Nghiên cứu đa dạng sinh học khu hệ cá đồng bằng sông cửu long và sự biến đổi của chúng do tác động của biến đổi khí hậu và sự phát triển kinh tế xã hội (TT)

Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - hội trên địa bàn tỉnh

Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
... Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 tác động biến đổi khí hậu phục vụ phát triến kinh tế - hội địa bàn tỉnh Đây nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho phát ... phát triển kinh tế - hội tỉnh Mục tiêu: - Mục tiêu 1: Xây dựng sở liệu khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 2013 - Mục tiêu 2: Nghiên cứu diễn biến tượng khí hậu, thủy văn giai đoạn ... tháng tỉnh Quảng Trị 82 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI: Tên Đề tài : Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 2013 tác động biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế...
 • 95
 • 189
 • 1

NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ Ở VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC BÚNG BÌNH THIÊN, TỈNH AN GIANG

NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ CÁ Ở VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC BÚNG BÌNH THIÊN, TỈNH AN GIANG
... chấm cóc đậm ba kỳ cóc dầm đỏ mang he vàng he đỏ mè vinh linh (cám) duồng bay linh rìa linh rìa sọc chuồn nút ét linh ống trôi duồng ... (Ranzani) SYNBRANCHIFORMES 68 69 70 71 72 chốt chốt giấy lăng nha lăng điện biện lăng ki lăng đỏ Họ Nheo trèn leo trèn bầu trèn trèn mỡ kết Họ Tra ... Họ Bống trắng bống cát bống cát tối bống cát trắng bống ống điếu Họ Rô đồng rô đồng Họ Tai tượng sặc điệp sặc rằn sặc bướm bãi trầu thia tia Họ Lóc Cá...
 • 9
 • 509
 • 6

Nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học khu hệ sông ở huyện đa krông tỉnh quảng trị

Nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học khu hệ cá sông ở huyện đa krông tỉnh quảng trị
... Loài khu phân b - ðánh giá giá tr c a khu h sông ða Krông v m t khai thác bao g m s n lư ng khai thác t l thành ph n loài khai thác c a sông N i dung nghiên c u - Phân tích khu h sông ða Krông ... 5% Nhưng Chép Ch ch bùn núi Lăng ch m 6% Trê Ch ch sông 7% 7% 5% 3% 5% 4% Rô phi Chu i B ng Khác Hình 4.5 T l loài khai thác c a sông ða Krông K t qu nghiên c u v ... c a sông T l thành ph n loài khai thác c a sông ñư c th hi n qua hình 4.3 Thát lát Chình hoa 3% 2% 14% Tr m 5% Mè 5% Sao S nh 7% 9% Trôi Di c m t ñ 3% 5% 5% 5% Nhưng...
 • 53
 • 339
 • 2

Đa dạng sinh học khu hệ thú ở khu bảo tồn thiên nhiên pù huống tỉnh nghệ an

Đa dạng sinh học khu hệ thú ở khu bảo tồn thiên nhiên pù huống tỉnh nghệ an
... cứu thú Nghệ An Nghệ An khu vực bảo vệ đa dạng sinh học VQG Mát, Khu BTTN Huống Khu BTTN Hoạt Nghiên cứu khu hệ thú Mát có công trình nh: Mát, điều tra đa dạng sinh học khu bảo ... khu hệ thú Khu bảo tồn thiên nhiên Huống tỉnh Nghệ An để góp phần đánh giá cách đầy đủ khu hệ thú Huống, bổ sung dẫn liệu thú tỉnh Nghệ An nh tạo sở cho việc đề xuất biện pháp bảo tồn loài ... Trờng đại học vinh ==== Trần Mạnh Hùng đa dạng sinh học khu hệ thú khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh nghệ an Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 60.42.10 Luận văn thạc sĩ sinh học Hớng dẫn khoa học: GS.TS...
 • 49
 • 731
 • 2

Đề tài triết học " QUAN NIỆM CỦA C.MÁC PH.ĂNGGHEN VỀ GIA ĐÌNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI " docx

Đề tài triết học
... QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN VỀ GIA ĐÌNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI PHẠM THỊ BÌNH (*) Khẳng định quan niệm nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, gia đình tế bào hội, gia ... cứu quan hệ gia đình phát triển kinh tế - hội, mối quan hệ gia đình phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất di sản lý luận C.Mác Ph.Ăngghen giúp cho thấy tác động trình cải tạo phát triển ... quan hệ sản xuất, C.Mác Ph.Ăngghen cho rằng, thực ra, gia đình quan hệ hội nhất” buổi đầu lịch sử hội Nhờ quan hệ thứ ba này, với chức sinh đẻ cái, quan hệ gia đình sản sinh trì quan hệ xã...
 • 10
 • 300
 • 2

Báo cáo VAI TRÒ của NGHIÊN cứu hội học TRONG sự LÃNH đạo của ĐẢNG CỘNG sản đối với sự PHÁT TRIỂN KINH tế hội của đất nước BUNGARI

Báo cáo  VAI TRÒ của NGHIÊN cứu xã hội học TRONG sự LÃNH đạo của ĐẢNG CỘNG sản đối với sự PHÁT TRIỂN KINH tế  xã hội của đất nước BUNGARI
... hội học, số - 1982 Sử dụng hội học công tác lãnh đạo sử dụng tất cấp độ hội học, cấp độ tổng quát lẫn cấp độ trung gian Sử dụng hội học thông qua Hội nghị thực tế, đánh giá ... trình nghiên cứu hội học Vấn đề nâng cao hiệu công trình nghiên cứu hội học Các công trình tập trung vào hướng: - Lý luận, lịch sử hội học; - Đào tạo cán bộ; - Tăng cường mối quan hệ hội ... cường mối quan hệ hội học thực tế Làm liên hệ hội học thực tế? Những vấn đề thực tế hội phản ánh vào nhận thức quần chúng lao động, vào nhà lãnh đạo vào nhà hội học, theo cách thức khác...
 • 2
 • 158
 • 0

Thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế - hội ở nước ta hiện nay

Thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay
... CỦA THÔNG TIN KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 KHÁI NIỆM THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC 1.1.1 Khái niệm thông tin Khái niệm thông tin góc độ sinh học, triết học, điều khiển học ... phát triển kinh tế hội nay; - Đây sản phẩm gắn kết hai nội dung: khoa học lĩnh vực thông tin kinh tế - hội, gắn kết TTKH với phát triển kinh tế hội, bước tiến thống biện chứng khoa học ... dựng phát triển hệ thống quốc gia thông tin kinh tế - hội 3.13.6 Hoàn thiện chế hoạt động thông tin kinh tế - hội 3.13.7 Đào tạo đội ngũ cán làm thông tin kinh tế - hội đáp ứng yêu cầu phát...
 • 169
 • 448
 • 0

Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trong sự phát triển kinh tế hội của nước ta

Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trong sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta
... kinh tế - hội I .Nguồn nhân lực Khoa học - công nghệ 1.Khaí niệm vai trò Nguồn nhân lực Khoa học - công nghệ phận nguồn lao động hội nhng đợc đào tạo cách ,có trình độ cao , nguồn nhân lực ... dùng hội từ quay trở lại kích thích sản xuất phát triển tăng trởng phát triển kinh tế - hội mức cao Các nhân tố ảnh hởng đến nguồn nhân lực khoa hoc - công nghệ Nguồn nhân lực khoa học - công ... 0918.775.368 Chơng II nguồn nhân lực khoa học - công nghệ lực lợng công an nhân dân I Thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ lực lợng công an nhân dân Những thành tựu Lực lợng công an nhân dân từ...
 • 41
 • 531
 • 2

Nguốn nhân lực khoa học kỹ thuật công nghệ trong sự phát triển kinh tế - hôi

Nguốn nhân lực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hôi
... triển đội ngũ Khoa học- công nghệ lực lợng Công an nhân dân thời kỳ đổi Chơng I Nguồn nhân lực Khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển kinh tế - hội I.Nguồn nhân lực Khoa học - công nghệ 1.Khaí ... cho phát triển khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, vừa khoa học công nghệ vừa trọng khoa học công nghệ nghành kinh tế quan trọng có hàm lợng tri thức cao nghành kinh tế ... xuất phát triển tăng trởng phát triển kinh tế - hội mức cao Các nhân tố ảnh hởng đến nguồn nhân lực khoa hoc - công nghệ Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ phận nguồn lao động Do đó, nguồn nhân...
 • 41
 • 399
 • 1

Nghiên cứu một số tác động của dự án “giảm nghèo khu vực miền trung” đối với sự phát triển kinh tế hội huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu một số tác động của dự án “giảm nghèo khu vực miền trung” đối với sự phát triển kinh tế  xã hội huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
... án; (iv) Một số tác động dự án “Giảm nghèo khu vực miền Trung” phát triển kinh tế - hội huyện Nam Đông CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “GIẢM NGHÈO KHU VỰC MIỀN TRUNG” TRÊN ... án “Giảm nghèo khu vực miền Trung” phát triển kinh tế - hội huyện Nam Đông 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: tác động hoạt động dự án phát triển kinh tế - hội huyện Nam Đông tỉnh ... tài nghiên cứu Nghiên cứu số tác động dự án “Giảm nghèo khu vực miền Trung” phát triển kinh tế - hội huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên...
 • 126
 • 633
 • 2

Tác động của các khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế hội của tỉnh hưng yên

Tác động của các khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế  xã hội của tỉnh hưng yên
... đến hiệu phát triển kinh tế - hội Xuất phát từ tình hình nêu trên, định chọn đề tài " Tác động khu công nghiệp đến phát triển kinh tế hội tỉnh Hưng Yên " để thực luận văn thạc sĩ kinh tế, ... Chương Các khu công nghiệp tỉnh hưng Yên - lịch sử hình thành, phát triển tác động chủ yếu chúng 2.1 Quá trình hình thành phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên 2.1.1 Tình hình kinh tế, hội ... phát huy lợi KCN 1.2 Tác động khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - hội nhìn bình diện tổng quát 1.2.1 Tác động đến phát triển lực lượng sản xuất tác động lan tỏa doanh nghiệp địa bàn Khu...
 • 20
 • 929
 • 6

Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế hội ở tỉnh hải dương

Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế  xã hội ở tỉnh hải dương
... PHÁP PHÁT HUY TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA KHU CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HẢI DƢƠNG 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI ... VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HẢI DƢƠNG 2.1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƢƠNG 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội chủ trƣơng phát triển khu công nghiệp ... - Khái quát sở lý luận tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - hội - Phân tích, đánh giá thực trạng tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - hội địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm...
 • 26
 • 908
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: 6 làm rõ quan điểm của đảng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tếtác động của các khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hưng yênphát huy vai trò động lực của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội thành phốcầu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành lưu trữ đối với sự phát triển của đại học quốc gia hà nội và sự phát triển kinh tế xã hội khoa học công nghệ của việt nam1 tuấn anh 1997 bao bì trong sự phát triển kinh tế xã hội của một nước đang phát triển thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số 15 1998 tr11 122 tuấn anh 1998 bao bì trong sự phát triển kinh tế xã hội của một nước đang phát triển thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số 16 1998 tr4 5khái quát chung về sự phát triển kinh tế xã hội giáo dục trung học phổ thông tp hồ chí minhhiện trạng tác nhân thúc đẩy và các vấn đề phát sinh của di dân tự do đối với sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường ở tp hcm trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nướctrò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta2 ý nghĩa của vị trí địa lý và hình dáng lãnh thổ đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở việt namtác động của tai biến thiên nhiên đến môi trường sinh thái và sự phát triển kinh tế xã hộitrò của oda đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các nƣớc đang phát triểnhọc vấn và sự phát triển kinh tế xã hộicâu 19 trình bày quan điểm của đảng ta văn hoá là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hộisự phát triển kinh tế xã hộichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm