Logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu

logic tả ứng dụng trong sở dữ liệu

logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu
... nng mụ t th gii mc cao Trong nhng nm gn õy, ngi ta thng nhc ti logic mụ t (Description logic) nh l mt phng phỏp biu din tri thc hiu qu Trong nhng ng dng c th cú s dng logic mụ t, tri thc ca ng ... s d liu v logic mụ t Do vy, cỏc ni dung ca lun ny s c trỡnh by nh sau: Chng Logic mụ t: õy l chng gii thiu v nhng ni dung c bn ca logic mụ t nh khỏi lc v logic mụ t, cỏc ngụn ng ca logic mụ t, ... th hon thin tt hn ti -10- Chng LOGIC Mễ T 1.1 GII THIU Logic mụ t l thut ng mi nht h biu din tri thc (KR), trc cm t logic mụ t ph bin nh hin nay, ngi ta núi n logic mụ t di nhng cm t nh ngụn...
 • 84
 • 457
 • 2

Luận văn: Logic tả ứng dụng trong sở dữ liệu doc

Luận văn: Logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu doc
... nng mụ t th gii mc cao Trong nhng nm gn õy, ngi ta thng nhc ti logic mụ t (Description logic) nh l mt phng phỏp biu din tri thc hiu qu Trong nhng ng dng c th cú s dng logic mụ t, tri thc ca ng ... s d liu v logic mụ t Do vy, cỏc ni dung ca lun ny s c trỡnh by nh sau: Chng Logic mụ t: õy l chng gii thiu v nhng ni dung c bn ca logic mụ t nh khỏi lc v logic mụ t, cỏc ngụn ng ca logic mụ t, ... th hon thin tt hn ti -10- Chng LOGIC Mễ T 1.1 GII THIU Logic mụ t l thut ng mi nht h biu din tri thc (KR), trc cm t logic mụ t ph bin nh hin nay, ngi ta núi n logic mụ t di nhng cm t nh ngụn...
 • 84
 • 300
 • 0

ThS37 090 logic tả ứng dụng trong sở dữ liệu

ThS37 090 logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu
... nng mụ t th gii mc cao Trong nhng nm gn õy, ngi ta thng nhc ti logic mụ t (Description logic) nh l mt phng phỏp biu din tri thc hiu qu Trong nhng ng dng c th cú s dng logic mụ t, tri thc ca ng ... dung c bn ca logic mụ t nh khỏi lc v logic mụ t, cỏc ngụn ng ca logic mụ t, kin trỳc ca mt h c s tri thc da trờn logic mụ t, cỏc bi toỏn quyt nh ng thi gii thiu mt ngụn ng lp trỡnh logic Datalog ... Luanvanaz@mail.com - 0972.162.399 -10- Chng LOGIC Mễ T 1.1 GII THIU Logic mụ t l thut ng mi nht h biu din tri thc (KR), trc cm t logic mụ t ph bin nh hin nay, ngi ta núi n logic mụ t di nhng cm t nh ngụn...
 • 84
 • 110
 • 0

Khai phá luật kết hợp mờ ứng dụng trong sở dữ liệu cước điện thoại

Khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại
... II: LUẬT KẾT HỢP 27 2.1 Giới thiệu 27 2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 29 2.2.1 Luật kết hợp .29 2.2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 32 2.3 Luật ... phá liệu 44 3.2 Rời rạc hoá thuộc tính dựa vào tập mờ 45 3.3 Luật kết hợp mờ 48 3.4 Một số thuật toán khai phá luật kết hợp mờ .50 3.5 Thuật toán khai phá luật kết hợp mờ ... - Kho liệu OLAP - Khai phá liệu phát tri thức: phân lớp, phân cụm, kết hợp, phân tích mẫu, phân tích ngoại lai … - Ứng dụng khai phá liệu mở rộng: khai phá liệu dòng, khai phá text, khai phá web…...
 • 79
 • 161
 • 0

Phân tích trình tự trong tin sinh học ứng dụng trên sở dữ liệu genome tôm sú

Phân tích trình tự trong tin sinh học và ứng dụng trên cơ sở dữ liệu genome tôm sú
... mối quan hệ trình tự, gọi tắt phân tích trình tự Các toán phân tích trình tự là: tìm kiếm trình tự tƣơng đồng sở liệu; hàng trình tự; chuyển đổi trình tự Mục tiêu phân tích trình tự là: Xác định ... mục tài liệu tham khảo Chƣơng trình bày khái niệm tin sinh học, toán tin sinh học, sở liệu sinh học lớn giới số ứng dụng tin sinh học Chƣơng trình bày toán phân tích mối quan hệ trình tự thuật ... toán phân tích trình tự tin sinh học, phạm vi nghiên cứu thực nghiệm xây dựng sở liệu tích hợp công cụ BLAST tìm kiếm trình tự tƣơng đồng sở liệu trình tự gien tôm (bao gồm trình tự nucleôtít,...
 • 69
 • 464
 • 1

phát hiện luật kết hợp ứng dụng trong sở dữ liệu quản lý sinh viên

phát hiện luật kết hợp ứng dụng trong cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên
... Tổng quan sở liệu khai phá liệu Chương 2: Phát luật kết hợp Chương 3: Phát luật kết hợp sở liệu quản sinh viên Ngoài phần tổng hợp kiến thức khai phá liệu, thuật toán phát luật kết hợp, luận ... Thuật toán PARTITION 47 2.2.7 Sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến 48 Chƣơng ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP KHAI PHÁ DỮ LIỆU QUẢN LÝ SINH VIÊN 52 3.1 Đặt vấn đề ... QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương trình bày nét khái quát sở liệu, kho liệu số phương pháp khai phá liệu 1.1 Một số khái niệm sở liệu (CSDL) 1.1.1 sở liệu sở liệu (Database)...
 • 72
 • 224
 • 0

TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN PHÂN TÁN ỨNG DỤNG TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ORACLE

TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN PHÂN TÁN ỨNG DỤNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ORACLE
... hiệu PHẦN III: ỨNG DỤNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ORACLE  III.1 sở liệu phân tán Oracle Trong viết này, tác giả giới thiệu hệ quản trị sở liệu Oracle XE (eXpress Edition), Oracle XE phiên ...  Tối ưu hoá truy vấn CSDL tập trung quan trọng, việc tối ưu hoá truy vấn CSDL phân tán quan trọng nhiều phân bố liệu nhiều nơi tổ chức Tối ưu hóa truy vấn việc xác định chiến lược thực truy vấn ... Trang Bài thu hoạch: sở liệu nâng cao GVHD: PGS.TS Đỗ Phúc PHẦN I : CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN - NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN  I.1 Khái niệm sở liệu phân tán Sự hợp công nghệ...
 • 50
 • 255
 • 0

Khai phá dữ liệu canh tác dữ liệu ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa luận văn thạc sĩ

Khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa luận văn thạc sĩ
... khái niệm khai phá liệu canh tác liệu - Các quy trình phương pháp khai phá liệu canh tác liệu - Ứng dụng canh tác liệu y khoa cụ thể bệnh nhân sốt xuất huyết Kỹ thuật khai phá liệu công ... vực liên quan) trình KPDL phương pháp khoa học giúp cho KPDL thành công Chương trình b y khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa Đ y phương pháp khai phá liệu sử dụng ... trên, tác giả chọn đề tài Khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa để nghiên cứu cho luận văn thạc 3/Mục đích ý nghĩa nghiên cứu - Giới thiệu phương pháp khai phá liệu có...
 • 81
 • 655
 • 3

Lý thuyết tập mờ ứng dụng trong phân lớp dữ liệu

Lý thuyết tập mờ và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu
... BÊng thu nhêp bẳnh quƠn Ưu ngữới cừa tứng hở ngho 12 thĂng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 30 (mực thu nhêp cừa tứng hở ữủc Ănh giĂ x/1000000) H H1 H2 ... cừa ngữới dƠn vã tứng mÔng iằn thoÔi thẳ trữợc hát phÊi thống kả giĂ cữợc sỷ dửng dch vử cừa mÔng iằn thoÔi nõi trản Kát quÊ iãu tra thu ữủc nhữ sau:(Lữu ỵ: GiĂ cữợc cừa tứng dch vử ữủc tẵnh ... mởt số tẵnh chĐt cừa quan hằ mớ 1.1 Têp mớ Lỵ thuyát têp hủp vốn ữủc xem l nãn tÊng cừa toĂn hồc Trong õ têp hủp l khĂi niằm cỡ bÊn khổng nh nghắa cỏn tữỡng quan cỡ bÊn l tữỡng quan liản thuởc...
 • 43
 • 551
 • 1

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu canh tác dữ liệu ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa
... khái niệm khai phá liệu canh tác liệu - Các quy trình phương pháp khai phá liệu canh tác liệu - Ứng dụng canh tác liệu y khoa cụ thể bệnh nhân sốt xuất huyết Kỹ thuật khai phá liệu công cụ ... vực liên quan) trình KPDL phương pháp khoa học giúp cho KPDL thành công Chương trình b y khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa Đ y phương pháp khai phá liệu sử dụng ... tính khai phá) Tóm lại khai phá liệu canh tác liệu hiệu suất khai phá liệu thông thường 2.1.5 Khả ứng dụng canh tác liệu khai phá liệu CTDL cần thiết cho tương lai [7] Nó tác động hiệu...
 • 81
 • 498
 • 0

Phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng tập mờ ứng dụng trong khai phá dữ liệu văn bản

Phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng tập mờ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu văn bản
... kho cha thụng tin khỏc [13] Khai phỏ d liu liờn quan ti quỏ trỡnh cht lc hay khai phỏ tri thc t nhng lng ln d liu Mt vớ d hay trc nờu l vic khai thỏc vng t ỏ v cỏt, khai phỏ d liu c vớ nh cụng ... chỳng ta tỡm hiu mt cỏch s lc cỏc thut ng v khỏi nim c bn c cp lun vón ny: Khai phỏ d liu v khai phỏ trớ thc c s d liu Khai phỏ d liu, hay data mining, c nh ngha nh l quỏ trỡnh phỏt hin cỏc tri ... Thut ng khai phỏ d liu(data mining) ỏm ch vic tỡm kim mt hp nh cú giỏ tr t mi s lng ln cỏc d liu thụ Cú nhiu thut ng hin dc dựng cng cú ngha iiig l vi t data milling nh knowledge milling (khai phỏ...
 • 73
 • 195
 • 0

Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... kỹ thuật mục nâng cao - Giới thiệu kỹ thuật mục nâng cao LSI + CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM: Chương phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật mục kỹ thuật tìm kiếm văn ... với mục đích yêu cầu chủ đề nghiên cứu trình bày vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm liệu văn theo nội dung c sở liệu đa phương tiện nên chương luận văn trình bày số kỹ thuật mục tìm kiếm tài liệu ... 2.1.5 Các hệ tìm kiếm văn thường sử dụng 34 2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn theo nội dung 35 2.2.1 Chỉ mục tự động văn mô hình tìm kiếm Bool 35 2.2.1.1 Mô hình tìm kiếm Bool sở ...
 • 86
 • 529
 • 0

phụ thuộc hàm xấp xỉ ứng dụng trong khai phá dữ liệu

phụ thuộc hàm xấp xỉ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu
... khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ quan tâm nghiên cứu, hững thuật toán TANE - thuật toán tương đối hiệu khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ 7 CHƯƠNG 1: PHỤ THUỘC HÀM VÀ PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ 1.1 Khai phá ... mục phụ lục MỞ ĐẦU Chương - Phụ thuộc hàm phụ thuộc hàm xấp xỉ 1.1 Khai phá liệu 1.1.1 Phát tri thức khai phá liệu 1.1.2 Các phương pháp khai phá liệu 1.2 Phụ thuộc ... 13 1.3 Phụ thuộc hàm xấp xỉ 14 1.3.1 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 14 1.3.2 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 16 1.3.3 Bao đóng xấp xỉ 20 1.3.4 Khoá xấp xỉ 21...
 • 50
 • 488
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của cơ sở dữ liệu trong thực tếứng dụng hệ cơ sở dữ liệuứng dụng của cơ sở dữ liệuứng dụng về cơ sở dữ liệuứng dụng của cơ sở dữ liệu đồ thịmột số ứng dụng của cơ sở dữ liệucác ứng dụng của cơ sở dữ liệuứng dụng của cơ sở dữ liệu suy diễnmô tả công việc quản trị cơ sở dữ liệuhọc ứng dụng ch1 cơ sở dữ liệukhả năng mở rộng và tự quản trị cơ sở dữ liệu sql azuremột số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại sốnghiên cứu các phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng9 mô phỏng và ứng dụng trong quản lý bưu chínhmo phong va ung dung trong quan ly buu chinhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm