MỘT số vấn đề TRIẾT học TRONG tác PHẨM bản THẢO KINH tế TRIẾT học năm 1844

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CƠ CẤU KINH TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI - TIẾP CẬN TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI " pot

Báo cáo khoa học
... cần tiếp tục làm rõ trình đổi cấu kinh tế Việt Nam - ổi cấu kinh tế điều kiện tiên cần đổi thể chế hành kinh tế nhìn nhận từ ba lĩnh vực luật pháp, máy điều hành phương thức điều hành - ổi cấu kinh ... tế giới vấn đề tiên kinh tế Việt Nam phải đẩy mạnh trình đổi cấu kinh tế Đổi cấu kinh tế tảng để điều chỉnh mô hình phát triển, nâng cao lực cạnh tranh cao cho kinh tế sau thời kỳ suy giảm Trong ... cấu kinh tế nhà nước vai trò kinh tế nhà nước có đóng vai trò chủ đạo : kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể kinh tế tư nhân thành phần kinh tế khác tạo thành tảng kinh tế quốc dân -Cơ cấu công...
 • 8
 • 237
 • 0

Vấn đề tha hóa lao động trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844

Vấn đề tha hóa lao động trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844
... niệm tha hóa lao động nội dung tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 Khái niệm nội dung tha hóa lao động C Mác phân tích rõ tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 Đây tác phẩm ... HÓA LAO ĐỘNG VÀ CON ĐƯỜNG KHẮC PHỤC THA HÓA LAO ĐỘNG TRONG TÁC PHẨM BẢN THẢO KINH TẾ - TRIẾT HỌC NĂM 1844 2.1 Sự phân tích C Mác biểu tha hóa lao động Trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học ... tổng quan tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 + Phân tích quan niệm C Mác biểu hiện, nguyên nhân đường khắc phục tha hóa lao động tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 + Bước...
 • 78
 • 589
 • 3

Vấn đề tha hóa lao động trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844

Vấn đề tha hóa lao động trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844
... tổng quan tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 + Phân tích quan niệm C Mác biểu hiện, nguyên nhân đường khắc phục tha hóa lao động tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 + Bước ... Mác tha hóa lao động với việc nhận thức tha hóa lao động điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam Đối tƣợng nghiên cứu Quan niệm C Mác tha hóa lao động tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 ... nhận thức tượng tha hóa lao động điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam Xuất phát từ lí trên, chọn Vấn đề tha hóa lao động tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 làm đề tài luận văn...
 • 20
 • 331
 • 1

Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới lãnh đạo kinh tế ở giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới lãnh đạo kinh tế ở giai đoạn hiện nay
... bịa đặt, độc hại để nhiều người truy cập, qua tác động xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống phận cư dân mạng Một số vấn đề đặt đổi lãnh đạo kinh tế giai đoạn Công tiếp tục đổi lãnh đạo ... thị trường định hướng XHCN Do đo,á vấn đề có tính “hạt nhân” tiếp tục đổi lãnh đạo kinh tế Đảng đề thực sách kinh tế có tác động tích cực thúc đẩy mạnh kinh tế thị trường phát triển theo định ... phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội, đời sống đại phận dân cư nâng lên rõ rệt • Một thành công lớn đầy ấn tượng nước ta qua 20 năm đổi giải có hiệu mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát...
 • 16
 • 191
 • 0

Tài liệu Đề tài QUAN NIỆM CỦA MÁC VỀ CON NGƯỜI TRONG TÁC PHẨM “BẢN THẢO KINH TẾ - TRIẾT HỌC 1844” pdf

Tài liệu Đề tài QUAN NIỆM CỦA MÁC VỀ CON NGƯỜI TRONG TÁC PHẨM “BẢN THẢO KINH TẾ - TRIẾT HỌC 1844” pdf
... HỌC NĂM 1844” 2.1 Quan niệm Mác chất người 2.1.1 Khái niệm con người “Bản thảo Trong trình hình thành quan niệm vật lịch sử người Mác, “Bản thảo kinh tế - triết học 1844” coi dấu mốc quan trọng ... thống quan niệm Mác người “Bản thảo kinh tế - triết học 1844” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu: Luận văn nhằm làm rõ nội dung quan niệm người triết học Mác thể tác phẩm “Bản thảo ... cứu: Quan niệm Mác người + Phạm vi nghiên cứu: Tác phẩm “Bản thảo kinh tế - triết học 1844” Đóng góp luận văn Luận văn muốn làm rõ thêm quan niệm Mác người luận chứng thông qua tác phẩm “Bản thảo...
 • 23
 • 526
 • 2

Một số vấn đề về mặt lí luận cơ bản của kinh tế đối ngoại.doc.DOC

Một số vấn đề về mặt lí luận cơ bản của kinh tế đối ngoại.doc.DOC
... I Một số vấn đề mặt luận kinh tế đối ngoại Một số khái niệm 1.1 Thế kinh tế đối ngoại? Kinh tế đối ngoại phận quan trọng kinh tế Vai trò thể rõ nét thông qua định nghĩa Kinh tế đối ngoại Kinh ... lao động quốc tế 1.2 Thế kinh tế quốc tế ? Kinh tế quốc tế mối quan hệ kinh tế lẫn hai nhiều nớc, tổng thể mối quan hệ kinh tế đối ngoại nớc Nh vậy, kinh tế đối ngoại kinh tế quốc tế hai khái ... đồng với Kinh tế đối ngoại quan hệ kinh tế mà chủ thể quốc gia với bên với nớc khác với tổ chức kinh tế khác Còn kinh tế quốc tế mối quan hệ kinh tế hai nhiều nớc, tổng thể quan hệ kinh tế cộng...
 • 29
 • 337
 • 2

Một số vấn đề về đầu tư phát triểncông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Một số vấn đề về đầu tư phát triểncông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
... THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ I Tình hình phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ vùng kinh tế lớn nước ... CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ I Đầu phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Khái niệm vùng kinh tế trọng điểm  ... I: Một số vấn đề lý luận chung đầu phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Chương II: Thực trạng đầu phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Chương III: Một số...
 • 105
 • 119
 • 0

Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ của vụ kinh tế nông nghiệp

Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ của vụ kinh tế nông nghiệp
... Nhà nước: - Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc dân; - Vụ Kinh tế địa phương lãnh thổ; - Vụ Tài chính, tiền tệ; - Vụ Kinh tế công nghiệp; - Vụ Kinh tế nông nghiệp; - Vụ Thương mại dịch vụ; - Vụ kết cấu hạ ... thiệu Vụ kinh tế Nông nghiệp Lịch sử hình thành Vụ kinh tế nông nghiệp Vụ kinh tế Nông nghiệp - kế hoạch đầu tư thành lập từ vụ khối Nông – Lâm – Ngư nghiệp qua thời gian dài Sắc lệnh số 78/SL ... NHIỆM VỤ NĂM 2008 CỦA VỤ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP I - Đánh giá công tác năm 2007 Về thực nhiệm vụ chuyên môn giao Theo định số 597/QĐ-BKH ngày 06-12-2007 Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư, Vụ kinh tế Nông nghiệp...
 • 25
 • 372
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LIÊN KẾT, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG EU

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LIÊN KẾT, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG EU
... khách quan hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.2.1 Khái niệm chất hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế thuật ngữ xuất vài thập kỷ gần đây, tồn cách hiểu khác hội nhập kinh tế quốc tế Mặc ... y tế có tính chất toàn cầu Về chất, hội nhập kinh tế quốc tế thể chủ yếu số mặt sau: • Hội nhập kinh tế quốc tế đan xen, gắn bó phụ htuộc lẫn kinh tế quốc gia kinh tế giới • Hội nhập kinh tế quốc ... toàn cầu hóa kinh tế giới 1.1.4 Các loại hình liên kết, hội nhập kinh tế quốc tế Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế xem xét theo góc độ khác Tương ứng với góc độ xem xét có hình thức liên kết định...
 • 30
 • 403
 • 0

Chương i một số vấn đề CHUNG về QUẢN lý NHÀ nước về KINH tế và đối TƯỢNG QUẢN lý của xây DỰNG GIAO THÔNG

Chương i một số vấn đề CHUNG về QUẢN lý NHÀ nước về KINH tế và đối TƯỢNG QUẢN lý của xây DỰNG GIAO THÔNG
... PHẦN THỨ II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ I V I ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIAO THÔNG Nhà thầu - Nhà cung cấp - Tư vấn) vận động, phát triển kinh tế thị trường Trong XDGT, tiếp cận đ i tượng quản theo giác độ: ... triển lâu d i, hợp tác cạnh tranh lành mạnh" Đến nay, nước ta tồn thành phần kinh tế, là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân, kinh tế nhà ... thực vai trò của mình, Nhà nước thực cung cấp thông tin cho thị trường XDGT PHẦN THỨ II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ I V I ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1.4 KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỦA NHÀ NƯỚC Đ I V I XDGT...
 • 7
 • 138
 • 0

Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
... phần làm rõ thực trạng số mâu thuẫn số mâu thuẫn nảy sinh trình phát triển kinh tế Việt Nam - Đề xuất số giải pháp góp phần giải mâu thuẫn nói trình phát triển kinh tế Việt Nam * Ý nghĩa lý luận ... hợp mặt đối lập trở nên vô nghĩa 28 Chƣơng THỰC TRẠNG MỘT SỐ MÂU THUẪN NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Mâu thuẫn quan hệ tăng trƣởng kinh tế với ổn định trị ... tăng trưởng kinh tế tăng thêm lượng kinh tế Như vậy, tăng trưởng kinh tế biểu phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế hiểu phát triển kinh 34 tế góc độ hẹp (từ dùng khái niệm phát triển kinh tế góc...
 • 87
 • 386
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề lý luận về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và kinh nghiệm quốc tếmột số vấn đề lý luận về quy hoạch phát triển kinh tế xã hộitổng quan một số vấn đề liên quan đến chuuyeenr dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổ cơ cấu sử dụng đấttác phẩm bản thảo kinh tế triết họctác phẩm bản thảo kinh tế triết học 1844tác phẩm bản thảo kinh tế triết học năm 1844trên đây là một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng vlđ ở công tytnhh thương mại và tin học calimột số vấn đề khoa học trong công tác tổ chứcmột số vấn đề triết họcmột số vấn đề triết học tôn giáonghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn họcmot so van de doi moi trong phuomg phap day hoc dia ly thcsmột số vấn đề đặt ra trong quan hệ hợp tác thương mại giữa việt nam và trung quốc trong giai đoạn tớimột số vấn đề khoa học trong ct tổ chứcgiải đáp một số vấn đề vướng mắc trong công tác giải quyết xét xử các vụ việc dân sựGiải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Tuần 6. Ngôi trường mớiUBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017Bảng chia 4câu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khí7 chuongtrinhchitietDLCCIhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápNghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngChuyên đề hydrocacbon không noĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1Phân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNG