Cách học tiếng anh dễ dàng hơn

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển doc

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển doc
... leadership / li dəʃp/ noun the ability to manage or direct others ć We think he has certain leadership qualities the position of a leader ć Under his leadership the party went from strength to strength ... adjective in politics, relating to people who believe that money and property should be shared more equally leg /le / noun one of the parts of the body with which a person or animal walks ć The bird ... are at street level í adjective flat, even ć Are these shelves level, or they slope to the left? equal, the same ć At half-time the scores were level lever / li və/ noun an object like a bar, which...
 • 9
 • 411
 • 0

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển ppsx

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển ppsx
... nearer measure / me ə/ noun a piece of equipment which shows the size or quantity of something í verb to be of a certain size or quantity ć a package which measures or a package measuring 10cm by 25cm ... wide to find out the length or quantity of something ć She measured the window for curtains ć He measured the size of the garden measurement / me əmənt/ noun a quantity or size, found by measuring ... burglars wore black masks ć He wore a mask to go diving mass /m s/ noun a large number or large quantity of things ć Masses of people went to the exhibition ć A mass of leaves blew onto the pavement...
 • 10
 • 370
 • 0

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển pptx

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển pptx
... strong-tasting ć We’ll choose the mildest curry on the menu mile /mal/ noun a measure of length, equal to 1.61 kilometres ć The car can’t go any faster than sixty miles per hour ć The line of cars ... adult ć We are forbidden to serve alcohol to minors minority /ma nɒrti/ noun a number minority or quantity which is less than half of a total ć A large minority of members voted against the proposal ... minority the country was ruled by his uncle minus / manəs/ preposition reduced by ć Ten minus eight equals two (10 – = 2) ć Net salary is gross salary minus tax and National Insurance deductions below...
 • 10
 • 366
 • 2

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển docx

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển docx
... outstanding /aυt st ndŋ/ adjective excellent or of a very high standard or quality ć an antique Chinese vase of outstanding quality ć Her performance was outstanding outwards / aυtwədz/ adverb towards ... followed by to and a verb in the infinitive.) original ounce /aυns/ noun a measure of weight, ounce equal to 28 grams (NOTE: usually written oz after figures: 3oz of butter, say ‘three ounces of butter’) ... used for password past times between o’clock and the halfhour: 3.05 = five past three; 3.15 = a quarter past three; 3.25 = twenty-five past three; 3.30 = half past three For times after half past...
 • 9
 • 329
 • 1

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển pot

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển pot
... plural) í verb to take the outer skin off a fruit or a vegetable ć He was peeling a banana ć If the potatoes are very small you can boil them without peeling them peer /pə/ noun a member of the a ... lunch per /p , pə/ preposition for each ć I can’t cycle any faster than fifteen miles per hour ć Potatoes cost 10p per kilo ć We paid our secretaries £10 per hour perceive /pə si v/ verb to notice ... action of pinch squeezing something between your finger and thumb ć He gave her arm a pinch a small quantity of something held between finger and thumb ć Add a pinch of salt to the boiling water (NOTE:...
 • 10
 • 362
 • 0

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển potx

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển potx
... queen qualify (NOTE: qualifies – qualifying – qualified) quality / kwɒlti/ noun how good quality something is ć We want to measure the air quality in the centre of town ć There are several high-quality ... plural is quantity quantities.) quarrel / kwɒrəl/ noun an occasion quarrel when people argue about something ć They have had a quarrel and aren’t speaking to each other ć I think the quarrel was ... for qualification qualify / kwɒlfa/ verb to attach conditions to something ć I must qualify the offer by saying that your proposals still have to be approved by the chairman qualification quay...
 • 10
 • 313
 • 0

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển ppt

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển ppt
... that looks like a tall tower a type of firework which flies up into the sky ć We stood in the square and watched the rockets lighting up the sky a type of bomb which is shot through space at ... measuring system in which there are several levels ć The Richter scale is used to measure earthquakes scar /skɑ / noun a mark left on the skin after a wound has healed ć He still has the scars...
 • 10
 • 307
 • 0

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển pdf

học tiếng anh dễ dàng hơn qua từ điển pdf
... less expensive and less comfortable than first-class ć I find second-class hotels are perfectly adequate ć We always travel second-class because it is cheaper less expensive and slower than the first-class ... cheaper than a first-class ć Send it second-class if it is not urgent This is trial version www.adultpdf.com Basic.fm Page 277 Friday, January 16, 2004 3:10 PM secrecy 277 secrecy / si krəsi/ noun ... It seems to me that the parcel has gone to the wrong house ć It This is trial version www.adultpdf.com Basic.fm Page 278 Friday, January 16, 2004 3:10 PM seize 278 seemed strange to us that no...
 • 10
 • 294
 • 0

Tài liệu Những bí quyết nhỏ để đọc sách tiếng Anh dễ dàng hơn potx

Tài liệu Những bí quyết nhỏ để đọc sách tiếng Anh dễ dàng hơn potx
... Đọc hiểu nội dung đọc vấn đề khó khăn với nhiều người học tiếng Anh Vậy bạn biết làm để biến vấn đề thành điều đơn giản chưa? Sáu đơn giản mang lại hiệu lớn cho bạn Hãy tìm hiểu nhỏ ... có thói quen xem lại đoạn đọc trước đó, điều làm tăng thời gian để đọc hết sách 3 Sau đọc khoảng 30 phút nên nghỉ khoảng phút để não làm việc tiếp thu nhanh Cần ôn lại đọc, ôn lại cách khoa học ... lưng tránh uể oải hay buồn ngủ đọc sách Điều quan trọng học Tiếng Anh thái độ học tập Một thái độ tự tin lạc quan, nghĩ làm thứ dễ dàng có tác động tích cực đến người đọc ...
 • 6
 • 251
 • 2

Bí quyết đọc sách tiếng Anh dễ dàng hơn. docx

Bí quyết đọc sách tiếng Anh dễ dàng hơn. docx
... điều quan trọng học Tiếng Anh thái độ học tập Một thái độ tự tin lạc quan, nghĩ làm thứ dễ dàng có tác động tích cực đến người đọc Mời bạn xem viết để hiểu rõ Đọc hiểu nội dung đọc vấn đề khó khăn ... lại Không đọc lại Người đọc thường có thói quen xem lại đoạn đọc trước đó, điều làm tăng thời gian để đọc hết sách Sau đọc khoảng 30 phút nên nghỉ khoảng phút để não làm việc tiếp thu nhanh Cần ... nhiều người học tiếng Anh Vậy bạn biết làm để biến vấn đề thành điều đơn giản chưa? Sáu đơn giản mang lại hiệu lớn cho bạn Hãy tìm hiểu nhỏ 1 Không cần tra từ đọc Khi đọc gặp nhiều từ...
 • 6
 • 147
 • 0

Để đọc báo tiếng anh dễ dàng hơn

Để đọc báo tiếng anh dễ dàng hơn
... Trong trường hợp này, hữu ích bạn cố gắng xâu chuỗi ý tưởng cách đọc ngược lại: · Mustang Referral Customer Complaint Bằng cách đọc ngược lại ta đoán rằng: There is a complaint made by a customer ... dụng chút tưởng tượng nữa! Các dạng thức khác động từ Một số dạng động từ thường dùng làm tiêu đề báo Phổ biến là: * Động từ thời đơn thay hoàn thành tiếp diễn Ví dụ: Forgotten Brother Appears =...
 • 2
 • 139
 • 5

Mẹo để học Tiếng Anh hứng thú hơn

Mẹo để học Tiếng Anh hứng thú hơn
... mà bạn luyện khả sử dụng tiếng Anh chủ động thực tế Trên vài mẹo nhỏ giúp bạn hào hứng trở lại với việc học tiếng Anh Bạn áp dụng mẹo thành phương pháp học xem Chúc bạn học tập hiệu quả! ... nghe tiếng Anh chắn bạn tiến nhiều Tìm cách thực hành kĩ nghe, nói, đọc, viết thực tế Đây có lẽ lời khuyên quan trọng Bạn cần sử dụng tiếng Anh tình thực tế Học tiếng Anh lớp quan trọng thực tế để ... sử dụng tiếng Anh trôi chảy quan trọng nhiều Bạn tự tạo cho tình cách sử dụng Internet để nghe tin, nói chuyện với người nước ngoài, viết ý kiến lên forum, trao đổi thư điện tử tiếng Anh với...
 • 2
 • 579
 • 33

Mẹo nhỏ để học tiếng Anh hứng thú hơn

Mẹo nhỏ để học tiếng Anh hứng thú hơn
... mà bạn luyện khả sử dụng tiếng Anh chủ động thực tế Trên vài mẹo nhỏ giúp bạn hào hứng trở lại với việc học tiếng Anh Bạn áp dụng mẹo thành phương pháp học xem Chúc bạn học tập hiệu quả! ... nghe tiếng Anh chắn bạn tiến nhiều Tìm cách thực hành kĩ nghe, nói, đọc, viết thực tế Đây có lẽ lời khuyên quan trọng Bạn cần sử dụng tiếng Anh tình thực tế Học tiếng Anh lớp quan trọng thực tế để ... sử dụng tiếng Anh trôi chảy quan trọng nhiều Bạn tự tạo cho tình cách sử dụng Internet để nghe tin, nói chuyện với người nước ngoài, viết ý kiến lên forum, trao đổi thư điện tử tiếng Anh với...
 • 2
 • 348
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: mẹo học tiếng anh dễ dàngphương pháp học tiếng anh dễ dàngcách học tiếng anh để thi toeiccách học tiếng anh để giao tiếp tốtcách học tiếng anh để đi du họccách học tiếng anh để du họccách học tiếng anh để thi đại họccách học tiếng anh để giao tiếpcách học tiếng anh để thi ieltscách học tiếng anh tốt hơncách học tiếng anh hiệu quả để thi toeiccách học tiếng anh qua phim phụ đềcách học tiếng anh cấp tốc để đi du họcđề cương nghiên cứu về cách học tiếng anhcách học tiếng anh hiệu quảPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây