Phân lớp miền xác định thuộc tính trong bài toán khai phá dữ liệu mờ

Phân lớp miền xác định thuộc tính trong bài toán khai phá dữ liệu mờ

Phân lớp miền xác định thuộc tính trong bài toán khai phá dữ liệu mờ
... CHƢƠNG BÀI TOÁN PHÂN CHIA MIỀN XÁC ĐỊNH THUỘC TÍNH 22 2.1 Bài toán phân chia miền xác định thuộc tính .22 2.2 Các phƣơng pháp giải toán phân chia miền xác định thuộc tính 27 2.2.1 Phƣơng pháp ... đầy đủ vào tham số mờ gia tử fm (c-), fm (c+), µ(h) h ∈ H CHƢƠNG BÀI TOÁN PHÂN CHIA MIỀN XÁC ĐỊNH THUỘC TÍNH 2.1 Bài toán phân chia miền xác định thuộc tính Trong trình giải toán có liên quan ... SỐ GIA TỬ, CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO BÀI TOÁN PHÂN CHIA MIỀN XÁC ĐỊNH THUỘC TÍNH 3.1 Giải toán phân chia miền xác định thuộc tính sử dụng khoảng tính mờ giá trị định lƣợng ngữ nghĩa Với kết nhận...
 • 63
 • 99
 • 0

CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ BÀI TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH VỚI MICROSOFT TIME SERIES ALGORITHM

CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ BÀI TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH VỚI MICROSOFT TIME SERIES ALGORITHM
... biểu diễn tri thức  Xây dựng hệ sở tri thức Khai phá tri thức từ liệu (khai phá liệu) 1.2 Vai trò công nghệ tri thức - Công nghệ tri thức đóng vai trò quan trọng việc phát tri n Công nghệ thông ... HÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU MICROSOFT TIME SERIES ĐỂ DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY LOCK&LOCK VIỆT NAM 4.1 Giới thiệu mô hình khai phá liệu Microsoft Time Series Một time series chuỗi liệu ... PHẦN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ CÁC GIẢI THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU 2.1 ĐỊNH NGHĨA KHAI PHÁ DỮ LIỆU 2.2 Ý NGHĨA THỰC TẾ CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU .9 2.3 KIẾN TRÚC ĐIỂN HÌNH CỦA KHAI...
 • 32
 • 273
 • 1

phân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonella tại một số trang trại lợn nuôi theo quy công nghiệp ở miền bắc

phân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonella tại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắc
... Phân lập xác ñịnh ñặc tính sinh học vi khuẩn Salmonella số trang trại lợn nuôi theo quy công nghiệp Miễn Bắc 1.2 Mục ñích nghiên cứu - Phân lập chủng Salmonella trang trại nghiên cứu - Xác ... nghiệm số phác ñồ ñiều trị 35 Phần IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Kết phân lập vi khuẩn Salmonella từ trang trại nuôi lợn công nghiệp miền Bắc 36 4.2 Kết phân lập vi khuẩn Salmonella ... Kết phân lập vi khuẩn Salmonella từ trang trại nuôi lợn công nghiệp miền Bắc Hiện miền Bắc nước ta chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn nói riêng phát triển nhanh Khoảng ñầu năm 2000, có nhiều trang...
 • 76
 • 257
 • 0

Nghiên cứu thuật toán học máy SVM và ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website

Nghiên cứu thuật toán học máy SVM và ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website
... nhóm nghiên cứu sử dụng SVM có kết tốt 16 Chương – ỨNG DỤNG SVM VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ Ý KIẾN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG TRÊN WEBSITE 3.1Xây dựng mô hình ứng dụng khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website ... dạng SVM ứng dụng SVM Chương - Ứng dụng SVM vào toán khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website – xây dựng mô hình ứng dụng SVM vào việc giải toán khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website, cài ... VỀ HỌC MÁY VÀ BÀI TOÁN KHAI PHÁ Ý KIẾN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG 1.1 Tổng quan học máy 1.1.1 Giới thiệu học máy Học máy (Machine Learning) ngành khoa học nghiên cứu thuật toán cho phép máy tính học...
 • 26
 • 566
 • 2

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 7. PHÂN LỚP WEB doc

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 7. PHÂN LỚP WEB doc
... Married 80K Yes Phân lớp: Quá trình hai pha Phân lớp: Quá trình hai pha Các loại phân lớp Phân lớp nhị phân/ đa lớp:    |C|=2: phân lớp nhị phân |C|>2: phân lớp đa lớp Phân lớp đơn nhãn/ đa ... thiệu phân lớp Web Phân lớp học giám sát Phân lớp học bán giám sát Giới thiệu: Sơ đồ khai phá Web    Thuật toán KPDL: phân lớp, phân cụm, tóm tắt… Sử dụng thuật toán KPDL chung (phân lớp, phân ... thuộc Thuộc lớp Ci lớp Ci Giá trị qua phân lớp đa lớp Thuộc lớp Ci Không thuộc lớp Ci TPi TNi FPi FNi 14 Đánh giá phân lớp đa lớp  Tương tự phân lớp hai lớp (nhị phân)  Độ xác Pri lớp Ci tỷ lệ...
 • 67
 • 3,174
 • 11

NGHIÊN CỨU TÍNH BẢO MẬT VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU LỚN BIG DATA MINING TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

NGHIÊN CỨU TÍNH BẢO MẬT VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU LỚN BIG DATA MINING TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... III: BẢO MẬT VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU LỚN TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Trong Chương III, giới thiệu, trình bày vấn đề an toàn - bảo mật, khai phá liệu lớn (big data mining) Điện toán đám mây III.1 Bảo mật ... lí an toàn đám mây III.2 Khai phá liệu lớn (Big Data Mining) Điện toán đám mây Dữ liệu lớn (Big Data) tính vốn có công nghệ điện toán đám mây cung cấp hội chưa có sử dụng hai loại sở liệu truyền ... DANH MỤC HÌNH Điện Toán Lưới Đám Mây CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Trình bày tổng quan việc đặt vấn đề để nghiên cứu tìm hiểu tính bảo mật khai phá liệu lớn (Big Data Mining) Điện toán đám mây Trình bày...
 • 31
 • 496
 • 0

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu
... NG DISTRIBUTED SOLUTIONS IN PRIVACY PRESERVING DATA MINING (Nghiên c u xây d ng m t s gi i pháp m b o an toàn thông tin trình khai phá d li u) Chuyên ngành: B o m toán h c cho máy tính h th ng ... Furthermore, we can see that the 2PFD setting is quite popular in practice, and that privacy preserving frequency mining protocols in 2PFD are significant and can be applied to many other similar ... executing the protocol, we generate three pairs of keys for each user, with the size of p and q set at 1024 bits and 160 bits, and compute values X and Y Note that generating these keys and parameters...
 • 130
 • 478
 • 1

tiểu luận các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được áp dụng vào bài toán khám phá dữ liệu trong hệ thống thông tin di động cộng tác

tiểu luận các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được áp dụng vào bài toán khám phá dữ liệu trong hệ thống thông tin di động cộng tác
... thu hoạch Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo áp dụng vào toán khám phá liệu hệ thống thông tin di động cộng tác tìm hiểu phân tích nguyên lý sáng tạo áp dụng vào kỹ thuật khám phá liệu. Từ kết ... ứng dụng sáng tạo thực tế Để đúc kết lại kiến thức mà em thu nhận em xin trình bày thu hoạch về: Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo áp dụng vào toán khám phá liệu hệ thống thông tin di động cộng ... trình tìm hiểu thực hiện, thu hoạch Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo áp dụng vào toán khám phá liệu hệ thống thông tin di động cộng tác (được viết dựa khóa luận tốt nghiệp đại học em) hoàn thành...
 • 44
 • 278
 • 0

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu bản tóm tắt tiếng anh

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu bản tóm tắt tiếng anh
... edition [Han and Kamber, 2006] Han, J and Kamber, M (2006) Data Mining: Concepts and Techniques 2nd ed (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) Morgan Kaufmann Publishers [Han and Ng, ... + i=2 ri mod M and k = k11 + i=2 ki mod M 6: P1 and Pn use the approximate ln(x) protocol given in [Lindell and Pinkas, 2000] P1 obtains a1 and b1 , Pn obtains an and bn a1 + an = α ln (u − ... Theory and Applications of Cryptology and Information Security: Advances in Cryptology, pages 125–132 SpringerVerlag 26 [Naor and Pinkas, 1999] Naor, M and Pinkas, B (1999) Oblivious transfer and...
 • 28
 • 252
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu
... xuất giải pháp khai phá liệu dựa tính tần suất tình 2PFD Bước quan trọng giải pháp phương pháp tính toán tần suất có đảm bảo tính riêng tư Khả ứng dụng phương pháp minh họa việc sử dụng để xây dựng ... nghĩa đảm bảo tính riêng tư mô hình semi-honest Độ phức tạp truyền thông tính toán giải pháp đánh giá dựa phương pháp ước lượng lý thuyết Luận án cung cấp số thực nghiệm để đánh giá hiệu giải pháp ... trình khai phá liệu dẫn đến việc vi phạm thông tin riêng tư lĩnh vực khai phá liệu đảm bảo tính riêmg tư (PPDM) đời [Verykios et al., 2004] Các nghiên cứu lĩnh vực cho phép khai phá liệu bảo...
 • 28
 • 415
 • 0

Nghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng trong bài toán khai phá quan điểm và ứng dụng

Nghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng trong bài toán khai phá quan điểm và ứng dụng
... việc khai phá tóm tắt quan điểm đƣợc thể văn 16 Chƣơng MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƢNG TRONG KHAI PHÁ QUAN ĐIỂM 2.1 Một số nghiên cứu trích chọn đặc trƣng khai phá quan ... gồm: toán phân lớp quan điểm, toán khai phá tổng hợp quan điểm dựa đặc trƣng toán khai phá quan hệ so sánh Bài toán khai phá tổng hợp quan điểm dựa đặc trƣng nhằm mục tiêu tạo tổng hợp quan điểm ... giới thiệu tổng quan toán khai phá quan điểm nói chung nhƣ số khái niệm liên quan khai phá quan điểm dựa đặc trƣng, từ phát biểu toán trích chọn đặc trƣng ngữ cảnh khai phá quan điểm đặc trƣng sản...
 • 51
 • 283
 • 0

Tiểu luận môn khai phá dữ liệu HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH THUẬT TOÁN C4.5

Tiểu luận môn khai phá dữ liệu MÔ HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH THUẬT TOÁN C4.5
... giới thiệu hình định phương pháp phổ biến áp dụng nhiều thực tế cho toán phân lớp dự đoán Chương giới thiệu chung hình định, số độ đo phổ biến áp dụng thuật toán, thuật toán ID3, C4.5, số ... dụng khai phá sở liệu có kích thước nhỏ C4.5 sử dụng chế lưu trữ liệu thường trú nhớ, đặc điểm làm C4.5 thích hợp với sở liệu nhỏ, chế xếp lại liệu node trình phát triển định C4.5 chứa kỹ thuật ... Tương tự toán Ví dụ trình bày trên, tính lại GainRatio cho thuộc tính Outlook When SplitInfo(S ,When) Thuật toán C4.5 3.1 Giới thiệu C4.5 Với đặc điểm C4.5 thuật toán phân lớp liệu dựa định hiệu...
 • 29
 • 498
 • 3

Bài giảng khai phá dữ liệu chương 1 phan mạnh thường

Bài giảng khai phá dữ liệu chương 1  phan mạnh thường
... 2005 7 /12 /2 014 www.lhu.edu.vn Nội dung môn học Chương 1: Tổng quan khai phá liệu 7 /12 /2 014 Chương 2: Luật kết hợp Chương 3: Phân lớp liệu Chương 4: Chuỗi phổ biến Chương 5: Gom cụm liệu Chương ... thi máy 7 /12 /2 014 www.lhu.edu.vn Chương Tổng quan Nội dung Các khái niệm Các giai đoạn khai phá tri thức Ứng dụng khai phá liệu Các kỹ thuật khai phá Chương Tổng quan Các khái niệm  Dữ liệu (Data): ... khổng lồ  Dữ liệu từ Internet  Theo báo cáo IBM, có 80% liệu khai thác, 20% lại ẩn Database tri thức quý giá 7 /12 /2 014 www.lhu.edu.vn Chương Tổng quan Khai phá liệu gì?  Khai phá liệu (Datamining)...
 • 18
 • 99
 • 0

Bài giảng khai phá dữ liệu chương 4 phan mạnh thường

Bài giảng khai phá dữ liệu chương 4  phan mạnh thường
... (8/ 14) Entropy(Sweak) - (6/ 14) Entropy(SStrong) = 0. 940 - (8/ 14) 0.811 - (6/ 14) 1.00 = 0. 048 25 Chương Phân lớp Thuộc tính phân lớp tốt nhất? S:[9+, 5-] E = 0. 940 Humidity S:[9+, 5-] E = 0. 940 Wind ... [3+, 4- ] E = 0.985 [6+, 1-] E = 0.592 [6+, 2-] E = 0.811 [3+, 3-] E = 1.00 Gain(S, Humidity) = 940 - (7/ 14) .985 - (7/ 14) .592 = 151 Gain(S, Wind) = 940 - (8/ 14) .811 - (6/ 14) 1.00 = 048 26 Chương ... 0 .40 0 41 Chương Phân lớp Dự đoán nhãn lớp với phân lớp Bayesian  P(X|buys_computer = “yes”) = 0.222 x 0.667 x 0.667 x 0. 044 = 0. 044  P(X|buys_computer = “no”) = 0.600 x 0 .40 0 x 0.200 x 0 .40 0...
 • 44
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng khai phá dữ liệu web chương 7 phân lớp webcác bước xử lí ảnh trong bài toán thu thập dữ liệu giao thôngcác thuật toán khai phá dữ liệu bằng cây quyết địnhcác thành phần của thuật toán khai phá dữ liệuxác định thuộc tính của mỗi lớpxây dựng erd xác định thuộc tính mỗi thực thểkỹ thuật phân lớp dữ liệu trong khai phá dữ liệu sqltiểu luận khai phá dữ liệu sử dụng phần mềm weka phân lớp cho bộ dữ liệu golf dataset bằng cây quyết định c4 5giải thuật phân cụm trong khai phá dữ liệubài giảng nhập môn khai phá dữ liệu chương 5 phân lớpcác phương pháp phân cụm trong khai phá dữ liệuxác định mục tiêu của bài toánbiết đặc trưng cơ bản của csdl quan hệ thể hiện dữ liệu được tổ chức ở dạng bảng với bản ghi hàng và thuộc tính cột có các ràng buộc dữ liệuđề cương nghiên cứu sinh nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật khai phá dữ liệu lớn dựa trên hướng tiếp cận trích chọn thuộc tính đặc trưngtích hợp khai phá dữ liệu trong infosphere warehouse20170425 BSC Vietnam Company Update VN PPC20160307 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VHG%2c DPR v%c3%a0 PHRTB giao dich cp TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQTCV so 492 cong bo thong tin bat thuong giai the Chi nhanhBC KQ giao dich CP quy so 238 TMT BCQD so 260 ngay 07 03 2011 vv trieu tap DHDCD thuong nien TMT 2011BCKQGD cp TMT cua o Bui Quoc Cong Pho TGD ngay 07 10 11BCKQGD co phieu TMT ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBao cao KQ giao dich cp TMT cua ba Huong Vo ong Tuan UVHDQTCong bo thong tin so 175 ve dinh chinh BCTC rieng 2011 da duoc kiem toanCV 1268 thay doi thoi gian thuc hien DHDCD thuong nien nam 2012BC tinh hinh quan tri Cty Quy IV 2011 so 24 BC TMT HDQT ngay 18 01 2012QD so 55 vv trieu tap hop DHDCD thuuong nien 2012BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012CBTT so 599 vv cham dut HDLD doi voi phu trach phong TCKT kem theo QD so 594CBTT so 600 vv cham dut HDLD doi voi giam doc tai chinh kem theo QD so 593CBTT so 601 vv giao nhiem vu phu trach phong TCKT kem theo QD so 595BC ket qua GD cp TMT cua co dong lon SSIAM so 107TB giao dich co phieu cua ca nhan lien quan den CDNB Ong Do Manh Tuan 19112012TB giao dich CP cua co dong noi bo Ong Tran Van Ha 20112012