phần nợ trả cho chủ nợ ông Tý theo quy định PL Ngày 01/ 03/2009, Ông A bán cho Ông B 10 dàn...
 • 10
 • 419
 • 0

Kiểm tra hết học phần tin học văn phòng

Kiểm tra hết học phần tin học văn phòng
... Kiểm tra kết thúc học phần Tin văn phòng Trung tâm Tin học Bách Khoa Phần 3: (Microsoft Excel 4đ) Trình bày bảng tính sau lưu tên Excel.xls thư mục tạo phần : Yêu cầu: 1/Dựa ... ngày 13/01/98 Phần 4: (Microsoft power point 2đ) Thực trình chiếu có có từ 02 slide trở lên lưu vào thư mục tạo phần với nội dung giới thiệu thân thí sinh hết ... Lưu ý: -Học viên phải ghi số máy ngồi làm vào tờ ký tên, tạo tên thư mục để tránh nhằm lẫn copy bài, chấm kết quả, vào điểm -Khi làm xong, học viên ý lưu bài, đóng tất file...
 • 2
 • 113
 • 0

Bài tập lớn học kì môn luật dân sự

Bài tập lớn học kì môn luật dân sự
... LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật dân VN, NXB công an nhân dân, 2013, tr 87-89 Giáo trình luật dân ( phần chung), nxb ĐHQGHN, 2012, tr 96-97 Giáo trình luật dân Việt Nam tập 1, Lê Đình nghị, nxb ... luật quy định Bộ luật Dân cách thức giải vấn đề Giải hậu pháp lí cá nhân bị tuyên bố chết trở Bộ luật Dân dự định trước cách giải vấn đề người bị tuyên bố chết trở về.Cụ thể Điều 83 Bộ luật Dân ... thể,các nhà làm luật quy định việc quyên bố người chết Chương III, Mục Bộ luật Dân Cụ thể điều luật sau: Về điều kiện tuyên bố cá nhân chết : Được quy định Điều 81 Bộ luật Dân năm 2005 Cụ thể,...
 • 15
 • 1,441
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ
... DUNG MÔN HỌC - Môn học nhập môn luật dân môn học bắt buộc tất sở đào tạo luật giới Việt Nam Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, môn nhập môn luật dân cấu gồm 02 tín chỉ, giảng dạy riêng lớp cử nhân luật ... PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Cử nhân luật chất lượng cao Nhập môn luật dân 02 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT ... dân - Mối tương quan luật dân với luật hôn nhân gia đình, thương mại, lao động, đất đai - Môn học luật dân sự, khoa học luật dân sự, ngành luật dân - Quan hệ pháp luật dân sự: Khái niệm; đặc điểm;...
 • 32
 • 441
 • 4

ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CỦA CAO ĐẲNG doc

ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CỦA CAO ĐẲNG doc
... với Hiến pháp với pháp luật Câu 5.Vi phạm pháp luật; Khái niệm, dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật, cấu thành vi phạm pháp luật a Khái niệm vi phạm pháp luật: Là hành vi (hành động hay không hành ... bảo cho pháp luật thự biện pháp: giáo dục thuyết phục cưỡng chế Câu Khái niệm, đặc điểm, cấu trúc qui phạm pháp luật Văn qui phạm pháp luật, loại văn qui phạm pháp luật hệ thống pháp luật nhà ... vi phạm pháp luật, cấu thành vi phạm pháp luật bao gồm: + Mặt khách quan vi phạm pháp luật + Mặt chủ quan vi phạm pháp luật + khách thể vi phạm pháp luật + Chủ thể vi phạm pháp luật * Mặt khách...
 • 12
 • 548
 • 10

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM potx
... hành vi dân hộ gia đình thống ký tên có văn uỷ quyền theo quy định pháp luật dân sự. ”Như vậy, theo pháp luật đất đai, giao dịch Hộ gia đình đòi hỏi thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, Bộ luật Dân yêu ... tuổi rõ ràng mâu thuẫn với Bộ luật Dân Điều 110 “Trách nhiệm dân hộ gia đình”, Bộ luật Dân sau: “1 Hộ gia đình phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện hộ gia đình ... quy định tàng Bộ luật Dân sự, đưa chủ thể quan hệ dân vào nhiều giao dịch khác, như: Vay vốn ngân hàng, mua bán điện nước sinh hoạt,… Điều 107 “Đại diện hộ gia đình”, Bộ luật Dân quy định: "1...
 • 6
 • 707
 • 15

ĐỀ THI KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Tiếng Anh - Mã đề: TA312 pdf

ĐỀ THI KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Tiếng Anh - Mã đề: TA312 pdf
... on the T.V, please I want to listen to this song A B C D 35 If I have a chance to travel abroad, Paris is the first city which we’d like to visit A B C D VII Read the passage and choose the best ... D When 21 I’m going to have by house ……………this weekend A redecorates B redecorating C redecorated D redecorate 22 They are not ………… to take part in this program of the World Health organization ... into five parts, which are Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens and Staten Island The total area of these parts is 946 square kilometers Visitors to New York are all attracted by places such as...
 • 3
 • 163
 • 1

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KHÍA CẠNH TRONG TÍNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT BÀI THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐỌC HIỂU (BÀI THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐỌC TIẾNG ANH 3B) NĂM HỌC 2013 2014 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, HỆ ĐẠI TRÀ, KHOA PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KHÍA CẠNH TRONG TÍNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT BÀI THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐỌC HIỂU (BÀI THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐỌC TIẾNG ANH 3B) NĂM HỌC 2013 2014 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, HỆ ĐẠI TRÀ, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC
... (BÀI THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐỌC TIẾNG ANH 3B) NĂM HỌC 2013- 2014 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, HỆ ĐẠI TRÀ, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Giáo viên hướng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KHÍA CẠNH TRONG TÍNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT BÀI THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐỌC- HIỂU (BÀI THI HẾT ... when this study was only in its formative stage I wish to take this opportunity to express my big thanks to Ms Trần Thị Lan Anh, my ELT teacher, for her insightful comments and suggestions for this...
 • 106
 • 411
 • 2

Đề cương chi tiết học phần môn Luật tố tụng dân sự HPI

Đề cương chi tiết học phần môn Luật tố tụng dân sự HPI
... pháp luật tố tụng dân số mô hình tố tụng giới Mô tả vắn tắn nội dung học phần: Học phần cấu trúc thành chương: Khái niệm nguyên tắc luật tố tụng dân Việt Nam, quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, ... nhân dân, chứng hoạt động chứng minh tố tụng dân án phí, lệ phí tố tụng dân 8.Tài liệu học tập: 8.1 Văn pháp luật: A- Văn quan trọng: -Bộ luật Tố tụng dân ngày 15/06/2004 -Luật Luật sư -Luật ... án dân sự, giải việc dân trường hợp không bắt buộc - Quyền kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân 1.2 Người tiến hành tố tụng tố tụng dân - Là chủ thể theo quy định pháp luật Tố tụng dân...
 • 17
 • 2,093
 • 1

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8
... kiện tiêu chuẩn ? KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TIÊN DU ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: HÓA HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 05.05.2015 Đề số 18 PHẦN TRẮC NGHIỆM: ... tích khí oxi thu đktc? KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT MÔN THI: HÓA HỌC HUYỆN TIÊN DU THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian phát ĐỀ CHÍNH THỨC đề) Ngày thi: 05.05.2015 Đề số 3: Phần : TRẮC ... =35,5 , Mn = 55 , O =16 KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TIÊN DU ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: HÓA HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 05.05.2015 Đề số Phần : TRẮC NGHIỆM...
 • 38
 • 123
 • 0

KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II LỚP 9 MÔN HÓA

KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II LỚP 9 MÔN HÓA
... 207 ; Fe = 56 ;Ca = 40 ;P = 31; N = 14;Ag = 108; S = 32; Cl = 35,5) KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT HUYỆN MÔN THI: HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian ph Đề số I/ ... chứa 19, 6g axit sunfuric loãng (H2SO4) a/Viết phương trình hóa học b/Tính thể tích khí hiđrô thu điều kiện tiêu chuẩn? c/Sau phản ứng chất dư? Khối lượng dư bao nhiêu? KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG ... đ ) Đốt cháy hết 3,1 gam Phôt đỏ lọ khí Oxi vừa đủ a/ Lập PTHH PƯ tính khối lượng sản phẩm tạo thành b/ Thể tích khí Oxi tác dụng hết lit khí Hiđro (ở ĐKTC) KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT...
 • 10
 • 76
 • 0

KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II MÔN HÓA 9

KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II MÔN HÓA 9
... dùng kali pemanganat KMnO4 phải cần gam KMnO4 Cho K= 39 , Cl =35,5 , Mn = 55 , O =16 KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT HUYỆN MÔN THI: HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian ... axit clohiđric ? (Cho Fe = 56, O = 16, Na = 23, H =1, P = 31, K = 39) KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT HUYỆN MÔN THI: HÓA HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian ph ĐỀ CHÍNH THỨC Đề số I ... :( điểm)Điều chế oxi 31,6 gam KMnO4 Tính thể tích khí oxi thu đktc? KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II PHÒNG GD-ĐT HUYỆN MÔN THI: HÓA HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian ph ĐỀ CHÍNH THỨC Đề số 3:...
 • 13
 • 88
 • 0

Xem thêm