Khôi phục và phát triển làng nghề ở vùng đồng bằng sông Hồng nước ta hiện nay

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA THUẦN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA THUẦN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2013
... liệu tạo giống - Các dòng triển vọng sản phẩm trung gian kế thừa từ đề tài nghiên cứu chọn tạo giống giai đoạn trước - Giống đối chứng Q5 (thâm canh), Bắc thơm số 7, HT1 (chất lượng) số giống lúa ... cao Chất lượng tổ hợp lai, mẫu giống đảm bảo phục vụ tốt cho mục tiêu nghiên cứu - Kế thừa kết nghiên cứu từ năm trước, giai đoạn 2011 - 2013, có: + 10 giống chọn tạo thành công khảo nghiệm quốc ... 67,02 tạ/ha) Các giống lại đạt suất thực thu tương đương tương đương với giống đối chứng Q5 3.4 Kết khảo nghiệm số giống lúa giai đoạn 2011 - 2013 Lúa đối tượng trồng nghiên cứu chủ lực Viện...
 • 8
 • 182
 • 0

Khôi phục phát triển làng nghề truyền thống việt nam luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống ở việt nam  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf
... nghiên cứu Luận vãn nghiên cứu ưẻn giác độ kinh tế trị khỏi phục va phát triển làng nghề truyển thống Việt Nam, tro ne chủ yếu tập truns vào làng nghề truyền thông nông thôn Trong luận van tập ... giảng dạy làm sở cho việc để sách kinh tế xã hội cho việc bảo tổn phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận vãn gồm ... trạng làng nehể truyền thống Việt Nam trình đổi - Để số định hướng giải pháp khôi phục phát triển làng nghể truyền thống Việt Nam nhàm khai thác hết tiềm nãng to lớn - Luận văn làm tài liệu...
 • 90
 • 132
 • 0

Đầu tư phát triển thủy lợi vùng Đồng bằng Sông cửu long

Đầu tư phát triển thủy lợi ở vùng Đồng bằng Sông cửu long
... trạng đầu t phát triển thuỷ lợi đồng sông cửu long năm qua I khái quát tình hình phát triển thuỷ lợi thời gian qua đồng sông cửu long Đặc điểm tự nhiên kinh tế-xã hội vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ... án thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long , WB2 phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long Thứ hai, công trình thuỷ lợi vừa nhỏ đợc phát triển khắp vùng, góp phần quan trọng nang độ đồng phát triển ... cầu phát triển vùng Hiện trạng phát triển thuỷ lợi đến năm 1995 Phát triển thuỷ lợi đóng vai trò quan trọng phát triển nông nghiệp nói riêng phát triển kinh tế xã hôi nói chung Đồng Bằng Sông Cửu...
 • 85
 • 288
 • 1

“Đầu tư phát triển thuỷ lợi vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

“Đầu tư phát triển thuỷ lợi ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
... án thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long , WB2 phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long Thứ hai, công trình thuỷ lợi vừa nhỏ đợc phát triển khắp vùng, góp phần quan trọng nang độ đồng phát triển ... t phát triển thuỷ lợi đồng sông cửu long năm qua I khái quát tình hình phát triển thuỷ lợi thời gian qua đồng sông cửu long Đặc điểm tự nhiên kinh tế-xã hội vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh hởng ... vùng Hiện trạng phát triển thuỷ lợi đến năm 1995 Phát triển thuỷ lợi đóng vai trò quan trọng phát triển nông nghiệp nói riêng phát triển kinh tế xã hôi nói chung Đồng Bằng Sông Cửu Long Từ năm 80,...
 • 85
 • 209
 • 0

Luận văn đầu tư phát triển thuỷ lợi vùng đồng bằng sông cửu long

Luận văn đầu tư phát triển thuỷ lợi ở vùng đồng bằng sông cửu long
... án thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long , WB2 phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long Thứ hai, công trình thuỷ lợi vừa nhỏ đợc phát triển khắp vùng, góp phần quan trọng nang độ đồng phát triển ... dành đầu t phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long 485 tỷ đồng, đó, tổng số vốn ngân sách cấp cho đầu t phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long có 700 tỷ đồng vốn tập trung mà 1200 tỷ đồng ... trạng đầu t phát triển thuỷ lợi đồng sông cửu long năm qua I khái quát tình hình phát triển thuỷ lợi thời gian qua đồng sông cửu long Đặc điểm tự nhiên kinh tế-xã hội vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long...
 • 76
 • 45
 • 0

Tài liệu Phần 3: Những vấn đề phát triển kinh tế theo vùng.ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG pptx

Tài liệu Phần 3: Những vấn đề phát triển kinh tế theo vùng.ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG pptx
... phát triển kinh tế biển ĐNB với kinh tế biển miền Trung *Giống vai trò quy mô kinh tế biển - Về vai trò quy mô kinh tế biển ĐNB DHMT coi phát triển kinh tế biển ngành kinh tế mũi nhọn - Kinh tế ... tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng theo xu công nghiệp hóa, đại hóa Câu 2: Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội ĐBSH với sở khoa học * Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội ... trường để phát triển kinh tế nói chung cho ngành du lịch nói riêng bền vững Câu 5: Nêu vấn đề phát triển khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ĐNB vấn đề quan trọng *Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều...
 • 59
 • 322
 • 0

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA - ẾCH NHẰM HẠN CHẾ MỘT SỐ CÔN TRÙNG GÂY HẠI NÂNG CAO THU NHẬP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG doc

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA - ẾCH NHẰM HẠN CHẾ MỘT SỐ CÔN TRÙNG GÂY HẠI VÀ NÂNG CAO THU NHẬP Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG doc
... gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ếch, ruộng lúa rày, hệ thống canh tác cho suất lúa cao bảo vệ môi trường Đánh giá hiệu kinh tế hệ thống canh tác lúa - ếch nhằm hạn chế số côn trùng gây ... trùng gây hại nâng cao thu nhập vùng đồng sông Hồng 5.1 Đánh giá hiệu kinh tế hệ thống canh tác lúa - ếch Viện Cây lương thực Cây thực ph m, năm 2007 Tổng thu nhập từ hệ thống canh tác lúa ếch: 84,34 ... thấp, tổng thu nhập từ hai vụ lúa đạt 2 5-3 0 triệu đồng/ ha/năm (thống kê năm 200 7-2 008) Hệ sinh thái ruộng lúa môi trường cho ếch côn trùng hại lúa tồn - ếch thiên địch côn trùng hại lúa - làm tăng...
 • 8
 • 262
 • 0

Tài liệu KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÔNG NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2006-2007 docx

Tài liệu KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐÔNG NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2006-2007 docx
... toàn phục vụ tiêu dùng Hội nghị KHCN nông nghiệp tỉnh ĐB Sông Cửu Long Đông nam 2006-2007 21 Mục tiêu chung Phát triển nông nghiệp bền vững Rủi ro Lợi ích Hội nghị KHCN nông nghiệp tỉnh ĐB Sông Cửu ... KHCN nông nghiệp tỉnh ĐB Sông Cửu Long Đông nam 2006-2007 III CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH - Hoàn thành qui trình công nghệ hệ thống thiết bị sản xuất mạ khay kiểu công nghiệp ... Nghiên cứu đánh giá sức sản xuất sinh học sông Cửu Long phục vụ phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững Hội nghị KHCN nông nghiệp tỉnh ĐB Sông Cửu Long Đông nam 2006-2007 20 Định hướng nghiên cứu...
 • 22
 • 323
 • 0

Báo cáo " Một số quan điểm phát triển làng nghề truyền thống của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay " pdf

Báo cáo
... vdi cac dieu kien dieh vu, ca sd ting xa hgi d Thanh phd, gay khd khan viec quan ly trat tu xa Q QUAN LY KINH Ti MOT S6 QUAN DliMPHATTRI^N LANGNGH^ hdi Vi vay, sir phat trien nghe, lang nghi cac ... (7+8/2011) MOT S6 QUAN OliM PHAT T R I ^ N L A N G N G H I Quan diem phat trien lang nghe truyen thong den nam 2020 La trung tam chinh tri, kinh tl, van hoa va khoa hgc, la diu mdi giao thdng quan trgng ... nghiep du lich sinh thdi " De dat duge cdc muc tieu tren, theo tdi, cac chinh sdch va giai phdp phat triln lang nghi can duge thdng nhlt tir d p trung uang din dia phuong mgt so quan diem sau day:...
 • 7
 • 379
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: định hướng khôi phục và phát triển ngành nghề thủ công truyền thốngđánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông cửu longdang nha nuoc ve phat trien thi truong nong thon dong bang song honggiai phap phat trien thi truong nong thon dong bang song hongngành hàng rau ở vùng đồng bằng sông hồngquản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở đồng bằng sông hồng giai đoạn hiện naygiải pháp khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống ở thừa thiên huế pptphát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống nhằm tạo thêm nhiều việc làm góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôntiếp tục khôi phục và phát triển giá trị văn hóa vị thế của một làng nghề truyền thống duy trì và bảo tồn nghề truyền thống qua nhiều thế hệý nghĩa của việc khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa ở miền bắc năm 19691973khôi phục và phát triển cây mận tam hoa ở huyện nghèo bắc hà tỉnh lào caithực trạng và giải pháp chủ yếu phát triển làng nghề ở xã tân triều huyện thanh trì hà nộikhắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở hai miền đất nước23 10 1991 hiệp đònh hòa bình về cpc được ký ở paris tạo điều kiện cho cpc khôi phục và phát triển đất nứơcquá trình hình thành và phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã hương tràufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufquan ly kinh doanh25998ufquan tri nhan luc26001ufcong nghe may26003ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Việt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcVSP Announcement VN 20162015 USFS Announcement VNe15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 2015[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Le6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201671ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20147451c Noiqui hocduong utt2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong