10 HÀO KHÍ CÁCH MẠNG 1930 1931 ở QUẢNG NGÃI QUA THƠ VĂN ĐƯƠNG THỜI

VẬN DỤNG CÁC TẤM GƯƠNG CÁCH MẠNG ĐỂ GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

VẬN DỤNG CÁC TẤM GƯƠNG CÁCH MẠNG ĐỂ GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10
... làm cho dạy cá nhân sinh động hơn, hấp dẫn đạt hiệu cao Vì vậy, mạnh dạn cho n đề tài “VẬN DỤNG CÁC TẤM GƯƠNG CÁCH MẠNG ĐỂ GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG ... trạng vận dụng hình tượng gương cách mạng vào việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh THPT giảng dạy môn GDCD Điều 23 luật giáo dục nước ta rõ “mục tiêu giáo dục phổ thông giúp cho học sinh phát ... Và lứa tuổi việc giáo dục lòng yêu nước có hiệu việc vân dụng hình tượng gương cách mạng để giáo dục lòng yêu nước cho học sinh phương pháp có hiệu Thông qua việc cho học sinh tiếp xúc với...
 • 29
 • 258
 • 0

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam
... Pháp xâm lư c c a nhân dân Vi t Nam Vì v y tồn qu c ng xác nh rõ chúng k thù ng nêu cao quy t tâm lãnh ng lên kháng chi n, tích c c chi vi n cho o nhân dân ng bào Nam B Mi n Nam Trung B kh n trương ... nư c i u hư ng v cu c kháng chi n Mi n Nam Hàng v n niên nơ n c lên ng Nam ti n Nhân dân Mi n Nam" thành chi n ng t qu c" u v i s c m nh c a chi n tranh nhân dân s c m nh c a c dân t c ã ngăn ... lãnh Qu c M qu c M oc a Mi n Nam ng mà cách m ng Vi t Nam ã ánh b i chi n lư c "Vi t Nam hóa chi n tranh" c a Qu c M , gi i phóng hồn tồn Mi n Nam V i th ng l i nhân dân ta qt s ch b n Qu c xâm...
 • 19
 • 516
 • 4

Cách mạng tháng 10

Cách mạng tháng 10
... bình: 29/1917 + Vũ trang: 10/ 1917 - Diễn biến, kết quả: Tình hình nước Nga - Tháng 4/1917, Lênin báo cáo “Luận cương đầu năm 1917 tháng Tư” 2.Cách mạng dân chủ - 7 /10/ 1917, Lênin trở nước trực ... Lênin trở nước trực tiếp lãnh tư sản tháng Hai đạo cách mạng - 24 /10: Cách mạng bùng nổ Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười - 25 /10: Tấn công cung điện Mùa Đông CM tháng Mười Nga thành công -...
 • 20
 • 278
 • 0

Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
... t 17-B15: PHONG TRÀ O CACH MẠNG VIỆT NAM ́ ́ ́ ́ ́ SAU CHIÊN TRANH THÊ GIƠI THƯ NHÂT (1919-1925) ̉ I Anh hưởng của cách ma ̣ng tháng Mười Nga và phong trào cách ma ̣ng thế giới ́ ... t 17-B15: PHONG TRÀ O CACH MẠNG VIỆT NAM ́ ́ ́ ́ ́ SAU CHIÊN TRANH THÊ GIƠI THƯ NHÂT (1919-1925) ̉ I Anh hưởng của cách ma ̣ng tháng Mười Nga và phong trào cách ma ̣ng thế giới ́ ... t 17-B15: PHONG TRÀ O CACH MẠNG VIỆT NAM SAU ́ ́ ́ ́ ́ CHIÊN TRANH THÊ GIƠI THƯ NHÂT (1919-1925) ̉ I Anh hưởng của cách ma ̣ng tháng Mười Nga và phong trào cách ma ̣ng thế giới -Ta...
 • 10
 • 231
 • 0

BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
... pháp lí, đạo lí nguy thương mại hoá công nghệ gien + Học sinh liên hệ thêm thành tựu KH-KT ứng dụng vào đời sống sản xu t người Lónh vưc phát minh Khoa học Công cụ SX Vật liệu Năng lượng CN sinh ... phương pháp sinh sản vô tính + 6/2000, công bố “Bản đồ gen người” + 4/2003, giải mã hoàn chỉnh “Bản đồ gen người” _ Trong lónh vực công nghệ: + Những công cụ sản xu t mới: máy tính điện tử, máy tự ... liệu mới: polime, vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền + Đột phá công nghệ sinh học: công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh… dẫn tới “cách mạng xanh” nông nghiệp, khắc phục...
 • 3
 • 419
 • 0

giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân tập đoàn dệt may việt nam hiện nay theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh

giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân tập đoàn dệt may việt nam hiện nay theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
... những điều trình bày nên đã cho n Giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân Tập đoàn Dệt May Việt Nam hiện theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm đề tài luận văn tốt ... dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân Tập đoàn Dệt May Việt Nam hiện - Phân tích thực trạng đạo đức việc giáo dục ... thức đầy đủ nội dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việ c giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân nói chung, công nhân Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói riêng, đó đưa số kiến...
 • 82
 • 293
 • 0

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo
... đến tác động cách mạng vô sản ở quốc cách mạng thuộc địa, đặt cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc cách mạng giải phóng dân tộc có thể giành thắng lợi cách mạng vô sản ... địa, từ đến khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc trở thành phận cách mạng vô sản giới, toàn trình cách mạng giới nói chung Tuy nhiên, xác nhận đường phát triển cách mạng thuộc địa, cả ... nhiều đến vấn đề dân tộc thuộc địa cách mạng giải phóng dân tộc Lênin nhận vai trò to lớn hệ thống thuộc địa giới việc nuôi sống trì chủ nghĩa tư bản, tiềm cách mạng nhân dân nước thuộc địa,...
 • 6
 • 291
 • 0

Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên hiện nay ở trường CĐLTTP Đà Nẵng

Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên hiện nay ở trường CĐLTTP Đà Nẵng
... đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trong viết tác giả nêu lên số thực trạng ý thức ĐĐNN từ đề cập đến việc giáo dục ý thức ĐĐNN cho Sinh viên trình hình thành ý thức ĐĐNN Sinh viên; Trong tạp chí ... trau dồi cho Học sinh, sinh viên lĩnh, phẩm chất lối sống hệ trẻ Việt nam đại [ 34, tr 206-207 ] Định hướng Đảng giáo dục, đào tạo tình hình cho thấy việc giáo dục lẽ sống, lí tưởng sống cho HS,SV ... tiếp cận với trình độ giáo dục khu vực giới…ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy học Coi trọng bồi dưỡng cho Học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn...
 • 93
 • 223
 • 0

Vận dụng quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Vận dụng quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
... sở tiếp thu đổi Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo đường cách mạng sản 2.1 Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí về vấn đề dân tộc 2.1.1 Nhận ... nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng sản” II VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY Công đổi đất nước ... I QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Cơ sở khoa học của việc vận dụng và phát triển học thuyết Mác Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc...
 • 39
 • 456
 • 0

Quan niệm cơ bản về liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN. Liên hệ với liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay

Quan niệm cơ bản về liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN. Liên hệ với liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay
... nghĩa quan trọng đẻ xem đối tợng cần phải tham gia vào liên minh GCCN cách mạng XHCN 1.2 Quan niệm Mác-Ăngghen, Lê-nin liên minh GCCN cách mạng XHCN: 1.2.1 Quan niờm cua Mac va ng-ghen vờ liờn minh ... :Nụi dung vờ liên minh GCCN cách mạng XHCN 2.1 Tính tất yếu liên minh GCCN cách mạng XHCN: 2.1.1 Tính tất yếu kinh tế-xã hội: Liên minh công nông vấn đề đặc biệt quan trọng cách mang XHCN Thực tế ... công XHCN không liên minh công nhânvứi nông dân trí thức Đó tất yếu 3.2 Sự vận dung lí luận liên minh GCCN cach mang XHCN Việt Nam 3.2.1 Quan iờm cua Hụ Chi Minh va ang ta vờ liờn minh cua GCCN...
 • 36
 • 392
 • 0

Slide sử 12 bài 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 _THPT H. Điện Biên

Slide sử 12 bài 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 _THPT H. Điện Biên
... Bài 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 NA - HT II Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 - 1931 a Phong trào cả nước b Phong trào ... II NỘI DUNG BÀI HỌC Bài 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 Thế giới năm 1929 - 1933 I Việt Nam những năm 1929 - 1933 Bài 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 Kinh tế Việt Nam I Việt ... Bài 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 Biểu tình Hưng Nguyên II Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 - 1931 a Phong trào cả nước b Phong...
 • 41
 • 484
 • 0

Cách mạng tháng mười Nga

Cách mạng tháng mười Nga
... mặt trận, công quân Nga theo lệnh phủ lâm thời vào liên quân Đức, Áo-Hung thất bại nặng nề với 60.000 binh lính Nga bị bắt giết Tin thất bại gây căm phẫn bất bình lớn nhân dân Nga Ngày tháng 7, ... phút sáng kết thúc Toàn phủ lâm thời bị bắt (trừ Kerensky) Ngay đêm tháng 11 năm 1917 (25 tháng 10 theo lịch Nga cũ), Đại hội Xô Viết toàn Nga lần thứ hai tuyên bố khai mạc điện Smoniyl tuyên bố ... năm 1918, nước Nga Xô Viết kí Hòa ước Brest-Litovsk với nước phe Liên minh Trung tâm thức rút khỏi Chiến tranh giới thứ Ngay sau cách mạng vừa thắng lợi, ngày 2-11-1917 (theo lịch Nga cũ), Chính...
 • 29
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những sáng tạo về lý luận và phương pháp tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộctạj sao noi sau cách mạng t8 nc ta rơi vàocâu 39 nguyễn ái quốc cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốctiết 17 b15 phong trào cách mạng việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1919 1925cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945trào cách mạng 1918 1923 q́c tế cợng sản thành lập hướng dẫn đọc thêmảnh hưởng của nho giáo trong thời kỳ sau cách mạng tháng 8hãy nêu cách phòng tránh các bệnh về mắttrào cách mạng 1918 1923 q́c tế cợng sản thành lậpcách mạng công nghiệp anhđường lối cách mạng đcsvncách mạng việt nam trong giai đoạn 19111930trắc nghiệm đường lối cách mạngđường lối cách mạng phần 2đường lối cách mạng đảngTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTheatre the lively art 9th edition wilson test bankTaxation of individuals 6th edition spilker test bankBài giảng dinh dưỡngThe basics of social research 6th edition babbie test bankTaxation of individuals 2016 edition 7th edition spilker test bankAHP tutorial tutorial decisionThe brief american pageant a history of the republic 8th edition kennedy test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bankBài giảng dịch tễ học dinh dưỡngThe dynamics of mass communication media in transition 12th edition dominick test bankTechnical communication a practical approach 8th edition pfeiffer test bankThe macro economy today 13th edition schiller test bankTechnology now your companion to SAM computer concepts 1st edition corinne hoisington test bankThe marriage and family experience intimate relationships in a changing society 12th edition strong test bankThe economics of money banking and financial markets 1st edition mishkin test bankTexas politics 12th edition newell test bankThe economics of money banking and financial markets fifth canadian edition 5th edition mishkin test bankThe american nation a history of the united states combined volume 14th edition carnes test bankThe economic way of thinking 13th edition heyne test bank