HÓA học 12 hóa học 12 4 135

Kỳ thi thử đại học lần 4, năm học 2012 - 2013 Môn thi: hóa học 12 pot

Kỳ thi thử đại học lần 4, năm học 2012 - 2013 Môn thi: hóa học 12 pot
... C 41,216 lít D 34,0 48 lít C©u 37: Cho ch t sau : 1,1 – đimetylxiclopropan, 1,2 – đimetylxiclopropan, But-1-en, But-2-en, 2-metylbut-2-en, stiren, axit oleic, axit panmitic, 1, 2- icloeten S ch ... ph n ng tính theo N2O5 A 2,26.1 0-2 mol/(l.s) B 2,72.1 0-3 mol/(l.s) C 1,36.1 0-3 mol/(l.s) D 2,53.1 0-2 mol/(l.s) www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 4/5 -Mã đề 116 www.DeThiThuDaiHoc.com C©u 50: H n h ... Mantozơ C Glucozơ D Saccarozơ - HÕt - www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 5/5 -Mã đề 116 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN Mã 116 B A B C D C A A B 10 B 11 D 12 C 13 A 14 A 15 A 16 C 17 A 18...
 • 7
 • 252
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 4 - Đề 12 docx

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 4 - Đề 12 docx
... sắt tham gia phản ứng A 2,59 84 gam B 0, 649 6 gam C 1,2992 gam D 1, 948 8 gam Câu 26 Trong lit nước biển có 19000 mg Cl-, 10500 mg Na+, 65 mg Br-, 3.1 0 -4 gam Ag, 4. 1 0-6 gam Au nhiều nguyên tố khác ... bạc cho sản phẩm E, E tác dụng với NaOH lại thu B CTCT A A HCOO-CH2-CH=CH2 B HCOO-C(CH3)=CH2 C HCOO-CH=CH-CH3 D CH3COO-CH=CH2 Câu 14 Dãy so sánh tính chất vật lí kim loại sai ? A Dẫn điện nhiệt: ... Cấu hình electron với ion Cr3+ A [Ar] 3d44s2 B [Ar] 3d64s2 C [Ar] 3d44s1 O D.[Ar] 3d3 Câu 25 Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H2O vào nước 500 ml dung dịch CuSO4 Cho bột sắt vào 50 ml dung dịch trên,...
 • 6
 • 144
 • 0

Đề ôn thi hóa học 12 - 4 ppt

Đề ôn thi hóa học 12 - 4 ppt
... từ đồng vị trên? A B C 12 D 18 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03   Câu ... chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03   Chất X A butan B propen C xiclobutan D xiclopropan Câu 43 Hỗn ... vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03   Câu 32 Từ ba α-amino axit glyxin, alanin valin, tạo thành tripeptit chứa ba - amino? A B C D...
 • 5
 • 131
 • 0

Giáo án Hóa học THPT Lớp 12 - 4

Giáo án Hóa học THPT Lớp 12 - 4
... C17H33 CH - O - CO - C17H33+ 3H2 CH2 - O - CO - C17H33 CH2 - O - CO - C17H35  Ni ,t →  ,p CH - O - CO - C17H35 CH2 - O - CO - C17H35 triolein ( láng ) tristearin (rắn) d) Phản ứng oxi hóa Nối ... béo Muối natri kali axit béo xà phòng CH2 - O - CO - R CH - O - CO - R 3NaOH + CH2 - O - CO - R CH2 - OH t  → R - COONa CH - OH + R - COONa CH2 - OH R - COONa triglixerit glixerol xà phòng Phản ... clorofom,… - Nhẹ nước, khơng tan nước THPT N«ng Cèng GV: Lª Thanh Qut CH2 - O - CO - C17H35 CH - O - CO - C17H35 CH2 - O - CO - C17H35 tnc = 71,50C - Dùa vào tnc cho biết trạng thái chất béo trên? - GV...
 • 178
 • 67
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 (4)

Giáo án hóa học lớp 12 (4)
... (nớc vôi trong) bazơ mạnh, có Dự đoán tính chất đầy đủ tính chất bazơ tan Ca(OH)2, Thực Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH số TN kiểm tra tính chất Ca(OH)2 + 2H+ 2H2O + Ca2+ hoá học Ca(OH)2 : + HCl: thổi thở CO2 ... kiềm thổ MCO3 Đều bị nhiệt phân hủy o t MCO3 MO + CO2 o M(OH)2 t M(OH)2 MO + H2O M Be, Mg So sánh khác Tính tan nớc độ tan hiđroxit, muối cacbonat muối nitrat Hợp chất Tan nớc KL kiềm thổ? NX ... vẩn đục tan tạo thành dd không màu Viết PTHH phân tử ion thu gọn Hoạt động (khoảng 10 ) HS dự đoán tính chất Canxi cacbonat CaCO3 Tính chất CaCO3 tan nớc Dễ bị nhiệt phân huỷ tạo thành CO2,...
 • 5
 • 55
 • 0

Bài giảng bài hợp kim của sắt hóa học 12 (4)

Bài giảng bài hợp kim của sắt hóa học 12 (4)
... nóng chảy nhiều kim loại khác kim loại phi kim - Hợp kim sắt có nhiều ứng dụng gang thép ? Hợp kim sắt có nhiều ứng dụng loại hợp kim ? GANG LÀ GÌ ? ? Gang ? -Gang hợp kim sắt víi Cacbon,trong ... GANG, THÉP HỢP KIM CỦA SẮT GANG THÉP LÀ LÀ GÌ ? GÌ ? SẢN XUẤT GANG, THÉP SẢN XUẤT GANG NHƯ THẾ NÀO ? SẢN XUẤT THÉP NHƯ THẾ NÀO ? ? Hợp kim ? - Hợp kim chất rắn thu sau làm nguội hỗn hợp nóng chảy ... máy Bài cũ : - Học cũ, nắm ý : + Hợp kim ? + Gang ? Ứng dụng gang ? + Thép ? Ứng dụng thép ? + Sản xuất gang ? PTHH ? + Sản xuất thép ? PTHH ? - Làm tập 6/63 Bài : Coi nắm nội dung BÀI HỌC ĐÃ...
 • 19
 • 214
 • 0

Bài giảng bài nhận biết một số ion trong dung dịch hóa học 12 (4)

Bài giảng bài nhận biết một số ion trong dung dịch hóa học 12 (4)
... BIT MT ION TRONG DUNG DCH CCH S DNG MT S THUC TH PHN TCH CCH NHN BIT MT S CATION TRONG DUNG DCH II NGUYấN TC NHN BIT: CHO ION TC DNG VI THUC TH THCH HP TO SN PHM Cể C IM NH: KT TA TRONG DUNG ... KHC NHAU V Cể KH NNG TAN TRONG THUC TH D KHC NHAU Bài 2: Có dung dịch chứa chất riêng rẽ sau: BaCl2, Ba(HCO3)2, K2SO3, K2S, KCl Nếu dùng dung dịch H2SO4 loãng nhận biết tối đa chất : A.2 B C ... (dd mu mu xanh) IV CNG C: BI 1: Cể DUNG DCH RIấNG R, MI DUNG DCH CHA CATION SAU: NH4+, MG2+, FE2+, FE3+, ZN2+ A, Cể TH NHN RA TNG CATION BNG DUNG DCH NO SAU Y( TRONG IU KIN Cể KHễNG KH))? A H2SO4...
 • 9
 • 167
 • 0

Bài giảng bài nhôm và hợp chất của nhôm hóa học 12 (4)

Bài giảng bài nhôm và hợp chất của nhôm hóa học 12 (4)
... →CaCO3↓ + NaCl Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM I Vị trí cấu tạo: -Quan sát hệ thống tuần hoàn -Thảo luận theo cặp: + Vị trí nhôm + Giải thích + Từ vị trí dự đoán cấu tạo nhôm BTH Vị trí nhôm bảng ... cố: Học sinh cần nắm: Câu 1: Nhôm tác dụng với dung dịch HCl - Vị trí cấu hình electron nhôm NaOH, chứng tỏ nhôm: -Tính vật lílưỡng tính A Là chất kim loại - Tính chất hóa học B Có tính oxi hóa ... 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s2 * Dặn dò - Về nhà xem lại chuẩn bị Bài 27: Nhôm hợp chất Nhôm( tt) - BTVN: 5/sgk /129 6.46→6.48/Sbt/52, 53 TIẾT HỌC KẾT THÚC ...
 • 26
 • 186
 • 0

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (4)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (4)
... tiêu nâng cao hiệu lĩnh vực lượng nhằm đạt phát triển bền vững , xu phát triển lượng cho tương lai : 2/Những vấn đề đặt lượng nhiên liệu ? Phát thác triểnvànăng lượng hạt liệu nhânít gây ô nhiễm ... nhân II.VẤN ĐỀ VẬT LIỆU + vật liệu quang điện tử: có độ siêu dẫn nhiệt độ cao  Hóa họcTrong góp ngành phầny giải học: quyết làm vấnbộđềphận vật nhân liệu cho tạo tương lai dùng sinh học, y học, ... I/ Vấn đề lượng nhiên liệu Nông nghiệp Vật11/8/2013 liệu xây dựng Ngư nghiệp Công nghiệp Giao thông vận tải I/ Vấn đề lượng nhiên liệu Năng lượng nhiên liệu có vai trò quan trọng phát triển kinh...
 • 12
 • 194
 • 0

Bài giảng bài luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng hóa học 12 (4)

Bài giảng bài luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng hóa học 12 (4)
... hoàn Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Điều chế I Kiến thức cần nắm vững Hợp chất quan trọng kim loại kiềm PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Nêu tính chất hoá học đặc trưng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm ... sau? Hợp chất NaOH NaHCO3 Na2CO3 KNO3 Tính chất hoá học đặc trưng I Kiến thức cần nắm vững Hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: Nêu tính chất hoá học đặc trưng số hợp chất ... nắm vững Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Nêu vị trí cấu hình electron lớp , tính chất hoá học đặc trưng cách điều chế Vị trí Cấu hình Tính chất hoá electron lớp học bảng...
 • 16
 • 219
 • 0

Bài giảng bài kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ hóa học 12 (4)

Bài giảng bài kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ hóa học 12 (4)
... kết kim loại yếu Từ vị trí đặc điểm cấu tạo suy tính chất hóa học kim loại kiềm thổ? 10  III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh (Nhưng kim loại kiềm) M = M2+ + 2e Chất ... phương tâm khối Mg QUAN SÁT THÊM SỐ MẪU VẬT THỰC TẾ  II/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ -Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ Be) -Độ cứng :kim loại IA < kim loại IIA < Al -Khối ... tố:Be;Mg;Ca;Sr;Ba;Ra*đứng liền sau kim loại kiềm 2/ Cấu tạo: -Cấu hình e lớp IIA: ns2 (các nguyên tố s),có electron hóa trị II TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ Nguyên tố Cấu hình electron...
 • 15
 • 190
 • 0

Bài giảng bài hóa học và vấn đề xã hội hóa học 12 (4)

Bài giảng bài hóa học và vấn đề xã hội hóa học 12 (4)
... thuốc trù sâu nhiều gây tồn đọng hóa chất Biện pháp giải Rửa thực phẩm thật trước sử dụng Kiểm tra chất lượng thực phẩm II HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MAY MẶC Vai trò vấn đề may mặc với sống người Tơ tự ... tổng hợp Tơ nhân tạo Những vấn đề đặt may mặc Gia tăng dân số Trang yêusợicầu phảicàng đủ, cao ấm, đẹp Công nghiệp chế phuc tao vải ngày Hóa học góp phần giải vấn đề may mặc cho nhân loại Chế ... I HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM Vai trò lương thực, thực phẩm người Là nguồn cung cấp loại chất...
 • 24
 • 220
 • 0

Bài giảng bài sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc hóa học 12 (4)

Bài giảng bài sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc hóa học 12 (4)
... TÂY THIẾC (Sn) TỤ ĐIỆN MEN GỐM      Củng cố GV: Yêu cầu HS làm tập 1, 2, SGK – 163 HS: Làm tập theo yêu cầu GV Dặn dò GV: Hướng dẫn HS làm BTVN chuẩn bị học       Bài 1: Đáp án B Bài ... chì bảng tuần hoàn? III CHÌ Vị trí bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học + Ô số: 82 + Nhóm: IV A + Chu kì: Pb có tính chất vật lí t/c hoá học ? Hãy lấy ví dụ minh hoạ Tính chất ứng dụng * Pb kim loại ... chất ứng dụng * T/c vâtl lí: Ni kim loại có màu trắng bạc, cứng, khối lượng riêng lớn * T/c hoá học: Ni kim loại có tính khử yếu sắt, tác dụng với nhiều đơn chất hợp chất( không tác dụng với hiđro)...
 • 12
 • 194
 • 0

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC - LẦN 4 - 2011 MÔN HOÁ HỌC Mã đề thi 135 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI doc

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC - LẦN 4 - 2011 MÔN HOÁ HỌC Mã đề thi 135 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI doc
... p-H2N-C6H4-OH(rắn) p-H2N-C6H4-O-(tan) + H+ Ka = 1 0 -1 1 p-H2N-C6H4-OH(rắn) + H2O p-H3N -C6H4-OH(tan) + OH Kb = 1 0-9 pH để t 0C tổng nồng độ [p-H2N-C6H4-O-] + [ p-H3N  C6H4-OH] bé nhất? A 10 B C D Câu ... 2, 3- ibrompentan B 1, 4- ibrompentan C 2, 4- ibrompentan D 1, 4- ibrom-2-metylbutan Câu 32: Nhúng sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc ... CnH2n -1 0 O12 (n  12 ) CnH2n -1 4 O12 (n  8) B CnH2n -1 4 O12 (n  12 ) C D CnH2n -1 0 O12 (n  8) Câu 12 : Lấy 15 ,660 (g) amin đơn chức, mạch hở X (X có không liên kết  phân tử) trộn với 16 8 lít không khí (đktc)...
 • 18
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học tập 4cơ sở lý thuyết hóa học chuong 4cơ sở lý thuyết hóa học chuong 4 dung đichde kiem tra hoa chuong 3 4 lop 12đề thi olympic hóa học 30 4tính chất hóa học của 4 hợp chất vô cơbai tap hoa hoc ve 4 so luong tugiao an hoa hoc lop 4cam thu van hoc lop 4 bai hoa hoc trobai tap hoa hoc bai 4 nguyen tuki thi chon hoc sinh gioi huyen nam hoc 20082009 mon hoa 9 de 4tin học lớp 4 làm quen với phần mềm ứng dụng đồ hoạ vẽ paint brush cách khởi động paint brush pptlời giải môn hóa học mã đề 135giáo trình hình họa học phần 4 potde thi thu dai hoc lan 4 nam 20102011 mon hoa thpt chuyen nguyen hue ma de 13211 4 Surgical Treatment of Aortic Arch HypoplasiaTiêm tĩnh mạch ( bài in ) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Tiem tinh mach1Các loại bóng mask ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anSkJpbkdmQXh6WUkPain management in neonate | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnQuy trình thụt tháo 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vncham soc bn co buong tiem duoi da 6 slides 2014VASOPRESSIN IN CARDIAC ARRESTRapid Effects of Inhaled Corticosteroids in Acute Asthma | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn ICS in ASTHMANeonatal Hypoxic – Ischemic Encephalopathy | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnBài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnHD 34 cong tac tuyen giao 2017Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụKẾ HOẠCH 4 năm đại HOCỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bản 25.Thong tri gspbxh