Hoạt động Viral Marketing tại Galaxy Film

báo cáo thực tập nhận thức cải thiện hoạt động viral marketing tại galaxy film

báo cáo thực tập nhận thức cải thiện hoạt động viral marketing tại galaxy film
... KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG VIRAL MARKETING TẠI GALAXY FILM Tên quan thực tập : Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân Thời gian thực tập : 10/9/2012 – ... Nhƣng, hoạt động thức hoạt động cách không lâu, nên tồn điểm cần khắc phục để chƣơng trình Viral Marketing Galaxy Film hiệu Đó lý để chọn Cải thiện tình hình hoạt động Viral Marketing Galaxy Film ... liên quan đến chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp Bài báo cáo gồm phần: Tổng quan công ty thực tập, Công việc thực tập, Chuyên đề báo cáo Kết luận Sau đây, nội dung báo cáo xii GIỚI THIỆU CÔNG...
 • 61
 • 217
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội
... đường thủy nội địa khu vực phía Nam loại sà lan thông dụng chở Container, hàng tổng hợp, từ dự kiến cỡ tàu, sà lan nội địa đến khu bến trung chuyển cảng Tân cảng Hiệp Phước tàu, sà lan tự hành chở ... III.1.2 Container xuất Hàng hoá container đến cảng chủ yếu đường chu trình hoạt động thực theo chiều ngược lại với hàng nhập III.1.3 Công nghệ làm hàng hoá container cảng Những hoạt động trình khai ... TOÁN NỘI LỰC IV.1 Tính toán nội lực cầu 89 IV.1.1 Tính toán nội lực khung dọc ray cần trục 89 IV.1.2 Tính toán nội lực khung dọc không ray 98 IV.1.3 Tính toán nội lực khung...
 • 212
 • 1,267
 • 4

1 số giải pháp hoàn thiện hoạt động e marketing tại công ty MTV tư vấn và đào tạo an ninh mạng athena

1 số giải pháp hoàn thiện hoạt động e marketing tại công ty MTV tư vấn và đào tạo an ninh mạng athena
... thực hoạt động E- Marketing doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động Emarketing doanh nghiệp MỤC LỤC E- Marketing TNHH MTV TMĐT B2C CNTT IAB E- Commerce E- business ... khoá luận “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG E- MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO AN NINH MẠNG ATHENA NGUYỄN TRỌNG HIẾU, sinh viên khoá 36, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, chuyên ngành ... cáo mạng ngôn ngữ thường gặp hình thức Marketing online hay gọi quảng cáo trực tuyến (E- marketing) 3 .1. 3 Các công cụ e- marketing 3 .1. 3 .1 Website Website giải pháp e- marketing quen thuộc doanh...
 • 70
 • 114
 • 0

tóm tắt tiếng anh các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội

tóm tắt tiếng anh các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội
... scope of Mobile Marketing with Wireless Marketing ‐ Choose Mobile Marketing or Mobile Advertising to cover to real situation of activities 2.2 Mobile Marketing concept and definitions Mobile Marketing ... situation of mobile marketing in Hanoi and Vietnam in general, (2) The behaviors of Hanoi’s consumers toward mobile marketing, (3) factors affecting Hanoi’s consumer behaviors toward mobile marketing ... behaviors toward mobile marketing ‐ Modeling the factors affecting Hanoi’s consumer behaviors toward mobile marketing ‐ Looking for recommendations for the development of mobile marketing in Vietnam...
 • 23
 • 370
 • 0

tóm tắt các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội

tóm tắt các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội
... trạng hoạt động Mobile Marketing khu vực nội thành Nội nào? - Người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hành vi Mobile Marketing? - Có nhân tố ảnh hưởng tới thái độ hành vi người tiêu dùng khu ... tiêu cực hoạt động Mobile Marketing ngược lại 5.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing Hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành ... gồm ba đối tượng cụ thể là:(1) Hoạt động Mobile Marketing khu vực nội thành Nội, (2) Hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing (3) Các nhân tố ảnh hưởng đến...
 • 24
 • 661
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoạt động Mobile Marketing tại Vinaphone

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoạt động Mobile Marketing tại Vinaphone
... QT Marketing - HVCNBCVT Page 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I - Thực tập chung PHẦN I Thực tập chung Vinaphone Vũ Ngọc Anh - D07 QT Marketing - HVCNBCVT Page 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I - Thực tập chung Hệ thống Báo cáo tài gồm báo cáo sau đây: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo ... báo cáo tài 38 Vũ Ngọc Anh - D07 QT Marketing - HVCNBCVT Page Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I - Thực tập chung Hệ thống Báo cáo tài gồm báo cáo sau đây: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt...
 • 71
 • 926
 • 1

luận án tiến sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội

luận án tiến sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội
... 5.1.1 Hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing 132 5.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing ... HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MOBILE MARKETING 50 iv 2.8 Đặc trưng hành vi người tiêu dùng hoạt động Mobile Marketing 50 2.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng ... định đối tượng nghiên cứu luận án bao gồm ba đối tượng cụ thể là:(1) Hoạt động Mobile Marketing khu vực nội thành Nội, (2) Hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing...
 • 208
 • 417
 • 0

Luận văn thạc sỹ Phát triển hoạt động e marketing tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ LANLINH

Luận văn thạc sỹ Phát triển hoạt động e marketing tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ LANLINH
... luận e- marketing - Đánh giá thực trạng hoạt động e- marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LANLINH - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động e- marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công ty TNHH ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG E- MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANLINH 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LANLINH 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LANLINH ... Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LANLINH Error: Reference source not found Hình 2.3: Biểu đồ tăng trưởng số người sử dụng Internet Việt Nam Error: Reference source...
 • 112
 • 182
 • 1

Phát triển hoạt động Video Marketing tại Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam

Phát triển hoạt động Video Marketing tại Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
... CÔNG TY 2.1.1 Tổng quan Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam thực trạng triển khai hoạt động video marketing 2.1.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam thành ... trạng hoạt động video marketing sản phẩm công ty cổ phần bluecom việt nam Chương III: Các kết luận đề xuất giải pháp phát triển hoạt động video marketing sản phẩm công ty cổ phần bluecom việt nam ... ĐẾN HOẠT ĐỘNG VIDEO MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BLUECOM VIỆT NAM 2.2.1 Kết xử lý, phân tích liệu sơ cấp Để đánh giá tình hình triển khai hoạt động video marketing Công ty cổ phần Blucom Việt Nam, ...
 • 46
 • 332
 • 0

Tiểu luận các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội

Tiểu luận các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại khu vực nội thành hà nội
... hành vi người tiêu dùng hoạt động Marketing điện tử - Xác định hành vi chủ yếu người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing - Xây dựng mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ... định đối tượng nghiên cứu luận án bao gồm ba đối tượng cụ thể là:(1) Hoạt động Mobile Marketing khu vực nội thành Nội, (2) Hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing ... Có nhân tố ảnh hưởng tới thái độ hành vi người tiêu dùng khu vực nội thành Nội hoạt động Mobile Marketing mức độ tác động nhân tố? - Có khác biệt hành vi hoạt động Mobile Marketing nhóm người...
 • 199
 • 127
 • 0

Hoạt động Marketing với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.doc

Hoạt động Marketing với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.doc
... hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại TP.HCM 28 Mạng lưới hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn TP.HCM 28 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại TP.HCM 30 2.1 Hoạt động huy động ... trọng đến hiệu hoạt động đem lại chưa tương xứng với tiềm có Từ nhận định trên, chọn đề tài : Hoạt động Marketing với việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM” ... Nhận thức tầm quan trọng hoạt động Marketing hoạt động kinh doanh ngân hàng - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Marketing hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM, từ đề số...
 • 9
 • 411
 • 0

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.pdf

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.pdf
... cách có hiệu 32 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀ TÂY Đối với công ty kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀ TÂY Đánh giá chung tình hình hoạt động xuất Công ty xuất nhập Tây Hiện Công ty xuất nhập Tây phải đối mặt với số khó ... Marketing quốc tế quản lý xuất Chương II: Thực trạng hoạt động xuất công ty Chương III: Một số biện pháp Marketing xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất Công ty xuất nhập Tây Do đề tài nghiên...
 • 47
 • 314
 • 0

Hoạt động Marketing với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM

Hoạt động Marketing với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM
... thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đòa bàn thành phố II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI TP.HCM 1.Mạng lưới hoạt động tổ chức tín dụng đòa bàn TP.HCM : Tính ... HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NHTM TP.HCM 26 I Tình hình kinh tế xã hội 26 II Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại TP.HCM2 8 Mạng lưới hoạt ... trạng hoạt động Marketing hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại TP.HCM - Chương : Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Ngân hàng thương mại TP.HCM -8- CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠT...
 • 87
 • 293
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng ứng dụng và phát triển hoạt động e marketing tại các doanh nghiệp việt nammột số kiến nghị đối với nhà nước và các cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động e marketing tại các doanh nghiệp việt namthực trạng hoạt động digital marketing tại việt nammột số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu hà tâygiải pháp marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh quốc tế việt mỹhànđẩy mạnh ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thị xã từ sơnthực trạng vận dụng marketing du lịch vào hoạt động du lịch tại việt nammột số kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển hoạt động e marketing công cụ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp việt nammột số giải pháp nhằm phát triển hoạt động e marketing công cụ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp việt namnhững giải pháp chủ yếu cho hoạt động e marketing trong ngành kinh doanh nhạc số tại việt namđánh giá chung hoạt động marketing ứng dụng marketing online trong hoạt động kinh doanh tại ctcp cà phê mê trangthực trạng hoạt động e marketing qua mạng xã hội trong môi trường web 2 0 tại việt namhoạt động tín dụng tài trợhoạt động cho thuê tài chínhcải thiện hoạt động digital marketingĐề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tôĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tôBài giảng kỹ thuật vi xử lýBài giảng lưới điện truyền tải và phân phốiBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 1Bài giảng lý thuyết mạch (phần 2)Bài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng trường điện từ và truyền sóngBài giảng kỹ thuật phối màu