5 ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, SỰ LÃNH đạo CỦA XỨ UỶ TRUNG KỲ đối VỚI PHONG TRÀO đấu TRANH CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN QUẢNG NGÃI

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam
... Pháp xâm lư c c a nhân dân Vi t Nam Vì v y tồn qu c ng xác nh rõ chúng k thù ng nêu cao quy t tâm lãnh ng lên kháng chi n, tích c c chi vi n cho o nhân dân ng bào Nam B Mi n Nam Trung B kh n trương ... nư c i u hư ng v cu c kháng chi n Mi n Nam Hàng v n niên nơ n c lên ng Nam ti n Nhân dân Mi n Nam" thành chi n ng t qu c" u v i s c m nh c a chi n tranh nhân dân s c m nh c a c dân t c ã ngăn ... lãnh Qu c M qu c M oc a Mi n Nam ng mà cách m ng Vi t Nam ã ánh b i chi n lư c "Vi t Nam hóa chi n tranh" c a Qu c M , gi i phóng hồn tồn Mi n Nam V i th ng l i nhân dân ta qt s ch b n Qu c xâm...
 • 19
 • 548
 • 4

Điều tr thành phàn côn trùng và nhện hại cây dưa hấu, mức độ hại của ba cây hại chính và biện quản lý chung theo hướng tổng hợp , vụ đông xuân 2009 tại tỉnh hà tỉnh

Điều tr thành phàn côn trùng và nhện hại cây dưa hấu, mức độ hại của ba cây hại chính và biện quản lý chung theo hướng tổng hợp , vụ đông xuân 2009 tại tỉnh hà tỉnh
... 6,5 2 5,3 ( 6,0 - 6,5 ) X ( 0,4 5- 0,5 ) 6,5 - 7,5 4 0,4 ( 5,5 - 6,0 ) X ( 0,4 - 0,5 ) > 7,5 - 1 0,0 2 2,6 ( 5,0 - 5,5 ) X ( 0,3 5- 0,4 ) > 1 0,0 1 1,7 TT Vi c không ñ m b o m t ñ m t nh ng nguyên nhân quan tr ng n su t dưa ... cà (cà tím, t, khoai tây, thu c ); h b u bí (dưa chu t, dưa h u, bí r , ); h ñ u (ñ u tây, ñ u ñũa, ñ u xanh, ñ u tương, ) khác như: hoa cúc, v i, hoa anh th o, thư c dư c, phong lan, (Barbra C ... Tr n Th Ba, 2005) [8] Tr n th gi i, t 1995-2003 di n tích tr ng dưa h u tăng 4,2 %, su t tăng 2 5,6 % s n lư ng tăng 9,9 % T 1995-2003 di n tích tr ng dưa h u c a nư c ta tăng 8,1 %, su t tăng 2 5,7 %...
 • 126
 • 250
 • 1

Hướng dẫn cài đặt Logic Mail từng bước 1 để gửi và nhận mail POP3,IMAP pot

Hướng dẫn cài đặt Logic Mail từng bước 1 để gửi và nhận mail POP3,IMAP pot
... "Port" : n u l M P (Gmail : 995), POP : 11 0 ch n 'Next" đ qua c ti p theo B : Nh p sername đầy đ l đ a ch " c a mail M t s mail th mail c a n h n "Next" B : Nh p Outgoing mail server : erver g ... giao th c M P ho c POP c a Mail m n mu n c i đ t mail h tr c M P POP c n yahoo ch h tr POP h n "Next" B : t t n t i ho n "Account Name" t y ch n) B6 : Nh p "Incoming mail sever" : erver nh n Main ... : h n "Authentication" : Login au đ nh p " ch n "Next" B1 : h n "Connection settings" lo i ti n i i h n "Next" t n i ta n n tic ch n B 11 : est c u h nh đ thi t l p h n n t "Test Configuration"...
 • 9
 • 540
 • 0

Tiểu luận mon học an toàn thông tin Phân tích và nhẬn dẠng gói tin IP ICMP TCP UDP

Tiểu luận mon học an toàn thông tin Phân tích và nhẬn dẠng gói tin IP ICMP TCP UDP
... address Truyền Thông An Ninh Thông Tin 45 Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Mạng Máy Tính & Truyền Thông Thông tin gói tin IP 3.3 PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DẠNG GÓI TIN ICMP Cấu trúc gói tin ICMP ICMP (Internet ... dụng TCP 3.6 Thực hành phân tích nhận dạng thông điệp TCP Mở cmd, thiết lập phiên Telnet xem gói TCP Thông tin gói tin TCP 3.7 Phân tích nhận dạng thông điệp UDP Truyền Thông An Ninh Thông Tin ... ICMP Window server 2003, mở cmd ping địa bắt gói tin lại Xem gói tin ICMP Kiểm tra thông tin trường Source address, des address, type, code, payload for ping Thông tin gói tin ICMP 3.5 PHÂN TÍCH...
 • 85
 • 335
 • 1

Chỉ thi 11-CTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học khuyến tài

Chỉ thi 11-CTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học khuyến tài
... yêu cầucác cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo, đạo công tác Khuyến Học, KHuyến tài, Xây dựng xã hội học tập thời gian tới, tập trung thực số nội dung sau đây: 1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ... Học việt nam tăng cường hoạt động phối hợp thực mục tiêu , nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài , xây dụng xã hội học tập Các quan thông tin đại chúng thương xuyên tuyên truyền công tác khuyến ... Vận động nhân dân tích cực học tập nâng cao dân trí, nghề nghiệp chuyên môn nhằm tăng lực sãn xuất, chất lượng công việc, chất lượng quộc sống Gắn việc phát triển phong trào Khuyến Học, Khuyến...
 • 3
 • 130
 • 2

Nghiên cứu sàng lọc phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển

Nghiên cứu sàng lọc phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển
... (sau rong lụi) 4.3 Phân lập hoạt chất prostaglandin từ rong Đỏ Phân lập prostaglandin (PGE2, PGE3) theo sơ đồ hình 4.5 Hình 4.5 Sơ đồ phân lập PG từ rong câu Gracilaria vermiculophylla 4.3.1 Phân ... CHCl3 : CH3OH với tỉ lệ 1/2 (v/v) 2.2.2.2 Phương pháp phân lập axit béo, AA, PG Để phân lập axit béo, axit arachidonic, prostaglandin từ rong đỏ sử dụng phương pháp sắc kí lớp mỏng (TLC), sắc ... phương pháp phân tích chùm để xử lý tập liệu thành phần axit béo mẫu rong đỏ, tìm mối quan hệ mẫu với với thành phần axit béo - Sàng lọc hoạt chất prostaglandin axit arachidonic mẫu rong Đỏ biển...
 • 28
 • 158
 • 0

Nghiên cứu sàng lọc phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển

Nghiên cứu sàng lọc phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển
... 29 Axit arachidonic axit béo quan trọng axit béo họ omega-6 Spector (1999) nhu cầu thể sản phẩm axit arachidonic nguyên nhân khiến axit béo omega-6 trở nên thiết yếu [110] Axit arachidonic axit ... Việt Nam Vì lí trên, lựa chọn rong Đỏ đối tượng nghiên cứu luận án Đề tài: Nghiên cứu sàng lọc, phân lập nhận dạng hoạt chất axit béo, axit arachidonic prostaglandin từ rong Đỏ biển” có nội dung ... đa nối đôi – axit arachidonic 18 1.4.1 Nhóm axit béo C20 đa nối đôi 18 1.4.2 Axit arachidonic 19 1.4.3 Hoạt tính sinh học axit arachidonic 20 1.5 Hoạt chất prostaglandin: ...
 • 89
 • 164
 • 1

Nghiên cứu đặc trưng tín hiệu và ràng buộc ngôn điệu để nâng cao chất lượng tổng hợp và nhận dạng tiếng Việt

Nghiên cứu đặc trưng tín hiệu và ràng buộc ngôn điệu để nâng cao chất lượng tổng hợp và nhận dạng tiếng Việt
... tin liên quan đến vật trưng bày v.v… Chính việc sâu nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ tiếng Việt, khai thác, áp dụng đặc trưng vào hệ thống nhận dạng, tổng hợp tiếng nói để nâng cao chất lượng tổng ... với đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu ứng dụng ngày cao xã hội Xuất phát từ thực tế lý trên, việc lựa chọn đề tài Nghiên cứu đặc trưng tín hiệu ràng buộc ngôn điệu để nâng cao chất lượng ... formant điệu để nâng cao chất lượng nhận dạng tiếng Việt  Nghiên cứu nhận dạng điệu tiếng Việt  Nghiên cứu đưa đặc trưng điệu, tham số formant tham số cấu âm người nói để nâng cao chất lượng...
 • 253
 • 103
 • 0

Luận án Nghiên cứu đặc trung tín hiệu và ràng buộc ngôn điệu để nâng cao chất lượng tổng hợp và nhận dạng tiếng Việt

Luận án Nghiên cứu đặc trung tín hiệu và ràng buộc ngôn điệu để nâng cao chất lượng tổng hợp và nhận dạng tiếng Việt
... biện 3: PGS.TS Vũ Kim Bảng Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại: …….……………………………………………………………………… Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia ... Khoa học Công nghệ Việt Nam Phạm vi, nội dung, phương pháp nghiên cứu kết cấu luận án Cấu trúc tổng thể luận án Hình 1.2 chương lại luận án tổ chức sau: Chương Tổng quan tổng hợp nhận dạng tiếng ... tiếng nói đại, so sánh ưu, nhược điểm phương pháp giới thiệu, từ đề xuất sử dụng đặc trưng ngôn điệu để nâng cao chất lượng nhận dạng tổng hợp tiếng Việt Phần chương này, luận án đề cập đến kiến...
 • 39
 • 157
 • 0

chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng ngân hàng qua các học thuyết kinh tế và nhận thức vận dụng ở việt nam hiện nay

chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng ngân hàng qua các học thuyết kinh tế và nhận thức vận dụng ở việt nam hiện nay
... học thuyết kinh tế lịch sử, nội dung học thuyết kinh tế, vấn đề mà học thuyết kinh tế giải hạn chế Chương 2 :Học thuyết kinh tế Marx về tài chính, tiền tệ và tín dụng ngân hàng Trình ... thuyết kinh tế Marx, đặc biệt Tài chính, tiền tệ, tín dụng ngân hàng Nhấn mạnh vai trò học thuyết tính ứng dụng thực tiễn Việt Nam Chương 3: Vận dụng các học thuyết kinh tế vào Việt Nam ... điểm 4.4 Lý luận giá các phạm trù kinh tế: tài chính, tín dụng, lưu thông tiền tệ Tài chính, tín dụng, lưu thông tiền tệ phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với kinh tế hàng hóa điều...
 • 106
 • 1,561
 • 2

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG QUA CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VÀ NHẬN THỨC VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG QUA CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VÀ NHẬN THỨC VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... chọn đề tài Chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng ngân hàng qua các học thuyết kinh tế và nhận thức vận dụng ở Việt Nam hiện nay để nghiên cứu 2 Đối tượng nghiên cứu Đối ... vững kinh tế Đặc biệt, quan điểm kinh tế Marx đóng vai trò kim nang xây dựng đường lối lãnh đạo Đảng, xây dựng kinh tế Nhà nước Việt Nam Nhóm định chọn đề tài Chính sách tài chính, tiền tệ, ... dụng ngân hàng Nhấn mạnh vai trò học thuyết tính ứng dụng thực tiễn Việt Nam Chương 3: Vận dụng học thuyết kinh tế vào Việt Nam giai đoạn Chương chủ yếu tập trung vào bối cảnh kinh tế Việt Nam qua...
 • 107
 • 382
 • 0

Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky Cơ sở triết học và nhận thức luận

Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky Cơ sở triết học và nhận thức luận
... học ngôn ngữ học tạo sinh N Chomsky chủ nghĩa lí Chomsky coi nhiệm vụ ngôn ngữ học phát triển việc miêu tả phổ niệm ngôn ngữ N .Chomsky giải thích phát triển ngữ thiết bị thụ đắc ngôn ngữ bẩm sinh ... (universal grammar) N Chomsky người theo đường hướng ngôn ngữ học tạo sinh tin khả ngôn ngữ người có tính bẩm sinh Đứa trẻ sinh có khả tiếp nhận ngôn ngữ Chính thiết bị thụ đắc ngôn ngữ khiến cho ... thuyết tính bẩm sinh chủ nghĩa lí cho giải thích trích dẫn thường xuyên tài liệu ngôn ngữ học chứng ngôn ngữ học N .Chomsky giải thích phát triển ngữ thiết bị thụ đắc ngôn ngữ bẩm sinh (innate language...
 • 9
 • 278
 • 1

SỰ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN (1945 1954

SỰ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN (1945 1954
... nghiên cứu lịch sử Đảng giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945- 1954) , không nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn này Sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) a1/p1 19:10:31 Thảo ... http://www.wattpad.com/ Sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) a1/p1 38 19:10:38 38 Thảo luận Tư tưởng Đảng CSVN Nhóm 2_N04 MỤC LỤC Sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) a1/p1 ... tưởng Đảng CSVN Nhóm 2_N04 Từ sở nhận thức ý nghĩa khoa học thực tiễn nêu trên, chọn đề tài "Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1945- 1954) " làm đề tài thảo luận NỘI DUNG SỰ LÃNH...
 • 39
 • 673
 • 0

Xem thêm