Báo Cáo TN bài 6 Khảo sát đặc tính quạt ly tâm

Báo cáo khoa học: "Khảo sát đặc tính biến dạng nhiệt trong các lớp mặt cầu bêtông dưới tác động của các yếu tố nhiệt khí hậu" doc

Báo cáo khoa học:
... dày lớp bêtông cấu tạo mặt cầu IV Kết luận Qua việc khảo sát lớp mặt cầu gồm lớp bêtông dày 15 cm bên trải nhựa dày cm có đặc tính nhiệt thông thờng rút kết luận: - Do chịu tác động yếu tố thời ... bố nhiệt độ mặt cầu sau ma lúc 18h So sánh dạng phân bố nhiệt độ bề dày mặt cầu sau gặp ma thời điểm khác thấy nhiệt độ lớp mặt bị giảm nhanh chủ yếu xảy lớp nhựa, nghĩa lớp nhựa chịu tác động ... lớn lớp nhựa mặt (a) vào buổi chiều tối Trạng thái nhiệt mặt cầu gặp ma a Phân bố nhiệt độ điểm mặt cầu gặp ma Khi gặp ma, mặt cầu tiếp xúc với nớc ma, mặt dới tiếp xúc với không khí Hệ số toả nhiệt...
 • 8
 • 242
 • 1

báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh

báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh
... chung c a TP; 2= Vào h m t ho i; 3= Ra kênh/r ch; 4= Ra ng ; 5= Không bi t/Khác v i ý 3.3 T l % thành viên gia ình thư ng xuyên s d ng nhà v sinh: 1= NVS riêng nhà; 2=NVS c a nhà hàng xóm; 3=NVS ... thông tin v môi trư ng qua: Trò chuy n v i b n bè, bà con, hàng xóm nơi làm vi c Radio Truy n hình Báo, t p chí Băng rôn, áp phích, b ng hi u treo nơi H th ng loa phát Các bu i h p t dân ph Thông ... 51% 63% 44% 28% 29% 10% 1% 90% 40% 96% 96% 89% 3.2% 0.5% 0.05% 4% 2.3% 0.2% 86% 14% Filename: bacao ks Directory: D:\hao\TAI LIEU LUAN VAN\DE TAI Template: C:\Documents and Settings\Administrator.SUNA74914FE01F\Application...
 • 4
 • 523
 • 3

Chương 1 - Bài 6: Khảo sát hàm số - Vẽ đồ thị

Chương 1 - Bài 6: Khảo sát hàm số - Vẽ đồ thị
... y 15 10 I x I x -1 0 -5 10 -5 Dáng i u hàm s ch a giá tr t i x2 x2 f x = C f x = C1 x 1 x 1 ( ) ( ) ( ) ( ) y y 6 5 4 y=x +1 y=x +1 2 y=-x -1 1 x -4 -4 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -1 x =1 -1 -2 x =1 -2 -3 -3 ... -2 x2 C5 x 1 ( ) y y 6 4 y=x +1 y=-x -1 y=x +1 x -8 y=-x -1 -6 -4 -2 2 -2 -3 -2 -1 x= -1 x =1 -4 x -4 4 -6 x =1 -8 -2 -1 0 Ví d 1: Kh o sát s bi n thiên v * Hàm s ã cho xác x 1 x − 3x + x 1 Gi i : nh ... -3 13 4 Nguy n Phú Khánh – L t ( ) f x = x2 (C ) ( ) f x = x 1 x2 C3 x 1 ( ) y y 6 y=-x +1 y=x +1 y=x +1 y=-x +1 -4 -3 -2 -1 x= -1 x x =1 -4 -2 -3 -2 -1 x= -1 ( ) f x = x2 x 1 (C ) ( ) f x = 4 x =1 -2 ...
 • 32
 • 703
 • 0

Báo cáo " Phân lập và khảo sát khả năng loại Hydrogen Sulfite (H2S) của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur (SOB) trong nước kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè" docx

Báo cáo
... France) - Noi hap (Hitachi, Japan) - May quang UV-VIS (Thermo Electron Cooperation, USA) - Kinh hien vi dien ttr - Mo hinh thu' nghiem kha nang phan giai sunfite ciia vi khuSn 2.2 Phu-QTig phap ... Acta (BBA) - Bioenergetics 97 (5) (1989) 18 9-2 21 SUMMARY ISOLA FED AND SURVEYED REDUCE HYDROGEN SULFITE (H2S) ABILLITY OF SULFUR- OXIDIZFNG BACTERIA (SOB) IN THE WATER OF NHIEU LOC - THI NGHE ... chat lugng nuoc h^ thong kinh rach, nhom nghien cuu da tiln hanh phan lap vi khuSn co kha nang oxy boa hgp chat sulfur nuac kinh NL-TN sau da khao sat kha nang loai hydrogen sulfite co nuac voi quy...
 • 8
 • 468
 • 1

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH RA HOA CỦA MỘT SỐ GIỐNG DỪA (COCOS NUCIFERA L.) CAO ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE pot

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH RA HOA CỦA MỘT SỐ GIỐNG DỪA (COCOS NUCIFERA L.) CAO ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE pot
... suất dừa PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP Khảo sát thực từ tháng 4/06 đến tháng 3/07 Trại sản xuất thực nghiệm Đồng Gò, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ba giống dừa cao dừa Ta Xanh, dừa ... buồng Bảng 1: Đặc điểm hoa rụng trái non giống dừa Ta Xanh Trại Sản Xuất Thực Nghiệm Đồng Gò, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Chỉ tiêu Tổng số mo/cây/năm (mo) Số hoa trung bình/buồng (hoa) Pha đực ... pha Bảng 3: Đặc điểm hoa rụng trái non giống dừa Sáp Trại sản xuất thực nghiệm Đồng Gò, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Chỉ tiêu Tổng số mo/cây/năm (mo) Số hoa trung bình/buồng/tháng (hoa) Pha đực...
 • 9
 • 415
 • 2

Khảo sát đặc tính của HYDROXYETHYL CELLULOSE trong công nghệ bảo quản măng cụt

Khảo sát đặc tính của HYDROXYETHYL CELLULOSE trong công nghệ bảo quản măng cụt
... trình bảo quản sau thu hoạch Điều cần quan tâm xuất măng cụt là: măng cụt phải đạt tiêu chuẩn xuất giá thành đầu tư không cao Vì vậy, việc đầu tư vào kỹ thuật trồng công nghệ bảo quản măng cụt ... TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT HEC Hydroxyethyl cellulose M Mẫu trước bảo quản M0 Mẫu đối chứng sau bảo quản M1 Mẫu bảo quản nồng độ HEC 0,5 % M2 Mẫu bảo quản nồng độ ... bảo quản măng cụt loại bao gói Oxygen Transmission Rate Kết quả, măng cụt bảo quản tốt hai tuần, so với bảy ngày phương pháp khác Cụ thể, phương pháp sau: Như ta biết, măng cụt loại trái khó bảo...
 • 71
 • 462
 • 0

Bài giảng Vật 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO pot

Bài giảng Vật lý 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO pot
... (Chia làm cột) Bài 25: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu điôt bán dẫn đặc tính khuếch đại tranzito 1) Mục đích: SGK + Lắp đặt thí nghiệm, kiểm tra… 2) Cơ sở thuyết: SGK + Điều chỉnh máy phát ... án tiến hành: + Quan sát đồ thị dòng điện trước A Khảo sát đặc tính chỉnh lưu sau điôt điôt bán dẫn: + Ghi kết quả…Xử lí số liệu… a) Dụng cụ: SGK B) Khảo sát đặc tuyến tranzito: b) Tiến hành: (Các ... phương án - Quan sát - Cân chỉnh thí nghiệm - Làm thí nghiệm,, đo đại lượng - Nhắc nhở (nếu cần) - Tiến hành đo đại lượng, gia trị đo lần - Ghi chép kết - Nhận xét kết - Đọc SGk - Yêu cầu HS - Xủ...
 • 6
 • 2,958
 • 16

BÀI 6: KHẢO SÁT SỰ PHÁT SINH CHỒI TỪ CÁC BỘ PHẬN KHÁC NHAU CỦA CÂY THUỐC LÁ pot

BÀI 6: KHẢO SÁT SỰ PHÁT SINH CHỒI TỪ CÁC BỘ PHẬN KHÁC NHAU CỦA CÂY THUỐC LÁ pot
... thành từ nhiều đường khác nhau: - Tái sinh từ mô sẹo (khả đột biến cao nên thường sử dụng nuôi cấy chọn lọc giống mới) - Phát sinh chồi bất định từ quan không sinh sản lóng thân, lá, cuống lá, ... ứng dụng các đối tượng khó tạo cụm chồi (ví dụ lan sò…) * Vi nhân giống cách tách chồi từ cụm chồi - Hệ số nhân cao - Phức tạo việc kích thích chồi phát triển cao thành hoàn chỉnh Cụm chồi hình ... phát sinh chồi bất định) - Phá trạng thái tiềm sinh chồi ngủ mẫu cấy tổ chức đốt thân, đỉnh sinh trưởng Cần kiểm soát hormon tăng trưởng để chặn đứng phát triển chồi để tạo nhiều chồi (cụm chồi) ...
 • 5
 • 244
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH PHẨM CHẤT HẠT CỦA 13 GIỐNG/DÒNG NẾP TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2004-2005 part 6 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH PHẨM CHẤT HẠT CỦA 13 GIỐNG/DÒNG NẾP TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2004-2005 part 6 ppsx
... lợi cho thí nghiệm Một số bảng số liệu thống kê thí nghiệm pc- Bảng 3: Một số dặc tính nông học 13 giống/ dòng nếp thí nghiệm trại giống Bình Đức vụ Đông Xuân năm 2004-2005 Giống/ dòng TGST Góc ... VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua ghi nhận đồng ruộng kết phân tích thống kê 13 giống/ dòng nếp thí nghiệm trại giống Bình Đức vụ Đông Xuân năm 20042005, rút kết luận sau: + Các giống/ dòng có thời gian ... tiêu nông học, sâu bệnh, suất thành phần suất, số giống/ dòng triển vọng nhất: 4.3.1 .Giống LN2 + Thời gian sinh trưởng 100 ngày + Năng suất 7 ,6 tấn/ha + Chiều cao 120cm + Có số bông/m2 số hạt/ bông...
 • 10
 • 157
 • 0

Bài 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIOD BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUYẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR. ppt

Bài 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIOD BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUYẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR. ppt
... họ: Bài 18 Khảo sát đặc tính chỉnh lưu diod bán dẫn đặc tính khuyếch đại transistor Phần A: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu diod bán dẫn I Mục đích thí nghiệm Khảo sát đặc tính chỉnh lưu diod Vẽ đặc ... V Tiến hành thí nghiệm Phần B: Khảo sát đặc tính khuyếch đại transistor I Mục đích thí nghiệm Khảo sát đặc tính khuyêchs đại transistor Xác định hệ số khuyếch đại dòng transistor II Dụng cụ thí ... Khi thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu diod bán dẫn, đồng hồ đa thay A vôn kế B ampe kế C vôn kế ampe kế D điện kế ampe kế Có thể dùng tính đồng hồ đa để xác định chiều diod ? A đo cường độ...
 • 6
 • 1,941
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài 18 thực hành khảo sát đặc tínhbài 18 thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưubai thuc hanh vat li 12 bai 6 khao sat thuc nghiem cac dinh luat dao dong cua co lac donvật lý 11 chương trình chuẩn bài 18 thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của transistor potbài 18 thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của transistor pptkhảo sát đặc tínhkhảo sát đặc tính moden động cơ điện dungkhảo sát đặc tính khuếch đại của tranzitothí nghiệm khảo sát đặc tính của diodekhảo sát đặc tính của diode và transistorthực hành khảo sát đặc tính của diode và transistorkhảo sát đặc tình proteinkhảo sát dặc tính của diodekhảo sát đặc tính của protein trong thực phẩm giàu proteinkhảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả