NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM RẢI VỤ THU HOẠCH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ỔI OĐL1 TRÁI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện lục nam bắc giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện lục nam  bắc giang
... Tàu, na dai Huy n L c Nam - B c Giang [3], [24], [25] 2.1.2 Phân lo i gi ng na hi n ñang tr ng Cây na thu c chi Na (Annona), h na (Annonaceae) Chi na có nhi u loài, Vi t Nam có b n loài Na dai ... Trung Qu c Vi t Nam, na dai ñư c tr ng r ng rãi c B c Nam, na xiêm ch tr ng Nam, mi n B c ch m i tr ng thí nghi m nư c ta có m t s vùng tr ng na t p trung có ti ng nư c như: Na Chi Lăng c u ta ... a ñi m nghiên c u T i vư n h nông dân (Bà Tăng Th Xuân) xã ðông Hưng huy n L c Nam t nh B c Giang 3.2 N i dung nghiên c u 3.2.1 Hi n tr ng s n xu t ñi u ki n khí h u ñ t ñai vùng na L c Nam -...
 • 102
 • 264
 • 0

Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Nội

Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội
... mặt địa bàn thành Thành phố Nội ã cố gắng phân tích, đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt địa bàn, đề xuất quan điểm, định hớng giải pháp để thực công tác giải phóng mặt có hiểu quả, ... thành phố so với thành phố Kết thực GPMB dự án đầu t địa bàn Nội số năm qua 3.1 Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2001 Sau luật đất đai đời công tác giải phóng mặt địa bàn thành phố Nội có ... 29 Một số giải pháp để hoàn thành công tác giải phóng mặt địa bàn thành phố Nội 29 2.1 Hoàn thiện khung pháp luật sách đến công tác giải phóng mặt 29 2.2 Hoàn chỉnh...
 • 33
 • 1,285
 • 6

Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2006-2010
... trạng thu hút vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vào Ngành Bưu Viễn thông Việt Nam Chương : Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) ... CƯỜNG THU HÚT 75 VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ 75 PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀO NGÀNH 75 BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 75 3.1 Định hướng, chiến lược phát triển Bưu ... xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn ODA vào Ngành BCVT Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài thực trạng thu hút vốn ODA vào Ngành BCVT Việt nam...
 • 108
 • 392
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê tĩnh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê  hà tĩnh
... a gi ng bư i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh 39 2.2.3 Nghiên c u nh hư ng c a m t s bi n pháp k thu t ñ n su t, ph m ch t gi ng bư i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh 39 2.2.4 Nghiên c u tác ... ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I VŨ VI T HƯNG NGHIÊN C U M T S BI N PHÁP K THU T NH M NÂNG CAO NĂNG SU T, PH M CH T BƯ I PHÚC TR CH T I HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH Chuyên ngành: Tr ng tr t Mã ... i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh 3.2.1 S phát sinh, phát tri n ñ t l c c a gi ng bư i Phúc Tr ch 73 73 3.2.2 ð c ñi m hoa trình hoa, ñ u qu c a gi ng bư i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh...
 • 186
 • 361
 • 7

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại tây

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại hà tây
... giải pháp phù hợp Xuất phát từ vấn đề tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn trồng H Tây Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n Th c s ... Xác định số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn theo định hớng sản xuất h ng hoá, hội nhập quốc tế Trên sở nghiên cứu n y xây dựng đợc quy trình trồng Diễn phù hợp vùng trồng nớc ... tăng suất v chất lợng sản phẩm h ng hoá, ngo i yếu tố giống biện pháp kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đến suất, phẩm chất v hiệu kinh tế Ng y khoa học kỹ thuật phát triển biện pháp kỹ thuật nh...
 • 125
 • 463
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm sản xuất giống hoa trồng thảm cho nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm sản xuất giống hoa trồng thảm cho hà nội
... NG HOA TR NG TH M SAU KHI XẫN T A CNH 66 4.4 B c ủ u ủỏnh hi u qu c a vi c nhõn gi ng v s n xu t cỏc gi ng hoa th m ủ c n ch n 70 4.4.1 Xây dựng tiêu áp dụng cho việc nhân giống v sản xuất giống ... nhi t ủ c a chỳng): - Nhúm hoa cõy c nh nhi t ủ i : Hoa lan, hoa tr mi, hoa h ng mụn, Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 17 hoa ủ ng ti n, hoa cỳc v n th , d a c nSanh, ... oC m t th i gian m i hoa) , cú nh ng lo i hoa yờu c u nhi t ủ cao m i hoa (hoa lay n, Tr ng xuõn ủ , D a c n, Búng n c g p rột nhi t ủ th p thỡ khụng hoa) , cú nh ng lo i hoa hoa quanh nm, cỏc lo...
 • 119
 • 488
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nội
... 3.2.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất hoa phong lan Hồ điệp nhập nội * Thí nghiệm 1: ảnh hởng giá thể đến khả sinh trởng, phát triển hoa phong lan Hồ điệp nhập nội ... triển hoa phong lan Hồ điệp Từ đề xuất biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao suất, chất lợng hoa - Trên sở biện pháp kỹ thuật, tìm quy trình phù hợp ứng dụng sản xuất giống hoa phong lan Hồ điệp ... riêng phát triển có hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, phẩm chất giống hoa phong lan Hồ điệp nhập nội 10 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1...
 • 121
 • 280
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tạo trứng bào xác ở luân trùng loài brachionus plicatilis muller, 1786

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tạo trứng bào xác ở luân trùng loài brachionus plicatilis muller, 1786
... thu t nh m t o tr ng bo xỏc luõn trựng loi Brachionus plicatilis Muller, 1786 M c tiờu c a ủ ti: + M c tiờu chung: T o tr ng bo xỏc luõn trựng loi B .plicatilis ủ ch ủ ng ngu n gi ng luõn trựng ... cụng ủ ti " Nghiờn c u m t s bi n phỏp k thu t nh m t o tr ng bo xỏc luõn trựng loi Brachionus plicatilis Muller, 1786" L i c m n xin g i t i KS Mai Cụng Khuờ, Vn Minh v ton th cỏn b anh ch em cụng ... trựng (Brachionus plicatilis) 1.1.1 H th ng phõn lo i: Theo Fukusho, 1983 ủ i t ng nghiờn c u thu c: Ngnh Nemathelminthes L p Rotatoria B Monogononta H Brachionidae Gi ng Loi Brachionus B.plicatilis...
 • 87
 • 214
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cà chua bi tại ba vì nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cà chua bi tại ba vì hà nội
... t chua bi, c s m t s gi ng nh p n i t ðài Loan t i công ty Sơn Thái, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nh m nâng cao su t, ph m ch t chua Bi t i Ba ... c a bi n pháp t a cành ñ n ñ ng thái lác a gi ng chua Kim Ng c 56 DANH M C CÁC BI U ð Bi u ñ 4.1: Năng su t c a gi ng chua bi (t n/ha) 45 Bi u ñ 4.2: nh hư ng c a bi n pháp ... gi ng chua bi Kim Ng c 52 4.2.1.2 nh hư ng c a bi n pháp t a cành ñ n ñ ng thái tăng trư ng chi u cao c a gi ng chua bi Kim Ng c 55 4.2.1.3 nh hư ng c a bi n pháp t a cành ñ...
 • 148
 • 268
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng nhãn trồng tại thuận châu,sơn la

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nhãn trồng tại thuận châu,sơn la
... ñư c tr ng nhi u Nhãn tiêu da bò, Nhãn xu ng cơm vàng, Nhãn tiêu b u, Nhãn long, Nhãn gi ng da bò, Nhãn Vĩnh châu Trong ñó Nhãn xu ng cơm vàng, Nhãn tiêu b u ñã ñư c Trung tâm nghiên c u ăn qu ... lý nhãn Do ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp kĩ thu t nh m nâng cao su t ch t lư ng nhãn tr ng t i Thu n Châu – Sơn La 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Nghiên ... u: + Nhóm nhãn cùi: Bao g m Nhãn l ng, Nhãn cùi, Nhãn cùi g , Cùi hoa nhài, Cùi ñi c, Hương chi, Bàm bàm, ðư ng phèn + Nhóm nhãn nư c: Nhãn nư c, Nhãn ñ u nư c cu i cùi, Nhãn thóc nhãn trơ ð...
 • 105
 • 437
 • 2

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân tại huyện hoằng hoá thanh hoá

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân tại huyện hoằng hoá thanh hoá
... (t l 1:3:2) ủ n tiêu sinh trởng gi ng lạc L14 v xuõn 2007-2009 63 3.14 nh h ng c a li u l ng phõn bún NPK (t l 1:3:2) ủ n chi u cao thõn chớnh v s cnh gi ng lạc L14 v xuõn 2007-2009 64 Tr ng i ... phỏp k thu t nh m nõng cao nng su t l c xuõn t i huy n Ho ng Húa - Thanh Húa M c ủớch - yờu c u 2.1 M c ủớch - Xỏc ủ nh y u t h n ch nng su t l c, b gi ng l c cú nng su t cao, th i v gieo tr ng ... vựng ủ t cỏt ven bi n Ho ng Húa -Thanh Húa Cỏc k t qu nghiờn c u l c s khoa h c gúp ph n hon thi n quy trỡnh thõm canh l c cú nng su t cao t i huy n Ho ng Húa -Thanh Húa 3.2 í ngha th c ti n -...
 • 122
 • 455
 • 5

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất hạt lai f1 lúa lai thương phẩm tổ hợp việt lai 50 tại đồng bằng sông hồng

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất hạt lai f1 và lúa lai thương phẩm tổ hợp việt lai 50 tại đồng bằng sông hồng
... t cao, Nh m góp ph n nâng cao xu t h t lai F1 su t c a t h p Vi t Lai 50, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nh m nâng cao su t h t lai F1 lúa thương ph m t h p Vi t Lai 50 ... t Lúa lai m t nh ng ti n b k thu t ñã ñư c nghiên c u ng d ng r t m nh, lúa lai hay g i lúa ưu th lai m t khám phá m i ñ nâng cao su t, s n lư ng hi u qu canh tác lúa Lúa lai m t nh ng gi ng lúa ... dòng b R50 ñ n su t th c thu h t lai F1 t h p Vi t Lai 50 4.14 58 62 nh hư ng c a GA3 ñ n b R50 m 135S s n xu t h t lai F1 c a t h p lúa Vi t Lai 50 4.15 63 M t s ñ c ñi m c a t h p Vi t Lai 50 65...
 • 139
 • 243
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
... triển v suất giống đậu tơng D140 đất phù sa đê huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ - Tìm hiểu ảnh hởng biện pháp l m đất khác cho đậu tơng vụ đông đất phù sa đê sông Hồng huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Tr ... pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất đậu tơng đất phù sa đê huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Xác định đợc số giống tốt, liều lợng đạm bón v kỹ thuật l m đất ... xuất v số yếu tố hạn chế sản xuất đậu tơng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 50 4.3 Kết thí nghiệm đồng ruộng số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất đậu tơng 54 4.3.1 Kết so sánh số dòng giống đậu tơng...
 • 111
 • 240
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân trên vùng đất cát ven biển huyện diễn châu tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân trên vùng đất cát ven biển huyện diễn châu  tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư
... lạc xuân vùng đất cát ven biển huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 2.2 Yêu cầu Tìm hướng kỹ thuật trồng trọt phù hợp để nâng cao mặt suất lạc xuân vùng đất cát ven biển huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ... tăng suất lạc; (3) Hiệu điều chỉnh mật độ trồng hợp lý để tăng suất lạc Trên sở đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất lạc xuân vùng đất cát ven biển ... giống lạc điều kiện 51 vụ xuân 2011 vùng đất cát ven biển huyện Diễn Châu Nghệ An Bảng 3.5 Tình hình nhiễm bệnh hại giống lạc điều kiện 52 vụ xuân 2011 vùng đất cát ven biển huyện Diễn Châu – Nghệ...
 • 86
 • 408
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ
... ng nghiên c u 56 2. 1 .2 ð a ñi m nghiên c u 56 2. 1.3 Th i gian nghiên c u 57 2. 2 N i dung nghiên c u 57 2. 3 Phương pháp nghiên c u 57 2. 3.1 B trí thí nghi m 57 2. 3 .2 Các ch tiêu theo dõi 68 2. 3.3 ... n thi t cho gia súc Thân h ñ u có th s d ng cho gia súc ăn tươi ho c phơi khô, nghi n thành b t làm ngu n th c ăn b sung giàu protein vào kh u ph n ăn c a gia súc, gia c m, góp ph n tăng su t ... dư ng cho ñàn gia súc Xu t phát t nh ng yêu c u trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nh m phát tri n s d ng h ñ u (Keo gi u, Stylosanthes) làm th c ăn cho gia súc ăn c M...
 • 191
 • 451
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộimột số giải pháp kiến nghị nhằm khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác thu chi bhxh tại huyện tứ kỳnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây diệp hạ châunghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêugiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyengiải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố hà nộibao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangHD1 THANG 10 THƯ BÁC HỒ GỬI HỌC SINHSonHa Corporation 03. Bao cao BKS SHA05. Bao cao KQ HDKD Ban TGD SHA_r02. Chuongtrinhdaihoi2013_SHA04. Bao cao HDQT 2012 SHA%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 6%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 509. TT thong qua bao cao tai chinh_rTo trinh phat hanh tang von dieu le 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 313. Giay uy quyen du hop_r14. Quy che dai hoi 2014_SHA_r%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 1%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.20135.Bao cao BKS 2015-SHA6.TT_BCTC kiem toan 2015-SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2012Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTTĐiều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)