Logic mờ và ứng dụng trong điều khiển đèn giao thông

HỆ ĐA TÁC TỬ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH

HỆ ĐA TÁC TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH
... làm cho giao thông thông thoáng Hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh thay cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông giao lộ 3.2 Ứng dụng hệ thống đèn giao thông thông minh ứng dụng liên ... Chương ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH 3.1 Giới thiệu hệ thống đèn giao thông thông minh 3.1.1 Ý tưởng hệ thống đèn giao thông thông minh Kể từ JP Knight lắp đặt đèn giao thông giới ... động đèn giao thông thông minh xây dựng tảng xây dựng hệ thống đa tác tử( Multi-Agents System) Với tác tử cột đèn điều khiển giao thông Sự khác biệt cột đèn điều khiển giao thông so với cột đèn...
 • 31
 • 733
 • 2

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính LOGIC MỜ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
... logic mờ, đồng thời em tìm hiểu việc ứng dụng logic mờ toán điều khiển máy điều hòa không kh ứng dụng logic mờ việc duyệt hồ sơ cấp tín dụng ngành ngân hàng, qua em hiểu logic mờ có miền ứng ... dùng máy điều hòa không khí với cảm biến đo nhiệt độ phòng trời Việc điều hòa không khí thực cách điều khiển tốc độ quạt làm lạnh máy điều hòa Điều khiển tốc độ quạt thực điều khiển mờ Bộ điều khiển ... lý học, địa lý, xã hội học, …) Nghiên cứu khoa học (cơ học lượng tử, hóa học, thống kê,…) Phần 2: Tìm hiểu số ứng dụng logic mờ Ứng dụng logic mờ cho máy điều hòa không khí Giả thiết để khống...
 • 52
 • 357
 • 0

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy ứng dụng trong điều khiển hình lò nhiệt

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy và ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt
... giải Fuzzy vào điều khiển nhiệt hoàn chỉnh hình để đề xuất đưa vào giảng dạy Trang Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 1.1 Mục đích đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ... việc đo điều khiển nhiệt độ Điều khiển nhiệt độ lĩnh vực nhỏ điều khiển tự động, có nhiều công trình có hiệu cao nung công nghiệp, nướng dân dụng, … đòi hỏi phải điều khiển cho nhiệt độ xấp ... 1.2 Tình hình nghiên cứu nước: Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đề tài đo lường điều khiển nhiệt độ đề tài mới, thực tế có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên để thực đưa vào ứng dụng thực...
 • 79
 • 501
 • 2

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy ứng dụng trong điều khiển hình lò nhiệt

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy và ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt
... giải Fuzzy vào điều khiển nhiệt hoàn chỉnh hình để đề xuất đưa vào giảng dạy Trang Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 1.1 Mục đích đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ... việc đo điều khiển nhiệt độ Điều khiển nhiệt độ lĩnh vực nhỏ điều khiển tự động, có nhiều công trình có hiệu cao nung công nghiệp, nướng dân dụng, … đòi hỏi phải điều khiển cho nhiệt độ xấp ... 1.2 Tình hình nghiên cứu nước: Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đề tài đo lường điều khiển nhiệt độ đề tài mới, thực tế có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên để thực đưa vào ứng dụng thực...
 • 79
 • 613
 • 1

Tài liệu Nguyên lý tách hình với luật IF-THEN ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot

Tài liệu Nguyên lý tách mô hình với luật IF-THEN và ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot
... khOng c6 m9t phiro'ng ph ap t5ng quat nao di€n hlnh cho m9t ki thuat phan tich duoi Ien, Trong phan nho nay, ta ma d m9t each tiep c~n duoc coi la duci len nhimg su- dung nhirng phirong phap ... tiiu (*) trxc DlJNG KHOANG CACH HAUSDORFF TRONG PHAN rtcn TRANG TAl LI¢U 39 + P Ii die'm circ dai Vi P Ii die'm nen phan mra dirong thltng MoP keo dai ve phia P se cltt C tai m9t so I~ digm Gia ... Classification j PgStruct _c!PgStruct /*D9C anh vao" / /*Kh&i t ao tham so* / /*Co l%p cac doi ttrong " / /*Phiin IO,!-i li~u */ t /*In cau true trang* / end M~nh de 4.2 Thuq,t totin pageANALYSIS gom...
 • 9
 • 252
 • 0

NGHIÊN cứu BA CHẾ độ điều KHIỂN ONOFF, PID, FUZZY ỨNG DỤNG TRONG điều KHIỂN HÌNH lò NHIỆT

NGHIÊN cứu BA CHẾ độ điều KHIỂN ONOFF, PID, FUZZY và ỨNG DỤNG TRONG điều KHIỂN mô HÌNH lò NHIỆT
... đưa nhiệt độ Từ nhiệt độ vi điều khiển tính toán xuất tín hiệu điều khiển dựa vào phương thức điều khiển chọn lựa ON/OFF, PID hay FUZZY Tín hiệu đưa đến khối công suất gồm OPTO PC817 Khi nhiệt độ ... với phương pháp FUZZY thời gian đáp ứng chậm độ vọt lố gần IV MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN Hình 14: nhiệt, điều khiển Board mạch điều khiển Hình 15: Giao diện chương trình điều khiển giao tiếp ... Từ đáp ứng hình 11 ta nhận thấy:  Nhiệt độ không ổn định nhiệt độ đặt mà dao động quanh điểm đặt, nhiên nằm vùng sai số cho phép 3.2.2 Kết điều khiển PID đáp ứng thực tế   Giảm độ vọt lố...
 • 9
 • 98
 • 0

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói ứng dụng trong điều khiển

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói và ứng dụng trong điều khiển
... điều khiển từ xa tiếng nói từ máy tính Tiếng nói từ lệnh thu vào nhận dạng nhận dạng tiếng nói, cấp chuỗi từ nhận dạng cho định để xuất lệnh điều khiển thông qua cổng COM Một mạch giao tiếp máy ... phần quan trọng hệ thống nhận dạng tiếng nói, ảnh hưởng lớn đến kết nhận dạng 2.2 Thực mô-đun Đến có mẫu tiếng nói khử nhiễu Mô-đun thực việc trích đặc trưng mẫu tiếng nói thu mô-đun Có nhiều ... nghiệm nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng kết hợp MFCC HMM nhiều hạn chế đáp ứng mục tiêu đề tài Chương trình sử dụng để điều khiển robot với từ vựng nhỏ (dưới 16 từ) cho độ xác chấp nhận...
 • 5
 • 533
 • 10

Cảm biến quang ứng dụng trong điều khiển độ sáng

Cảm biến quang và ứng dụng trong điều khiển độ sáng
... Phototranzito 34 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA CẢM BIẾN QUANG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG 2.1 Khảo sát phụ thuộc điện trở cảm biến vào độ sáng 39 2.2 Nghiên cứu mạch ứng dụng 40 2.2.1 Sơ đồ nguyên lý ... vật lý ứng dụng có quy mô Chương NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA CẢM BIẾN QUANG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG Trong chương tiến hành khảo sát thực nghiệm phụ thuộc điện trở loại cảm biến cường độ ánh sáng chiếu ... Nghiên cứu ứng dụng cảm biến quang điều khiển độ sáng Tiến hành khảo sát thực nghiệm phụ thuộc điện trở cảm biến cường độ ánh sáng chiếu tới, vận dụng để thiết kế lắp ráp mạch điện ứng dụng Khảo...
 • 50
 • 853
 • 6

Giao thức RSVP TE ứng dụng trong điều khiển lưu lượng

Giao thức RSVP TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng
... lưu lượng MPLS, khái niệm bản, trình xử lý gói tin MPLS, kỹ thuật, chế điều khiển lưu lượng MPLS CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG RSVP- TE TRONG ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG MPLS Nghiên cứu ứng dụng RSVP- TE điều khiển ... giá hiệu kỹ thuật điều khiển lưu lượng với RSVP- TE 18 KẾT LUẬN Nội dung luận văn trình bày kỹ thuật điều khiển lưu lượng MPLS ứng dụng giao thức báo hiệu RSVP- TE điều khiển lưu lượng MPLS, từ làm ... tổng quan chế điều khiển lưu lượng MPLS  Nghiên cứu ứng dụng RSVP- TE điều khiển lưu lượng MPLS Với khả hỗ trợ giao thức chiếm dụng tài nguyên RSVPTE, chế điều khiển lưu lượng mạng dễ dàng hơn, giải...
 • 23
 • 371
 • 0

Các thuật toán tiến hóa ứng dụng trong điều khiển tự động. ppt

Các thuật toán tiến hóa và ứng dụng trong điều khiển tự động. ppt
... DlJNG TRONG DIEu KHrEN TV f)QNG VaG mi?t khoang khong am Thi du ham mve tieu f(x) co mien gia tri la [c/, cu], ci, Cu E R Trang trtro'ng h91> nay, di? fit-nit co thg chon la F(x) = f(x) + Ct Trong ... U"U h6a da diroc de xuat va khong ngirng ph at tritfn Nhin chung, cluing ta c6 thtf chia cac phtrong phap hai nh6m co ban Nh6m thfr nhat bao gom tat ca cac phuong phap giii tich, diroc goi la ... gom cac phircng phap tim kiem (search methods) Thong nh6m chiing ta c6 thtf nhifc den mi}t SC> phtrong phap nhu phuang phap tim kiem tr,!c tiep (direct search method), phuang phap tim kiem ngh...
 • 14
 • 538
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra và ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 Trong báo này, điều khiển PID bền vững thiết kế cho hệ thống phi tuyến không xác định MIMO Mục đích để hệ thống đạt ổn định ... tượng điều khiển tuyến tính Trong phần II, lý thuyết điều khiển PID bền vững áp dụng cho đối tượng phi tuyến đưa Các kết lý thuyết sau áp dụng cho việc điều khiển tay máy công nghiệp hai bậc tự ... PID cho đối tượng phi tuyến MIMO xác định công thức rõ ràng KẾT LUẬN Bài báo nêu phương pháp xây dựng điều khiển PID bền vững áp dụng để điều khiển hệ phi tuyến MIMO tay máy công nghiệp Các kết...
 • 8
 • 251
 • 1

ĐẠI SỐ GIA TỬ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
... sử dụng đại số gia tử giữ nhiều vai trò to lớn hệ thống điều khiển tự động ngày 1.4 Điều khiển động tính cấp thiết cần có ứng dụng đại số gia tử điều khiển động Bài toán thiết kế điều khiển động ... sử dụng phương pháp điều khiển PI, điều khiển mờ điều khiển đại số gia tử để làm rõ tính ưu việt đại số gia tử so với phương pháp điều khiển khác CHƢƠNG TÍNH CẤP THIẾT CẦN CÓ ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA ... chuyên gia nghiên cứu đại số gia tử đề xuất đưa đại số gia tử vào toán điều khiển [8] Trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa điều khiển động toán phổ biến Nghiên cứu phương pháp điều khiển động...
 • 23
 • 151
 • 0

nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps ứng dụng trong điều khiển giao thông

nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông
... DGPS DGPS c phõn lm hai loi: DGPS cc b (LADGPS Local-Area Diffirential GPS) v DGPS din rng (WADGPS Wide-Area Diffirential GPS) DGPS cc b LADGPS l mt dng ca DGPS ú cỏc mỏy thu GPS ca ngi s dụng ... Lớp: Tớn hiu giao thụng K45 47 Nghiờn cu h thng dn ng DGPS v ng dng iu khin giao thụng 2.6.2.1 CU TRểC CA H THNG DGPS Nh ó núi trờn, h thng DGPS dựa hon ton vo nn tng ca GPS cho nờn DGPS cú cu ... Cỏc trm tham chiu hay trm DGPS Trung tõm iu khin DGPS (iu khin chung cho cỏc trm tham chiu) c th hin nh hỡnh di õy Hỡnh 23: S tng th h thng DGPS Trm DGPS Cỏc trm DGPS cú cu to ging nh mỏy thu...
 • 93
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ung dung plc trong dieu khien den giao thongdo an dung plc dieu khien den giao thongdùng plc điều khiển đèn giao thôngnghiên cứu về bộ điều khiển logic khả trình và ứng dụng để điều khiển hệ thống pistong –xylanh khí nén trên mô hìnhnghiên cứu và ứng dụng card điều khiển số dsp digital signal processor để thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển độngbài tập logic mờ và ứng dụngbài tập môn logic mờ và ứng dụnggiáo trình logic mờ và ứng dụnglogic mờ và ứng dụngnghiên cứu phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled high power chip on board light emitting diode và ứng dụng trong điều kiện thựckỹ thuật gen và ứng dụng trong điều trị ung thưcác ứng dụng trong điều khiểncấu trúc lập trình ghép nôi và ứng dụng vi điều khiển tập 1 cấu trúc và lập trình vi điều khiển 8051 8052cấu trúc lập trình ghép nối và ứng dụng vi điều khiển tập 2 ghép nối và ứng dụng vi điều khiển 8051 8052ứng dụng vi điều khiển pic16f877a giao tiếp với máy tính thông qua cảm biến nhiệt lm35 thể hiện nhiệt độ môi trường trên phần mềm visual basicufma so kc 05 11 1522261ufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 03 11 1522269(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12ufbien ban giao nhan san pham khcn235281f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22456Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc hop nhat ban nien nam 2010De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNon tap lich su hoc thuyet kinh te3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL220100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mới3 ptd participatory technology development