Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm Dioxin do chiến tranh tại một số điểm tồn lưu ô nhiễm ở Việt Nam

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm Dioxin do chiến tranh tại một số điểm tồn lưu ô nhiễm Việt Nam

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm Dioxin do chiến tranh tại một số điểm tồn lưu ô nhiễm ở Việt Nam
... Nguyễn Anh Tuấn, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng nhiễm dioxin chiến tranh số điểm tồn lưu nhiễm Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng nhiễm bước đầu đề xuất mơ hình ... 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu nguồn nhân nhiễm dioxin chiến tranh Việt Nam địa điểm nghiên cứu; - Đánh giá tồn lưu nhiễm dioxin mơi trường đất, trầm tích địa điểm nghiên cứu; - Đề xuất mơ ... Đối tượng nghiên cứu đề tài trạng tồn lưu nhiễm dioxin qn đội Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam số khu vực lựa chọn (Sân bay Đà Nẵng Sân bay Biên Hòa) - Phạm vi nghiên cứu: Sự tồn lưu dioxin đất...
 • 81
 • 571
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm dioxin do chiến tranh tại một số điểm tồn lưu ô nhiễm việt nam

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm dioxin do chiến tranh tại một số điểm tồn lưu ô nhiễm ở việt nam
... Địa điểm: Một số điểm tồn lưu nhiễm dioxin chiến tranh: Sân bay Đà Nẵng, Sân bay Biên Hòa – Đồng Nai 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu nguồn nhân nhiễm dioxin chiến tranh Việt Nam địa điểm nghiên ... Nguyễn Anh Tuấn, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng nhiễm dioxin chiến tranh số điểm tồn lưu nhiễm Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng nhiễm bước đầu đề xuất mơ hình ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nguồn gây nhiễm dioxin chiến tranh Việt Nam địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Nguồn gây nhiễm dioxin chiến tranh Việt Nam Trong thực tế, có hai nguồn gây nhiễm dioxin Việt...
 • 81
 • 47
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật trồng trọt thích hợp tại huyện thạch hà hà tĩnh

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật trồng trọt thích hợp tại huyện thạch hà  hà tĩnh
... 2007 4.8 68 Diện tích số loại trồng h ng năm huyện Thạch H năm 2007 70 4.9 Một số công thức luân canh huyện Thạch H năm 2007 74 4.10 Hiện trạng sử dụng giống v suất trồng huyện Thạch H năm 2007 4.11 ... tế - x hội huyện Thạch H năm 2007 58 4.5 Hiện trạng đất tự nhiên huyện Thạch H năm 2007 62 4.6.a Hiện trạng sử dụng đất nông - lâm - ng nghiệp huyện Thạch H năm 2007 63 4.6.b Hiện trạng sử dụng ... Mức đầu t phân bón cho số loại trồng đất huyện Thạch H năm 2007 4.12 77 Hiệu kinh tế số trồng đất huyện Thạch H năm 2007 4.13 79 Hiệu kinh tế số công thức luân canh huyện Thạch H 80 vi 4.14.a ảnh...
 • 157
 • 356
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hiện trạng hệ thống trồng trọt và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững tại huyện thiệu hoá, tỉnh thanh hoá

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hiện trạng hệ thống trồng trọt và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững tại huyện thiệu hoá, tỉnh thanh hoá
... tính bền vững thấp Trên l số khái niệm hệ thống canh tác, hệ thống nông nghiệp Chúng xem l phơng pháp t trình thực đề t i nghiên cứu hệ thống canh tác Nh vậy, nghiên cứu hệ thống canh tác cần xuất ... - Nghiên cứu số giải pháp góp phần ho n thiện hệ trồng phải xuất phát từ lý thuyết hệ thống, với phơng pháp tiếp cận hệ thống v kết hợp hai loại hình nghiên cứu vĩ mô v vi mô - Sự hình th nh hệ ... thoái hoá, chua, nghèo hữu vùng trung du, miền núi Theo Lờ Vn Thnh, 2006 [30] nghiờn c u số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cấu trồng có hiệu kinh tế cao huyện Đông Sơn - tỉnh...
 • 146
 • 543
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hiện trạng sản xuất lúa lai và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa lai tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hiện trạng sản xuất lúa lai và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa lai tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh
... s n xu t lúa lai m t s gi i pháp phát tri n - Nghiên c u hi n tr ng s n xu t lúa lai, ñánh giá ñư c hi u qu s n xu t lúa lai, ñ nh hư ng phát tri n s n xu t lúa lai ñ a bàn huy n Yên Phong 1.4.2 ... 2.1.1 Lúa lai ñ c ñi m lúa lai 2.1.1.1 Lúa lai Khác v i lúa thư ng, lúa lai gi ng lúa s n xu t b ng cách lai gi a hai dòng b m ñư c xác ñ nh trư c, ch dùng h t lai F1 ñ gieo c y m t l n.[13] Con lai ... n xu t lúa lai c a huy n 92 4.3 Th nghi m m t s gi i pháp phát tri n lúa lai t i huy n Yên Phong 94 4.3.1 L a ch n gi ng lúa lai phù h p 94 4.3.2 Nghiên c u phân kali bón cho lúa lai 101 4.3.3...
 • 143
 • 513
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt tại huyện yên mô tỉnh ninh bình

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
... n Yên Mô, Trung tâm khí tư ng th y văn Ninh Bình; y ban nhân dân xã, th tr n, H p tác xã nông nghi p ðông Thôn xã Yên Thái bà nông dân huy n Yên (t nh Ninh Bình) ñã t n tình giúp ñ trình nghiên ... xu t m t s gi i pháp góp ph n chuy n ñ i h th ng tr ng huy n Yên Mô, Ninh Bình - ð tài ñư c th c hi n ph m vi ñ a gi i hành huy n Yên (v i xã ch n ñ i di n Yên Th ng, Yên T , Yên Thái) - Thí ... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u hi n tr ng h th ng tr ng ñ xu t bi n pháp k thu t tr ng tr t h p lý t i huy n Yên t nh Ninh Bình M c ñích yêu c u nghiên c u c a ñ tài 2.1 M c ñích nghiên...
 • 141
 • 155
 • 0

nghiên cứu hiện trạng hệ thống trồng trọt và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tại huyện yên mỹ

nghiên cứu hiện trạng hệ thống trồng trọt và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tại huyện yên mỹ
... THỊ BÍCH LIÊN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TRỒNG TRỌT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI HUYỆN YÊN MỸ Chuyên ngành: Khoa học trồng số: 60 62 01 10 ... Phạm vi nghiên cứu đề tài - Đề tài nghiên cứu hệ thống trồng trọt hàng năm huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên từ đề số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu kinh tế - Đề tài thực huyện Yên Mỹ, tỉnh ... người dân Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng hệ thống trồng trọt đề xuất số biện pháp thuật góp phần nâng cao hiệu kinh tế huyện Yên Mỹ Mục đích yêu cầu đề tài 2.1...
 • 121
 • 67
 • 0

Hiện trạng và đánh giá độ bền vững của một số điểm tái định cư tại tỉnh Sơn La

Hiện trạng và đánh giá độ bền vững của một số điểm tái định cư tại tỉnh Sơn La
... ng BS b ng cách đánh giá đ nh k thêm vào h s K đánh giá ( K = IH / IE ) D a vào nh ng b ch th đ n đ c đ a đ đánh cho nh ng c ng đ ng nh ng đ tài tr c nh ng đ c tr ng c a b n dân tái đ nh c nghiên ... :khơng đánh giá đ ng lai , đánh giá q cao m ng mơi tr M i m t tr c s phát tri n ng ng h p c th ta có th ch n ch th đ n phù h p v i y u t dùng vi c tính tốn CH NG : K T QU NGHIÊN C U VÀ ÁNH GIÁ ... b n tái đ nh c 3.3 M c m t đ i c c thi đua c a xó Nà Nh ng- xó M ng Trùm - huy n ng La B n tái đ nh c Nà Nh ng b n tái đ nh di chuy n huy n ,trong d án di dân tái đ nh c thu c thu n S n La ,...
 • 58
 • 71
 • 0

NGHIÊN cứu PHỤC TRÁNG và PHÁT TRIỂN GIỐNG tằm sắn tại một số TỈNH MIỀN núi PHÍA bắc

NGHIÊN cứu PHỤC TRÁNG và PHÁT TRIỂN GIỐNG tằm sắn tại một số TỈNH MIỀN núi PHÍA bắc
... lông d-ới nong phủ ni lông mô tằm Tuổi phủ nilong mô tằm Tuổi 4-5 nuôi bình th-ờng - CT2: Tuổi 1-2 lót giấy báo d-ới nong phủ ni lông mô tằm Tuổi phủ nilong mô tằm Tuổi 4-5 nuôi bình th-ờng 24 ... lông d-ới nong phủ ni lông mô tằm Tuổi phủ nilong mô tằm Tuổi 4-5 nuôi bình th-ờng - CT2: Tuổi 1-2 lót giấy báo d-ới nong phủ ni lông mô tằm Tuổi phủ nilong mô tằm Tuổi 4-5 nuôi bình th-ờng - ... kớnh hin vi phúng i 600 ln Dùng bào tử gai phân lập lây nhiễm nhân tạo lên tằm tuổi (thời kỳ tằm nhỏ) tuổi (thời kỳ tằm lớn) vi hm lng 10 triu bo t/ml - Phng phỏp xỏc nh hiu lc ca thuc: Ly mt...
 • 70
 • 96
 • 0

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm do sản xuất tái chế nhựa

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm do sản xuất tái chế nhựa
... có nhiều nghiên cứu thành công tái chế nhựa phế thải Trong công nghệ tái chế nhựa phế thải làm ván ép sử dụng rộng rãi Một số ván nhựa làm từ nhựa phế thải Hình 7: ván nhựa sản xuất từ nhựa phế ... chôn lấp giảm từ từ 81,4 năm 1994 xuống 47% năm 2000 Về công nghệ tái chế chất thải đặc biệt công nghệ tái chế nhựa : chủ yếu công nghệ tái chế phế thải nhựa thành hạt nhựa để làm nguyên liệu sản ... điện, điện tử, ô tô… Năm 2001 Nhật, số lượng sản phẩm PET thu hồi tái chế khoảng 109.190 tấn, tổng số sản phẩm PET :388.900 tấn, tỷ lệ thu hồi tái chế 28% Tại Châu Âu, sản phẩm tái chế 344.000 tăng...
 • 5
 • 992
 • 36

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm do phát thải từ sản xuất và tái chế nhựa

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm do phát thải từ sản xuất và tái chế nhựa
... người môi trường • Hiện trạng ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường nước ngành tái chế ô nhiễm nặng so với ngành sản xuất nhựa PVC Vì công nghệ thiết bò kỹ thuật nganøh nhựa tái chế thô sơ cũ ... xuất tái chế nhựa sản phẩm nhựa, môi trường nước môi trường không khí đựơc xây dựng sở phân tích quy trình sản xuất: - Phát thải Dioxin/furan từ trình sản xuất tái chế nhựa ( gia công, đùn ép sản ... cao(2200C- 4000C) Môi trường bò ô nhiễm nặng trình sản xuất để đảm bảo tính bền, dẻo sản phẩm PVC 3.3.2 Hiện trạng ô nhiễm CTNH POPs phát thải từ ngành tái chế nhựa 3.3.2.1 công nghệ tái chế nhựa Nylon...
 • 29
 • 1,028
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại xã dương liễu huyện hoài đức, thành phố hà nội do sản xuất thủ công miến, tinh bột sắn, dong riềng và giải pháp khắc phục

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại xã dương liễu huyện hoài đức, thành phố hà nội do sản xuất thủ công miến, tinh bột sắn, dong riềng và giải pháp khắc phục
... đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thực đề tài Nghiên cứu trạng ô nhiễm môi trường nước Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Nội sản xuất thủ công miến, tinh bột sắn, dong riềng giải ... trình sản xuất miến tinh bột sắn, dong riềng để từ xây dựng hệ thống giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường Nội dung nghiên cứu - Thực trạng sản xuất nghề thủ công Dương Liễu - Hiện trạng ô nhiễm ... nghề thủ công Dương Liễu ngày tăng, hoạt động sản xuất thủ công miến tinh bột sắn, dong riềng làm môi trường nước Dương Liễu ô nhiễm nghiêm trọng - Lượng nước thải trình sản xuất thủ công miến,...
 • 46
 • 522
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC TỔNG KHO XĂNG DẦU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO XĂNG DẦU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC TỔNG KHO XĂNG DẦU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO XĂNG DẦU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... có trạng ô nhiễm đề tài đời giải pháp gơị ý cho việc làm nước nhiễm dầu Mục tiêu đề tài: đưa giải pháp xử nước nhiễm dầu từ tổng kho đề suất quy trình xử nước nhiễm dầu từ kho xăng dầu ... thải thành phần dầu ô nhiễm dạng phân tán, hồ tan nhũ học khả xử chúng phương pháp học cho hiệu cao CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO Xử sơ Bể bẩy dầu Xử cấp ... học dầu nước làm cho trình xử khó khăn tốn 4.6 Sơ đồ quy trình xử nước thải nhiễm dầu từ kho xăng dầu TP HCM Nước thải Nước mưa chảy tràn nhiễm dầu Hàm lượng dầu Dầu thu hồi Bể thu hồi dầu...
 • 9
 • 691
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020nghiên cứu hoa lily ở việt namnghiên cứu y học ở việt namnghiên cứu khoa học ở việt namtình hình nghiên cứu cây thuốc ở việt namtình hình nghiên cứu thơ đường ở việt namnghiên cứu thị trường ở việt namcác loại hình nghiên cứu khoa học ở việt namcác viện nghiên cứu khoa học ở việt namnghien cuu moi lien quan giua nong do acid uric voi mot so yeu to nguy dot quy naocông ty nghiên cứu thị trường ở việt namnghiên cứu băng cháy ở việt namquá trình nghiên cứu về dnvvn ở việt nambáo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu gia cầm ở việt nam trong 2 năm 2002 2003nghiên cứu sản xuất viên súp có độ đạm cao từ một số phụ liệu giàu proteinTuần 6. Ngôi trường mớiUBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017Bảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biển7 chuongtrinhchitietDLCCIhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1Phân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Chuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpThánh giá đảo ngược là thế nàoGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ