Phong tục hôn nhân của người Sán Chí ở Phú Đô, Phú Lương, Thái Nguyên

Phong tục hôn nhân của người việt trong văn hoá việt nam từ truyền thống đến hiện đại

Phong tục hôn nhân của người việt trong văn hoá việt nam từ truyền thống đến hiện đại
... Ký nhân người Việt từ truyền thống đến đại biến đổi hôn nhân thời đại ngày Khoá luận hoàn thành dựa nhận xét, đánh giá nhiều tác giả xung quanh phong tục hôn nhân người Việt từ truyền thống đến ... Phong tục hôn nhân người Việt văn hoá Việt Nam từ truyền thống đến đại Khoá luận tập trung nghiên cứu phong tục hôn SV: Nguyễn Thị Hiền K32 - Việt Nam học Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Vũ Văn ... GVHD: Th.s Vũ Văn Ký TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN NGUYỄN THỊ HIỀN PHONG TỤC HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên...
 • 57
 • 963
 • 2

Sự biến đổi phong tục hôn nhân của người Dao Tiền tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Sự biến đổi phong tục hôn nhân của người Dao Tiền tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... luận chung hôn nhân khái quát người Dao Tiền Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Chương 2: Những biểu biến đổi phong tục hôn nhân người Dao Tiền Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Chương ... trạng biến đổi phong tục hôn nhân người Dao Tiền Tìm hiểu nguyên nhân biến đổi phong tục hôn nhân người Dao Tiền 12 Đề xuất số giải pháp nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thông người Dao ... biến đổi phong tục hôn nhân người Dao Tiền Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ , để nghiên cứu Đây sở ban đầu đánh giá thay đổi, đưa nguyên nhân thay đổi phong tục hôn nhân, nhằm góp phần...
 • 109
 • 179
 • 2

văn hóa tinh thần của người sán dìu huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên (1945 - 2010)

văn hóa tinh thần của người sán dìu ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên (1945 - 2010)
... quát người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (194 5- 2010) Chương 2: Văn hóa tinh thần người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (194 5- 2010) Chương 3: Những biến đổi văn hóa tinh thần người ... nghiên cứu Văn hóa tinh thần người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010) với mong muốn góp phần bổ sung làm rõ văn hóa tinh thần người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Đối ... chất người Sán Dìu Nhiệm vụ đề tài tìm hiểu văn hóa tinh thần người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lịch sử biến đổi văn hóa tình thần người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Đề...
 • 142
 • 897
 • 4

Tổ chức xã hội và văn hóa của người Sán Dìu Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên (1945 đến 2010)

Tổ chức xã hội và văn hóa của người Sán Dìu ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên (1945 đến 2010)
... tài Tổ chức hội văn hóa Sán Dìu huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên từ năm 1945 dến năm 2010” đóng góp cho bạn đọc nhìn quan niệm tổ chức hội văn hóa người Sán Dìu huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ... hóa dân tộc Sán Dìu huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thể hình thành tổ chức hội nét đẹp đời sống văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, từ thấy đặc trưng hội văn hoá người Sán Dìu Đại Từ, tỉnh ... người người Sán Dìu Việt Nam” cho ta nhìn tổng phong tục, lễ nghi người Sán Dìu, chưa đề cập nhiều tổ chức hội người Sán Dìu Như vấn để tổ chức hội văn hóa người Sán Dìu nhiều đề cập đến...
 • 128
 • 285
 • 0

Đời sống kinh tế của người sán dìu Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (1945 đến 2010)

Đời sống kinh tế của người sán dìu ở Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (1945 đến 2010)
... qt huyện Đồng Hỷ người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun Chương Đời sống kinh tế người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun (1945 - 1986) Chương Biến đổi đời sống kinh tế người Sán Dìu huyện ... văn tìm hiểu đời sống kinh tế đồng bào Sán Dìu huyện Đồng Hỷ thời gian 1945 – 2010 Từ đặc điểm kinh tế người Sán Dìu địa phương - Tìm hiểu chuyển biến đời sống kinh tế người Sán Dìu từ thực đường ... qt người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun 14 1.3.1 Nguồn gốc tộc người 14 1.3.2 Địa bàn định cư 17 1.3.3 Tình hình kinh tế, xã hội người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái...
 • 136
 • 323
 • 0

Đời sống văn hóa của người sán chay Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (1986 đến 2010)

Đời sống văn hóa của người sán chay ở Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (1986 đến 2010)
... hoạt động đời sống văn hóa đồng bào Sán Chay Định Hóa phần tranh đời sống văn hóa dân tộc địa phương Tuy nhiên, nghiên cứu người Sán Chay nói chung đời sống văn hóa tộc người huyện Định Hóa chưa ... triển văn hóa người Sán Chay nghiệp Đổi đất nước Vì lý trên, tác giả lựa chọn đề tài : Đời sống văn hóa người Sán Chay huyện Định Hóa, tỉnh Thái Ngun (1986 2010) làm luận văn Số hóa Trung ... Chương Đời sống văn hóa vật chất tộc người Sán Chay huyện Định Hóa (1986 2010) Chương Đời sống văn hóa tinh thần tộc người Sán Chay huyện Định Hóa (1986 2010) Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/...
 • 160
 • 414
 • 0

tổ chức xã hội và văn hóa làng của người sán dìu huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên (1945 - 2011)

tổ chức xã hội và văn hóa làng của người sán dìu ở huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên (1945 - 2011)
... 2.3.2 Tổ chức làng 52 CHƢƠNG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƢỜI SÁN DÌU HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN (1945 2011) 56 CHƢƠNG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƢỜI SÁN DÌU HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN ... cứu tổ chức hội văn hóa làng ngƣời Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 1945 – 2011 - Không gian: Địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, chủ yếu có đông ngƣời Sán Dìu ... tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2011) Chương 3: Một số nét văn hóa làng người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (1945 2011) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn...
 • 127
 • 380
 • 0

Tài liệu Phong-Tục Hôn-Nhân của Dân Việt pptx

Tài liệu Phong-Tục Hôn-Nhân của Dân Việt pptx
... mời có nội-dụng viết song-ngữ, tiếng Việt tiếng Anh Trong phần “Cước-Chú số 1” phía tài- liệu hướng-dẫn nội-dung hình-thức thiệp báo-hỷ thiệp mời viết tiếng Việt d Chuẩn-Bị Lễ Rước Dâu Đưa Dâu ... quần áo theo kiểu Tây-Phương hay mặc áo dài đội khăn đống theo phong-tục Việt Y-phục hai cậu phù-rể tương-tự y-phục rể Theo phong-tục Việt, người mẹ rể không đón dâu nhà gái, người mẹ nhà chờ rước ... làng xóm Việt- Nam trước tháng năm 1975, dân Việt có lập đền-thờ cho họ với tên “từ-đường” (ancestral hall) Như thế, họ nhà trai họ nhà gái có từđường riêng họ Chính mà làng xóm Miến Bắc Việt- Nam...
 • 11
 • 3,214
 • 13

PHONG TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI TRIỀU CHÂU SÓC TRĂNG pot

PHONG TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI TRIỀU CHÂU Ở SÓC TRĂNG pot
... văn hóa lâu dài cộng đồng cư dân Sóc Trăng, tang lễ người Triều Châu có nhiều tiếp biến ảnh hưởng đến phong tục tang ma dân tộc khác Trong tang lễ, người Triều Châu không tế thức làm từ đậu dây ... tang lễ người Triều Châu. 6 Hình thức táng người Triều Châu thổ táng Xuất phát từ quan niệm nhập thổ vi an (入土爲安), trở với đất người cảm thấy tĩnh tâm, an toàn Nghi thức đưa tang người Triều Châu ... thức cảm tạ người đến đưa tang nghi thức này, gia quyến người lạy hướng đoàn đưa hai lạy, người đưa tang không cần lạy đáp lễ Sau an táng người cố, người Triều Châu tục làm tuần cho người Đúng...
 • 8
 • 552
 • 3

hát xắng cọ của người sán chỉ lộc bình, lạng sơn - những đặc điểm nội dung và nghệ thuật

hát xắng cọ của người sán chỉ ở lộc bình, lạng sơn - những đặc điểm nội dung và nghệ thuật
... ngữ ng-ời Sán Chỉ có tầng ngôn ngữ Tày - Thái cổ Nh- vậy, ngôn ngữ ban đầu, ngôn ngữ xuất phát thuộc nhóm ngôn ngữ Tày cổ, yếu tố ngôn ngữ Hán yếu tố có sau, biểu tng ngôn ngữ Cao Lan - Sán Chỉ ... Ngôn ngữ ng-ời Sán Chỉ nằm nhóm ngôn ngữ Hán Quảng Đông, (ngôn ngữ ng-ời Cao Lan thuộc ngôn ngữ Tày - Thái) nh-ng theo kt S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 NI DUNG Chng MT S VN Lí LUN V THC T - C S TèM HIU HT XNG C LC BèNH, LNG SN 1.1 Tng quan v dõn tc Sỏn Ch Lc Bỡnh, Lng Sn 1.1.1 Vi nột v cng ng ngi Sỏn Ch Vit Nam Sán Chỉ...
 • 165
 • 582
 • 1

Hôn nhân của người Dao Tiền xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Hôn nhân của người Dao Tiền ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
... văn hóa Dao đặc biệt hôn nhân người Dao Việt Nam; người Dao tỉnh Hòa Bình; người Dao huyện Đà Bắc người Dao Tiền Hiền Lương Từ nghiên cứu so sánh khác biệt tập quán hôn nhân, truyền thống văn ... văn hóa cộng đồng người Dao Tiền Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Khảo sát, nghiên cứu, điều tra thực địa hệ thống nghi lễ tập quán hôn nhân truyền thống người Dao Hiền Lương Tìm ý nghĩa, ... giá trị văn hóa hôn nhân truyền thống người Dao Tiền Hiền Lương, huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, nhận thức đắn hôn nhân, góp phần nâng cao hiệu công xây dựng đời sống văn hóa sở   3.2 Nhiệm vụ...
 • 13
 • 302
 • 6

HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI HMÔNG HOA XÃ PÚNG LUÔNG, HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC

HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI HMÔNG HOA Ở XÃ PÚNG LUÔNG, HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI   LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC
... dung nghiên cứu luận văn hôn nhân người Hmông Hoa Púng Luông, huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái Trong đó, nguyên tắc, đặc điểm, nghi lễ hôn nhân biến đổi hôn nhân người Hmông luận văn đặc biệt ... đủ hôn nhân người Hmông Hoa Púng Luông, huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái nói riêng người người Hmông Hoa Tây Bắc Việt Nam nói chung Hai là, phân tích biến đổi quan hệ hôn nhân người Hmông Hoa ... cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Luận văn công trình nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu hôn nhân người Hmông Hoa Púng Luông, huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái Do đó, luận văn góp phần...
 • 77
 • 153
 • 0

Hôn nhân của người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hôn nhân của người Dao Họ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
... sâu văn hóa hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, góp phần bảo tồn văn hóa tộc người Dao 40 Chương HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO HỌ 2.1 Quan niệm hôn nhân Hôn nhân tượng ... Lào Cai, phòng Văn hoá Thông tin huyện Bảo Thắng, Uỷ ban Nhân dân xã thuộc huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai số nơi khác, cộng đồng người Dao Họ, người Dao Tuyển, người Dao Đỏ,… sinh sống tỉnh Lào Cai ... biến đổi hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - Trên sở kết nghiên cứu, bước đầu đề xuất số kiến nghị nhằm bảo tồn phát huy giá trị tốt đẹp hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng,...
 • 214
 • 74
 • 1

Hôn nhân của người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hôn nhân của người Dao Họ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
... hóa hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; có đóng góp cho việc bảo tồn văn hóa tộc người Dao 8 Chương HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO HỌ 2.1 Quan niệm về hôn nhân Người Dao ... vài nhóm Dao Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Tuyển Hơn nữa, đến thiếu vắng chuyên khảo Dân tộc học /Nhân học gia đình hôn nhân người Dao nói chung, hôn nhân người Dao Họ nói riêng Trong đó, hôn nhân biểu ... cho người Dao Họ xã hội phát triển ổn định 4.1.3 Giá trị văn hóa hôn nhân Hôn nhân người Dao Họ phản ánh rõ nét chế độ xã hội lịch sử, hôn nhân phụ hệ, tương đồng văn hóa hôn nhân người Dao Họ...
 • 27
 • 57
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đời sống kinh tế của người sán dìu ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênphong thục hôn nhân của người việtngười sán chí ở phú đôphong tục hôn nhân truyền thống của người việtẩn dụ về hôn nhân của người việt qua tục ngữ ca dao dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhậnmối quan hệ giữa văn hóa hôn nhân của người việt và báo chí truyền thôngphong tuc tap quan cua nguoi an dophong tục đàm phán của người thái lanphong tục cưới hỏi của người gỉephong tục ma chay của người việtphong tục tập quán của người việtphong tục hôn nhân truyền thốngphong tục tang lễ của người việt namphong tục tang lễ của người việtnhững phong tục tập quán của người trung quốccông văn CV lop Tien luongcông vănNghiên cứu khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng bằng thực vật tại mỏ khai thác khoáng sản trại cau huyện đồng hỷ thái nguyênCV đi số 1024Don xin cham phuc khao CH 2016CV đi số 2118Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Hoàn thiện pháp luật BHYT việt nam (tt)de thi kinh tế phát triển k26 uehMột số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS thuỷ an đông triều QNTuần 9. Động từĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ Y TẾ phần 1 và phần 2Bá GA NGỮ văn 9 HKI 2014 201ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG Y TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếBài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)Bài 5. Tây Nguyên5 thủy phân peptit bởi enzim (14)4 lý thuyết peptit (13)de thi kinh tế lao động k25 ueh