tỷ lệ nhiễm E.coli và Salmonella trên thịt gia cầm

Vai trò của E.coli Salmonella Spp trong hội chứng tiêu chảy trên bê hướng sữa tại công ty cổ phần thực phẩm sữa TH

Vai trò của E.coli và Salmonella Spp trong hội chứng tiêu chảy trên bê hướng sữa tại công ty cổ phần thực phẩm sữa TH
... cứu: Vai trò E.coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy hướng sữa công ty cổ phần th c phẩm sữa TH Mục tiêu nghiên cứu Xác định vai trò vi khuẩn E.coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy ... lệ tiêu chảy chết tiêu chảy 38 3.2 Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy chết tiêu chảy theo độ tuổi 39 3.3 Số lượng vi khuẩn E.coli phân mắc hội chứng tiêu chảy 40 3.4 Số lượng vi khuẩn Salmonella ... Viện th y quốc gia, Việt Nam 2.3 Nội dung nghiên cứu - Tình hình bệnh tiêu chảy nuôi công ty Cổ phần th c phẩm sữa TH - Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli, Salmonella spp nuôi công ty cổ...
 • 78
 • 94
 • 0

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli coliforms trong nước uống, nước có gas, nước có cồn trên địa bàn quận thủ đức

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli và coliforms trong nước uống, nước có gas, nước có cồn trên địa bàn quận thủ đức
... thực đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” 1.2 Mục đích Khảo sát tỉ lệ nhiễm Coliforms E coli nƣớc uống, nƣớc ... học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S NGUYỄN TIẾN ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC  KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN...
 • 48
 • 662
 • 3

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus escherichia coli trong thực phẩm tại khu vực chợ thị nghè

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và escherichia coli trong thực phẩm tại khu vực chợ thị nghè
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Khảo sát tỉ lệ nhiễm S aureus E coli nhóm thực phẩm lƣu hành thị trƣờng Mục đích khảo sát nhằm đánh giá tỉ lệ nhiễm nhiễm S aureus E coli loại thực phẩm lƣu hành chợ khu vực ... Minh Tháng 9/2006 "KHẢO SÁT TỈ LỆ NHIỄM Staphylococcus aureus Escherichia coli TRONG THỰC PHẨM TẠI KHU VỰC CHỢ THỊ NGHÈ" Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S NGUYỄN TIẾN DŨNG S aureus vi khu n hiếu khí hay ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHẢO SÁT TỈ LỆ NHIỄM Staphylococcus aureus Escherichia coli TRONG THỰC PHẨM TẠI KHU VỰC CHỢ THỊ NGHÈ...
 • 66
 • 554
 • 1

Tài liệu KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E. coli Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CÓ GAS, NƢỚC CÓ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC pot

Tài liệu KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E. coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CÓ GAS, NƢỚC CÓ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC pot
... thực đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” 1.2 Mục đích Khảo sát tỉ lệ nhiễm Coliforms E coli nƣớc uống, nƣớc ... học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S NGUYỄN TIẾN ... độ Coliforms E coli nƣớc uống đá - Mật độ Coliforms E coli nƣớc gas - Mật độ Coliforms E coli nƣớc uống cồn 1.3.3 Đánh giá tình hình nhiễm bẩn loại nƣớc giải khát Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU...
 • 48
 • 364
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm human papillomavirus yếu tố sự biến đổi tế bào học các genotype HPV trên gái mại dâm, hải phòng, việt nam

Xác định tỷ lệ nhiễm human papillomavirus và yếu tố sự biến đổi tế bào học và các genotype HPV trên gái mại dâm, hải phòng, việt nam
... nêu trên, đề tài " Xác định tỷ lệ nhiễm Human Papillomavirus yếu tố biến đổi tế bào học genotype HPV gái mại dâm, Hải Phòng, Việt Nam " thực với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ nhiễm Human Papillomavirus ... UTCTC Việt nam chiếm tỷ lệ cao khu vực Đông Nam Á [Domingo, 2008] Tỷ lệ nhiễm HPV nhóm đối tượng gái mại dâm Miền Nam Việt Nam 85% [Hernandez, 2003] Về phân bố genotype HPV Việt Nam, HPV 16 HPV ... Human Papillomavirus số yếu tố liên quan đối tượng gái mại dâm Hải Phòng Khảo sát phân bố genotype HPV gái mại dâm nhiễm HPV Đánh giá liên quan biến đổi tế bào học genotype HPV CHƯƠNG I TỔNG QUAN...
 • 107
 • 175
 • 0

Nghiên cứu s ự ô nhiễm vi khuẩn Escherichia coli Salmonellathịt gà tại một số ch ợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu s ự ô nhiễm vi khuẩn Escherichia coli và Salmonella ở thịt gà tại một số ch ợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
... khoa Ch n nuôi – Thú y, ch ng em tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Escherichia coli Salmonella thịt s ch địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên ... nghiên cứu Đánh giá mức độ ô nhiễm vi khuẩn E .coli vi khuẩn Salmonella s n phẩm thịt địa bàn thành phố Thái nguyên 1.3 Mục đ ch nghiên cứu - Xác định trạng vệ sinh s giết mổ thành phố Thái ... hạn cho phép vi sinh vật s n phẩm thịt ch biến STT Tên tiêu Tổng s vi khuẩn hiếu khí, s khuẩn lạc gram s n phẩm Giới hạn tối đa 106 102 E .coli, s vi khuẩn gram s n phẩm Salmonella, s vi khuẩn...
 • 59
 • 304
 • 0

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli Coliforms trong nước uống

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli và Coliforms trong nước uống
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC  KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC ... lƣợng Coliforms E coli nƣớc uống có cồn 1.3.2 Khảo sát mật độ Coliforms E coli loại nƣớc giải khát - Mật độ Coliforms E coli nƣớc uống đóng chai - Mật độ Coliforms E coli nƣớc uống đá - Mật độ Coliforms ... 25 4.1 Khảo sát giới hạn định lƣợng Coliforms E coli loại nƣớc phƣơng pháp MPN 25 4.2 Khảo sát mật độ Coliforms E coli loại nƣớc giải khát 27 4.3 Đánh giá tình hình nhiễm Coliforms E...
 • 48
 • 888
 • 20

[Luận văn]kiểm tra tính mẫn cảm, tính kháng thuốc của vi khuẩn e coli salmonella SP phân lập từ phân lợn con hướng nạc ỉa phân trắng tại trại thành đồng mê linh hà nội

[Luận văn]kiểm tra tính mẫn cảm, tính kháng thuốc của vi khuẩn e coli và salmonella SP phân lập từ phân lợn con hướng nạc ỉa phân trắng tại trại thành đồng  mê linh  hà nội
... c a E. coli phân l p t phân l n theo m a phân tr ng 4.5 54 K t qu ki m tra tính m n c m c a ch ng Salmonella phân l p t phân l n theo m a phân tr ng 58 4.6 K t qu ki m tra tính kháng c a E. coli ... c a E. coli, Salmonella phân l p t phân l n theo m a phân tr ng v i thu c kháng sinh thu c hoá h c tr li u thư ng dùng u tr + Ki m tra tính kháng thu c c a E. coli, Salmonella phân l p t phân ... Salmonella, Staphylococcus sp, Streptococus sp, Klebsiella Bacillus subtilis 2.2.1 Vi khu n E. coli Tr c khu n ru t già E. coli có tên Baterium Coli commune, Bacillus, Colicommunis đư c Echerich phân...
 • 93
 • 370
 • 1

Nghiên cứu tính mẫn cảm,tính kháng thuốc của e coli salmonella spp phân lập từ bệnh lợn con phân trắng ứng dụng điều trị thử nghiệm

Nghiên cứu tính mẫn cảm,tính kháng thuốc của e coli và salmonella spp phân lập từ bệnh lợn con phân trắng ứng dụng điều trị thử nghiệm
... b nh b Ekodiár tiêu di t bao g m : - Vi khu n: Salmonella enterica in several sero-variants, Salmonella infantis, Salmonella arizonae, E. coli, Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida, ... E. coli Các ch ng E. coli gây ñ c ñư c chia lo i ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli) VTEC (Verotoxingenic Escherichia coli) , g n ñây ngư i ta th y r ng ch ng thu c nhóm AAggEC sinh ñ c t EAST1 ... Salmonella phân l p t phân l n phân tr ng 4.3 57 K t qu ki m tra tính m n c m c a E. coli phân l p t phân l n phân tr ng 4.2.2 52 Ki m tra tính m n c m c a E. coli Salmonella spp phân l p t phân...
 • 103
 • 243
 • 0

Nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết cây mò hoa trắng (clerodendrum fragrans vent ) đối với vi khuẩn e coli salmonella spp phân lập từ phân lợn con theo mẹ bị tiêu chảy thử nghiệm điều trị

Nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết cây mò hoa trắng (clerodendrum fragrans vent ) đối với vi khuẩn e coli và salmonella spp phân lập từ phân lợn con theo mẹ bị tiêu chảy và thử nghiệm điều trị
... 201 3) Xuất phát từ thực tế trên, đề tài Nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro dịch chiết hoa trắng (Clerodendrum Fragrans Vent. ) vi khuẩn E coli Salmonella spp phân lập từ phân lợn theo mẹ ... thân hoa trắng vi khuẩn E coli Salmonella spp phân lập từ phân lợn theo mẹ bị vi m ruột tiêu chảy 3.4.2 34 Tác dụng diệt khuẩn in vitro dịch chiết thân hoa trắng dung môi ethanol 35% E coli ... 36 Tác dụng diệt khuẩn in vitro dịch chiết thân hoa trắng dung môi khác 36 3.7 Tác dụng diệt khuẩn in vitro dịch chiết thân hoa trắng 38 3.8 Khả diệt khuẩn in vitro dịch chiết thân hoa...
 • 64
 • 246
 • 0

Mô tả hành vi nguy cơ nhiễm HIV xác định tỷ lệ nhiễm của nhóm nghiệm ma túy tham gia chương trình dùng thuốc thay thế methadone tại thành phố hà nội

Mô tả hành vi nguy cơ nhiễm HIV và xác định tỷ lệ nhiễm của nhóm nghiệm ma túy tham gia chương trình dùng thuốc thay thế methadone tại thành phố hà nội
... quan mat thiet vdi tinh trang gia tang_^trong nhdm doi tiTdng NCMT [6] DeJ:ai nham mijc tieu "Mo ta hanh vi nguy cd lay nhiem HIV va xac djnh ty le nhiem HIV ciia nhdm nghien chi'ch ma tham gia ... dffdc ban than trffdc nguy cd nhiem HIV [3], [5] V KET L U A N Ngffdi nghien chi'ch ma tai Thanh phd Ha Noi dang phai i5di mat vdi cac hanh vi nguy cd lay nhiem HIV Dung ma mdt lan mdt chiem ... la hanh vi nguy cd lay nhiem HIV Theo quan sat cua chung tdi, mac du BKT ludn san cd nhffng dac thu cua ngffdi NCMT la thffdng giau diem cac hanh vi tiem chich va thieu hieu biet ve tinh nguy hiem...
 • 5
 • 113
 • 0

phân lập vi khuẩn escherichia coli salmonella trên gà bị tiêu chảy tại hai trại gà thịt thuộc huyện châu thành tỉnh sóc trăng

phân lập vi khuẩn escherichia coli và salmonella trên gà bị tiêu chảy tại hai trại gà thịt thuộc huyện châu thành tỉnh sóc trăng
... tài Phân lập vi khuẩn Escherichia Coli Salmonella bị tiêu chảy hai trại thịt thuộc huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng ” Mục tiêu đề tài - Khảo sát tỷ lệ bị tiêu chảy chết nhiễm E coli Salmonella ... nghiệp Ngành THÚ Y Tên đề tài PHÂN LẬP VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SALMONELLA TRÊN GÀ BỊ TIÊU CHẢY TẠI HAI TRẠI GÀ THỊT THUỘC HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH SÓC TRĂNG Giảng vi n hướng dẫn Sinh vi n thực ... tích bị tiêu chảy chết 38 4.5 Kết phân lập vi khuẩn E coli Salmonella bị tiêu chảy chết 41 4.6 Kết phân lập vi khuẩn E coli Salmonella bệnh phẩm 42 4.7 Kết phân lập vi khuẩn E coli diện phân...
 • 73
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả tỷ lệ nhiễm e coli esbl trên các cơ quan trên gà đẻ và gà thịt tại tp trà vinh tỉnh trà vinhtỷ lệ nhiễm e coli esbl trên cơ quan của gà thịt và gà đẻkết quả tỷ lệ nhiễm e coli esbl trên gà khỏe tại tp trà vinh tỉnh trà vinhkết quả tỷ lệ nhiễm e coli esbl trên cơ quan gà thịt huyện châu thành tỉnh sóc trăngtỷ lệ nhiễm e coli esbl của các cơ quan trên gà thịt khỏesự nhiểm độc e coli o157 h7 trên thịt bò bít tết1khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhbiểu 02 số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm ở các vùng sinh thái 2000nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộikết quả kiểu hình và tỷ lệ đa kháng của e coli sinh esbl trên gà thịtnhư vậy map phụ thuộc vào vt co raw vì phụ thuộc ppk peep tỷ lệ i e và f bình thường map 5 10 cm h2o nếu map càng lớn thì hậu quả trên huyết động càng nhiều chủ yếu gây giảm cung lượng tim làm hạ hatình hình nghiên cứu tỷ lệ nhiễm hpv trên thế giới và tại việt namtỷ lệ nhiễm và mang gen kháng cephalosporin thế hệ 3 và quinolon của các chủng klebsiella gây nhiễm khuẩn hô hấp phân lập tại bệnh viện nhi trung ương 2009 2010tỉnh thành phố có tỷ lệ nhiễm hiv phát hiện được hiện còn sống ở mức trên 0 3 dân số n 31 12 07tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngTÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBthiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnhoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmequản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naiphương pháp phân tích báo cáo tài chínhTư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpquy chuẩn về chất thải rắn nguy hạiQuy trình mua hàng của FPTQuy trình quản lý kho tổng fptthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpbáo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuXây dựng phần mềm quản lý siêu thịbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộisố học và logic học đồng dưSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1