VẼ ĐỒ THỊ SHEAR FORCE BENDING

Tìm hiểu về đồ thị.DOC

Tìm hiểu về đồ thị.DOC
... dụ đồ thị Đồ thị đơn Đồ thị G = đợc gọi đồ thị đơn hai đỉnh đợc nối với không cạnh (cung), tức đồ thị cạnh bội, khuyên Hình 1.2 ví dụ đồ thị đơn Đa đồ thị Đồ thị G = đợc gọi đa đồ ... nhng đồ thị vô hớng tơng ứng liên thông Đồ thị đồ thị phận Cho đồ thị G = - Nếu đồ thị ta bỏ số đỉnh cạnh xuất phát từ đỉnh phần lại đồ thị đợc gọi đồ thị đồ thị G cho, D = đồ thị ... cung) trở lên Giả đồ thị Là đồ thị có khuyên, chứa cạnh bội, cạnh đơn Tóm lại loại đồ thị tổng quát A B D A B C D a) Hình 1.3 a Đa đồ thị b) b Giả đồ thị II Các loại đồ thị Đồ thị vô hớng 10...
 • 15
 • 1,416
 • 1

Lý thuyết về đồ thị

Lý thuyết về đồ thị
... LAAS- CNRS 1998 NGƠ ĐẮC TÂN thuyết Tổ hợp Đồ thị NXB ĐH QUỐC GIA, Hà nội, 2004 NGUYỄN CAM, CHU ĐỨC KHÁNH thuyết đồ thị, NXB Trẻ, 1998 NGUYỄN HỮU NHỰ thuyết Đồ thị, NXB ĐH Quốc gia, Hà nội, ... CẦU MÔN HỌC Về mặt thuyết (LT) Cung cấp kiến thức thuyết đồ thò ứng dụng kinh điển: Bài toán tìm đường ngắn Về thực hành (TH), biết cài đặt số thực toán liên quan đến thuyết đồ thò ứng ... Chương Chương Chương Các Khái niệm Cơ Đồ thò Cấu trúc Cây Bài toán tìm đường ngắn Đồ thò phẳng Bài toán Tô màu NỘI DUNG ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH Có thể trình Vấn đề thuyết Giáo viên (hay sinh viên đề...
 • 3
 • 993
 • 15

Các khái niệm cơ bản về đồ thị

Các khái niệm cơ bản về đồ thị
... bus : đồ thò riêng phần v Mạng giao thông đường T.P Hồ Chí Minh: đồ thò v Mạng xe bus T.P Hồ Chí Minh: đồ thò riêng phần Trương Mỹ Dung Chương Các Khái niệm Đồ thò § ĐỒ THỊ đối xứng § ĐỒ THỊ phản ... Dung Chương Các Khái niệm Đồ thò 1.2 BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ Có nhiều cách để biểu diễn đồ thò Tuy nhiên, cách biểu diễn không tương đương với theo quan điểm thuật toán Người ta, phân biệt vài cách biểu ... Dung x2 x1 x3 x3 z Chương Các Khái niệm Đồ thò 1.3 PHÉP DUYỆT ĐỒ THỊ (Parcours de graphes) Nhiều toán đồ thò cần khảo sát vét kiệt đỉnh cung (cạnh) đồ thò Có cách duyệt đồ thò : phép duyệt theo...
 • 17
 • 751
 • 3

Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị

Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị
... luận m ∈ [−1, 1] Ví dụ Cho hàm số y = (m − 2)x − mx + (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = − b) Chứng minh m ∈ (0, 2) hàm cực đại cực tiểu c) Chứng minh đồ thị hàm số (1) qua ba điểm cố định ... Cho hàm số y= mx − x−m (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với m = b) Với m hàm đồng biến, nghịch biến không đổi? c) Chứng minh m thay đổi đồ thị qua hai điểm cố định d) Tìm quĩ tích tâm đối xứng đồ ... parabôn y=− 1 x + x− 4 Ví dụ Cho hàm số y= x2 − 3x + ( x − 1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số b) Tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến tiệm cận nhỏ c) tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến...
 • 13
 • 32,770
 • 47

kỹ thuật khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số

kỹ thuật khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số
... luận m ∈ [−1, 1] Ví dụ Cho hàm số y = (m − 2)x − mx + (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = − b) Chứng minh m ∈ (0, 2) hàm cực đại cực tiểu c) Chứng minh đồ thị hàm số (1) qua ba điểm cố định ... Cho hàm số y= mx − x−m (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với m = b) Với m hàm đồng biến, nghịch biến không đổi? c) Chứng minh m thay đổi đồ thị qua hai điểm cố định d) Tìm quĩ tích tâm đối xứng đồ ... parabôn y=− 1 x + x− 4 Ví dụ Cho hàm số y= x2 − 3x + ( x − 1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số b) Tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến tiệm cận nhỏ c) tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến...
 • 13
 • 14,121
 • 20

Chương trình đào tạo đại học hành chính chuyên nghành quản lý nhà nước về đô thị

Chương trình đào tạo đại học hành chính chuyên nghành quản lý nhà nước về đô thị
... hành 11 34 Thống kê hành nhà nước Văn công nghệ hành 12 35 Quản trị địa phương Hành học 13 36 Quản thay đổi Hành học 14 37 luận chung quản nhà nước xã hội QLNN xã hội 15 38 Quản nhà ... nhà nước tài nguyên môi trường Bộ môn đtnt 25 48 Quản nhà nước nông nghiệp nông thôn Bộ môn đtnt 26 49 Quản nhà nước đô thị Bộ môn đtnt 3.2 luận chung quản nhà nước kinh tế Quản nhà ... ngành 69 24 Phân tích sách Hành học 25 Tâm học quản nhà nước Hành học 3 26 Tổ chức máy hành nhà nước Tổ chức Nhân 4 27 Quản nguồn nhân lực tổ chức hành nhà nước Tổ chức Nhân 28 Đạo đức...
 • 4
 • 1,001
 • 3

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

Danh mục các hình vẽ, đồ thị
... thống thư mục quy chuẩn 132 Hình 5.5: Giao diện trang tìm kiếm hiển thị kết 133 Hình 5.6: Thông tin hiển thị tài liệu kết 134 Hình 5.7: Đồ thị thể mối liên hệ từ khóa 135 Hình 5.8: ... 136 Hình 5.9: Xây dựng đồ thị keyphrase 137 Hình 5.10: Giao diện trang chỉnh sửa/upload thông tin tài liệu 138 Hình 5.11: Tìm kiếm cách duyệt thư mục 141 Hình 5.12: Tìm ... viii Hình 4.2: Qui trình chung biểu diễn văn thành đồ thị keyphrase 113 Hình 4.3: Qui trình xử lý câu truy vấn 118 Hình 4.4: Sơ đồ hoạt động hệ thống tìm kiếm...
 • 2
 • 359
 • 0

Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
... học sinh làm "khảo sát vẽ đồ thò hàm số" 5) Một số biện pháp khắc phục sai lầm học sinh 17 18 23 27 29 Các tài liệu tham khảo tiểu luận 31 Nghiên cứu trường sinh thái tri thức "khảo sát vẽ đồ ... có điểm sau:  Thuật ngữ "Khảo sát hàm số" thay cho "Khảo sát vẽ đồ thò hàm số" (theo Tài liệu hướng dẫn) Như tác giả nhập phần vẽ đồ thò hàm số vào phần khảo sát hàm số So với sách cũ (Giải tích, ... vẽ đồ thò hàm số" Nghiên cứu chướng ngại học sinh 3) Hệ câu hỏi nghiên cứu : • Lòch sử hình thành việc khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm số sao? • Đặc trưng khoa học luận tri thức "khảo sát...
 • 31
 • 1,028
 • 0

Mối quan hệ giữa đại số - hình học -phép tịnh tiến- ứng dụng nghiên cứu vẽ đồ thị hàm số

Mối quan hệ giữa đại số - hình học -phép tịnh tiến- ứng dụng nghiên cứu vẽ đồ thị hàm số
... đồ thị ứng dụng phép tịnh tiến nghiên cứu vẽ đồ thị hàm số ứng dụng mối quan hệ ĐS-HH hay không ?các đồ thị hàm số hệ trục toạ độ có mối quan hệ với thân việc v4 đồ thị mối liên quan ... giảm ứng dụng phép tịnh tiến nghiên cứu vẽ đồ thị hàm số Trong [M4] mối quan hệ thể rõ , chí phép tịnh tiến không thuộc riêng phạm vi hình học , lấn sang phần đại số với mục đích vẽ đồ thị xét ... tùy thể chế dạy học SƠ LƯỢC MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC: Phần viết dựa [M5,6] Trong lịch sử , quan hệ Đại số Hình học trước hết chỗ hình học cho phép giải số toán đại số mà lời giải khó...
 • 19
 • 971
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÔ THỊ HÓA

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÔ THỊ HÓA
... thông, thị trường hạ tầng đô thị, thị trường dịch vụ, thị trường tài Thứ tư, đô thị kinh tế quốc dân: Vì đô thị giới hạn mặt hành chính, hoạt động có tính độc lập tương đối Thứ năm, đô thị mang ... vùng: đô thị hoá trình hình thành, phát triển hình thức điều kiện sống theo kiểu đô thị Theo quan điểm tốc độ đô thị hóa, trình độ đô thị hoá nhằm mô tả diến biến, tình trạng trình Tốc độ đô thị ... tế quốc dân: Đô thị hoá trình biến đổi phân bố yếu tố lưc lượng sản xuất, bố trí dân cư vùng đô thị thành đô thị Đô thị hoá độ từ hình thức sống nông thôn lên hình thức sống đô thị Kết thúc thời...
 • 21
 • 645
 • 4

Ứng dụng chức năng vẽ đồ thị trong excel để vẽ đồ thị cho các hàm số phổ thông, đồ thị cung cầu, đồ thị stocks, đồ thị parato, đồ thị tần suất

Ứng dụng chức năng vẽ đồ thị trong excel để vẽ đồ thị cho các hàm số phổ thông, đồ thị cung cầu, đồ thị stocks, đồ thị parato, đồ thị tần suất
... dụng rộng rãi .Ứng dụng chức vẽ đồ thị excel để vẽ đồ thị hàm số phổ thơng, đồ thị cung cầu, đồ thị stocks, đồ thị parato, đồ thị tần suất ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào thực tiễn nhằm đáp ứng ... “: Ứng dụng chức vẽ đồ thị excel để vẽ đồ thị cho hàm số phổ thơng, đồ thị cung cầu, đồ thị stocks, đồ thị parato, đồ thị tần suất. ”nhóm nghiên cứu Qua bước tìm hiểu tài liệu số liệu vẽ biểu đồ ... việc vẽ thành hình ảnh trực quan dễ hiểu vẽ đồ thị cho hàm số phổ thơng, đồ thị cung cầu, đồ thị stocks, đồ thị parato, đồ thị tần suất .Đồ thị liên kết với liệu bảng tính, đổi liệu bảng tính, đồ...
 • 19
 • 3,492
 • 3

Cách vẽ đồ thị trong Word

Cách vẽ đồ thị trong Word
... muốn vẽ đường cong, bạn chọn Smooth Point Để vẽ đường gấp khúc, bạn chọn Corner Point Để vẽ đường cong có dạng chữ J, bạn chọn Straight Point Còn Auto Point để Microsoft Word tự chọn kiểu vẽ (ở vẽ ... tạo, nhấp chuột trái kéo để định dạng đường cong đồ thị Bạn tạo nhiều điểm để tạo đường cong theo ý muốn Cuối cùng, bạn thêm số số liệu cho đồ thị Bạn nhấp chuột vào ô vuông (chữ Rectangle xuất ... nhấp chuột vào khung vừa tạo, chọn Add Text, điền thông tin vào Như với vài bước đơn giản, bạn vẽ đồ thị minh họa xác mà không cần phải dùng đến công cụ hỗ trợ phức tạp - khó dùng khác ...
 • 3
 • 5,069
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp vẽ đồ thị bendingvẽ đồ thịkhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thịkhảo sát vẽ đồ thịkhảo sát và vẽ đồ thị hàm sốkhảo sát vẽ đồ thị hàm sốchương 1 ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốvẽ đồ thị biểu đồhướng dẫn vẽ đồ thịbài giảng về đồ thịvẽ đồ thị 2d và 3dcác dạng vẽ đồ thị hàm sốmicrosoft excel vẽ đồ thịtoán học về đồ thịphương pháp vẽ đồ thịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ