Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai tự nộp thuế ở Phú Yên

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.DOC

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.DOC
... quan quyt nh * Theo ni dung v phm vi tra: Xột theo ni dung v phm vi tra, tra thu bao gm tra ton din v tra hn ch - Thanh tra ton din: Thanh tra ton din l loi hỡnh tra tng hp, ton din tỡnh hỡnh tuõn ... k hoch tra hng nm - Thanh tra hn ch: Thanh tra hn ch l tra phm vi hp gm: + Thanh tra mt sc thu, mt hoc mt s k tớnh thu; + Thanh tra mt hoc mt s b h s hon thu; + Thanh tra mt hoc mt s yu t liờn ... 3.1.3 Chuyển từ tra chủ yếu sở kinh doanh sang tra chủ yếu tiến hành quan thuế 106 3.1.4 Tập trung xây dựng đội ngũ tra viên từ tra tổng hợp sang tra chuyên sau, chuyên nghiệp lĩnh vực,...
 • 134
 • 827
 • 11

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trên địa bàn Hà Nội

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội
... quan quyt nh * Theo ni dung v phm vi tra: Xột theo ni dung v phm vi tra, tra thu bao gm tra ton din v tra hn ch - Thanh tra ton din: Thanh tra ton din l loi hỡnh tra tng hp, ton din tỡnh hỡnh tuõn ... k hoch tra hng nm - Thanh tra hn ch: Thanh tra hn ch l tra phm vi hp gm: + Thanh tra mt sc thu, mt hoc mt s k tớnh thu; + Thanh tra mt hoc mt s b h s hon thu; + Thanh tra mt hoc mt s yu t liờn ... 3.1.3 Chuyển từ tra chủ yếu sở kinh doanh sang tra chủ yếu tiến hành quan thuế 106 3.1.4 Tập trung xây dựng đội ngũ tra viên từ tra tổng hợp sang tra chuyên sau, chuyên nghiệp lĩnh vực,...
 • 54
 • 251
 • 0

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trên địa bàn Hà Nội

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội
... quyt nh * Theo ni dung v phm vi tra: Xột theo ni dung v phm vi tra, tra thu bao gm tra ton din v tra chuyờn - Thanh tra ton din: Thanh tra ton din l loi hỡnh tra tng hp, ton din tỡnh hỡnh tuõn ... c tra: T l doanh nghip c tra = S lng doanh nghip c tra S lng doanh nghip qun lý Ch tiờu ny cho thy trung bỡnh mt trm doanh nghip thỡ cú bao nhiờu doanh nghip c tra mt nm Mc tiờu quan trng ca tra ... bo, tra thu cha hon thin Trung bỡnh s thu truy thu v pht sau tra S thu truy thu v pht sau tra = S doanh nghip c tra * Tn sut tra mt doanh nghip: Tn sut tra thu i vi mt doanh nghip l s ln doanh...
 • 49
 • 286
 • 0

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp vốn Đầu ngân hàng trên địa bàn Hà Nội

Hoàn thiện thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn Đầu tư ngân hàng trên địa bàn Hà Nội
... hình chuyển từ tra toàn diện sang tra nội dung theo chuyên đề Biểu đồ 3.4 Mô hình chuyển từ tra chủ yếu doanh nghiệp sang tra chủ yếu quan thuế S 2.1 Mụ hỡnh t chc h thng tra, kim tra ti Cc thu ... quyt nh * Theo ni dung v phm vi tra: Xột theo ni dung v phm vi tra, tra thu bao gm tra ton din v tra chuyờn - Thanh tra ton din: Thanh tra ton din l loi hỡnh tra tng hp, ton din tỡnh hỡnh tuõn ... tra thu i vi doanh nghip cú u t nc ngoi Mc hon thin tra thu i vi doanh nghip cú TNN cú th ỏnh giỏ qua mt s ch tiờu sau: * T l doanh nghip c tra: T l doanh nghip c tra = S lng doanh nghip c tra...
 • 46
 • 201
 • 0

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
... tác tra doanh nghiệp Lựa chọn doanh nghiệp vốn đầu t nớc để lập danh sách kiểm tra hồ sơ khai thuế theo tiêu chí sau: - Lựa chọn doanh nghiệp vốn đầu t nớc rủi ro thuế cao - Doanh nghiệp ... nghiệp vốn đầu t nớc ý thức tuân thủ pháp luật thuế thấp - Doanh nghiệp vốn đầu t nớc dấu hiệu không bình thờng khai thuế so với tháng trớc năm trớc - Lựa chọn doanh nghiệp vốn đầu ... doanh nghiệp vốn đầu t nớc rủi ro thuế, lập danh sách doanh nghiệp vốn đầu t nớc cần kiểm tra nh làm cho công tác tra, kiểm tra hiệu Việc lập danh sách nh giảm công tác kiểm tra doanh nghiệp...
 • 32
 • 292
 • 0

Hoàn thịện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Phú Yên hiện nay

Hoàn thịện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Phú Yên hiện nay
... nh Phú Yên 65 K T LU N CH CH NG 68 NG 3: M T S TH NG KI M CÁC DOANH NGHI P V A VÀ NH SOÁT N I B GI I PHÁP HOÀN THI N H T I T NH PHÚ YÊN 3.1 Ph ng h ng hoàn thi n h th ng ki m soát ... m soát n i b - Ch ng : Th c tr ng h th ng ki m soát n i b doanh nghi p v a nh t i T nh Phú Yên - Ch ng : M t s gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b doanh nghi p v a nh t i T nh Phú Yên ... doanh c h th ng ki m soát n i b cho doanh nghi p Xu t phát t nh ng lý trên, tác gi ch n tài Hoàn thi n h th ng ki m soát n i b cho doanh nghi p v a nh t i Phú Yên hi n nay 2 M c tiêu nghiên c u...
 • 103
 • 227
 • 0

Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai tự nộp thuế Phú Yên

Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai tự nộp thuế ở Phú Yên
... quan chế tự khai tự nộp thuế Chương II: Thực trạng tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai, tự nộp thuế địa bàn tỉnh Phú Yên Chương III: Giải pháp hoàn thiện tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai, tự nộp ... - Kiểm tra, tra toán thuế - Kiểm tra, tra việc hoàn thuế, khấu trừ thuế - Kiểm tra, tra miễn giảm thuế 1.2.2.2 Thanh tra, kiểm tra nội ngành thuế: Thanh tra, kiểm tra nội trình công chức tra kiểm ... VAI TRÒ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ THEO CƠ CHẾ TỰ KHAI, TỰ NỘP THUẾ 1.2.1 Mục đích, yêu cầu tra, kiểm tra thuế: 1.2.1.1 Khái niệm tra, kiểm tra thuế: a Khái niệm tra thuế: Thanh tra ( tiếng Anh...
 • 89
 • 463
 • 10

Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai tự nộp thuế Phú Yên.pdf

Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai tự nộp thuế ở Phú Yên.pdf
... quan chế tự khai tự nộp thuế Chương II: Thực trạng tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai, tự nộp thuế địa bàn tỉnh Phú Yên Chương III: Giải pháp hoàn thiện tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai, tự nộp ... - Kiểm tra, tra toán thuế - Kiểm tra, tra việc hoàn thuế, khấu trừ thuế - Kiểm tra, tra miễn giảm thuế 1.2.2.2 Thanh tra, kiểm tra nội ngành thuế: Thanh tra, kiểm tra nội trình công chức tra kiểm ... VAI TRÒ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ THEO CƠ CHẾ TỰ KHAI, TỰ NỘP THUẾ 1.2.1 Mục đích, yêu cầu tra, kiểm tra thuế: 1.2.1.1 Khái niệm tra, kiểm tra thuế: a Khái niệm tra thuế: Thanh tra ( tiếng Anh...
 • 89
 • 247
 • 7

Luận văn: Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai tự nộp thuế docx

Luận văn: Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai tự nộp thuế docx
... - Kiểm tra, tra toán thuế - Kiểm tra, tra việc hoàn thuế, khấu trừ thuế - Kiểm tra, tra miễn giảm thuế 1.2.2.2 Thanh tra, kiểm tra nội ngành thuế: Thanh tra, kiểm tra nội trình công chức tra kiểm ... VAI TRÒ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ THEO CƠ CHẾ TỰ KHAI, TỰ NỘP THUẾ 1.2.1 Mục đích, yêu cầu tra, kiểm tra thuế: 1.2.1.1 Khái niệm tra, kiểm tra thuế: a Khái niệm tra thuế: Thanh tra ( tiếng Anh ... Nội dung tra, kiểm tra thuế: 1.2.2.1 Thanh tra, kiểm tra người nộp thuế: Thanh tra, kiểm tra người nộp thuế nội dung quan trọng công tác tra thuế Theo quy định pháp luật, người nộp thuế phải...
 • 90
 • 361
 • 0

Đề tài: HOÀN THIỆN THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ THEO CHẾ TỰ KHAI - TỰ NỘP THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN doc

Đề tài: HOÀN THIỆN THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ THEO CƠ CHẾ TỰ KHAI - TỰ NỘP THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN doc
... đơn - Kiểm tra, tra toán thuế - Kiểm tra, tra việc hoàn thuế, khấu trừ thuế - Kiểm tra, tra miễn giảm thuế 1.2.2.2 Thanh tra, kiểm tra nội ngành thuế: Thanh tra, kiểm tra nội trình công chức tra ... bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 200 3-2 007, sở rút thành tựu nguyên nhân hạn chế tra, kiểm tra thuế tỉnh Phú Yên - Trên sở định hướng đổi mới, hoàn thiện tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai, tự nộp ... văn hoàn thiện công tác tra, kiểm tra thuế theo chế TKTN địa bàn tỉnh Phú Yên - 24 - Chương II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ...
 • 91
 • 215
 • 0

luận văn hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai tự nộp thuế phú yên

luận văn hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai tự nộp thuế ở phú yên
... Lý luận tổng quan chế tự khai tự nộp thuế Chương II: Thực trạng tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai, tự nộp thuế địa bàn tỉnh Phú Yên Chương III: Giải pháp hoàn thiện tra, kiểm tra thuế theo chế ... hạn chế tra, kiểm tra thuế tỉnh Phú Yên - Trên sở định hướng đổi mới, hoàn thiện tra, kiểm tra thuế theo chế tự khai, tự nộp nguyên nhân hạn chế, luận văn đề xuất giải pháp đẩy nhanh vững tra, kiểm ... VAI TRÒ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ THEO CƠ CHẾ TỰ KHAI, TỰ NỘP THUẾ 1.2.1 Mục đích, yêu cầu tra, kiểm tra thuế: 1.2.1.1 Khái niệm tra, kiểm tra thuế: a Khái niệm tra thuế: Thanh tra ( tiếng Anh...
 • 10
 • 139
 • 0

hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế cục thuế tỉnh bình dương

hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế tỉnh bình dương
... hoạt động kiểm tra, tra thuế 1.2.6.1 Hiệu công tác tra, kiểm tra thuế Trong lĩnh vực thuế, hiệu hoạt động kiểm tra, tra thuế không xét đơn theo giá trị tiền Hiệu công tác kiểm tra, tra thuế hiệu ... trình kiểm tra, tra thuế Quy trình kiểm tra, tra thuế trình tự bước công việc cụ thể bắt buộc phải tuân thủ thực định kiểm tra, tra thuế, chương trình kiểm tra, tra hay kế hoạch kiểm tra, tra cụ ... công tác kiểm tra, tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương Cục thuế Nhà nước tỉnh Bình Dương thành lập ngày 14/12/1996 theo định số 1131 TC/QĐ/TCCB Bộ trưởng Bộ Tài sở chia tách Cục thuế Nhà nước tỉnh...
 • 81
 • 335
 • 5

Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế Cục thuế Hà Tĩnh

Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Cục thuế Hà Tĩnh
... công tác kiểm tra, tra thuế Cục thuế Tĩnh 97 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, tra thuế Cục thuế Tĩnh 98 3.2.1 Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, tra thuế ... công tác kiểm tra, tra Cục thuế Tĩnh CHƢƠNG 1: KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Công tác kiểm tra, tra thuế 1.1.1 Khái niệm kiểm tra, tra thuế Hoạt ... đến tra, kiểm tra kiểm toán trƣớc ngƣời nộp thuế, xem xét kết tra, kiểm tra diễn nhƣ nào(cơ quan tiến hành tra, kiểm tra, thời gian tra, kiểm tra bao nhiêu? Niên độ tra, kiểm tra? Thanh tra, kiểm...
 • 122
 • 365
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế cục thuế hà tĩnh

Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế hà tĩnh
... cáo công tác kiểm tra, tra năm 2009 Cục thuế Tĩnh (2010), Báo cáo công tác kiểm tra, tra 2010 Cục thuế Tĩnh (2011), Báo cáo công tác kiểm tra, tra 2011 Cục thuế Tĩnh (2012), Báo cáo công ... Báo cáo công tác kiểm tra, tra 2012 Cục thuế Tĩnh (2013), Báo cáo công tác kiểm tra, tra 2013 Cục thuế Tĩnh (2013), Báo cáo công tác kiểm tra, tra tháng đầu năm 2014 Cục thuế Tĩnh (2010), ... cáo tổng kết công tác thuế năm 2009 Cục thuế Tĩnh (2010), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2010 Cục thuế Tĩnh (2011), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2011 Cục thuế Tĩnh (2012),...
 • 3
 • 66
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện quy trình kiểm soát chi theo dự toán từ kho bạc nhà nước theo luật nsnn sửa đổihoàn thiện thanh tra kiểm tra thuếhoàn thiện thanh tra giá chuyển nhượng trong các doanh nghiệp do thanh tra ngành thuế thực hiệnhoàn thiện thanh trahoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăngphương hướng và những giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế gtgt trong kiểm toán bctc do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệntính tất yếu và phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế gtgttính tất yếu của việc hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế gtgtnhững giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế gtgthoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố địnhchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnhoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranhhoàn thiện quy định kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranhgiải pháp hoàn thiện thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hà thànhquản lý thuế theo cơ chế tự khai tự nộpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại