Tình hình chăn nuôi của người Thái bản Xà (Phù Yên, Sơn La) trước đây và hiện nay

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI pot

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI pot
... nhỏ sang chăn nuôi bán công nghiệp công nghiệp ưu tiên hàng đầu sách chăn nuôi lợn nước nước đứng đầu chăn nuôi lợn Trung Quốc chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng nhanh Hoa Kỳ nước xuất ... vòng lớn chăn nuôi gà để tiếp tục trì mức độ tăng trưởng cao hàng năm Tham khảo số liệu chi tiết chiến lược phát triển chăn nuôi nước phát triển phần phụ lục Nhận xét chung Chăn nuôi Giới bước ... gia cầm) Chăn nuôi công nghiệp nước phát triển sản xuất sản phẩm chăn nuôi có giá cạnh tranh đồng thời họ phải giải triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi công nghiệp tạo ra, chăn nuôi công...
 • 7
 • 681
 • 6

Điều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang

Điều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang
... giáp Việt Lâp - Liên Trung - huyện Tân Y n + Phía Nam giáp xã Song Mai - TP Bắc Giang + Phía Đông giáp xã Xuân Hơng - Lạng Giang + Phía t y giáp xã Nghĩa Trung - Việt Y n - Xã có địa hình không ... làm đằn nhằm phát huy khả xã III Điều tra tình hình chăn nuôi - thú y A - Công tác chăn nuôi Do địa bàn xã rộng có điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi, địa xã công tác chăn nuôi khác phát triển ... ngành chăn nuôi 5 Công tác khuyến nông , khuyến lâm Đầu t vốn lao động khoa học kỹ thuật .6 III Điều tra tình hình chăn nuôi - thú y .6 A - Công tác chăn nuôi Chăn nuôi...
 • 29
 • 2,661
 • 4

tình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang

tình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang
... thực tập Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang Vị trí địa lý Thị trấn Nhã Nam nằm phía bắc huyện Tân Yên đợc tách từ xã Nhã Nam năm 2003 đến Phía Bắc giáp xã Nhã Nam Phía Tây giáp xã Nhã Nam Phía ... Gồ - Nhã Nam - Bắc Giang Lạng Sơn - Tân Sởi - Nhã Nam - Cầu Ka - Thái Nguyên Vì mà kinh doanh buôn bán, dịch vụ thị trấn đợc thông thơng dễ dàng thuận lợi phát triển mạnh 4/6 khu phố thị trấn ... bàn thị trấn III Tình hình chăn nuôi thị trấn Trờng Cao đẳng Nông lâm Khoa Chăn nuôi - Thú y Báo cáo thực tập nghề nghiệp Phạm Đức Hạnh - K6C2 Nhìn chung thị trấn Nhã nam thị trấn đợc thành lập...
 • 23
 • 477
 • 0

Tri thức bản địa về sử dụng bảo vệ nguồn nước của người Thái Mường Xang (Mộc Châu, Sơn La

Tri thức bản địa về sử dụng và bảo vệ nguồn nước của người Thái Mường Xang (Mộc Châu, Sơn La
... kho tàng tri thức địa người Thái Mường Xang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tri thức địa sử dụng bảo vệ nguồn nước Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi đề tài tri thức địa sử dụng bảo vệ nguồn tài ... 1.2.2 Tri thức người Thái Mường Xang việc sử dụng nguồn nước Người Thái Mường Xang nói riêng người Thái nói chung khái niệm tri thức địa Đây thuật ngữ nhà khoa học đặt trình nghiên cứu tri thức ... thác sử dụng nguồn nước địa phương Tuy nhiên, luận văn trình bày tri thức sử dụng bảo vệ nguồn nước đồng bào Thái Mường Sang dựa theo nhu cầu sử dụng nguồn nước đồng bào Theo đó, nguồn nước phân...
 • 115
 • 772
 • 6

Quá trình hình thành phát triển của phòng NN&PTNT huyện Phù Yên - Sơn La

Quá trình hình thành và phát triển của phòng NN&PTNT huyện Phù Yên - Sơn La
... quyền hạn phòng NN&PTNT huyện Phù Yên - Sơn La Tổ chức hoạt động phòng NN&PTNT huyện Phù Yên - Sơn La a.Tổ chức b hoạt động Chức phòng Nhiệm vụ quyền hạn phòng NN&PTNT huyện Phù Yên - Sơn La a Nhiệm ... hạn chung phòng NN&PTNT huyện Phù Yên - Sơn La b Nhiệm vụ quyền hạn phận chuyên môn c Nhiệm vụ quyền hạn CBCNV phòng II Quá trình hình thành phát triển phòng NN&PTNT huyện Phù Yên Sơn La III Thực ... phận chăn nuôi - Bộ phận thuỷ sản - Bộ phận phát triển HTX - Bộ phận lâm nghiệp - Bộ phận địa Chức phòng NN&PTNT huyện Phù Yên Phòng NN&PTNT quan chuyên môn UBND huyện, giúp UBND huyện thực chức...
 • 39
 • 309
 • 0

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY HIỆN NAY.doc.DOC

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY.doc.DOC
... chủ lực công đánh đòn định Lực lợng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, đội địa phơng, dân quân tự vệ Mỗi thứ quân lực lợng vũ trang nhân dân giữ vai trò định chiến tranh Riêng lực ... buộc địch phải phân tán thêm lực lợng tạo điều kiện cho đội chủ lực tiêu diệt phận sinh lực quan trọng chúng hớng có lợi DQTV lực lợng phục vụ đắc lực cho đội chủ lực chiến đấu nh: canh gác, giữ ... vụ DQTV vùng, địa phơng sở địa bàn trọng điểm Quá trình xây dựng DQTV, địa phơng, sở cần bảo đảm cân đối lực lợng rộng rãi chỗ lực lợng động, chu trọng xây dựng lực lợng DQTV nòng cốt làm lực...
 • 12
 • 4,169
 • 8

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY
... (: 0918.775.368 I) vị trí, vai trò lực lợng DQTV trớc 1) Là lực lợng quan trọng hệ thống tổ chức lực l ợng vũ trang Đảng, lực lợng chiến lợc chiến tranh nhân dân, lực lợng nòng cốt cho toàn dân ... chủ lực công đánh đòn định Lực lợng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, đội địa phơng, dân quân tự vệ Mỗi thứ quân lực lợng vũ trang nhân dân giữ vai trò định chiến tranh Riêng lực ... buộc địch phải phân tán thêm lực lợng tạo điều kiện cho đội chủ lực tiêu diệt phận sinh lực quan trọng chúng hớng có lợi DQTV lực lợng phục vụ đắc lực cho đội chủ lực chiến đấu nh: canh gác, giữ...
 • 12
 • 287
 • 1

THAI FUNERAL RITE RITUAL PROCESS TO CREATE a NEW LIFE FOR THE DEAD (THAI FUNERAL IN PHU YEN, SON LA)

THAI FUNERAL RITE RITUAL PROCESS TO CREATE a NEW LIFE FOR THE DEAD (THAI FUNERAL IN PHU YEN, SON LA)
... listening to the sorcerer They have to take meal before the dead so as they are capable for taking the dead to go away Apart from introduction, inviting to take meal and ending like other chants, there ... for the new dead 2.2.1 Raising spirit of and washing the dead Raising spirit of the dead, knifing the window, alarming, notifying, bathing the dead with fragrant water, preparing coffin, hiring ... functions have not been concerned On such spirit, it is to study in the dissertation Thai funeral rite: Ritual process to create a new life for the dead (Thai funeral in Phu Yen, Son La) to contribute...
 • 27
 • 201
 • 0

Điều tra tình hình chăn nuôi dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội

Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội
... bệnh chó, mèo số phường địa bàn quận Hồng Mai - Nội THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN MỤC ĐÍCH - Điều tra tình hình chăn ni chó, mèo tình hình dịch bệnh số phƣờng địa bàn quận Hồng Mai - Điều tra ... nhà dân quận NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Điều tra + Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội quận Hồng Mai + Điều tra tình hình chăn ni chó, mèo hộ gia đình số phƣờng quận Hồng Mai - Nội - Tổng đàn chó, ... ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đàn chó, mèo quận Hồng Mai - Các ca bệnh chó, mèo trại chó, mèo cảnh số 176 - Trƣơng Định - Các ca bệnh chó, mèo điều trị ngoại...
 • 72
 • 1,642
 • 3

Tình hình chăn nuôi dịch bệnh trên đàn gà xương đen của người H’mông tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái ppt

Tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn gà xương đen của người H’mông tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái ppt
... QUả 3.1 Tình hình chăn nuôi g xơng đen nông hộ điều tra thuộc xã Tình hình chăn nuôi g xơng đen nông hộ huyện Cang Chải đợc tổng hợp v trình by bảng 1, 2, 3, 4, v Số lợng g xơng đen nuôi thuộc ... nghiên cứu l g xơng đen ngời Hmông đợc nuôi huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Thu thập số liệu thông qua Ban Thống kê, Ban Thú y xã v Phòng Nông nghiệp huyện Cang Chải, tỉnh Yến Bái - Chọn xã (Chế ... nuôi v dịch bệnh Vì vậy, việc xác định rõ thực trạng chăn nuôi v dịch bệnh đn g xơng đen ngời Hmông có ý nghĩa lớn, giúp cho việc phát triển v nhân rộng giống g ny huyện Cang Chải tỉnh Yên Bái...
 • 7
 • 265
 • 2

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại bàn đạt, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại xã bàn đạt, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên
... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hình chăn nuôi thả vườn - Phạm vi nghiên cứu: Các thôn có hình địa bàn Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm thời gian nghiên ... dần có hiệu thực 4.3 Đánh giá hiệu hình 4.3.1 Tổng diện tích chăn nuôi toàn Bàn Đạt giai đoạn 2009 đầu T5/2012 Như thấy số hộ dân tham gia vào hình chăn nuôi địa bàn toàn ngày đông, ... Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Bàn Đạt a Vị trí địa lý Phú Bình huyện trung...
 • 62
 • 2,870
 • 7

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CỦA THỎ TẠI CÁC HỘ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CỦA THỎ TẠI CÁC HỘ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... Nông Liên Quận 12 - Gò Vấp tiến hành đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CỦA THỎ TẠI CÁC HỘ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU ... hiểu tình hình chăn nuôi thỏ khảo sát số tiêu sản xuất thỏ nuôi hộ thể địa bàn nhằm tạo sở định hướng cho việc phát triển nghề nuôi thỏ quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh 1.2.2 Yêu cầu - Nắm số tiêu ... Hiệp Quận 12 3.2 Nội dung 3.2.1 Khảo sát tình hình chăn nuôi thỏ hộ thể 3.2.1.1 Đối tượng khảo sát Tất hộ nuôi thỏ địa bàn quận1 2- Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1.2 Phương pháp khảo sát Quan sát...
 • 112
 • 230
 • 0

Đánh giá của người dân về việc ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn trên địa bàn văn xá, huyện kim bảng, tỉnh hà nam

Đánh giá của người dân về việc ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn trên địa bàn xã văn xá, huyện kim bảng, tỉnh hà nam
... gia đình địa bàn Văn đánh giá nhƣ việc Ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học chăn nuôi lợn ? 6.2 Giả thuyết nghiên cứu  Việc Ứng dụng công nghệ sinh học chăn nuôi lợn địa bàn Văn Xá đƣợc ... học vấn 35 2.2 Hiện trạng chăn nuôi lợn công nghệ đệm lót sinh học địa bàn Văn Xá 36 2.3 Đánh giá người dân địa bàn Văn việc ứng dụng công nghệ đệm lót sinh ... tìm hiểu đánh giá ngƣời dân địa bàn Văn huyện Kim Bảng tỉnh Nam việc Ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học chăn nuôi lợn Qua đánh giá hiệu việc triển khai thực đề án qua cách đánh giá, nhìn...
 • 97
 • 128
 • 0

Tình hình chăn nuôi mạng lưới thú y của Song Vân

 Tình hình chăn nuôi và mạng lưới thú y của xã Song Vân
... hoá, tình hình sản xuất Trong trình điều tra em biết đợc tình hình chăn nuôi mạng lới thú y I.Điều tra I.1.Tên sở thực tập Song Vân- Huyện Tân Y n- Tỉnh Bắc Giang, thuộc huyện miền ... đề khuyến nông khuyến lâm đợc trú trọng có hệ thống sông, mơng, ao hồ nhiều đảm bảo cho việc tới tiêu vào mùa III Điều tra tình hình chăn nuôi thú y III.1 Công tác chăn nuôi Song Vân có ... dụng chăn nuôi gà công nghiệp Do Song Vân khó khăn nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà công nghiệp III.3.4 Thức ăn sử dụng Do phơng thức chăn nuôi gia cầm Song Vân chủ y u...
 • 24
 • 606
 • 3

Trang tại Nghiên cứu tình hình chăn nuôi lợn tại trang trại của ông Đỗ Văn Thiết Thạch Thán, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây

Trang tại Nghiên cứu tình hình chăn nuôi lợn tại trang trại của ông Đỗ Văn Thiết xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây
... ngày tuổi Các lợn nghiên cứu đồng tuổi, đợc tiêm phòng đầy đủ có chế độ chăm sóc nuôi dỡng Địa điểm Tại trại chăn nuôi lợn ông Đỗ Văn Thiết thuộc Thạch ThánHuyện Quốc Oai- Tỉnh Tây Thời gian ... K5C Nguyễn Văn Thuấn Phần I - Phục vụ sản xuất A - điều tra I Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Trang chăn nuôi lợn ông Đỗ Văn Thiết nằm địa bàn Thạch Thán, huyện Quốc Oai, tỉnh Tây Với vị ... nhập trại - Ngoài điều kiện thuận lợi từ chăn nuôi lợn ra, trại trồng trọt nuôi cá nên thu nhập trại hàng năm lãi 200 triệu đồng - Từ công việc chăn nuôi hàng tháng trại lợn thịt bán, tháng trại...
 • 60
 • 1,901
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tình hình chăn nuôi của trạichăn nuôi của người tháibao cao thuc tap co ban ve tinh hinh chan nuoi thu y o dia phuongkhóa luận tình hình chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn xã lam sơn huyện đô lương tỉnh nghệ ande tai dieu tra co ban tinh hinh chan nuoi thuy benh pho thuong han dich ta tren dan lon tai xađiều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của đàn lợn tại xã hàm tử huyện khoái châu tỉnh hưng yênkhái quát tình hình chăn nuôi lợn thịt tại thái bình4 2 tình hình chăn nuôi một số loại vật nuôi chính trên địa bàn huyện phú bình trong 3 năm 2009 2011tình hình chăn nuôi heo thịt trên địa bàn xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơtình hình chăn nuôitình hình chăn nuôi lợn ngoạitình hình chăn nuôi lợntình hình chăn nuôi gia cẩm việt namtình hình chăn nuôi bò sữa ở việt namtình hình chăn nuôi gia súc gia cầm ở việt namAD Korea Act revisedHiep dinh WTO ve AD VietnameseGiới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC2017051710144719pvtm 2015 qii vnArgentina GSCMN1ARG1S7Luat mau ve chong ban pha giaTrung Quốc GSGN1CHN2S2Jordan GSGN1JOR2AD Regulation (EC) No 1225 2009AD Egypt New Act revisedAlbany AD Act AlbanyTrung Quốc GSGN1CHN2S1Argentina RegulationEU Van ban sua doi bo sung.rar GSGN1EEC1S1Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia trên báo Toán học & Tuổi Trẻ | Nguyễn Minh Hiếu de thi thu thttufdon xin gia han de tai22338Ấn Độ RegulationHàn Quốc Re -finalĐơn xin học hai ngànhThe top 5 hidden cambodia destinations you must see cambodia tours