Hương ước cổ ở Hà Tây

tiểu luận Một vài lưu ý về tư liệu Hương ước cổ tây”

tiểu luận Một vài lưu ý về tư liệu Hương ước cổ hà tây”
... BỘ PHẬN BINH LÍNH QUA TÀI LIỆU “HƯƠNG ƯỚC CỔ HÀ TÂY” Trong hương ước lùa chọn Hương ước cổ Tây” hương ước quy định việc trả lương cho phận binh lính Đó Khoán ước xá Duyên Trường ( Thanh ... cho ý ng tìm hiểu phận binh lính làng xã khía cạnh nhỏ vài hình thức trả lương cho binh lính làng xã qua tài liệu "Hương ước cổ Tây"-Qua thấy phần vai trò bé phận I MỘT VÀI LƯU Ý VỀ TƯ LIỆU ... VỀ TƯ LIỆU “HƯƠNG ƯỚC CỔ HÀ TÂY” 1 .Hương ước làng Việt với cách nguồn sử liệu, từ lâu nhiều nhà nghiên cứu giới thiệu, sử dụng, năm gần Có nhiều cách giải thích khác hương ước Nhà dân téc học...
 • 16
 • 266
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng và giải pháp.DOC

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp.DOC
... 0,2036 0,1753 - -0 ,7574 -0 ,2632 -0 ,1708 -0 ,0283 1,2115 1,1167 0,9225 0,51945 0,4612 - -0 ,0948 -0 ,1942 0,804 0,7736 0,5229 0,3647 0,3284 - -0 ,0304 -0 ,2507 -0 ,1582 -0 ,0363 E = Ei - Ei-1 Sut tiờu ... 1,4409 j = C2 = 11,8621 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,5936 j = C3 = 12,63415 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,00385 35 j = C4 = 11,9536 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = - 2,3985 C1 , C2 , C3 > m ... +2,2411 +0,7928 1,395 ET = ETi - ETi-1 Sut tiờu hao VC: E = (t/t) 5,705 - +0,04949 +0,61971 Hv = Hvi - Hvi-1 Sut tiờu hao lao ng: ET = (l/tr ) 2001 Ev = Evi - Evi-1 -0 ,328 -0 ,05825 Kt qu bng 13 cho...
 • 72
 • 298
 • 4

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng và giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... 0,2036 0,1753 - -0 ,7574 -0 ,2632 -0 ,1708 -0 ,0283 1,2115 1,1167 0,9225 0,51945 0,4612 - -0 ,0948 -0 ,1942 0,804 0,7736 0,5229 0,3647 0,3284 - -0 ,0304 -0 ,2507 -0 ,1582 -0 ,0363 E = Ei - Ei-1 Sut tiờu ... 1,4409 j = C2 = 11,8621 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,5936 j = C3 = 12,63415 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,00385 35 j = C4 = 11,9536 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = - 2,3985 C1 , C2 , C3 > m ... +2,2411 +0,7928 1,395 ET = ETi - ETi-1 Sut tiờu hao VC: E = (t/t) 5,705 - +0,04949 +0,61971 Hv = Hvi - Hvi-1 Sut tiờu hao lao ng: ET = (l/tr ) 2001 Ev = Evi - Evi-1 -0 ,328 -0 ,05825 Kt qu bng 13 cho...
 • 72
 • 269
 • 0

Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước Tây- thực trạng và Giải pháp

Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Hà Tây- thực trạng và Giải pháp
... 17 Phần Thực trạng trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc tây 2.1 Vài nét doanh nghiệp nhà nớc tây Từ năm 1991 đến thực chủ trơng đổi mới, xếp lại doanh nghiệp nhà nớc Chính phủ, tỉnh ... kinh doanh doanh nghiệp Hình thức cổ phần hoá DNNN: 1.Giữ nguyên vốn nhà nớc có doanh nghiệp, phát hành cổ hiếu thu hút thêm vốn 2.Bán phần vốn nhà nớc có doanh nghiệp 3.Bán toàn vốn nhà nớc có doanh ... tiến hành cổ phần hoá xong, doanh nghiệp tiến hành bớc cổ phần hoá Nội dung chuyên đề phần mở đầu kết luận, đợc chia làm phần: Phần 1: Cơ sở lý luận thực tiễn cổ phần hoá DNNN Phần 2: Thực trạng...
 • 34
 • 230
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây- các phương hướng và giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây- các phương hướng và giải pháp
... http://www.docs.vn/ Phần I Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây I Những lý luận xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ Hàng thủ công mỹ nghệ mặt hàng thuộc ngành nghề truyền ... tài: Lời mở đầu Phần I: Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây Phần II: Phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng mỹ nghệ tỉnh từ 1997-2001 Phần III: Các phơng hớng giải pháp Kết ... yếu tố ảnh hởng đến việc nâng cao xuất hàng thủ công mỹ nghệ Các yếu tố khách quan Các yếu tố khách quan yếu tố bên sở sản xuất nh khách hàng, đối thủ cạnh tranh, luật pháp, trị, sở điều khiển...
 • 66
 • 129
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng và giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... kiến nghị Phần I Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây I Những lý luận xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ Hàng thủ công mỹ nghệ mặt hàng thuộc ngành nghề truyền ... tài: Lời mở đầu Phần I: Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây Phần II: Phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng mỹ nghệ tỉnh từ 199 7-2 001 Phần III: Các phơng hớng giải pháp Kết ... thuộc văn hoá - xã hội - Đây yếu tố yếu tố định đến khả tiêu thụ hàng hoá nói chung mặt hàng thủ công mỹ nghệ nói riêng - Nh ta biết sản phẩm thủ công mỹ nghệ không sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng...
 • 66
 • 175
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng và giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... dạng mặt hàng, bao gồm mặt hàng đối thủ cạnh tranh Đây nhóm khách hàng quen thuộc, lấy hai mặt hàng Carslberg Halida cách đặn Về mặt lý thuyết nhà máy nên thúc đẩy khách hàng quan tâm vào việc ... hiệu sản phẩm hàng hoá: Các vấn đề doanh nghiệp phải giải định là: có gắn nhãn hiệu cho hàng hoá hay không? Ai ngời chủ nhãn hiệu hàng hoá? Tơng ứng với nhãn hiệu chọn chất lợng hàng hoá có đặc ... kích thích tiêu thụ; Duy trì mối quan hệ thờng xuyên với đại lý cấp I; Quản lý hàng tồn đọng đại lý cấp I, điều hành đội xe b Kho hàng quảng cáo: Quản lý cấp phát mặt hàng phục vụ quảng cáo khuyến...
 • 71
 • 92
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng và giải pháp"

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... kiến nghị Phần I Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây I Những lý luận xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ Hàng thủ công mỹ nghệ mặt hàng thuộc ngành nghề truyền ... đề tài: Lời mở đầu Phần I: Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây Phần II: Phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng mỹ nghệ tỉnh từ 199 7-2 001 Phần III: Các phơng hớng giải pháp Kết ... phát triển hàng thủ công mỹ nghệ Tây Từ báo cáo tổng kết hoạt động làng nghề CN-TTCN Tây thời kỳ 199 7-2 001 ta có số tiêu nghề thủ công mỹ nghệ nh sau: Bảng 4: Chỉ tiêu Năm Ký hiệu 1997 1998...
 • 66
 • 97
 • 0

NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NQD TÂY NHỮNG NĂM TỚI

NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NQD Ở HÀ TÂY NHỮNG NĂM TỚI
... đề quản thuế khu vực kinh tế NQD Phân tích thực trạng công tác quản thu thuế NQD địa bàn tỉnh Tây năm gần đây, từ thực Luật doanh nghiệp Những thành công hạn chế công tác quản thuế, ... lượng công tác quản thuế KTNQD địa bàn Chất lượng công tác quản thuế khu vực KTNQD liên quan tới nhiều vấn đề trước hết trực tiếp phụ thuộc vào công tác quản đối tượng nộp thuế (đơn vị kinh ... thành phần kinh tế Trên sở thực trạng quản thu thuế NQD tỉnh Tây, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hoàn thiện công tác quản thu thuế NQD giai đoạn nay, hạn chế thất thu thuế tên...
 • 24
 • 269
 • 1

Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tây

Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Hà Tây
... Lí LUN V THC TIEN V KINH T TRANG TRI 1.1 NHNG VN Lí LUN c BN V KINH T TRANG TRI 1.1.1 Khỏi nim v vai trũ ca kinh t trang tri / / / K hỏi nim kinh t trang tr i Kinh t trang tri l mt hỡnh ... dng trang tri 1.1.3 Phõn loi trang tri 1.1.4 iu kin hỡnh thnh v phỏt trin kinh t trang tri nn kinh t th trng 1.2 Mụt s võn v kinh t trang trai Viờt Nam t 1.2.1 S phỏt trin tt yu ca kinh t trang ... MC LC Trang M U C S Lí LUN V THC TIấN V KINH Tấ TRANG TRI 1.1 Nhng vón lý lun c bn v kinh t trang tri 4 CHNG 1: Khỏi nim v vai trũ ca kinh t trang tri Nhng c trng c bn ca kinh t trang tri...
 • 101
 • 240
 • 0

Luận văn về Một số biện pháp quản lý Hoạt động dạy nghề phổ thông trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Phúc thọ - tây

Luận văn về Một số biện pháp quản lý Hoạt động dạy nghề phổ thông ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Phúc thọ - Hà tây
... Th - H Tõy - Mt s bin phỏp qun hot ng dy ngh ph thụng Trung tõm KTTH - HN Phỳc Th - H Tõy PHNG PHP NGHIấN CU: 7.1 Nhúm phng phỏp nghiờn cu thuyt - Phng phỏp nghiờn cu v tng hp thuyt - ... nhng trờn tụi chn ti: Mt S Bin phỏp qun hot ng dy ngh ph thụng Trung tõm KTTH - HN Phỳc Th - H Tõy MC CH NGHIấN CU - ỏnh giỏ thc trng qun hot ng dy ngh ph thụng Trung tõm KTTH - HN ... tt lun Mc lc M u . - chn ti - Mc ớch nghiờn cu - Khỏch th v i tng nghiờn cu - Gi thuyt khoa hc - Nhim v nghiờn cu 10 - Gii hn ti nghiờn cu 10 - Phng phỏp nghiờn cu 10 - úng gúp mi ca ti...
 • 104
 • 327
 • 0

Lòng sông cổ Nội Tái hiện và định hướng quản lý

Lòng sông cổ ở Hà Nội Tái hiện và định hướng quản lý
... thành tạo Pleistocen Holocen Các hồ tự nhiên sở cho việc xác định lòng sông cổ đới biến động lòng sông trình bày rõ nội dung 2.2 Lòng sông cổ đới biến động lòng sông Nội 2.2.1 Các hệ lòng sông ... mạo, trạng sử dụng đất, làm sở cho công tác quản tài nguyên, môi trường thủ đô Nội Các lòng sông cổ thành phố Nội 2.1 Xác định lòng sông cổ Biến động lòng sông khứ để lại dấu ấn rõ nét ... mờ lòng chảy cổ Sự phân bố tập trung dòng chảy cổ sông Nhuệ cổ Nhuế, Trung Văn,… cho phép nhận định vai trò dòng sông lịch sử phát triển Thăng Long - Nội Đới biến động lòng sông định hướng quản...
 • 10
 • 77
 • 0

Bước đầu nghiên cứu tiềm năng tài nguyên phát triển du lịch Hương Sơn - Mĩ Đức - Tây

Bước đầu nghiên cứu tiềm năng tài nguyên phát triển du lịch ở Hương Sơn - Mĩ Đức - Hà Tây
... Hơng Sơn" Viện nghiên cứu phát triển du lịch Song Hơng Sơn nh chân trời đầy hứa hẹn cho học giả nghiên cứu Chính chọn đề tài "Bớc đầu nghiên cứu tiềm tài nguyên phát triển du lịch Hơng Sơn - Đức ... thiên nhiên Du lịch môi trờng Du lịch đặc thù Du lịch xanh Du lịch có trách nhiệm Du lịch bền vững 2.1.2 Đặc trng du lịch sinh thái Mọi hoạt động phát triển du lịch nói chung du lịch sinh thái ... nguồn tài nguyên du lịch có nghĩa hoạt động du lịch sinh thái nhân văn có hội phát triển Dòng suối Yến nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn quần thể thắng cảnh Hơng Sơn, phải khởi đầu từ suối Yên du...
 • 48
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển bền vững du lịch ở hà tâydu lịch ở hà tâykhai thác tài nguyên ở hà tâylễ hội cổ truyền hà tâycác khu du lịch sinh thái ở hà tâynhững khu du lịch ở hà tâyđịa danh du lịch ở hà tâycác làng nghề truyền thống ở hà tâyboot cao cổ ở hà nộibán bốt cao cổ ở hà nộimua bốt cao cổ ở hà nộimua boot cao cổ ở hà nộikiến trúc cổ ở hà nộikiến trúc pháp cổ ở hà nộiđền mẫu âu cơ ở hạ hòaCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại