Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ảnh hưởng nước biển dâng đến tài nguyên nước ngầm trên huyện đảo Phú Quý Khương Văn Hải

Luận văn thạc " ẢNH HƯỞNG NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM TRÊN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ " pdf

Luận văn thạc sĩ
... Phỳ Quý 15 Bng Tng hp cỏc yu t c trng khớ hu ti trm Phỳ Quý giai on t 1990 n 2005 .25 Bng Phõn b lng ma nm ti o Phỳ Quý (n v: mm) 28 Bng m khụng khớ trung bỡnh o Phỳ Quý ... Quý (n v: %) 29 Bng Lng bc hi ti o Phỳ Quý (n v: mm) 31 Bng Tc giú v hng giú chớnh ti o Phỳ Quý 33 Bng Tng hp s cn bóo qua o Phỳ Quý 34 Bng Tng hp din tớch, mt dõn ... nụng nghip o Phỳ Quý 42 Bng 11 Cỏc kch bn tớnh toỏn nc ngm tng lai huyn o Phỳ Quý di nh hng ca bin i khớ hu v nc bin dõng .67 Bng 12 Phõn vựng bc hi trờn o Phỳ Quý 87 Bng...
 • 121
 • 307
 • 1

ẢNH HƯỞNG NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM TRÊN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ

ẢNH HƯỞNG NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM TRÊN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ
... Phỳ Quý 15 Bng Tng hp cỏc yu t c trng khớ hu ti trm Phỳ Quý giai on t 1990 n 2005 .25 Bng Phõn b lng ma nm ti o Phỳ Quý (n v: mm) 28 Bng m khụng khớ trung bỡnh o Phỳ Quý ... Quý (n v: %) 29 Bng Lng bc hi ti o Phỳ Quý (n v: mm) 31 Bng Tc giú v hng giú chớnh ti o Phỳ Quý 33 Bng Tng hp s cn bóo qua o Phỳ Quý 34 Bng Tng hp din tớch, mt dõn ... nụng nghip o Phỳ Quý 42 Bng 11 Cỏc kch bn tớnh toỏn nc ngm tng lai huyn o Phỳ Quý di nh hng ca bin i khớ hu v nc bin dõng .67 Bng 12 Phõn vựng bc hi trờn o Phỳ Quý 87 Bng...
 • 121
 • 231
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng bạch đàn trên đất phèn ở Thạnh Hoá, tỉnh Long An " doc

Nghiên cứu khoa học
... 35.7 NPK 50 7 2.2 ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn líp đất cũ (khu vực 2) theo loài xuất xứ khác Kết nghiên cứu trình bày bảng cho thấy : + bảng Việc sử dụng phân bón E.camaldulensis ... công thức có sử dụng phân bón làm tăng sinh trưởng đường kính từ 20– 30% chiều cao từ 30-35% so với không bón - Mức độ ảnh hưởng phân bón giảm dần theo thời gian, ảnh hưởng rõ nét sau tháng tuổi ... H Giá trị trung bình ô làm sở so sánh kết thí nghiệm - Thời gian trồng: tháng 12 năm 1998 Kếtquả nghiên cứu thảo luận 2.1 ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàntrồng líp đào (khu vực 1)...
 • 11
 • 276
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii ) LUÂN CANH VỚI LÚA" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Năng suất (kg/ha/v ) 2500 y = 152,96x + 45,857 R = 0,6565 2000 1500 1000 500 0 10 12 Mật độ (con/m 2) Hình 3: Tương quan mật độ suất 3.2.3 Hiệu kinh tế tôm nuôi mật độ khác Hiệu kinh tế tôm nuôi ... quan mật độ suất tôm Hình cho thấy mối tương quan mật độ suất nuôi theo phương trình hồi qui tuyến tính y (năng suất) =152,96x (mật độ th ) + 45,857 (R=0, 8) Kết nghiên cứu 2 cho thấy, mật độ 10 ... nhiên, mật độ tối ưu cho hình tôm lúa luân canh để đạt hiệu cao khía cạnh kinh tế chưa có nghiên cứu nhiều VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến...
 • 10
 • 253
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU LÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... địa phương Biến đổi khí hậu Việt Nam phận biến đổi khí hậu toàn cầu, tương tự, biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế phận biến đổi khí hậu Việt Nam Nằm thời kỳ biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam ... phần nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu lên tỉnh Thừa Thiên 88 Huế Là sở cho nổ lực từ phía hành động nhằm chống lại nguy biến đổi khí hậu Chúng ta nguyên nhân ... cầu, Việt Nam nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu vòng 100 năm trở lại đây, nhiên “ nhiều nước khác Thế giới, biến đổi khí hậu Việt Nam thực tế khách...
 • 16
 • 397
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của bạch đàn trên đất phèn ở thạnh hoá, tỉnh Long An " ppt

Nghiên cứu khoa học
... 2.3 ảnhhưởng phân bón líp đất cũ Như trình bày, thí nghiệm tiến hành hai loại đất lên líp theo thời gian khác (mục1) Kết sử dụng phân lân NPK bảng Bảng ảnhhưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn ... 12.2 35.7 7 50 2.2 ảnhhưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn líp đất cũ (khu vực 2) theo loài xuất xứ khác Kết nghiên cứu trình bày bảng cho thấy : + ởbảng Việc sử dụng phân bón E.camaldulensis ... vút H Giá trị trung bình ô làm sở so sánh kết thí nghiệm - Thời gian trồng: tháng 12 năm 1998 Kếtquả nghiên cứu thảo luận 2.1 ảnhhưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn trồng líp đào ( khu vực 1)...
 • 12
 • 235
 • 1

Nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT KEO TAI TƯỢNG ĐẾN SỰ NẨY MẦM CỦA HẠT KHÁO VÀNG, DẺ ĐỎ VÀ GIÁNG HƯƠNG " ppt

Nghiên cứu khoa học
... mầm hạt Kháo vàng Giáng hương Dịch chiết từ thảm mục Keo tai tượng không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm ba loại hạt Từ khóa: Dịch chiết Keo tai tượng, Kháo vàng, Dẻ đỏ, Giáng hương MỞ ĐẦU Kháo vàng ... QUẢ NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng dịch chiết Keo tai tượng đến nảy mầm hạt Kháo vàng Số liệu tỷ lệ nảy mầm hạt Kháo vàng công thức xử lý dịch chiết Keo tai tượng trình bày bảng Bảng Tỷ lệ nảy mầm hạt Kháo ... ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT KEO TAI TƯỢNG ĐẾN SỰ NẨY MẦM CỦA HẠT KHÁO VÀNG, DẺ ĐỎ VÀ GIÁNG HƯƠNG Hà Thị Mừng Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Môi trường rừng Lê Quốc...
 • 6
 • 283
 • 1

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của thời vụ đến năng suất và chất lượng ngô rau trên đất Gia Lâm, Hà Nội pptx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của thời vụ đến năng suất và chất lượng ngô rau trên đất Gia Lâm, Hà Nội pptx
... nên suất ngô rau Trong hai thí nghiệm, giống SG22 có vợt trội ho n to n so với giống khác Bảng Các yếu tố cấu th nh suất v suất giống ngô rau thời vụ khác Giống Thời vụ LVN8A Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ ... Tập V, Số 1: 13-19 ảnh hởng thời vụ đến suất chất lợng ngô rau đất Gia Lâm, Nội Effects of sowing time on yield and quality of baby corn varieties (Zea mays L.) grown in Gialam, Hanoi Vũ Văn ... mức cao (bảng 3) Bảng Đặc tính chống chịu sâu, bệnh v tỷ lệ đổ, gãy giống ngô rau Giống Thời vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ LVN8A LVN8B SG22 LVN23 Sâu cắn nhỏ (%) 25,23 17,45 25,37 16,50 20,06 13,25...
 • 9
 • 256
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC " ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÔI KHI HẬU, MÔI TRUÒNG ĐẾN CHĂN NUÔI VÀ CHIẾN LƯỢC CHĂN NUÔI NHẰM GIẢM THIÊU VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG " potx

BÁO CÁO KHOA HỌC
... an toàn môi trường xã hội (Watson, 2008) Cũng cần xem lại phát biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chăn nuôi vai trò chăn nuôi biến đổi khí hậu làm để giảm đóng góp chăn nuôi đến biến đổi khí hậu, làm ... thống chăn nuôi đáp ứng với biến đổi khí hậu nên ưu tiên nghiên cứu chăn nuôi bối cảnh (Watson, 2008) Vai trò chăn nuôi chu kỳ N C, đến biến đổi khí hậu liên hệ chặt chẽ đến ảnh hưởng chăn nuôi đến ... vi toàn cầu Ảnh hưởng biến đổi khí hậu chăn nuôi lớn nhiều khía cạnh Chăn nuôi, xét khía cạnh môi trường, tác nhân lớn đống góp vào biến đổi khí hậu môi trường Như vậy, với chăn nuôi gia súc...
 • 8
 • 253
 • 1

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI BÒ ĐẾN SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TẾ BÀO TRỨNG CHỌC HÚT BẰNG SIÊU ÂM docx

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI BÒ ĐẾN SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TẾ BÀO TRỨNG CHỌC HÚT BẰNG SIÊU ÂM docx
... 1,81 1,67 tế bào KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Tuổi ảnh hưởng đến số lượng chất lượng tế bào trứng thu Nhóm cho tế bào trứng có độ tuổi tuổi cho số lượng chất lượng tế bào trứng tốt nhóm tuổi 51 ... – Ảnh hưởng tuổi Nội dung nghiên cứu Xác định ảnh hưởng tuổi lên số lượng nang trứng Xác định ảnh hưởng tuổi lên số lượng tế bào trứng thu Xác định ảnh hưởng tuổi lên chất lượng tế ... tuổi thu 7,20 tế bào cao nhóm tuổi 6,78 tế bào Không có khác tỉ lệ tế bào trứng thu được/nang trứng chọc hút hai nhóm Bảng Tổng số tế bào trứng thu được, tế bào trứng/ buồng trứng Tuổi bò...
 • 5
 • 197
 • 0

báo cáo khoa học ' ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá lóc bông (channa micropeltes) giai đoạn bột lến giống ương trong bể xi-măng'

báo cáo khoa học ' ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá lóc bông (channa micropeltes) giai đoạn bột lến giống ương trong bể xi-măng'
... nuôi riêng bể khác 2.2 Ảnh hưởng mật độ đến tăng trưởng tỉ lệ sống ương bể ximăng từ hương lên giống (31- 60 ngày tuổi) Tương tự giai đoạn bột lên giống, giai đoạn bố trí bể xi2 măng ... 4,51%/ngày mật độ tương ứng 600, 900 1.200 con/m ) 3.2 Ảnh hưởng mật độ đến tăng trưởng Lóc ương bể xi-măng giai đoạn từ bột lên hương có san thưa (1-30 ngày tuổi) Ương san thưa Lóc bể xi măng giai ... Lóc từ bột lên hương san thưa từ tuần thứ hai 3.3 Ảnh hưởng mật độ đến tăng trưởng ương bể xi-măng giai đoạn từ hương lên giống (31-60 ngày tuổi) không san thưa Trong trình ương Lóc...
 • 9
 • 237
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' ảnh hưởng của cơ chất đến một số đặc điểm sinh học và năng suất của chủng giống nấm linh chi nuôi trồng ở thừa thiên huế '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' ảnh hưởng của cơ chất đến một số đặc điểm sinh học và năng suất của chủng giống nấm linh chi nuôi trồng ở thừa thiên huế '
... bao gồm tỉnh Thừa Thiên Huế Nghiên cứu nhằm so sánh số đặc điểm sinh học suất giống nấm Linh chi G lucidum L nuôi trồng chất khác huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm chọn chất chế biến từ ... để nuôi trồng chủng nấm vào thực tế sản xuất Thừa Thiên Huế LĐHV-TĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Anh Nghiên cứu họ nấm Linh chi (Ganodermataceae Donk) Thừa Thiên Huế Báo cáo khoa học Hội nghò Sinh ... hưởng mạnh mẽ giống, chất kỹ thuật nuôi trồng Các đặc điểm sinh học đònh suất nấm Linh chi đường kính tán, độ dày tán, chi u cao đường kính cuống Mức độ nhiễm bệnh hại ảnh hưởng đáng kể đến suất...
 • 8
 • 331
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẢNH HƯỞNG CỦA CỐT ĐAI ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM ThS. THÁI ĐỨC KIÊN " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... xét - Áp lực ngang cốt đai gây có ảnh hưởng đến phân bố ứng suất – biến dạng tông cốt thép, đồng thời có ảnh hưởng đáng kể đến khả chịu nén cột tông cốt thép độ dẻo vật liệu Cốt đai bố trí ... – biến dạng tông Hình 10 Khai báo phần tử cốt thép Hình Khai báo quan hệ ứng suất – biến dạng cốt thép Hình 11 Khai báo chia lưới phần tử tông 3.2 Ảnh hưởng cốt đai 3.2.1 Kết khảo sát ANSYS ... lượng nghiên cứu thực nghiệm 4.2 Kết luận Các kết nghiên cứu cho thấy, khả chịu nén tông hạn chế nở hông cốt đai tăng lên khoảng 7% - 23%, tùy thuộc vào cách bố trí cốt đai Việc nghiên cứu cách...
 • 9
 • 509
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tom tat bao cao khoa hoc anh huong cua phan bon den cay dau tuongảnh hưởng của dân số đến tài nguyên môi trườngảnh hưởng của khí hậu đến tài nguyên thiên nhiênảnh hưởng của dân số đến tài nguyênảnh hưởng của dân số đến tài nguyên thiên nhiênảnh hưởng của con người đến tài nguyên thiên nhiênảnh hưởng của dân số đến tài nguyên rừngvận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin trong giáo dục đạo đức cho học sinh thpt ở huyện hương khê hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcnghiên cứu dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn đạo đức lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục phan anh xuânquản lý hoạt động dạy học btvh tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp các quận ngoại thành thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcluận văn thạc sĩ khoa họcluận văn thạc sĩ khoa học máy tínhđề tài luận văn thạc sĩ khoa học máy tínhluận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệpluận văn thạc sĩ khoa học chính trịUnit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉDU BAO VON KHA DUNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngBài 3. Xưng hô trong hội thoạiChương I. §4. Đường tiệm cậnBài 30. Chương trình địa phương (phần Văn)Unit 16. The wonders of the worldBài 20. Tỉ khối của chất khíTuần 3. Thương vợ.Dự án rạp chiếu phiêu tuy hòa centerUnit 15. Space conquestUnit 13. HobbiesUnit 13. HobbiesTuần 13. Một số thể loại văn học: Thơ, truyệnTuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)Bài 4. Đại từUnit 10. Nature in dangerBài 9. Các loại rễ, các miền của rễ