KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
... nhân t 45 B ng 4.6: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t k chung .47 B ng 4.7: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i Gi ng viên .49 B ng 4.8: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i S phù h p m ... s hài lòng c a sinh viên 71 B ng 4.27: M i liên h gi a h kh u thư ng trú s hài lòng c a sinh viên 72 B ng 4.28: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi c l a ch n l i ngành h c c a sinh ... C GIA HÀ N I VI N ð M B O CH T LƯ NG GIÁO D C NGUY N TH TH M KH O SÁT S HÀI LÒNG C A SINH VIÊN ð I V I HO T ð NG ðÀO T O T I TRƯ NG ð I H C KHOA H C T ð I H C QU C GIA THÀNH PH H NHIÊN, CHÍ MINH...
 • 127
 • 2,156
 • 11

Ảnh hưởng của yếu tố nội sinh đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo trong trường đại học

Ảnh hưởng của yếu tố nội sinh đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo trong trường đại học
... cách sinh viên, nhu cầu Hài lòng/ Kh ng hài lòng Hình Quá trình hình thành hài lòng SV ối v i ho t Đặc điểm môi trường ảnh hưởng đến cá thể (SV) môi trường học tập nhà trường, bao gồm hoạt động đào ... nơi đào tạo môi trường công việc môi trường học tập SV Thuyết đề cao vai trò môi trường trình đáp ứng nhu cầu cho đối tượng lao động Học thuyết hai yếu tố: yếu tố trì (Hygiene factors) yếu tố tạo ... gia hoạt động ngoại khóa SV Như vậy, qua kết phân tích liên hệ yếu tố liên quan đặc điểm cá nhân SV với kết đánh giá mức độ hài lòng hoạt động đào tạo nhà trường, ta nhận thấy hài lòng SV hoạt động...
 • 12
 • 82
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TAI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TAI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... CỨU Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng sinh viên hoạt động đào tạo đại học nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng ... hoạt động đào tạo đại học Trên sở t ng quan vấn đề nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng SV hoạt động đào tạo đại học Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng SV hoạt động ... động đào tạo Định tính Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên hoạt động đào tạo đại học Định lư ng Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hài l ng SV hoạt động đào tạo Hình 3.1 Qu t nh thự nghiên...
 • 74
 • 69
 • 0

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo ngành phạm tai đại học đà lạt luận văn thạc sĩ 2015

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo ngành sư phạm tai đại học đà lạt luận văn thạc sĩ 2015
... nghiên cứu: Sự hài lòng sinh viên Chất lượng đào tạo, yếu tố Chất lượng đào tạo; - Đối tượng khảo sát: đề tài tập trung khảo sát sinh viên đại học quy thuộc lớp phạm Toán Đại học Đà Lạt, từ năm ... ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên Chất lượng đào tạo trường Đại học Đà Lạt? • Mô hình nghiên cứu cho đề tài gì? • Sinh viên hài lòng Chất lượng đào tạo khoa phạm trường Đại học Đà Lạt mức độ nào? ... lập luận trên, đào tạo xem dịch vụ Đối với Chất lượng đào tạo đại học, sinh viên đối tượng thụ hưởng trực tiếp trình đào tạo “sản phẩm” nên ý kiến phản hồi sinh viên hài lòng việc Chất lượng đào...
 • 98
 • 139
 • 1

cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học

cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học
... t t cấu trú s a SV TRONG CẤU TRÖC SỰ H I LÕNG CỦA SINH VIÊN Sự hài l ng c a sinh vi n hoạt động đào tạo đại học th a mãn kì vọng sinh viên v điều kiện hoạt động đào tạo chư ng trình đào tạo, ... v hoạt động đào tạo đại học với hài l ng c a SV, ch ng xây ựng mô hình hồi quy đa iến với biến ph thuộc hài l ng v hoạt động đào tạo đại học, iến độc lập thành tố đáp ng v hoạt động đào tạo đại ... v hoạt động đào tạo đại học với hài l ng c a SV, ch ng xây ựng mô hình hồi quy đa iến với biến ph thuộc hài l ng v hoạt động đào tạo đại học, iến độc lập thành tố đáp ng v hoạt động đào tạo đại...
 • 27
 • 233
 • 1

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường đại học lạc hồng

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường đại học lạc hồng
... tài  CHƯƠNG 2: Sự hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng  CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng 4 CHƯƠNG 1: ... Nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt mục tiêu: - Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học ... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đơn vị cung cấp 1.6 Mô hình nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ Trường Đại học Lạc Hồng giả thiết 1.6.1 Mô hình nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng...
 • 79
 • 921
 • 7

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng thư viện tại trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở TP HCM và tìm hiểu một số yếu tố tác động đến kết quả này

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng thư viện tại trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở TP HCM và tìm hiểu một số yếu tố tác động đến kết quả này
... độ hài lòng sinh viên chất lượng thư viện trường Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông + Mức độ hài lòng sinh viên quy chất lượng thư viện dựa theo tiêu chí? + Nguyên nhân hài lòng không hài lòng? ... mức độ hài lòng Sv quy chất lượng thư viện trường Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông? 3.2 Giả thuyết nghiên cứu: Nhóm giả thuyết quan hệ thành phần chất lượng dịch vụ thư viện hài lòng sinh viên ... viên, cuối kết học tập sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông chất lượng Điều chứng minh nghiên cứu hàn lâm giới mối quan hệ chất lượng thư viện chất lượng đào tạo đại học Hài lòng phản...
 • 20
 • 128
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học khảo sát sự hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch sinh thái ở phong nha - kẻ bàng

báo cáo nghiên cứu khoa học khảo sát sự hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch sinh thái ở phong nha - kẻ bàng
... Mục tiêu phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá hài lòng du khách hoạt động du lịch tham quan Phong Nha Kẻ Bàng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng du khách, sở đề xuất giải pháp ... yếu ảnh hưởng đến hài lòng du khách Kết nghiên cứu (a) Thống kê mô tả đối tượng điều tra Trong tổng số 200 phiếu gửi đến khách du lịch sau tham quan khu du lịch sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng, kết ... vụ du khách TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng Báo cáo tổng kết năm 2008, (2008) Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng...
 • 9
 • 668
 • 5

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng phạm Sóc Trăng

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
... CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NHƯ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Ngành ... 3.6 Kết hài lòng sinh viên hoạt động giảng dạy 59 3.6.1 Sự hài lòng Phương tiện giảng dạy 59 3.6.2 Sự hài lòng Nội dung giảng dạy 60 3.6.3 Sự hài lòng Phương pháp giảng dạy ... 61 3.6.4 Sự hài lòng Sự kết hợp phương tiện, nội dung, phương pháp giảng dạy 63 3.6.5 Sự hài lòng Sự nhiệt tình giảng viên 64 3.6.6 Sự hài lòng Sự quan tâm giảng viên đến sinh viên ...
 • 28
 • 1,600
 • 9

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng phạm Sóc Trăng

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
... CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NHƯ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Ngành ... sâu vào việc đánh giá hài lòng SV hoạt động giảng dạy GV hạn chế Đề tài nghiên cứu Đánh giá hài lòng sinh viên hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng phạm Sóc Trăng thực với mong muốn ... là: - Sự hài lòng phương tiện giảng dạy GV sử dụng - Sự hài lòng nội dung giảng dạy GV - Sự hài lòng phương pháp giảng dạy GV - Sự hài lòng nhiệt tình GV - Sự hài lòng quan tâm GV - Sự hài lòng...
 • 102
 • 454
 • 2

Đánh giá Sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo của Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

Đánh giá Sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo của Trường ĐH KTCN Thái Nguyên
... Chương II ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN THÁI NGUYÊN 2.1 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 2.1.1 Giới ... với 50 mẫu nghiên cứu, có 30/50 mẫu hài lòng với dịch vụ đào tạo trường 2/50 mẫu chưa hài lòng với dịch vụ đào tạo 26 nhà trường Như vậy, qua đánh giá chung mẫu điều tra dịch vụ đào tạo nhà trường ... nên hài lòng sinh viên khoa dịch vụ đào tạo tương đối thấp: có 6/10 sinh viên khoa Điện tử, 5/10 sinh viên khoa QLCN MT, 3/10 sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật hài lòng với dịch vụ đào tạo nhà trường...
 • 73
 • 114
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Duy Tân

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Duy Tân
... LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1 DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1.1 Dịch vụ đào tạo a Khái niệm dịch vụ Dịch vụ kết trình ... trên: Sinh viên hài lòng với giảng viên Nhà Trường , Sinh viên hài lòng với hoạt động phòng Công tác sinh viên , Sinh viên hài lòng sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu sinh viên , Sinh viên ... ̣h vu đào tạo cho phù hợp cần thiết Và lý cho chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến trường đại học Duy Tân Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu luận văn đánh...
 • 26
 • 270
 • 1

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng phạm sóc trăng

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng sư phạm sóc trăng
... sâu vào việc đánh giá hài lòng SV hoạt động giảng dạy GV hạn chế Đề tài nghiên cứu Đánh giá hài lòng sinh viên hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng phạm Sóc Trăng thực với mong muốn ... muốn đo lường mức độ hài lòng SV hoạt động giảng dạy GV Trường Cao đẳng phạm (CĐSP) Sóc Trăng Kết nghiên cứu cung cấp thông tin phản hồi mức độ hài lòng SV hoạt động giảng dạy từ đề xuất số khuyến ... hoạt động đào tạo đánh giá hoạt động giảng dạy GV‖ hay ―thu thập thông tin phản hồi hoạt động dạy học‖ trở thành yêu cầu thiếu sở giáo dục đại học việc nâng cao chất lượng đào tạo Đánh giá hoạt...
 • 10
 • 404
 • 8

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng phục vụ tại các quán trà sữa trên địa bàn quận ninh kiều tp cần thơ

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng phục vụ tại các quán trà sữa trên địa bàn quận ninh kiều tp cần thơ
... trà sữa 47 3.2.2 Tình hình hoạt động quán trà sữa 48 CHƢƠNG 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN QUẬN NINH KIỀU- TP THƠ ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG PHỤC VỤ TẠI CÁC QUÁN TRÀ ... vực quan tâm Chính lý trên, tác giả định chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng phục vụ quán trà sữa địa bàn quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ cho nghiên cứu Đề ... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ CẨM GIANG MSSV: 4115570 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG PHỤC VỤ TẠI CÁC QUÁN TRÀ SỮA TRÊN...
 • 105
 • 139
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng sư phạm sóc trăngkết quả đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạophiếu khảo sát sự hài lòng của sinh viênbảng khảo sát sự hài lòng của sinh viênkhảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ căn tinkhảo sát sự hài lòng của sinh viênsự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xácác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất trang thiết bị tại trường đại học đà lạtkhao sat su hai long cua khach hang doi voi dich vu cung cap xang dau tai tram xang dauđánh giá sụ hài lòng của sinh viên đoi voi cac dich vu cua truong hocsự hài lòng của sinh viên đối với giảng viênsự hài lòng của sinh viên đối với các yếu tố khác của csvcsự hài lòng của sinh viên đối với phòng họcsự hài lòng của sinh viên đối với mức độ đáp ứng công tác hành chínhsự hài lòng của sinh viên đối với trang thiết bị phục vụ học tậpđơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phí pdfĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô