LỄ CẤP SẮC VÀ TANG MA CỦA NGƢỜI DAO TUYỂN Ở HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

Lễ cấp sắc tang ma của ngƣời dao tuyển huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Lễ cấp sắc và tang ma của ngƣời dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
... từ đến hộ dân tỉnh có họng súng chĩa vào Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn Trong máy cai trị thực dân Pháp cấp tỉnh, Công sứ chủ tỉnh ngƣời đứng đầu ... làng Ngoài tỉnh lị Thái Nguyên huyện lị, châu lị, chúng đặt thêm trung tâm hành Chợ Chu (Định Hoá), Phƣơng Độ (Phú Bình) Hùng Sơn (Đại Từ) Bộ máy cai trị Pháp cấp tỉnh gồm có viên Công sứ ngƣời Pháp ... cai trị Pháp quan lại ngƣời Việt từ tỉnh xuống châu, huyện gồm Án sát mang hàm Tuần phủ phụ trách chung toàn tỉnh; Thƣơng tá phụ tá cho Án sát; Tri phủ (Phú Bình Đại Từ); Tri huyện (Phú Lƣơng, Phổ...
 • 99
 • 317
 • 0

Lễ cấp sắc tang ma của người dao tuyển huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Lễ cấp sắc và tang ma của người dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
... Tuyển huyện Bảo Thắng 12 1.2.2 Đời sống kinh tế, xã hội người Dao Tuyển Bảo Thắng 15 Chương LỄ CẤP SẮC VÀ TANG MA CỦA NGƢỜI DAO TUYỂN HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI 30 2.1 Lễ tục cấp ... sắc lễ tục tang ma người Dao Tuyển Bảo Thắng - Lào Cai 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Lễ tục cấp sắc tang ma người Dao Tuyển có nhiều vấn ... quán người Dao Tuyển Bảo Thắng nói riêng người Dao Tuyển cộng đồng người Dao Việt Nam nói chung Chính từ lý nên em chọn vấn đề Lễ cấp sắc tang ma người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai ...
 • 151
 • 758
 • 4

Khoá luận tốt nghiệp vấn đề gìn giữ phát huy các giá trị trong lễ cấp sắc của người dao tuyển huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Khoá luận tốt nghiệp vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị trong lễ cấp sắc của người dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
... tỉnh Lào Cai nói chung - Nhiệm vụ: + Khái quát người Dao Tuyển huy n Bảo Thắng, Lào cai + Lễ Cấp sắc người Dao Tuyến huy n Bảo Thắng, Lào cai + Bảo tồn phát huy giá trị Lễ cấp sắc người Dao Tuyển ... việc gìn giữ phát huy giá trị Lễ cấp sắc ngưòi Dao Tuyến huy n Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 2.2.1 Một số nét việc giữ gìn phát huy lễ cấp sắc người Dao Tuyến huy n Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Ngày 27/12/2013 ... nên em chọn đề tài: Vấn đề gìn giữ phát huy giá trị lễ cấp sắc người dao tuyển huy n bảo thắng, tỉnh lào cai ” Lịch sử nghiên cứu đề tài Cho đến nay, nhiều vấn đề người Dao nước ta đề cập nhiều...
 • 58
 • 351
 • 1

Trang phục của người dao tuyển huyện bảo thắng, tỉnh lào cai

Trang phục của người dao tuyển ở huyện bảo thắng, tỉnh lào cai
... chung người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Chương 2: Trang phục truyền thống người Dao Tuyển biến đổi trang phục Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ NGƢỜI DAO TUYỂN HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI 1.1 ... cứu: Trang phục người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện có hạn nên khóa luận nghiên cứu giới hạn phạm vi người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai Nguồn ... Trong số bẩy nhóm người Dao địa phương Lào Cai có nhóm là: Dao Tuyển, Dao Đỏ Dao Nga Hoàng Bảo Thắng hai huyện người Dao Tuyển sống tập trung đông tỉnh Lào Cai Bảo Thắng vùng bảo tồn nhiều loại...
 • 89
 • 940
 • 6

Hôn nhân của người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hôn nhân của người Dao Họ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
... sâu văn hóa hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, góp phần bảo tồn văn hóa tộc người Dao 40 Chương HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO HỌ 2.1 Quan niệm hôn nhân Hôn nhân tượng ... Lào Cai, phòng Văn hoá Thông tin huyện Bảo Thắng, Uỷ ban Nhân dân xã thuộc huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai số nơi khác, cộng đồng người Dao Họ, người Dao Tuyển, người Dao Đỏ,… sinh sống tỉnh Lào Cai ... biến đổi hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - Trên sở kết nghiên cứu, bước đầu đề xuất số kiến nghị nhằm bảo tồn phát huy giá trị tốt đẹp hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng,...
 • 214
 • 88
 • 1

Hôn nhân của người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hôn nhân của người Dao Họ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
... hóa hôn nhân người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; có đóng góp cho việc bảo tồn văn hóa tộc người Dao 8 Chương HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO HỌ 2.1 Quan niệm về hôn nhân Người Dao ... vài nhóm Dao Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Tuyển Hơn nữa, đến thiếu vắng chuyên khảo Dân tộc học /Nhân học gia đình hôn nhân người Dao nói chung, hôn nhân người Dao Họ nói riêng Trong đó, hôn nhân biểu ... cho người Dao Họ xã hội phát triển ổn định 4.1.3 Giá trị văn hóa hôn nhân Hôn nhân người Dao Họ phản ánh rõ nét chế độ xã hội lịch sử, hôn nhân phụ hệ, tương đồng văn hóa hôn nhân người Dao Họ...
 • 27
 • 71
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG tác ĐĂNG ký đất ĐAI, cấp GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất, QUYỀN sở hữu NHÀ tài sản KHÁC gắn LIỀN với đất tại HUYỆN bảo THẮNG, TỈNH lào CAI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG tác ĐĂNG ký đất ĐAI, cấp GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất, QUYỀN sở hữu NHÀ ở và tài sản KHÁC gắn LIỀN với đất tại HUYỆN bảo THẮNG, TỈNH lào CAI
... quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Cơ sở tôn giáo sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất có đủ điều kiện ... tiến hành thực đề tài : Đánh giá thực trạng công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Mục ... nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất * Vai trò công tác cấp Giấy chứng nhận Đối với nước ta, đất...
 • 90
 • 243
 • 2

Phân tích các ảnh hưởng kinh tế - xã hội - môi trường của cụm công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đề xuất một số giải pháp để phát triển bền vững cụm công nghiệp

Phân tích các ảnh hưởng kinh tế - xã hội - môi trường của cụm công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và đề xuất một số giải pháp để phát triển bền vững cụm công nghiệp
... hưởng kinh tế - hội - môi trường cụm công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đề xuất số giải pháp để phát triển bền vững cụm công nghiệp Tằng Loỏng” hy vọng góp phần vào việc tăng ... kinh tế - hội môi trường cụm CN Chương IV: Đề xuất số giải pháp quản lý môi trường lồng ghép vấn đề môi trường quy hoạch phát triển bền vững cụm công nghiệp 6 Chương I: Những vấn đề chung cụm ... III: Ảnh hưởng kinh tế, hội, môi trường cụm công nghiệp 3.1 Các ảnh hưởng kinh tế 3.1.1 Các ảnh hưởng tích cực a) Đóng góp cho GDP địa phương - Trong đóng góp chung cụm công nghiệp toàn tỉnh: ...
 • 77
 • 582
 • 5

Vay vốn hiệu quả vốn vay của các hộ nghèo xã phong hải- huyện Bảo thắng- tỉnh lào cai

Vay vốn và hiệu quả vốn vay của các hộ nghèo ở xã phong hải- huyện Bảo thắng- tỉnh lào cai
... * * * vay vốn hiệu vốn vay hộ gia đình nghèo phong hải- bảo thắng - Lào cai 2.1.1 Thực trạng đói nghèo chơng trình xoá đói giảm nghèo Lào Cai Đói nghèo vấn đề hội mang tính toàn ... vốn có mục đích có hiệu sao, trả nợ ngân hàng gốc lãi nh nào? Từ thực trạng cho vay vốn tỉnh Lào Cai nảy sinh nhiều vấn đề Việc tìm hiểu vấn đề : Vay vốn hiệu vốn vay hộ nghèo Phong Hảihuyện ... cao Lào Cai cầu nối, điểm giao lu văn hoá kinh tế miền ngợc miền xuôI, Việt Nam với Trung Quốc 2,1 Một vài nét Phong Hải- huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Phong HảI thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh...
 • 55
 • 241
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng nước thải của cụm công nghiệp Tằng Loỏng tới chất lượng nước sinh hoạt tại khu dân cư xã Xuân Giao - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

Đánh giá ảnh hưởng nước thải của cụm công nghiệp Tằng Loỏng tới chất lượng nước sinh hoạt tại khu dân cư xã Xuân Giao - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.
... trạng ảnh hưởng của nước thải cụm công nghiệp tới chất lượng nước sinh hoạt 1.4.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng sử dụng nước sinh hoạt địa bàn Xuân Giao, huyện Bảo Thắng - Đánh giá ảnh hưởng ... tài “ Đánh giá ảnh hưởng nước thải cụm công nghiệp Tằng Loỏng tới chất lượng nước sinh hoạt khu dân Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ” hy vọng góp phần cho việc tăng ng công tác ... trạng chất lượng nước thải cụm công nghiệp Tằng Loỏng 3.3.4 Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt 3.3.5 Ý kiến người dân ảnh hưởng nước thải cụm công nghiệp tới chất lượng nước sinh hoạt 3.3.6...
 • 61
 • 324
 • 3

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đồng đến môi trường nước tại Công ty Luyện đồng Lào Cai - Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đồng đến môi trường nước tại Công ty Luyện đồng Lào Cai - Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
... 1500x11000 CTS - 300x4800 1,2m3 1,2 m3 1,0 m3 XJ-1,2 m3 XJ-1,2 m3 XJ-1,2 m3 XJ-1,2m3 XJ-1,2 m3 XJ-0,62 m3 XJ-0,62 m3 3/2C-AH;36 m3; 8mH2O 30QV-AF; 45 m3;12,5mH2O 65V-SP;13,5mH2O;30 m3 SZL-50B;11kw, ... ti Cụng ty Luyn ng Lo Cai - Khu Cụng nghip Tng Long, Huyn Bo Thng, Tnh Lo Cai 1.2 Mc ớch v yờu cu ca ti 1.2.1 Mc ớch - ỏnh giỏ c hin trng cht lng nc thi ca Cụng ty Luyn ng Lo Cai 3 - ỏnh giỏ ... ng - Thi gian xõy dng: 2004 - 2005 - Din tớch: 49 * C s sn xut Supe lõn v NPK (trong khu vc nh mỏy tuyn): - Cụng sut: 120.000 - 180.000 tn Supe lõn v 30.000 tn NPK/nm - Tng u t: 190 t ng - Thi...
 • 64
 • 184
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai pptx

Tài liệu Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai pptx
... lợi, đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế, em chọn làm đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hội Trì Quang - huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 1.2 Mục tiêu ... xuất người dân Trì Quang 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng kinh tế hội qua năm 2010 - 2012 Trì Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai 3.2 Đ a điểm thời ... ề ô r ô qu ă 201 0-2 012 r ể KT-XH ủ Trì qu ă 201 0-2 012 3.3.3 Đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế - hội Trì Quang 3.4 h ơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông...
 • 75
 • 344
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn phố lu  huyện bảo thắng  tỉnh lào cai
... - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn thị trấn Phố Lu - Đánh giá trạng rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Phố Lu - Đánh giá tình hình quản rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn ... xử rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Phố Lu - Tình hình thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Phố Lu - Tình hình phân loại, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Phố Lu ... thị trấn Phố Lu - Bảo thắng Lào Cai 3.3.2 Đánh giá trạng rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn phố Lu - Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Phố Lu - Thành phần rác thải sinh hoạt...
 • 53
 • 445
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vay vốn và hiệu quả vốn vay của các hộ nghèo ở xã phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào caiphạm công hoan ma thanh sợi phong tục tang ma của người tày ở nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào caiphong tục tang ma của người tày ở nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào cain phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao chất lượng về bảo vệ quyền và lợi ích của ngƣời lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoàilễ hội lồng tồng của dân tộc tày nùng ở huyện cao lộc tỉnh lạng sơnnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay của hộ nông dân nghèo từ ngân hàng chính sách xã hội huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào caicây lanh và quy trình chế biến lanh thành sợi của người mông ở thôn cát cát xã san xả hồ huyện sa pa tỉnh lào caitổ chức xã hội và đặc trưng văn hóa bản người thái ở huyện mai châu tỉnh hòa bình giai đoạn 19862010các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học ở huyện mai sơn tỉnh sơn la khi bỏ thi tốt nghiệpđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và phương hướng sử dụng đất hợp lý ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anluận vănđánh giá hiện trạng sử dụng đất sau giao đất giao rừng của một số xã trên địa bàn huyện sa pa tình lào caiphân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện sa pa tỉnh lào caiphân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế biển ở huyện quảng xương tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học nbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học