Thế giới thư viện số

Thế giới thư viện số

Thế giới thư viện số
... bật thư viện số Thư viện Thư viện số (3)  Thư viện truyền thống thư viện lưu trữ phục vụ tài liệu in ấn Có thể sử dụng máy tính CNTT để tự động hoá hoạt động thư viện Thư viện điện tử Thư viện ... ba kịch xây dựng thư viện số liên quan đến việc hình thành nguồn tài liệu:     Xây dựng thư viện số sở chuyển đổi thư viện hữu – số hoá tài liệu thư viện Xây dựng thư viện số cách thiết lập ... Rights Thư viện Thư viện số (1)  Ngày nhiều người cho thư viện nơi yên tĩnh sách cất giữ người ta đánh giá thư viện theo tiêu chí số lượng sách cất giữ nhiều hay  Đối với người quản thủ thư viện...
 • 26
 • 266
 • 1

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HAY THƯ VIỆN SỐ Ở TRÊN THẾ GIỚI HOẶC VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HAY THƯ VIỆN SỐ Ở TRÊN THẾ GIỚI HOẶC VIỆT NAM
... ngun ti nguyờn vi nhiu loi hỡnh phong phỳ v hỡnh thc - ỏp ng c nhng thay i cỏc chng trỡnh ging dy, nghiờn cu v nhng nhu cu thay i thụng tin ca ton i hc, thụng qua s thng xuyờn tham kho ý kin vi ... s, th vin in t ton cu nh: American memory M, The new zealand Digital library of newzealand Vit Nam cng ang bc vo xó hi thụng tin vỡ th cỏc th vin cng ang chuyn t th vin truyn thng sang th vin ... vin giỳp chỳng ta vt gii hn ca bn thõn hc hi nhiu hn, bit nhiu hn v th gii xung quanh Th gii ó thay i k t tụi cũn nh Ngy chỳng ta ang sng thi i cụng ngh thụng tin, k nguyờn ca Internet v World...
 • 10
 • 309
 • 4

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ GREENSTONE TRÊN THẾ GIỚI potx

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ GREENSTONE TRÊN THẾ GIỚI potx
... với kết hợp tài liệu đa phương tiện Trên đây, giới thiệu số mẫu mô hình sưu tập tổ chức thư giới cho nhìn tổng quát tình hình sử dụng phần mềm thư viện số Greenstone toàn cầu, với nhiều cách ... dạng lưu trữ khác nhau, thấy Greenstone muốn quản lý tốt sưu tập phải có khả tích hợp tài liệu đa phương tiện Sơ lược thư viện sử dụng Greenstone thấy mức độ đáp ứng Greenstone khía cạnh • Tài ... sử dụng Sưu tập sử dụng dạng hiển thị tài liệu nguyên trang nhạc in hay chép tay theo trang, chương theo cấu trúc mục lục tài liệu gốc Các tác phẩm Frédéríc Chopin thư ng xuất trùng lắp thể giới...
 • 7
 • 170
 • 0

Tổng quan xây dựng và phát triển thư viện số thế giới và việt nam

Tổng quan xây dựng và phát triển thư viện số thế giới và việt nam
... 1.Khái niệm 2 .Tổng quan phát triểnthư viện số giới 3 .Tổng quan phát triển thư viện số Việt Nam 4.Các vấn đề xây dựng quản trị - phát triển TVS Khái niệm 1.1 Thư viện số 1.1 Thư viện số Đây mô hình ... hình Thư viện 1.0, Thư viện 2.0 Thư viện 3.0 21 Mô hình phát triển Web 1.0, Web 2.0 Web 3.0 1.3 Các mô hình Thư viện 1.0, Thư viện 2.0 Thư viện 3.0 22 1.3 Các mô hình Thư viện 1.0, Thư viện 2.0 Thư ... viện 1.0, Thư viện 2.0 Thư viện 3.0 Tiến trình phát triển thư viện số giới dựa tảng Web 23 2 .Tổng quan phát triểnthư viện số giới    24 Phát triển TVS không đơn xây dựng sở hạ tầng, trang bị...
 • 68
 • 261
 • 0

Giới thiệu về thư viện điện tử hay thư viện số ở trên thế giới hoặc Việt Nam

Giới thiệu về thư viện điện tử hay thư viện số ở trên thế giới hoặc Việt Nam
... i nhi u lo i hỡnh phong phỳ v hỡnh th c ỏp ng c nh ng thay i cỏc ch ng trỡnh gi ng d y, nghiờn KIL OBO OKS CO M - c u v nh ng nhu c u thay i thụng tin c a ton i h c, thụng qua s th ng xuyờn ... vi n i n t ton c u nh : American memory M , The new zealand Digital library of newzealand Vi t Nam c ng ang b c vo xó h i thụng tin vỡ th cỏc th vi n c ng ang chuy n t th vi n truy n th ng sang ... ta v t gi i h n c a b n thõn h c h i nhi u h n, bi t nhi u h n v th gi i xung quanh Th gi i ó thay i k t tụi cũn nh Ngy chỳng ta ang s ng th i i cụng ngh thụng tin, k nguyờn c a Internet v...
 • 10
 • 64
 • 0

Bài soạn Cach mang Viet Nam sau chien tranh the gioi thu nhat

Bài soạn Cach mang Viet Nam sau chien tranh the gioi thu nhat
... của xã hội sau chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng gì đến phong trào cách mạng Việt Nam ? CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THU ̣C ĐỊA LẦN II TĂNG XÃ HỘI VIỆT NAM BỊ PHÂN ... MẠNG VIỆT NAM MẠNH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1.Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm: A phát triển nông nghiệp ở Việt Nam B bù đắp ... TRÌNH KHAI THÁC THU ̣C ĐỊA LẦN I CỦA PHÁP CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THU ̣C ĐỊA LẦN I CỦA PHÁP Trọng tâm: -Chương trình khai thác thu ̣c địa lần của Pháp -Những thu đoạn thâm...
 • 23
 • 472
 • 0

Tài liệu Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp ppt

Tài liệu Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp ppt
... qui định Tờ khai yêu cầu cấp lại thẻ giám định viên Thông tư số 01/2008/TT- sở hữu công nghiệp BKHCN Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Điều kiện cấp lại thẻ giám định viên sở ... Cục Sở hữu trí tuệ định từ chối cấp lại Thẻ giám định viên Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai (02 tờ theo mẫu); Thành phần hồ sơ Bản gốc/Bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên ... Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp thẻ giám định viên 200.000 Thông tư số 22/2009/TT- sở hữu công nghiệp BTC n đồng Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước...
 • 5
 • 187
 • 0

Tài liệu Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp docx

Tài liệu Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp docx
... 22/2009/TT-BTC n Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Mức phí Lệ phí công bố Quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Kết ... qui định Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên sở Thông tư số 01/2008/TT- hữu công nghiệp BKHCN Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Điều kiện cấp thẻ giám định viên sở ... Cục Sở hữu trí tuệ định từ chối cấp Thẻ giám định viên Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên (theo mẫu); Bản gốc/Bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định...
 • 5
 • 217
 • 0

Câu 59: So sánh nền kinh tế Mĩ Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 59: So sánh nền kinh tế Mĩ Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai
... lên hàng thứ hai giới (sau Mĩ) Đầu năm 70, Nhật trở thành trOng ba trung tâm kinh tế – tài giới Những nguyên nhân phá triển chung riêng thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển nhất, nhì giới vào ... quốc số giới b Nhật Bản : – Chiến tranh giới thứ hai để lại cho Nhật Bản hậu nặng nề, bị chiếm đóng danh nghĩa Đồng minh (1945 – 1952) Từ năm 1950 – 1951, dựa vào nổ lực thân viện trở Mĩ, Nhật ... lực thân viện trở Mĩ, Nhật Bản khôi phục kinh tế, đạt mức trước chiến tranh Sau kinh tế phục hồi đạt mức trước chiến tranh, từ năm 1952 đến năm 1960, Nhật Bản có bước phát triển nhanh Đặc biệt...
 • 2
 • 196
 • 0

Vận dụng cặp pham trù nguyên nhân- kết quả để phân tích thực trạng cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới và môt số giải pháp đưa ra để tiếp tục phát triển.DOC

Vận dụng cặp pham trù nguyên nhân- kết quả để phân tích thực trạng cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới và môt số giải pháp đưa ra để tiếp tục phát triển.DOC
... yếu phê vối phê Việt Nam công nghiệp gắn với xuất chặt chẽ Quy mô sản xuất luôn phụ thuộc vào thị tròng phê giới 95% phê sản xuất để xuất Năm 2000, sản lợng phê xuất Việt Nam lên ... tốc độ phát triển sản xuất phê nớc ta có quan hệ trực tiếp với quan hệ cung cầu thị trờng phê giới, nớc sản xuất phê thị trờng tiêu thụ phê Sản lợng phê toàn giới vụ phê 1990-1991 ... phê việt nam thị trờng giới số giải pháp đa để tiếp tục phát triển I Thực trạng Lịch sử phát triển phê nớc ta có hàng trăm năm Sự phát triển nhanh với quy mô lớn phê bắt đầu sau năm 1975...
 • 10
 • 4,028
 • 54

Quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên thế giới và một số bài học rút ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.doc

Quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên thế giới và một số bài học rút ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.doc
... CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI… 20 I MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THẤT BẠI TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM TRÊN THẾ GIỚI .20 Rủi ro khoản Argentina ... trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại Phần tiểu luận đề cập đến chiến lược quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại Châu Âu II HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG HSBC Vài nét ... I: Lý luận chung khoản, rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng Chương II: Chiến lược quản trị rủi ro khoản ngân hàng giới Chương III: Hoạt động quản trị rủi ro khoản NHTM Việt Nam Chương...
 • 66
 • 2,591
 • 43

Vường quốc gia Tràm Chim – Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới, thứ 4 của Việt Namx

Vường quốc gia Tràm Chim – Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới, thứ 4 của Việt Namx
... hơn, họ dùng thuốc độc để bắt chim, xung điện để đánh bắt cá điều gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo tồn VQG Tràm Chim Khi Tràm Chim gia nhập vào Công ước Ramsar, hy vọng rằng, tổ chức, ... tổ chức bảo tồn thiên nhiên, tổ chức bảo vệ môi trường quan tâm Tràm Chim nhiều Rồi đây, Tràm Chim sánh vai với khu đất ngập nước giới, chung sức bảo vệ môi trường đất ngập nước ngày tốt đẹp TCMT ... lan vào rừng tràm Đồng thời, Tràm Chim tiến hành kiểm soát sinh vật ngoại lai, đặc biệt mai dương (loài ngoại lai xâm hại) gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái Tràm Chim Vườn phối hợp với ngành...
 • 2
 • 592
 • 6

192 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thế giới kỹ thuật số dcmax

192 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thế giới kỹ thuật số dcmax
... nghiờn cu v thi gian tỡm hiu thc ti Cụng ty cổ phần giới kỹ thuật số DCMax, em ó chn ti: Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần giới kỹ thuật số DCMax Phm vi nghiờn cu ca ti ú l cụng ... doanh ti cụng ty cổ phần giới kỹ thuật số DCMax c s hng dn nhit tỡnh ca cụ giỏo Trần Nam Thanh cựng s giỳp tn tỡnh ca cỏc cỏn b phũng K toỏn ca Cụng ty cổ phần giới kỹ thuật số DCMax, em ó hon ... trin ca t nc, cụng ty cổ phần giới kỹ thuật số DCMax ó sp xp li b mỏy qun lý, gim nh nhng khõu khụng cn thit, sp xp li ỳng ngi, ỳng vic Hin cụng ty cổ phần giới kỹ thuật số DCMax cú b mỏy qun...
 • 53
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệpthủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệpchiến tranh thế giới thứ nhất thư viện bài giảngchiến tranh thế giới thứ hai thư viện bài giảngchiến tranh thế giới thứ 2 thư viện bài giảngbài soạn hinh anh chien tranh the gioi thu haisoan ls lop 8 bai 21 chien tranh the gioi thu 2tóm tắt sơ lược về chiến tranh thế giới thứ hai bằng sơ đồnguyen nhan nao dan vien chien tranh the gioi thu haimột số nhân vật nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ haithế phát triển thư viện sốchiến tranh thế giới thứ hai 1939việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhấtsự phát triển các thư viện sốnước đức chiến tranh thế giới thứ 2ufcong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa25986ufkhoa hoc may tinh25989ufhe thong thong tin25990[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 718ufcong nghe thong tin25992Pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namXác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở việt namKINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠNbáo cáo thực tập trạm y tếTài liệu tổng hợp bài tập Cơ sở dữ liệuLICH SU VAN MINH THE GIOIĐề cương môn học Quản trị hành chính văn phòng (CĐ)Không cần xưng tội vì chúa đã tha hết là đúng hay saiĐạo thiên chúa hay đạo công giáoCó cần thiết phải thực hành đức tin trong giáo hội để được cứu rỗi khôngCác thánh các thiên thần và loài người giống và khác khau như thế nàoHỏi đáp 2 và diễn tiến lịch sử hình thành thánh lễ ra saoHiệu quả chế độ dinh dưỡng giàu lipid trong điều trị bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thở máy (FULL TEXT)QUY HOẠCH TỔNG THỂ CẤP NƯỚC NÔNG THÔNBài giảng Quản trị học