XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO TRÌ PHẦN MỀM TÍCH HỢP VỚI ECLIPSE SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ WEB NGỮ NGHĨA

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO TRÌ PHẦN MỀM DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ONTOLOGY

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO TRÌ PHẦN MỀM DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ONTOLOGY
... hiệu bảo trì giúp giảm nhiều chi phí công cụ tích hợp vào môi trường IDE phát triển phần mềm MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO TRÌ PHẦN MỀM DỰA TRÊN CÔNG ... mềm qua phân tích trạng bảo trì phần mềm ta thấy vai trò việc áp dụng ontology việc hỗ trợ bảo trì phần mềm Việc áp dụng ontology bảo trì phần mềm giúp giảm chi phí mặt thời gian bảo trì nâng ... vụ bảo trì phần mềm Đối với công ty công nghệ thông tin công việc bảo trì phần mềm việc tránh khỏi, công việc thường xuyên phải thực Do đó, có công cụ cho phép thực giảm thiểu thời gian bảo trì...
 • 38
 • 161
 • 0

luận văn: tìm hiểu áp dụng công nghệ web ngữ nghĩa vào xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh

luận văn: tìm hiểu áp dụng công nghệ web ngữ nghĩa vào xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HOÀNG THỊ LOAN TÌM HIỂU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ WEB NGỮ NGHĨA VÀO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN HƯỚNG NGỮ CẢNH Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật ... hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh công nghệ Web Ngữ nghĩa Chương Khảo sát số hệ thống cung cấp thông tin dựa kiện có, mô hình liệu LBS Chương Tìm hiểu kiến trúc, thành phần Web Ngữ nghĩa, ... trung xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ thông tin dựa vào ngữ cảnh người dùng Để giải nhập nhằng ngữ nghĩa thông tin, nghiên cứu sử dụng công nghệ web ngữ nghĩa ontology mô hình hóa liệu Hệ thống...
 • 75
 • 278
 • 1

Ứng dụng công nghệ Web ngữ nghĩa trong đào tạo điện tử

Ứng dụng công nghệ Web ngữ nghĩa trong đào tạo điện tử
... thác tài nguyên học điện tử dựa công nghệ web ngữ nghĩa; xây dựng số ontology phục vụ cho biểu diễn nội dung đào tạo điện tử theo ngữ nghĩa; khảo sát ứng dụng truy vấn ngữ nghĩa cho chọn lựa tích ... nguyên học điện tử theo cách tiếp cận web ngữ nghĩa giải pháp cho biểu diễn ngữ nghĩa nội dung học điện tử sử dụng công nghệ web ngữ nghĩa Mô hình quản lý khai thác tài nguyên học điện tử đề xuất ... cứu Chương Đào tạo điện tử (E-learning) Đào tạo điện tử (E-learning) hình thức đào tạo mới, đánh dấu bước tiến quan trọng việc áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo So với...
 • 82
 • 194
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP DỮ LIỆU GISSCADABILLING TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP DỮ LIỆU GISSCADABILLING TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
... s d liu GIS qun ti sn mng li cp nc C s d liu SCADA qun hnh mng li cp nc C s d liu Billing qun thụng tin ng h nc Thụng tin ti sn trờn mng li cp nc cn qun Nghip v qun v hnh mng li ... qun v khai thỏc d liu - Gii phỏp c la chn theo k hoch u t hiu qu tng bc v kh nng m rng ỏp ng c yờu cu qun s liu, d liu v ng dng nghip v vo khai thỏc thụng tin ca DAWACO Trong quỏ trỡnh x ... ngi dựng c phộp hoc khụng c phộp truy cp cỏc chc nng ca phn mm, nhõn bn v ng b húa d liu ng thi theo dừi c tng hot ng chi tit ca ngi dựng k t ng nhp ti ng xut phn mm - Qun ngi s dng - Qun lý...
 • 32
 • 437
 • 1

XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ WEB ĐỘNG PHP VÀ HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG JOOMLA

XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ WEB ĐỘNG PHP VÀ HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG JOOMLA
... TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WEB ĐỘNG PHP VÀ HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG JOOMLA 2.1 CÔNG NGHỆ WEB ĐỘNG Ngày nay, Web site tĩnh với trang HTML đơn giản không đáp ứng nhu cầu người dùng Các Web site động kết hợp ... LêThị Khánh Dung - 8139 Trang 25 Xây dựng trang Web gia phả hệ quản trị nội dung Jomla LêThị Khánh Dung - 8139 Trang 26 Xây dựng trang Web gia phả hệ quản trị nội dung Jomla Nguoi Dung Duyet cay ... Trang 31 Xây dựng trang Web gia phả hệ quản trị nội dung Jomla LêThị Khánh Dung - 8139 Trang 32 Xây dựng trang Web gia phả hệ quản trị nội dung Jomla 1: napTrang( ) : TrangChu-Nguoi dung 15:...
 • 84
 • 341
 • 0

BÁO CÁO;XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG

BÁO CÁO;XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG
... kiểm thử phần mềm tự động kỹ thuật xây dựng hệ thống kiểm thử phần mềm tự động Phạm vi nghiên c u Đề tài tập trung vào nghi n cứu thuyết kỹ thuật kiểm thử phần mềm tự động xây dựng hệ thống kiểm ... ca kiểm thử tự động từ thông tin thu thập đ ợc  Trình bày đ ợc kỹ thuật sinh kịch b n kiểm thử tự động từ liệu  Xây dựng đ ợc hệ thống kiểm thử phần mềm tự động hỗ trợ kiểm thử tự động phần mềm ... thực thi ca kiểm thử, đánh giá kết qu kiểm thử tự động  Xây dựng hệ thống kiểm thử phần mềm tự động Tính sáng tạo: - Nghiên cứu kỹ thuật sinh ca kiểm thử tự động từ phần mềm cần kiểm thử - Nghiên...
 • 20
 • 202
 • 0

Nghiên cứu một giải pháp bảo trì phần mềm tự động kết hợp với hệ thống quản lý cấu hình

Nghiên cứu một giải pháp bảo trì phần mềm tự động kết hợp với hệ thống quản lý cấu hình
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Bùi Chí Tài NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤU HÌNH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán ... hoạt động nâng cấp tự động kết hợp với quản phiên CHƯƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUẢN LÝ PHIÊN BẢN 3.1 Mục tiêu hệ thống Mục tiêu hệ thống mô hoạt động ... khái niệm hoạt động chung việc bảo trì phần mềm hệ thống quản cấu hình 1.1 Khái niệm bảo trì phần mềm Bảo trì phần mềm (Software Maintenance) việc chỉnh sửa sản phẩm phần mềm sau chuyển...
 • 67
 • 434
 • 2

NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤU HÌNH

NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤU HÌNH
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Bùi Chí Tài NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤU HÌNH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán ... hoạt động nâng cấp tự động kết hợp với quản phiên CHƯƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUẢN LÝ PHIÊN BẢN 3.1 Mục tiêu hệ thống Mục tiêu hệ thống mô hoạt động ... khái niệm hoạt động chung việc bảo trì phần mềm hệ thống quản cấu hình 1.1 Khái niệm bảo trì phần mềm Bảo trì phần mềm (Software Maintenance) việc chỉnh sửa sản phẩm phần mềm sau chuyển...
 • 63
 • 297
 • 1

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM - Chương 1: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG potx

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM - Chương 1: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG potx
... tra vận hành Chuyển giao công đoạn vận hành UIT-VNUHCM 2009 22 1.2 Bảo trì hệ thống Bảo trì Tầm quan trọng việc bảo trì Chi phí bảo trì Nhiệm vụ bảo trì Tổ chức bảo trì Các loại bảo trì Bảo ... lực phát triển hệ thống Nhằm đạt mục tiêu cho chuẩn bị vận hành bảo trì hiệu UIT-VNUHCM 2009 Chi phí thời gian sống hệ thống phần mềm liên quan đến bảo trì UIT-VNUHCM 2009 VẬN HÀNH HỆ THỐNG Thành ... Nội dung Vận Hành hệ thống Bảo trì hệ thống Nền tảng mô hình qui trình bảo trì Thảo luận làm tập Q&A UIT-VNUHCM 2009 Company Logo Chương 1: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG SYSTEM OPERATION...
 • 45
 • 469
 • 0

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤU HÌNH docx

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤU HÌNH docx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Bùi Chí Tài NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤU HÌNH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán ... hoạt động nâng cấp tự động kết hợp với quản phiên CHƯƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUẢN LÝ PHIÊN BẢN 3.1 Mục tiêu hệ thống Mục tiêu hệ thống mô hoạt động ... niệm bảo trì phần mềm - 1.2 Khái niệm quản cấu hình phần mềm - 1.3 Vai trò quản cấu hình phần mềm .- 1.4 Hoạt động quản cấu hình - 1.4.1 Các khái niệm quản...
 • 65
 • 228
 • 0

hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn iso 90012008 tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng bưu điện

hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn iso 90012008 tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng bưu điện
... cht lng theo tiờu chun ISO 9001 ti UBND thnh ph Sn La - Lun thc s - Nguyn Vit Cng 2010 -Trng i hc Kinh t quc dõn - Hon thin h thng qun tr cht lng theo b tiờu chun ISO 9000:2008 ti cụng ty TNHH ... v hnh h thng qun tr cht lng theo b tiờu chun ISO 9001:2008 doanh nghip Phõn tớch thc trng xõy dng v hnh h thng qun tr cht lng theo b tiờu chun ISO 9001:2008 ti cụng ty c phn t u t v xõy dng bu ... dng h thng qun tr cht lng theo QMS ISO 9001:2008: p dng h thng qun tr cht lng theo cỏc bc: + Ph bin mi nhõn viờn nhn thc ỳng, v ISO 9001:2008 + Hng dn nhõn viờn thc hin theo cỏc quy trỡnh, hng...
 • 104
 • 430
 • 2

Biện pháp triển khai áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008 tại công ty phần mềm và truyền thông VASC

Biện pháp triển khai áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008 tại công ty phần mềm và truyền thông VASC
... gồm phần chính: Phần 1: Tổng quan công ty phần mềm truyền thông VASC Phần 2: Thực trạng hoạt động quản trị chất lượng công ty phần mềm truyền thông VASC Phần 3: Biện pháp triển khai áp dụng hệ thông ... hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2008 em chọn đề tài Biện pháp triển khai áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty phần mềm truyền thông VASC. ” Chuyên ... CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC 1.1 Giới thiệu công ty phần mềm truyền thông VASC 1.1.1 Thông tin chung  Tên – địa công ty Tên đầy đủ: Công ty Phần mềm Truyền thông VASC (thường gọi VASC) ...
 • 172
 • 269
 • 0

Xây dựng website hệ thống thư viện phần mềm

Xây dựng website hệ thống thư viện phần mềm
... ng i dùng s thông qua vài website t ng ng v i k thu t ti p theo nh website l u tr ph n m m, website chia s file, website tìm ki m liên k t trung gian… Khi g p c m t website v i tính ch t nh th ... tìm ki m ph n m m website 55 Hình [3.2.22] K t qu tìm ki m n i b website 55 Hình [3.2.23] Form tìm ki m ph n m m website .56 Hình [3.2.24] K t qu tìm ki m bên website .56 ... c a website n v i ng i xem ây c xem trang quan tr ng quy t nh vi c khách tham quan website có dành nhi u th i gian t hay không Vì h u h t khách tham quan website s c tr c trang xem li u website...
 • 59
 • 210
 • 0

Xây dựng kho dữ liệu đảm bảo hiệu năng cho ngân hàng BIDV và thử nghiệm với hệ thống báo cáo phân tích khách hàng

Xây dựng kho dữ liệu đảm bảo hiệu năng cho ngân hàng BIDV và thử nghiệm với hệ thống báo cáo phân tích khách hàng
... chế hệ thống kho liệu cũ đưa giải pháp để giải hạn chế hệ thống kho liệu cũ Để hướng tới xây dựng hệ thống kho liệu hiệu xử lý cao đề tài Xây dựng kho liệu đảm bảo hiệu cho ngân hàng BIDV thử ... hình kho liệu tiên tiến IBM Thiết kế thử nghiệm với hệ thống báo cáo phân tích khách hàng nhằm đánh giá hiệu xử lý kho liệu Kết đạt được: Xây dựng hệ thống kho liệu áp dụng cho toàn ngân hàng, ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN VĂN ĐỨC Xây dựng kho liệu đảm bảo hiệu cho ngân hàng BIDV thử nghiệm với hệ thống báo cáo phân tích khách hàng Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành :...
 • 66
 • 379
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kinh doanh nhập khẩukinh doanhhoạt động kinh doanhdoanh nghiệpsản xuất kinh doanhdoanh nghiệp lữ hànhkế hoạch kinh doanhxuất kinh doanhkinh doanh dịch vụngành kinh doanhdoanh nghiệp viễn thôngcác doanh nghiệpdoanh thuchiến lược kinh doanhkinh doanh ngoại tệQuality management for organizational excellence introduction to total quality 7th edition goetsch test bankQuantitative analysis for management 11th edition render test bankQuantitative methods for business 12th edition anderson test bankRacial and ethnic groups 13th edition schaefer test bankReal estate law 9th edition aalberts test bankReal estate law 10th edition jennings test bankReality through the arts 8th edition sporre test bankSeeleys essentials of anatomy and physiology 8th edition vanputte test bankSocial psychology 5th edition myers test bankSelf directed behavior self modification for personal adjustment 10th edition watson test bankSocial psychology 8th edition aronson test bankSocial psychology 9th edition kassin test bankSELL 3rd edition ingram test bankSouth western federal taxation 2013 comprehensive 36th edition hoffman test bankRetail management 8th edition levy test bankSocial psychology and human nature comprehensive edition 3rd edition baumeister test bankRetail management a strategic approach 12th edition berman test bankRisk analysis and the security survey 4th edition broder test bankSociety the basics 12th edition macionis test bankSouth western federal taxation 2014 comprehensive 37th edition hoffman test bank