NGHIÊN cứu CHẾ tạo BĂNG THỬ hệ THỐNG TREO THEO mô HÌNH ¼ XE

Nghiên cứu chế tạo băng thử máy phát trên ô tô có giao tiếp máy tính

Nghiên cứu chế tạo băng thử máy phát trên ô tô có giao tiếp máy tính
... khó tiếp cận đ c trang thiết bị Từ đ ng lực này, tác giả đư tập trung vào nghiên c u chế t o băng thử máy phát điện ô giao tiếp với máy tính với ng d ng c a phần mềm LabVIEW Băng thử máy phát ... n trên ô 2.1.1 Hệ th nɸ cunɸ cấp điện ô 2.1.2 Hệ th nɸ cunɸ cấp điện ph tải ô 2.2ăC ăs ălýăthuy tăv máy phát đi năxoayăchi u trên ô 10 2.2.1 Nɸuyên lý máy ... tra phát h h nɸ m t cách nhanh chóng, kịp th i kinh tế nhu cầu cần thiết Trên thị tr ng n ớc nhiều thiết bị, máy móc kiểm tra chẩn đoán ô M t s băng thử máy phát, nh ng thiết bị có...
 • 87
 • 182
 • 0

Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống conmon rail kết hợp các bài giảng thực hành

Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống conmon rail kết hợp các bài giảng thực hành
... ch tạo bănỂ ỏể h th ng Common Rail, k t hợp giảng thực hành Xu t phát t nh ngăphơnătíchătrên,ăng i nghiên c u ch nătênăđ tài: “ắểi t k , ch tạo bănỂ ỏể h th ng Common Rail, k t hợp giảng thực ... DENSO 5511/4152 06H05298 băng thử chế tạo 55 Bảng 4.2 Các kết kiểm tra ốòi phỐn DENSO 5511/4152 06H05298 băng thử thương mại 66 Bảng 4.3 Các kết kiểm tra ốòi phỐn DENSO ... viên việc học tập băng thử chế tạo 69 CBHD: TS Trần ắểanể ắểư ng xvi HVTH: Phạm XỐân Đạt Đ tài: Thi t k , ch tạo bănỂ ỏể h th ng Common Rail, k t hợp giảng thực hành M Ô nhi mămôiătr...
 • 132
 • 104
 • 0

Nghiên cứu chế tạo edu cho hệ thống phun dầu điện tử common rail

Nghiên cứu chế tạo edu cho hệ thống phun dầu điện tử common rail
... 29 Nghiên cứu chế tạo EDU cho hệ thống phun dầu điện tử Common Rail Hình 2.16: Giai đo n kh i động van từ với t c độ cao Hình 2.17: Giai đo n giữ Trang 30 Nghiên cứu chế tạo EDU cho hệ thống phun ... dụng điện áp cao dòng lớn Hình 2.4: Vị trí c a hộp EDU hệ th ng nhiên liệu Common Rail Trang 16 Nghiên cứu chế tạo EDU cho hệ thống phun dầu điện tử Common Rail Điện áp cao để điều khiển kim phun ... hộp EDU hệ th ng phun dầu điện tử Common Rail - Tìm hiểu để theo kịp công nghệ, góp phần bước nội địa hoá ôtô Trang Nghiên cứu chế tạo EDU cho hệ thống phun dầu điện tử Common Rail 1.4 Nhi m v...
 • 66
 • 502
 • 1

Nghiên cứu chế tạo băng thử các loại kim phun có giao tiếp máy tính

Nghiên cứu chế tạo băng thử các loại kim phun có giao tiếp máy tính
... ― Nghiên c u ch t o băng thử kim phun giao ti p máy tính tác gi đƣ sử d ng ph ng pháp nghiên c u - Ph ng pháp nghiên c u tài li u - Ph ng pháp thi t k ch t o băng thử lo i kim phun giao ... máy tính ch a đ c đ c p đ n Vi c ng d ng phần m m LabVIEW vi c giao ti p gi a máy tính băng thử kim phun c a h th ng phun xăng n tử đƣ đ c tác gi nghiên c u Đ ng th i, băng thử kim phun giao ... 25 2.4 Nh ng c i ti n c a băng thử kim phun giao ti p máy tính 38 2.5 Nh ng l i ích kỹ thu t c a băng thử kim phun 38 2.6 Yêu cầu c a băng thử kim phun 39 2.7 Kh o sát...
 • 84
 • 97
 • 0

Nghiên cứu chế tạo băng thử máy phát điện trên ô tô có giao tiếp máy tính

Nghiên cứu chế tạo băng thử máy phát điện trên ô tô có giao tiếp máy tính
... trung vào nghiên cứu chế tạo băng thử máy phát điện ô giao tiếp với máy tính với ứng dụng phần mềm LabVIEW Băng thử máy phát giao tiếp máy tính dùng để thực thí nghiệm nhằm đo thông số ... tƣợng nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài „ Nghiên cứu chế tạo băng thử máy phát điện ô giao tiếp máy tính ‟ là: Vận dụng kiến thức lý thuyết hệ thống cung cấp điện ô tô, ... Giao tiếp máy tính thiết bị máy móc dùng sản xuất công nghiệp ứng dụng phổ biến dùng dạy học hạn chế Vì vậy, đề tài nghiên cứu chế tạo băng thử máy phát điện AC giao tiếp với máy tính thông...
 • 22
 • 104
 • 0

Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống common rail, kết hợp các bài giảng thực hành

Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống common rail, kết hợp các bài giảng thực hành
... Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống Common Rail, kết hợp giảng thực hành Xuất phát từ phân tích trên, người nghiên cứu chọn tên đề tài: Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống Common Rail, kết hợp ... đề tài: Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống Common Rail, kết hợp giảng thực hành Các cụm chi tiết băng thử gồm: hệ thống nhiên liệu áp suất thấp; hệ thống nhiên liệu áp suất cao; hệ thống dẫn ... kiểm tra cụm thiết bị hệ thống nhiên liệu Common Rail - Thiết kế, chế tạo băng thử hệ thống nhiên liệu Common Rail có kết hợp giảng dạy - Thiết kế nội dung học hệ thống Common Rail - Thực nghiệm...
 • 22
 • 52
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạoTHỬ NGHIỆM đầu hút gạn dầu CHO hệ THỐNG bơm ỨNG cứu dầu TRÀN từ tàu BIỂN

NGHIÊN cứu CHẾ tạo và THỬ NGHIỆM đầu hút gạn dầu CHO hệ THỐNG bơm ỨNG cứu dầu TRÀN từ tàu BIỂN
... hiệu hút dầu tốt 3.2 Thử nghiệm đầu hút gạn dầu cho hệ thống bơm 3.2.1 Thiết kế, chế tạo hệ thống hút gạn dầu tràn Hình 3.4 Hệ thống gạn hút dầu tràn Hệ thống hút dầu tràn bao gồm chi tiết sau: Bơm ... trung nghiên cứu thiết kế chế tạo đầu hút gạn dầu cho hệ thống bơm hút dầu tràn Phạm vi đề tài Tính toán, thiết kế chế tạo đầu hút gạn dầu tràn biển, lựa chọn bơm hút lắp thành hệ thống bơm hoàn ... nước biển 48 Chương THỬ NGHIỆM ĐẦU HÚT GẠN DẦU CHO HỆ THỐNG BƠM ỨNG CỨU SỰ CỐ TRÀN DẦU 3.1 Thử nghiệm phao đầu hút Đầu hút sau thiết kế tiến hành thử nghiệm Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Hệ Động...
 • 66
 • 152
 • 0

hợp tác nghiên cứu chế tạothử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng (tht) lợn và e.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới

hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng (tht) lợn và e.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới
... Bộ khoa học công nghệ giao nhiệm vụ thực đề tài : Hợp tác nghiên cứu chế tạo thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng (THT) lợn đợc chiết tách từ lòng đỏ trứng công nghệ Trớc vào nội dung ... tên : Hợp tác nghiên cứu chế tạo thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng (THT) lợn & E.Coli đợc chiết tách từ lòng đỏ trứng công nghệ , đến kết thúc, xin báo cáo kết thực Báo cáo nghiệm ... nhiều tác giả nớc ta, chế tạo thành công kháng thể từ lòng đỏ trứng gà, nhng theo công nghệ đơn giản: lấy lòng đỏ trứng tối miễn dịch, cha chiết tách đợc kháng thể khỏi lòng đỏ, làm hàm lợng kháng...
 • 185
 • 427
 • 1

Hợp tác nghiên cứu chế tạothử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng (THT) lợn và E.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới

Hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng (THT) lợn và E.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới
... Nghiên cứu chiết tách IgY từ lòng đỏ trứng đợc tối miễn dịch chống bệnh THT bệnh E.Coli công nghệ cao ứng dụng kháng thể phòng trị bệnh cho lợn Mục tiêu đề tài Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm ... để nghiên cứu Chiết tách IgY từ lòng đỏ trứng đợc tối miễn dịch công nghệ cao phòng T .Nghiệm Xác định kháng thể thụ động tồn thể động vật thử nghiệm: ngày, 10 ngày & 15 ngày Xác định chế ... nuôi lợn Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch đẻ trứng giống ISA với kháng nguyên tụ huyết trùng (THT) # tạo miễn dịch sở # gây tối miễn dịch - - Xác định hiệu giá kháng thể kháng...
 • 82
 • 76
 • 0

Nghiên cứu chế tạo KIT thử xác định nhanh hàm lượng CLO hoạt động trong nước

Nghiên cứu chế tạo KIT thử xác định nhanh hàm lượng CLO hoạt động trong nước
... tra nhanh, cách tơng đối hàm lợng clo hoạt động lĩnh vực nêu yêu cầu thiết Vì vậy, chọn đề tài: nghiên cứu chế tạo kit thử xác định nhanh hàm lợng clo hoạt động nớc 1.4.1 Mục đích xây dựng kit ... 1.3 Clo hoạt động 1.3.1 Khái niệm.[5] Clo hoạt động đợc hiểu bao gồm clo phân tử (Cl 2), clo ioxit (ClO2 ), cloramin (RNH2, R2NH, R3N), hypoclorit (ClO- ), clorit (ClO2 -) Clo hoạt động đợc tạo ... 1.3.5 Các phơng pháp xác định hàm lợng clo hoạt động Clo hoạt động xác định theo nhiều phơng pháp tuỳ vào điều kiện mục đích Để thuận tiện xác định clo hoạt động ngời ta tính qua hàm lợng mgCl2/1lít...
 • 22
 • 463
 • 2

Nghiên cứu cải tạo quy hoạch hệ thống thoát nước khu dân cư khuê trung, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu cải tạo quy hoạch hệ thống thoát nước khu dân cư khuê trung, thành phố đà nẵng
... i tính toán c i t o h th ng thoát nư c c a khu dân Khu Trung, thành ph Đà N ng - K t lu n ki n ngh CHƯƠNG HI N TR NG THOÁT NƯ C KHU DÂN CƯ KHU TRUNG, THÀNH PH ĐÀ N NG 1.1 GI I THI U CHUNG ... dân thành ph ngư i thành ph ñ n ñ nh làm ăn, Đà N ng ñã t ng bư c bi n ñ t nông nghi p, kênh r ch h ao t nhiên phía tây nam thành ph thành ñ t ñô th , thành khu dân khu dân Khu Trung, ... i dân, làm m t ni m tin c a nhân dân vào s ñi u hành c a quy n ñô th Khu dân Khu Trung, thành ph Đà N ng m t nh ng khu v c ñã ñư c xây d ng t năm 2004 ñ góp ph n phát tri n m r ng ñô th Đà...
 • 13
 • 430
 • 1

Nghiên cứu, cải tạo, tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy đường kon tum

Nghiên cứu, cải tạo, tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy đường kon tum
... mía đường Kon Tum làm ăn hiệu nên chuyển thành nhà máy đường Kon Tum, hạch toán phụ thuộc công ty đường Quảng Ngãi Khi công ty đường Quảng Ngãi cổ phần hóa vào cuối năm 2006, nhà máy đường Kon Tum ... kiệm nhà máy -Tiết kiệm điện nhà máy -Tăng hiệu suất nhà máy Cấu trúc luận văn Luận văn bao gồm có chương: Chương 1: Đánh giá trạng nhà máy Chương 2: Một số tiêu tính toán nhà máy đường Kon Tum ... suất lò 3.3 Cải tạo hệ thống cấp nhiệt cho nhà máy - Chuyển đổi cấu từ việc chuyên sản xuất đường từ mía sang số lĩnh vực khác lúc nguyên liệu: cung cấp nhiệt, cung cấp hơi, chạy máy phát điện...
 • 13
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo hấp thụnghiên cứu chế tạo máy thử độ bền màu ánh sáng đèn thủy ngân cao ápthiết kế hệ thống mạng theo mô hình clientservernghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao và trong suốt điện từ ứng dụng cho hệ thống bay không người láichuyên đề nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua đường line điện thoạitiếp tục nghiên cứu chế tạo các module sản xuất linh hoạt hệ thống sản xuất linh hoạtnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhnghiên cứu chế tạo xúc tác axit rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biodiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhluận văn chuyên đề đề tài nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2001 cho nhà máy sắt thép thủ đức công ty thép miền nam26 tr nghiên cứu chế tạo nam châm kết dính ndfebfeco từ băngnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta metamaterialsnghiên cứu chế tạo chế phẩm phòng và trị bệnh thực vật từ chitosan bằng kỹ thuật bức xạnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa polyeste không no pekn gia cường bằng hạt nano silica sử dụng phương pháp trộn hợp trong dung dichchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học