HÓA học 12 hóa học 12 3 134

Đề thi chọn học sinh giỏi toán 12 tỉnh Thanh hóa - Đề số 3 ppsx

Đề thi chọn học sinh giỏi toán 12 tỉnh Thanh hóa - Đề số 3 ppsx
... Giáo dục v đ o tạo hoá Kỳ thi chọn HọC SINH GIỏI TỉNH Nm h c: 200 8-2 009 Mụn thi: Toán L P : 12 THPT Ngy thi: 28/ 03/ 2009 Đáp án đề thức Đáp án n y gồm có trang B i B i1 1 (3 ) 5đ Tập xác định: R Đáp ... số v 5.6! = 5.5! Vậy số số có chữ số m có số lẻ l 5.6! - 5.5! = 5! (30 - 5) = 25.5! = 30 00 số B i3 phơng trình đ cho trở th nh 5đ 1.(2đ) Đặt t = x + 0,5 0,5 0,5 0,5 sin(3t ) = sin( 2t + Đặt ... chữ số từ đến v o vị trí từ a1 đến a6 m cách có chữ số lẻ *Trong tất cách xếp cách xếp có chữ số đứng vị trí a1 l số có chữ số * Do tính bình đẳng chữ số đ chọn số cách xếp l số có chữ số v...
 • 6
 • 191
 • 0

Đề ôn thi hóa học 12 - 3 pdf

Đề ôn thi hóa học 12 - 3 pdf
... AgNO3 tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 Câu 47 Tên gọi theo danh pháp thay chất có công thức (CH3)2CH–C(Cl)Br–CH3 A 3- brom -3 - clo-2-metylbutan B 2-brom-2-clo -3 , 3- imetylpropan C 2-brom-2-clo -3 - metylbutan ... – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 CO2 Phần cho phản ứng với Na2CO3 thấy thoát 0,84 lít ... propenol propanon Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 C propenal, propanon propanol...
 • 5
 • 197
 • 0

Kỳ thi: THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn thi: HÓA HỌC LỚP 12 potx

Kỳ thi: THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn thi: HÓA HỌC LỚP 12 potx
... : A CH3CH2CH(OH)CH3 B CH3CH(OH)CH(OH)CH3 C CH2(OH)CH(OH)CH2CH3 D CH3CH2CH(OH)CH3 047: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0, 037 5M HCl 0, 0125 M), ... mol AgNO3, thời gian điện phân bao nhiêu? (biết I = 20A) A 0,8M, 38 60giây B 1,6M, 38 60giây C 3, 2M, 36 0giây D 0,4M, 38 0giây 031 : Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2=C(CH3)-CH=CH2, ... 0,1 mol X cần 11,2 gam oxi, thu nước 13, 2 gam CO2 Công thức X là: A C3H7OH B C3H5(OH )3 C C2H4(OH)2 D C3H6(OH)2 046: Cho sơ đồ chuyển hóa : HCl NaOH, t CH3CH2CH=CH2  A  B H2SO4 ®Æc  o...
 • 4
 • 170
 • 0

Giáo án Hóa học THPT Lớp 12 - 3

Giáo án Hóa học THPT Lớp 12 - 3
... HOOC-CH2-NH3ClH2N-CH2-COONa + H2O HOOC-CH2-NH2 + HCl H2N-CH2-COOH + NaOH b Tính axit – bazơ dung dịch amino axit - Dung dịch glyxin khơng làm đổi màu quỳ tím H2N CH2 COOH + H3N-CH2-COO- - Dung ... CH3OOCCH3 B CH3COOH C CH3COONH4 D HCOOCH3 BT2 Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sơi chất (1) C 3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 (3) C3H7CH2OH, ta có thứ tự : A (1), (2), (3) B (2), (3) , (1) C (1), (3) , ... dụ: (C17H35COO)3C3H5: tristearoylglixerol (tristearin) (C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein) (C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin) * Hoạt động 3: Tính chất vật lí - Ở điều...
 • 191
 • 92
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 (3)

Giáo án hóa học lớp 12 (3)
... nano, vật liệu compzit Giáo án 12 ban KHTN học trình bày trớc lớp Các nhóm khác bổ sung ý kiến GV nhận xét, đánh giá cho điểm GV yêu cầu HS su tầm thêm t liệu có liên quan GV đánh giá, cho điểm Hoạt ... 0,025 = 0,08 M CM{Fe2 (SO4)3] = 0,001 : 0,025 = 0,04 M Giáo án 12 ban KHTN Bài 46 (1 tiết- tiết 46) Hóa học vấn đề phát triển kinh tế I Mục tiêu học Kiến thức - Biết vấn đề đặt cho nhân loại: Nguồn ... 0,1875.0,2.152.100%/10 =57% Giáo án 12 ban KHTN Bài 38 (1 tiết- tiết 55) Luyện tập tính chất hoá học crom,sắt, Đồng Một số hợp chất chúng I Mục tiêu học Kiến thức - Củng cố hệ thống hoá tính chất hoá học kim loại...
 • 25
 • 46
 • 0

Bài giảng bài crom và hợp chất của crom hóa học 12 (3)

Bài giảng bài crom và hợp chất của crom hóa học 12 (3)
... Disney Bài 34 : crom hợp chất crom Bài 34 : crom hợp chất crom Bài 34 : crom hợp chất crom Bài 34 : crom hợp chất crom ĐỜI SỐNG Bài 34 : crom hợp chất crom Crom(cronium)-màu sắc hợp chất crom có ... Bài 34 : crom hợp chất crom I A CROM VÞ TRÝ Vµ CÊU T¹O II TÍNH CHẤT VẬT LÍ III TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV ỨNG DỤNG CỦA CROM Crom( Cr) số 24, thuộc ? Dựa vào bảng HTTH nhóm VIB, ... chảy Cr2O3 Câu A, +2, +3, +6 A,B,Trong cáccác hợphợp chất, crom số oxi hóa phổ Hầu hết chất củacó Crom biến là? có màu B, Lý sau đặt tên nguyên tố Crom? oC, Pt : Cr+4HNO ↑+2H2tO loãng,to→Cr(NO...
 • 24
 • 226
 • 0

Bài giảng bài amino axit hóa học 12 (3)

Bài giảng bài amino axit hóa học 12 (3)
... hiệu Axit 2-aminopropanoic Axit α-aminopropionic Alanin Ala Axit aminoetanoic Axit aminoaxetic Glyxin Gly Axit 2 -amino -3-metylbutanoic Axit α-aminoisovaleric Valin Val Axit ε -điaminocaproic ... Valin Val Axit ε -điaminocaproic α, Lysin Lys Axit 2,6-điamino Hexanoic Axit 2 -amino Pentanđioic Axit α-aminoglutaric Axit glutamic Glu Tiết 15: AMINO AXIT I KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ DANH PHÁP KHÁI ... TÍNH CHẤT HOÁ HỌC Tính chất axit- bazơ dung dịch amino axit a Tác dụng với chất thị Dung dịch Glyxin Dung dịch axit Glutamic HOOC CH CH2 CH2 COOH NH2 Dung dịch Lisin Tiết 15: AMINO AXIT I KHÁI NIỆM,...
 • 13
 • 179
 • 0

Bài giảng bài đồng và hợp chất của đồng hóa học 12 (3)

Bài giảng bài đồng và hợp chất của đồng hóa học 12 (3)
... CuO + H2O Tiết 57 -Bài 35: Đồng hợp chất đồng IV Hợp chất đồng Muối đồng (II) - Dung dịch muối đồng (II) có màu xanh - Tất muối đồng độc ứng dụng đồng hợp chất đồng Cu Bài tập Bài tập 1: Viết cấu ... Trong phản ứng hoá học, chủ yếu đồng bị oxi hoá đến Cu2+ Tiết 57 -Bài 35: Đồng hợp chất đồng IV Hợp chất đồng Đồng (II) oxit oxit bazơ, không tan nước, tác dụng với axit Đồng (II) oxit VD: CuO + H2SO4 ...   VD: 2CuO + C 2Cu + CO2 Tiết 57 -Bài 35: Đồng hợp chất đồng IV Hợp chất đồng Đồng (II) hiđroxit bazơ không tan, màu xanh Cu(OH)2 dễ tan axit mạnh có tính chất bazơ không tan Cu(OH)2 + H2SO4...
 • 14
 • 244
 • 0

Bài giảng bài hợp chất của sắt hóa học 12 (3)

Bài giảng bài hợp chất của sắt hóa học 12 (3)
... À I HỢP CHẤT CỦA SẮT HỢP CHẤT SẮT (II) HỢP CHẤT SẮT (III) SẮT MUỐI SẮT (III) OXIT T/c vật lí: …… HIĐR OXIT …… SẮT (II) …… T/c hóa học: … …… Điều chế: …… …… (II) OXIT SẮT (II) SẮT (III) MUỐI SẮT ... HỢPClick CHẤT CỦA 2I Click to add SẮT Title(II) HỢP CHẤT 2II Click to addSẮT Title(III) HỢP CHẤT Hợp chất sắt (II) hợp chất sắt (III) Oxit tồn Hiđroxit dạng Muối (kể tên)? Đáp án I HỢP CHẤT SẮT (II) ... tính chất hóa học phương pháp điều chế muối sắt (II)? Viết phương trình hóa học? NHÓM 4: Trình bày tính chất vật lí, tính chất hóa học phương pháp điều chế sắt (III) oxit? Viết phương trình hóa học? ...
 • 23
 • 364
 • 0

Bài giảng bài hợp kim của sắt hóa học 12 (3)

Bài giảng bài hợp kim của sắt hóa học 12 (3)
... Kim tra Cõu hi: Hóy dn nhng phn ng chng minh tớnh kh ca hp cht st (II) ?(oxit , Hydroxyt , v mui) ... +2H2O 4Fe(OH)3 c- Mui st (II) : +2 2FeCl2 + Cl2 -2 +3 -1 2FeCl3 A- Gang : I-nh ngha : Gang l hp kim st cacbon ( 2% -5% ) v mt s nguyờn tự khỏc (Si ,Mn , P , S ) II- Phõn loi : Gang trng Gang ... ng to x : Phan buùng loứ nụi (10000c ) : CaCO3 CaO CaO + SiO3 + CO2 CaSiO3 B- THẫP : Thộp l hp kim st cacbon (0,01 2%) v cỏc nguyờn t Si , Mn I- Phõn loi : Thộp thng Thnh phn t C , Si, S ,P...
 • 15
 • 193
 • 0

Bài giảng bài nhận biết một số ion trong dung dịch hóa học 12 (3)

Bài giảng bài nhận biết một số ion trong dung dịch hóa học 12 (3)
... KMnO4 Dung dịch FeCl2 Màu tím Xanh nhạt BÀI 48: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH I/- NGUYÊN TẮC NHẬN BIẾT MỘT ION TRONG DUNG DỊCH: II/- NHẬN BIẾT CÁC CATION Na+ VÀ NH4+: Nhận biết cation ... Ni2+: Nhận biết cation Fe3+: Nhận biết cation Fe2+: Nhận biết cation Cu2+: Nhận biết cation Ni2+: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH NHÓM I Phiếu 1: Nêu phương pháp nhận biết cation Na+ NH4+ ... Na+: Nhận biết cation NH4+: III/- NHẬN BIẾT CATION Ba2+: IV/- NHẬN BIẾT CÁC CATION Al3+ VÀ Cr3+: Nhận biết cation Al3+: Nhận biết cation Cr3+: V/- NHẬN BIẾT CÁC CATION Fe2+, Fe3+, Cu2+, Ni2+: Nhận...
 • 21
 • 432
 • 0

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (3)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (3)
... nhiên liệu phát triển kinh tế đưa giải pháp? Tran Dung 3.HOÁ HỌC ĐÃ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU NHƯ THẾ NÀO TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ? • Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng ... Dung VẤN ĐỀ VỀ VẬT LIỆU ĐANG ĐẶT RA CHO NHÂN LOẠI LÀ GÌ? Tran Dung Tran Dung II VẤN ĐỀ VẬT LIỆU 1.VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Tran Dung HOÁ HỌC ĐÃ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ... I – VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ? Các nguồn lượng chính: Mặt trời, thực phẩm, gỗ, Các nguồn lượng...
 • 23
 • 201
 • 0

Bài giảng bài luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng hóa học 12 (3)

Bài giảng bài luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng hóa học 12 (3)
... THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Vị trí CHe lớp BTH Kim loại kiềm Nhóm IA1 ns1 Tính chất hóa học đặc trưng Có tính khử mạnh3 M Kim loại kiềm thổ Nhóm IIA ns2 Điều chế ... electron lớp sau ứng với kim loại kiềm? A ns2np1 Của nhóm IIIA B ns1 Chính xác! C ns2 Của nhóm IIA D ns2np2 Của nhóm IVA II BÀI TẬP Chọn thứ tự giảm dần tính khử kim loại kiềm A Cs-K-Na-Rb-Li B ... đây? A Ngâm chúng nước Sai B Cho chúng vào lọ rối đậy nắp kín Sai C Ngâm chúng ancol etylic nguyên chất Sai D Ngâm chúng dầu hỏa Đ II BÀI TẬP Phương pháp sau dùng để điều chế Ca kim loại? A Nhiệt...
 • 15
 • 272
 • 0

Bài giảng bài kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ hóa học 12 (3)

Bài giảng bài kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ hóa học 12 (3)
... nước nhiệt độ thườngtạo dung dịch kiềm B Một số hợp chất quan trọng Canxi: I Canxi hydroxit: Ca(OH)2 Tính chất vật lý:• Ca(OH)2 chất rắn tan nước Tính chất hóa học : a) Ca(OH)2 có tính bazơ mạnh, ... Kim loại dùng A Mg B B Ca C Ba D Cu Câu 4: Hòa tan hết g hổn hợp gồm muối cacbonat kim loại kiềm kim loại kiềm thổ dung dịch HCl 1,68 lit CO2 (đkc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hổn hợp ... cao kim loại kiềm tương đối thấp (trừ Be) Khối lượng riêng: tương đối nhỏ, nhẹ Al (trừ Ba) Độ cứng: lớn kim loại kiềm tương đối mềm Các tính chất biến đổi không kiểu cấu trúc tinh thể II Tính chất...
 • 15
 • 207
 • 0

Bài giảng bài hóa học và vấn đề môi trường hóa học 12 (3)

Bài giảng bài hóa học và vấn đề môi trường hóa học 12 (3)
... I HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: • Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường Chất gây ô nhiễm môi trường nhân tố làm cho môi trường trở ... làm cho môi trường trở thành độc hại Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Nguyên nhân Do thiên nhiên Tác ... NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT Nguyên nhân Tự nhiên Núi lửa, ngập úng… Tác hại Gây tổn hại lớn Con người: sản tác nhân vật xuất lý, hóa học, đời sống sinh học II HÓA HỌC VỚI VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI...
 • 34
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 6 số học chương 3 bài 12bài giảng toán 6 số học chương 3 bài 12đề thi học kì 3 sử 12hóa học cấp 3học nhanh hóa học cấp 3giáo án hóa học 8 3 cộtgiáo án tin học 12 3 cộtsổ tay hóa học cấp 3chuyen de hoa hoc cap 3cơ sở lý thuyết hóa học phần 3cơ sở lý thuyết hóa học chuong 3 can bang hoa hoclàm bài tập hóa học bài 3bai tap hoa hoc chuong 3 lop 10 nang caobài thực hành tin học số 3 lớp 12bài tập hình học chương 3 lớp 12Các phương pháp giải một dạng toán điện xoay chiều hay và khóĐồ thị trong dạy học vật lýPhương pháp chuẩn hóa và gắn số liệu nhằm giúp học sinh giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm phức tạp phần dòng điện xoay chiềutiểu luận Khoa học quản lý nâng caoNghiên cứu phương tiện liên kết hồi chỉ trong diễn ngôn trên bình diện dụng học (theo cứ liệu tiếng anh và tiếng việt) ttUnit 4. School education systemUnit 4. School education systemSử dụng câu hỏi định hướng giải bài tập phần mắt đối với học sinh có học lực trung bìnhSử dụng phần mềm matlab để thiết kế thí nghiệm mô phỏng cho quá trình γ + γ→ e +e+ môn vật lý 12 nâng caoTieu luan he thong thong tin quan lyCác dạng bài tập thấu kínhCách giải các dạng bài toán liên quan đến độ lệch pha trong điện xoay chiều thuộc chương trình vật lý 12 thptDạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật líGiúp học sinh hứng thú học vật lý bằng những thí nghiệm đơn giảnGiúp học sinh làm tốt bài toán truyền tải điện năng thông qua sơ đồ truyền tải điện năngGiúp học sinh phân loại và giải nhanh các bài toán dao động điều hòa khi có ngoại lực tác độngBài 9. Áp suất khí quyểnBài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhauHướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức khi dạy học các định luật niu tơn theo hướng tích hợp giáo dục kỹ năng sốngHướng dẫn kĩ năng phân tích và giải một số dạng bài tập về mạch điện một chiều đơn giản cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyên