XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY BẰNG PHẦN MỀM LABVIEW

xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa bằng thiết bị di động

xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa bằng thiết bị di động
... private Display display; // Reference to Display object private Form fmMain; // The main form private Command cmExit; // Command to exit the MIDlet public ImageTest() { display = Display.getDisplay(this); ... private Display display; // Reference to Display object private List lsDocument; // Main list private Command cmExit; // Command to exit public ImplicitList() { display = Display.getDisplay(this); ... thnh phn h tr giao din ngi dựng vo CLDC Profile ny c thit k ch yu nhm vo in thai di ng vi c tớnh l mn hỡnh hin th hn ch, dung lng cha cú hn Do ú MIDP s cung cp mt giao din ngi dựng n gin v cỏc...
 • 79
 • 473
 • 1

Nghiên cứu ,xây dựng hệ thống điều khiển cần trục 5 tấn bằng PLC ở TCT công nghiệp tàu thủy phà rừng

Nghiên cứu ,xây dựng hệ thống điều khiển cần trục 5 tấn bằng PLC ở TCT công nghiệp tàu thủy phà rừng
... TỔNG QUAN VỀ NHÓM CẦN TRỤC TỔNG CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG Công ty CNTT Phà Rừng trƣớc công ty sửa chữa tàu biển Phà Rừng, công trình hợp tác ... W511 W511 15 đến H000 đến H00000 H511 H511 15 đến A000 đến A00000 A 959 A 959 15 đến D0 đến - đến W511. 15 đến H0.00 đến H511. 15 đến A0.00 đến A 959 . 15 - D32767* đến T0 T511 32 đến T000 đến T0000 T511 ... chọn hệ số dự trữ hợp lý Kỹ thuật điều khiển chuyển động cần trục cần hệ thống giám sát, bảo vệ tự động hệ thống Ngoài có hệ thống đo lƣờng bảo vệ tải cho cấu nâng hạ hàng 10 Hệ thống điều khiển...
 • 105
 • 384
 • 1

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng PLC s7 300

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng PLC s7 300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... cán thép ống khói Nhà đi u hành công ty Quốc lộ bể nuớc Thùng chứa dầu Trạm Trạm khí cao Trạm hạ nén Phôi thép px co khớ Phế phẩm Trạm cân Bãi phôi Thép thành phẩm Phòng bảo vệ Nhà để xe Nhà...
 • 80
 • 542
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ,xây dựng hệ thống điều khiển cần trục 5 tấn bằng PLC ở TCT Công nghiệp Tàu Thủy Phà Rừng docx

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ,xây dựng hệ thống điều khiển cần trục 5 tấn bằng PLC ở TCT Công nghiệp Tàu Thủy Phà Rừng docx
... bạn sinh viên lớp ĐC1201 em tiến hành thực đề tài tốt nghiệp Nghiên cứu ,xây dựng hệ thống điều khiển cần trục PLC TCT Công nghiệp Tàu Thủy Phà Rừng thầy giáo Thạc Sỹ Nguyễn Trọng Thắng hƣớng ... TỔNG QUAN VỀ NHÓM CẦN TRỤC TỔNG CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG Công ty CNTT Phà Rừng trƣớc công ty sửa chữa tàu biển Phà Rừng, công trình hợp tác ... W511 W511 15 đến H000 đến H00000 H511 H511 15 đến A000 đến A00000 A 959 A 959 15 đến D0 đến - đến W511. 15 đến H0.00 đến H511. 15 đến A0.00 đến A 959 . 15 - D32767* đến T0 T511 32 đến T000 đến T0000 T511...
 • 106
 • 435
 • 1

Xây dựng hệ thống điều khiển bơm có giám sát bằng wincc

Xây dựng hệ thống điều khiển bơm có giám sát bằng wincc
... thỏng th i Ti l thi gian ca thỏng th i Ct : lng nc dựng ti Ct : lng nc cp cho õu thuyn Ct : lng nc dựng cho sinh hot Ct : tng lng nc dựng (Wdựng) (7) = (4)+(5)+(6) Ct : lng nc tha (W+) : (8) ... lng nc dựng (Wdựng = Wti + Wõu thuyn + Wsinh hot) Ct : tng lng nc tn tht (Wtt) Ct : lng nc tha (6) = (3) (4) (5) Ct : lng nc thiu (7) = (4) +(5) (3) Ct : ly tớch lng nc n v lng nc dựng cú ... hot cho 1000 ngi dõn thụn vi mc dựng 100 lớt/ngy-ờm v cung cp nc lm ỏ cho 300 thuyn ỏnh cỏ vi cụng sut 1m3/ngy-ờm T ti liu v phõn phi dũng chy nm thit k v nhu cu dựng nc tng thỏng ta tớnh c dung...
 • 179
 • 408
 • 4

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BÓ BẰNG PLC S7-300

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BÓ BẰNG PLC S7-300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... c trang b y cỏc h thng nh: + H thng hnh chớnh v qun lý nhõn s + H thng cung cp in +H thng trang b in +H thng dõy chuyn sn xut 1.2 S MT BNG CA NH MY Bể nuớc cán dây Thép thành phẩm Nhà máy cán...
 • 20
 • 63
 • 0

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị phun sương cho nhà máy xử lý rác thải

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị phun sương cho nhà máy xử lý rác thải
... xử rác thải nhà máy xử rác thải Nam Định Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn * Nhận xét quy trình công nghệ chế biến xử rác thải nhà máy xử rác ... rác thành phố Nam Định: Nhà máy xử rác thải thành phố Nam Định công nghệ Pháp, nhà máy xử rác thải đại nước ta Từ đưa vào hoạt động nhà máy thực tốt việc xử rác thải phát sinh thành phố ... Chƣơng I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC THẢI 1.1 Cấu trúc chung hệ thống 1.1.1 Giới thiệu nhà máy chế biến xử rác thải thành phố Nam Định * Hiện trạng thu gom xử rác thải Nam Định Bảng 1:...
 • 82
 • 578
 • 0

Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát

Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát
... hệ thống điều khiển giám sát hệ thống nh: Sản xuất xi măng; Hệ thống kiểm soát đo dầu khí; Hệ thống điều khiển giao thông; Hệ thống quản lý nớc; Hệ thống trộn nhiên liệu; Hệ thống điều khiển giám ... đích nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiển giám sát thông qua phần mềm cài đặt máy tính Nội dung đề tài bao gồm: - Nghiên cứu tổng quan hệ thống - Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống - Thiết ... quan hệ thống điều khiển giám sát (SCADA) 1.1 Tổng quan SCADA: SCADA từ viết tắt Supervisory Control And Data Acquisition (Điều khiển giám sát thu thập liệu) Nó hệ thống điều khiển đầy đủ mà hệ thống...
 • 108
 • 658
 • 5

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị phun sương cho nhà máy xử lý rác thải.pdf

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị phun sương cho nhà máy xử lý rác thải.pdf
... công nghệ chế biến xử rác thải nhà máy xử rác thành phố Nam Định: Nhà máy xử rác thải thành phố Nam Định công nghệ Pháp, nhà máy xử rác thải đại nước ta Từ đưa vào hoạt động nhà máy ... Enchoice phù hợp 1.2.3.2 Điều khiển hệ thống phun sương khử mùi Hệ thống phun sương hệ thống tủ bơm, đường ống vòi phun Có tủ bơm sử dụng:  Tủ bơm S1: Cấp dung dịch cho hệ thống nhà ủ đánh số từ ... (SBR5) Điều khiển van phun dung dịch Enchoice cho nhà tuyển chọn Dkvan2 (SBR6) Điều khiển van phun dung dịch Enchoice cho nhà tuyển chọn Dkvan3 (SBR7) Điều khiển van phun dung dịch Enchoice cho...
 • 82
 • 498
 • 1

xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa sử dụng công nghệ Bluetooth

xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa sử dụng công nghệ Bluetooth
... chúng em thực đề tài “XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA SỬ DỤNG CÔNG K H TN NGHỆ BLUETOOTH Trong đề tài này, chúng em xây dựng chương trình điều khiển máy tính từ xa điện thoại Series ... MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM K H TN ĐẶNG MINH THẮNG - 0012091 CHU NGUYÊN TÚ - 0012120 H XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Đ MÁY TÍNH TỪ XA SỬ DỤNG C N TT – CÔNG NGHỆ BLUETOOTH ... cao khả Từ xuất thêm giải pháp khác, sử dụng công nghệ không dây thiết bị di động để điều khiển máy tính giải pháp nhiều người quan tâm Hiện có nhiều giải pháp điều khiển máy tính từ xa chạy...
 • 224
 • 567
 • 3

Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ - bộ điều khiển với TCU - 12004

Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ - bộ điều khiển với TCU - 12004
... tăng công suất điều khiển 1.4.3 Khởi động hệ thống Sau hệ thống khởi động, PID với thông số đặt tiến hành điều khiển hệ thống nhằm đưa đáp ứng tốt Sự điều khiển bao gồm: Sự điều khiển hệ số tỷ lệ, ... OFF; -1 00% OP2 ON OP1 OFF • Độ trễ chế độ điều khiển ON/OFF (CHYS) Bộ điều khiển làm việc chế độ điều chỉnh ON/OFF cách đặt hệ số tỷ lệ (trong điều khiển PID) o Độ trễ điều khiển điều chỉnh đầu điều ... OFF; -1 00% OP2 ON OP1 OFF • Độ trễ chế độ điều khiển ON/OFF (CHYS) Bộ điều khiển làm việc chế độ điều chỉnh ON/OFF cách đặt hệ số tỷ lệ (trong điều khiển PID) o Độ trễ điều khiển điều chỉnh đầu điều...
 • 111
 • 389
 • 0

Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ

Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ
... đầu điều khiển hoạt động AL1: Hiện lên hệ thống có cố Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ 1.4 Quan sát hoạt động 1.4.1 Công suất điều khiển tăng Khi công suất mức đ-ợc dùng, điều ... OP1 OFF Độ trễ chế độ điều khiển ON/OFF (CHYS) Bộ điều khiển làm việc chế độ điều chỉnh ON/OFF cách đặt hệ số tỷ lệ (trong điều khiển PID) o Độ trễ điều khiển điều chỉnh đ-ợc đầu điều khiển (OP1) ... án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ Tại 0% OP1 OP2 OFF, 100% OP1 OP2 OFF; -100% OP2 ON OP1 OFF Độ trễ chế độ điều khiển ON/OFF (CHYS) Bộ điều khiển làm việc chế độ điều chỉnh ON/OFF...
 • 124
 • 336
 • 0

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện trên cơ sở tích hợp công nghệ và phương pháp hiện đại

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện trên cơ sở tích hợp công nghệ và phương pháp hiện đại
... phơng pháp điều khiển thiết bị khí thuỷ công Những phơng pháp áp dụng cho điều khiển hệ thống thiết bị khí thuỷ công nh áp dụng cho hệ thống điều khiển khác, phải phù hợp với phát triển công nghệ ... đợc sở lý thuyết nh thực tiễn cho phép thiết kế, tích hợp lập trình hệ thống điều khiển thiết bị khí thuỷ công cho nhà máy thuỷ điện - Xây dựng, thiết lập đợc thuật toán điều khiển hệ thống điều ... từ hệ thống điều khiển nhóm Thực chất việc xây dựng hệ thống điều khiển nhóm (điều khiển từ xa) việc tích hợp hệ thống điều khiển, giám sát thu thập liệu (SCADA) Việc xây dựng hệ thống điều khiển...
 • 161
 • 758
 • 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHUN SƢƠNG CHO NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHUN SƢƠNG CHO NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
... xử rác thải nhà máy xử rác thải Nam Định Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn * Nhận xét quy trình công nghệ chế biến xử rác thải nhà máy xử rác ... rác thành phố Nam Định: Nhà máy xử rác thải thành phố Nam Định công nghệ Pháp, nhà máy xử rác thải đại nước ta Từ đưa vào hoạt động nhà máy thực tốt việc xử rác thải phát sinh thành phố ... Chƣơng I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC THẢI 1.1 Cấu trúc chung hệ thống 1.1.1 Giới thiệu nhà máy chế biến xử rác thải thành phố Nam Định * Hiện trạng thu gom xử rác thải Nam Định Bảng 1:...
 • 82
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn khai thác khoáng sảnluận văn khai thác và sử dụng radar arpa furuno fr2805luận văn khai phá dữ liệu bằng luật kết hợpluận văn khai phá dữ liệuluận văn khai thác tiềm năng du lịch huyện sóc sơn phục vụ du lịch cuối tuần potxluận văn khai báo thuế gtgtluận văn khai thác đường ô tôluận văn khái quát lịch sử tiếng việtluận văn khai thác titan sa khoángluận văn khai phá dữ liệu dataminingluận văn khai thác và sử dụng radar arpa furuno fr2805 potxluận văn khai thác mỏluận văn ứng dụng khai phá dữ liệuluận văn thất nghiệp khái niệm thất nghiệpluận văn tốt nghiệp hướng dẫn khai thác radarbai giang may cong cuCataloge dung cu co khiĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨANội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Luận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namTiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốYêu cầu về mặt kĩ thuậtThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Hướng dẫn Map xtreme NTCấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6Siêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0