Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng văn bản trong lớp ngôn ngữ la tinh

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
... trường dạng đóng kín nên việc để phát triển thành phần mềm tự động cập nhật ảnh điều Vì nên chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng mạng Neural tối ưu cho kỹ thuật nhận dạng văn tiếng việt Hệ thống chữ Tiếng ... rộng rãi Tuy nhiên sản phẩm nhận dạng ký tự tiếng Anh, nhận dạng ký tự tiếng Việt có người Việt Nam phát triển Ở nước ta vài năm gần có số sản phẩm nhận dạng tiếng việt triển khai thị trường Nhưng ... đỉnh đồ thị số neural mạng, giá trị cạnh trọng số liên kết neural Ví dụ xây dựng mạng neural đơn giản: Đầu vào: Cho : Mạng neural có sô lớp (với sô lớp>1) Mỗi lớp có số neural lớp (số neural> =1)...
 • 45
 • 194
 • 0

Tìm hiểu và mô phỏng các kỹ thuật nhận dạng vân tay

Tìm hiểu và mô phỏng các kỹ thuật nhận dạng vân tay
... sánh vân tay Đầu kỉ 20: Cấu trúc vân tay đợc tả cách đầy đủ Các nguyên lý sinh học vân tay đợc tổng kết nh sau: a Biểu bì vân có đặc tính khác vân tay khác ~5~ Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng vân ... đợc tìm kiếm sở liệu mẫu trình nhận dạng ~ 10 ~ Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng vân tay CHƯƠNG 2: PHÂN TíCH BIểU DIễN VÂN TAY 2.1 PHÂN TíCH CấU TRúC VÂN TAY: Khi ấn ngón tay vào bề mặt trơn, vân ... kĩ thuật vân tay khoa học đại xuất từ lí thuyết chơng trình tả, nhận dạng vân tay phát triển mau chóng: ~4~ Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng vân tay Hình 1.1: Một số chứng vân tay tìm đợc thời...
 • 58
 • 1,091
 • 4

Tìm hiểu kỹ thuật nhân sinh khối tế bào sâu khoang (S. litura) docx

Tìm hiểu kỹ thuật nhân sinh khối tế bào sâu khoang (S. litura) docx
... nuôi nhân tế bào sâu khoang thích hợp so với môi trường Schneider Với môi trường việc nuôi nhân tế bào sâu khoang cho phép đạt tương ứng 3,1 x 1010 4,2 x 1010 tế bào/ ml Tuy nhiên, thực tế sử ... hàm lượng tế bào 2,7 x 1010 tế bào/ ml tỷ lệ tế bào sống đạt 96,6% tỷ lệ tế bào tiêu chuN n đạt 80,3% Khi nuôi nhân môi trường Schneider 0146 diễn xu hướng tương tự việc nuôi nhân tế bào môi trường ... triển sinh khối tế bào sâu khoang đạt hiệu cao Granados Mc Kenna (1995) rõ IV KÕT LUËN Khi nuôi nhân tế bào môi trường Ex-Cell 14420 có chứa 10% chất M t đ t bào sau ngày nuôi nhân (t bào/ ml)...
 • 7
 • 289
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay và ứng dụng
... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 12 2.1.1 Các kỹ thuật thường dùng 12 2.1.2 Xu hướng công nghệ nhận dạng vân tay 13 2.2 Thuật ... toàn cục vân tay Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 20 http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 2.1.1 Các kỹ thuật thƣờng ... vi ứng dụng rộng lớn cho hệ thống nhận dạng vân tay tương lai 1.1.2 Các ứng dụng nhận dạng vân tay Việc nhận dạng cá nhân gắn kết đặc tính nhận biết cụ thể vào cá nhân toán việc tìm đặc tính nhận...
 • 75
 • 352
 • 0

BÁO CÁO LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Tìm hiểu về vàora với tệp văn bản (text file, còn gọi tệp có định dạng - formatted file) và tệp nhị phân (binary file)

BÁO CÁO LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Tìm hiểu về vàora với tệp văn bản (text file, còn gọi là tệp có định dạng - formatted file) và tệp nhị phân (binary file)
... Lập trình hướng đối tượng với C++ ĐỀ TÀI: Tìm hiểu vào/ra với tệp văn (text file, gọi tệp định dạng formatted file) tệp nhị phân (binary file): Tạo đối tượng tệp, mở tệp, đóng tệp, ghi ... Đóng tệp .close(); Ghi liệu tệp  Ghi vào tệp nhị phân hàm write() Lập trình hướng đối tượng với C++ Lập trình hướng đối tượng với C++  Các bước thực để ghi liệu vào tệp nhị phân ... từ tệp đưa hình theo bảng Chương trình menu Nhập liệu, Xem danh sách, Kết thúc chương trình Dữ liệnhập vào ghi vào cuối tệp Lập trình hướng đối tượng với C++ Lập trình hướng đối tượng với...
 • 12
 • 186
 • 0

BÁO CÁO LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Tìm hiểu về vàora với tệp văn bản (text file, còn gọi tệp có định dạng - formatted file) và tệp nhị phân (binary file)

BÁO CÁO LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Tìm hiểu về vàora với tệp văn bản (text file, còn gọi là tệp có định dạng - formatted file) và tệp nhị phân (binary file)
... Tìm hiểu vào/ra với tệp văn (text file, gọi tệp định dạng - formatted file) tệp nhị phân (binary file): Tạo đối tượng tệp, mở tệp, đóng tệp, ghi liệu tệp, đọc liệu từ tệp, ghi thêm liệu tệp ... 3/ Tìm hiểu vào/ra với tệp nhị phân (Vào tệp nhị phân hàm read() write() )        Định nghĩa tệp nhị phân Tạo đối tượng tệp Mở tệp Đóng tệp Ghi liệu tệp Đọc liệu từ tệp Ghi thêm liệu tệp ... Khai báo biến tệp  Các chế độ mở tệp Tìm hiểu vào/ra với tệp văn Tìm hiểu vào/ra với tệp nhị phân Chương trình I/ Lý thuyết 1/ Giới thiệu tệp a, Khái niệm tệp liệu  Khi viết chương trình...
 • 24
 • 192
 • 0

TÌM HIỂU KỸ THUẬT OFDM VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX

TÌM HIỂU KỸ THUẬT OFDM VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX
... Đặc điểm kỹ thuật hệ thống WIMAX Trong chương trình bày khái niệm bản, cấu trúc, băng tần sử dụng, ứng dụng thực tế ưu nhược điểm công nghệ WIMAX Chương : Ứng dụng kỹ thuật OFDMA WIMAX Trong chương ... tính chất bật kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao OFDMA Qua thấy ưu điểm kỹ thuật việc xử lý truyền nhận tín hiệu nói chung ứng dụng công nghệ WiMAX nói riêng Trong thời gian ... THỐNG WIMAX Công nghệ WIMAX giải vấn đề nảy sinh môi trường truyền sóng NLOS nhờ sử dụng: kỹ thuật điều chế OFDM, anten định hướng, phân tập thu phát, kỹ thuật mã hóa sửa lỗi trước, điều khiển công...
 • 57
 • 453
 • 0

tìm hiểu kỹ thuật ofdm và ứng dụng trong hệ thống wimax

tìm hiểu kỹ thuật ofdm và ứng dụng trong hệ thống wimax
... dụng phổ thấp Chương 2: Tổng quan kỹ thuật OFDM Tìm hiểu kỹ thuật OFDM ứng dụng hệ thống WIMAX Trang 17 Ý nghĩa trực giao cho ta biết có quan hệ toán học xác tần số sóng mang hệ thống Trong hệ ... phức thuật toán FFT nhanh thuật toán DFT Chương 2: Tổng quan kỹ thuật OFDM N log N Vì số phép toán 2N log N Tìm hiểu kỹ thuật OFDM ứng dụng hệ thống WIMAX Trang 24 2.3.4.2 Kỹ thuật IFFT OFDM ... nhƣ hoàn toàn việc đƣa vào chuỗi bảo vệ symbol ký tự OFDM Trong khoảng thời bảo vệ symbol OFDM Chương 2: Tổng quan kỹ thuật OFDM Tìm hiểu kỹ thuật OFDM ứng dụng hệ thống WIMAX Trang 18 đƣợc mở...
 • 107
 • 250
 • 2

TÌM HIỂU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN TÁN TRONG JAVA

TÌM HIỂU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN TÁN TRONG JAVA
... lập trình phân tán Java để nghiên cứu ứng dụng để xây dựng chương trình Trang Khóa luận tốt nghiệp  PHẦN I: TÌM HIỂU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN TÁN TRONG JAVA Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH PHÂN ... đến 1.3 Lập trình phân tán với Java Có nhiều ngôn ngữ hỗ trợ lập trình phân tán, Java số với hai thư viện chuẩn RMI CORBA Thực chất RMI chế gọi phương thức từ xa tích hợp ngôn ngữ Java Java ngôn ... máy thực lời gọi phương thức máy khác? Đó nội dung lập trình phân tán Có thể nói: lập trình phân tán việc lập trình máy khác đối tượng chương trình gồm phương thức thuộc tính triệu gọi lẫn Hình...
 • 135
 • 707
 • 6

Bước đầu tìm hiểu kỹ thuật sinh học phân tử trong xác định đột biến trên gen HBB gây bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

Bước đầu tìm hiểu kỹ thuật sinh học phân tử trong xác định đột biến trên gen HBB gây bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm
... 15 Hình III.1: Hình nh mô t v trí khu i vùng gen HBB c a b m i HBB1 -F HBB1 -R, HBB2 -F HBB2 -R 35 Hình III.2: K t qu n di kh o sát nhi lai c a c p m i HBB1 -F HBB1 -R .37 Hình ... tình hình b Vi t u phân t v b nh HbSS Do v y, nh m góp ph n tìm hi u thông tin v b nh di truy n HbSS Vi t Nam, th c hi U TÌM HI U K nghiên c u: THU T SINH H C PHÂN T TRONG T BI N TRÊN GEN HBB GÂY ... III.2.1 Trình t gen HBB -hemoglobin (HBB) 63.742 bp Gen HBB có exon: í nucleotide 62.206 62.631 Exon 63.742 D a b d li u trình t gen HBB thu th p t Genbank, tìm hi u m ng gi a trình t gen HBB b ng công...
 • 67
 • 286
 • 0

Kỹ Thuật Gom Nhóm Văn Bản Trong Lĩnh Vực Khai Phá Tri Thức

Kỹ Thuật Gom Nhóm Văn Bản Trong Lĩnh Vực Khai Phá Tri Thức
... Phần 2: Gom Nhóm Văn Bản Giới thiệu Gom nhóm văn bản( document/ text clustering) lĩnh vưc gom nhóm liệu(data clustering) Nó vay mượn khái niệm từ lĩnh vưc truy vấn thông tin (information retrieval ... phân nhóm, thuộc hai Một số thuật toán tiêu biểu: a) K- means mở rộng: * Thuật toán k-means: Trong lĩnh vưc khai phá liệu, thuật toán gom nhóm k-means phương pháp phân tích nhóm. Mục tiêu thuật ... đây, viết gom nhóm văn được đề cập ngắn gọn gom nhóm Quá trình gom nhóm hướng tới phát nhóm tư nhiên, từ giới thiệu nhìn tổng quan phân lớp (chủ đề) tập hợp tài liệu văn Trong lĩnh vưc trí...
 • 28
 • 259
 • 0

văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản trong công việc hành chính văn phòng

văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản trong công việc hành chính văn phòng
... văn + Văn QPPL + Văn hành + Văn kinh doanh + Văn chuyên môn II Soạn thảo văn hành Y/c soạn văn hành 1 Ngôn ngữ + Ngắn gọn + Dễ hiểu + Chính xác + Khuôn mẫu + Khách quan + Lịch • 1.2 Xưng hô văn ... 2004/NĐ-CP Kỹ thuật soạn thảo văn - Quốc hiệu - Cơ quan ban hành - Số ký hiệu văn - Địa danh ngày tháng ban hành văn - Tên loại trích yếu nội dung văn - Nội dung văn - Nơi nhận văn - Chữ ký dấu văn Soạn ... công việc mang tính hành với nhiều quan : • - Các loại công văn : • + Công văn đề nghị, yêu cầu • + Công văn trả lời, phúc đáp • + Công văn đạo, hướng dẫn • + Công văn đôn đốc, nhắc nhở • + Công...
 • 33
 • 293
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật thống kê toán trong nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng vào việc dò tìm khóa mã trong quá trình phân tích mật mã

Tìm hiểu kỹ thuật thống kê toán trong nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng vào việc dò tìm khóa mã trong quá trình phân tích mật mã
... CHƢƠNG ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT THỐNG KÊ TOÁN HỌC ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Kỹ thuật nhận dạng thống toán học có nhiều ý nghĩa nghiên cứu thực tiễn Nó ứng dụng nhận dạng ngôn ngữ mà ... nói v.v Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả trình bày ứng dụng quan trọng Đó ứng dụng kỹ thuật thống Toán học để nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên (lớp ngôn ngữ la tinh) Đây hướng ứng dụng có ... thuyết nhận dạng nói chung có ba cách tiếp cận khác nhau: - Nhận dạng dựa vào phân hoạch không gian - Nhận dạng cấu trúc - Nhận dạng dựa vào kỹ thuật mạng nơ ron Hai cách tiếp cận đầu kỹ thuật...
 • 59
 • 404
 • 1

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Game trên địa bàn điện thoại di động doc

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Game trên địa bàn điện thoại di động doc
... Mặc dù hầu hết điện thoại đời thị trƣờng hỗ trợ MIDP 2.0, nhiên bạn sử dụng điện thoại cũ hỗ trợ MIDP 1.0 Chương Cơ sở lý thuyết 1.1 Máy ảo java cho điện thoại di động Để có điện thoại tốt đòi ... lệnh cho thiết bị di động Nhƣ lập trình viên phải xây dựng nhiều đích cho loại thiết bị di động Hình Biểu di n tiến trình xây dựng ứng dụng MIDlet hoàn chỉnh vai trò KVM 1.2 Lập trình java cho Mobile ... thiết bị di động 1.3.5.2 Cách quản lý hình ĐTDĐ : Điện thoại di động không quản lý trực tiếp hình nhƣ máy tính mà phải thông qua đối tƣợng Display đƣợc lấy qua từ câu lệnh : Display.getDisplay(this)...
 • 47
 • 268
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật xử lý ảnh và xây dựng ứng dụng tách ảnh tự từ ảnh văn bản

Tìm hiểu kỹ thuật xử lý ảnh và xây dựng ứng dụng tách ảnh ký tự từ ảnh văn bản
... Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh xây dựng ứng dụng tách ảnh tự từ ảnh văn DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh xây dựng ứng dụng tách ảnh tự từ ảnh văn DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Tìm ... y+1) gọi lân cận tám: 11 Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh xây dựng ứng dụng tách ảnh tự từ ảnh văn 12 Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh xây dựng ứng dụng tách ảnh tự từ ảnh văn Hình 2- 3: Ví dụ lận ... thực Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh xây dựng ứng dụng tách ảnh tự từ ảnh văn nghiên cứu thuyết xây dựng bước đầu quan trọng trình nhận dạng chữ: Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh xây dựng ứng dụng tách...
 • 56
 • 580
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thể thức kỹ thuật trình bày văn bản của đảngkỹ thuật soạn thảo văn bản của đảngnghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bàn tay ngườithể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đảnghướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản của đảngtìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật và thủy vân ảnhtìm hiểu kỹ thuật nhiệtbảng giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bảntài liệu kỹ thuật soạn thảo văn bảntìm hiểu kỹ thuật lâm sinhkỹ thuật nhận dạngtìm hiểu kỹ thuật dịch máytìm hiểu kỹ thuật gòtìm hiểu kỹ thuật đo lườngchuyen de sinh hoat thang 10 2017Chuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritBài tham luận về bạo lực học đườngthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnxử lý kim loại nặng bằng mùn cưakiem tra 1 tiet li 7 kieu kyKH DDDH 2017 2018 (1)De thi olympic so cap 2015(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10dethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeSKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpchuyên đề vật lý nanoĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds2003