Ứng dụng của giải thuật di truyền trong bài toán vận tải

TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG CỦA GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH THỜI KHÓA BIỂU

TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG CỦA GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH THỜI KHÓA BIỂU
... tài này, tìm hiểu ứng dụng Thuật Giải Di Truyền xếp Thời khoá biểu trường phổ thông CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH I BÀI TOÁN LẬP LỊCH 1) Tìm Hiểu Chung Lập lịch định nghĩa toán tìm kiếm ... Hình Thuật Giải Di Truyền II Đây mô hình giải thuật di truyền quan trọng mô hình thuật giải toán lập thời khóa biểu Mục tiêu thuật giải di truyền II đưa toán xếp thời khóa biểu N ngày toán lịch thời ... giải toán lập thời khóa biểu Vì đồ án để đơn giản em sử dụng giải thuật di truyền để giải toán lập thời khóa biểu cho đào tạo tín CHƯƠNG II: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN I TÌM HIỂU CHUNG VỀ GA 1) Giới Thiệu...
 • 22
 • 295
 • 0

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN vào bài TOÁN vận tải TUYẾN TÍNH

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN vào bài TOÁN vận tải TUYẾN TÍNH
... Trên sở kết nghiên cứu giải thuật di truyền áp dụng giải thuật vào toán vận tải tuyến tính, kết luận Giải thuật di truyền công cụ hữu ích giúp giải toán tối ưu, đặc biệt toán tối ưu có không gian ... hiệu tốt cho thấy toán vận tải tuyến tính giải Giảỉ thuật di truyền đạt kết khả quan Từ cho thấy GAs áp dụng vào dạng toán tối ưu khác cho kết khả quan 106(06): 81 - 84 Mặc dù toán thử nghiệm, ... hình toán học toán là: f(x) = ∑i=1m∑j=1n cij.xij → (cực tiểu tổng chi phí) với điều kiện: n - ∑j=1 xij = m - ∑i=1 xij = bj - xij > 0, i = i m, j = n ÁP DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀO GIẢI BÀI TOÁN...
 • 4
 • 259
 • 1

Ứng dụng giải thuật di truyền trong bài toán lập thời khóa biểu

Ứng dụng giải thuật di truyền trong bài toán lập thời khóa biểu
... này, nghiên cứu ứng dụng Thuật Giải Di Truyền việc xếp thời khoá biểu trường đại học Ứng dụng giải thuật di truyền toán lập thời khóa biểu CH1301085 CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH 1.1 Tìm ... kết quả, ngược lại 13 Ứng dụng giải thuật di truyền toán lập thời khóa biểu CH1301085 CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN XẾP LỊCH THỜI KHOÁ BIỂU Vấn đề toán phức tạp mặt ràng ... tính lập trình sẵn Chương trình dừng hàm Fitness có giá trị 1.00000 Chương trình Thử nghiệm 32 Ứng dụng giải thuật di truyền toán lập thời khóa biểu CH1301085 33 Ứng dụng giải thuật di truyền toán...
 • 36
 • 598
 • 2

SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... hợp cho việc giải toán điều phối công việc cho chromosome Hàm thích nghi tổng quát dựa thời gian thực thi tác vụ Nhưng toán điều phối công việc điện toán đám mây khác với toán điều phối công việc ... bày toán điều phối điện toán đám mây, có trình bày mô hình điều phối vĩ mô, thuật toán di truyền cho toán điều phối công việc theo hướng tiếp cận khác Một cho mức độ hài lòng người sử dụng, cho ... hình điều phối công việc dựa thuật toán di truyền (GA) cho điện toán đám mây miêu tả thiết kế thành phần chức điều phối tác vụ theo giải thuật di truyền - Cấu hình giả lập kết ngắn gọn 3.1 Điều phối...
 • 21
 • 260
 • 0

1. Một trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyền pptx

1. Một trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyền pptx
... Kỹ thuật di truyền là: A kỹ thuật thao tác tế bào nhân sơ B kỹ thuật thao tác tế bào nhân thực C KT thao tác nhiễm sắc thể D KT thao tác vật liệu di truyền mức phân tử 15 Thành tựu bật ứng dụng ... động vật kỹ thuật di truyền có ưu so với tạo giống biện pháp thông thường do: A thay gen mục tiêu B tiết kiệm thời gian, tài C có hiệu đối tượng D đơn giản, dễ thực 21 Trong kỹ thuật di truyền ... đặc điểm 11 Trong kỹ thuật chuyển gen, để làm dãn màng sinh chất cho ADN tái tổ hợp qua, người ta dùng: A CaCl2 xung điện B virut Xenđê C Fe Mn D enzim ligaza 12 Mục đích kỹ thuật di truyền là:...
 • 8
 • 354
 • 1

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN LẬP LỊCH TỔNG ĐÀI FPT

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN LẬP LỊCH TỔNG ĐÀI FPT
... Phước Vinh, Mã HV: CH1301116 ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TỐN LẬP LỊCH TỔNG ĐÀI FPT I Tổng quan thuật giải Di truyền: Thuật giải Di truyền: Giải thuật Di truyền (GA) mơ hình tính tốn ... CH1301116 ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TỐN LẬP LỊCH TỔNG ĐÀI FPT Sơ đồ thực thuật giải Di truyền Hình – Sơ đồ thực Thuật giải Di truyền Đây sơ đồ chung áp dụng cho nhiều lớp tốn sử dụng Thuật ... ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TỐN LẬP LỊCH TỔNG ĐÀI FPT MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU I Tổng quan thuật giải Di truyền: Thuật giải Di truyền: ...
 • 22
 • 300
 • 0

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN TRAVELLING SALEMAN PROBLEM

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN TRAVELLING SALEMAN PROBLEM
... đặt thành công thuật giải di truyền để giải toán TSP 5.2 Đánh giá giải thuật đề xuất cải tiến tương lai Giải thuật đề xuất giải toán TSP đơn sử dụng giải thuật di truyền Tuy có giải toán số mặt ... em tìm hiểu thuật giải di truyền, ứng dụng vào toán Travelling Saleman Problem toán kinh điển NP-Hard Xin cảm ơn tất bạn bè động viên, giúp đỡ em trình học tập hoàn thành tiểu luận môn học TP ... nhỏ, phương pháp cổ điển đủ thích hợp; không gian lớn cần phải dùng đế kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo đặc biệt Thuật giải di truyền (Genetic Algorithm) kỹ thuật Thuật giải di truyền loại thuật giải...
 • 19
 • 349
 • 0

Tìm hiểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất & ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán phát thư

Tìm hiểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất & ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán phát thư
... THUẬT TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƢƠNG : GIẢI THUẬT DI TRUYỀN I Tổng quan thuật giải di truyền Thuật giải di truyền kỹ thuật khoa học máy tính đƣợc dùng để tìm kiếm lời giải cho toán ... CHƢƠNG : BÀI TOÁN TÌM ĐƢỜNG ĐI NGẮN NHẤT I Giới thiệu toán Bài toán đƣờng ngắn mạng giao thông toán tìm đƣờng hai đi m cho tổng trọng số cạnh tạo nên đƣờng nhỏ Hay nói cách toán học là: Cho đơn ... toán tìm đƣờng ngắn thuật giải di truyền Từ thuật giải di truyền em xây dựng chƣơng trình demo giải toán phát thƣ khu vực TPHCM Huỳnh Thanh Việt – CH1301114 Trang THUẬT TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI...
 • 47
 • 468
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu
... thể luận văn sau: • Nghiên cứu kỹ thuật tính toán tiến hóa, cải tiến thuật toán Nghiên cứu điều khiển tối ưu tối ưu đa mục tiêu phương pháp giải toán tối ưu đa mục tiêu • Xây dựng giải toán ... TÍNH TOÁN TỐI ƯU BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU ĐIỀU KHIỂN MỨC DUNG DỊCH H CỦA BÌNH KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC 3.3.1 Lưu đồ thuật toán thực chương trình Trường Đại học Kỹ thuật ... lời giải tối ưu Pareto Các toán tối ưu đa mục tiêu hầu hết liên quan đến tập lời giải tối ưu Pareto, xuất phát từ việc toán đa mục tiêu có nhiều hàm mục tiêu với ràng buộc khác nhau, chí mục tiêu...
 • 32
 • 250
 • 2

Phương pháp ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán xếp thời khóa biểu tín chỉ

Phương pháp ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán xếp thời khóa biểu tín chỉ
... XẾP THỜI KHÓA BIỂU TÍN CHỈ DỰA TRÊN GIẢI THUẬT DI TRUYỀN .33 3.1 Mô tả ràng buộc dƣới hạng mô hình toán .33 3.2 Ứng dụng giải thuật di truyền vào toán 38 3.2.1 Phƣơng pháp biểu ... buộc cứng mà phải chấp nhận thỏa hiệp Cũng lý nên lựa chọn đề tài: ―Phƣơng pháp ứng dụng giải thuật di truyền cho toán xếp thời khóa biểu tín chỉ với mong muốn giải đƣợc vấn đề nhân lực, thời ... định mức độ gần với lời giải toán cho lời giải ứng viên biểu di n cá thể Đặc biệt, lĩnh vực lập trình di truyền thuật toán di truyền, lời giải ứng viên thƣờng đƣợc biểu di n nhƣ chuỗi số (nhiễm...
 • 70
 • 279
 • 1

Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với bài toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm

Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với bài toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm
... cách Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm 10 tiếp cận để giải toán tối ưu đa mục tiêu chọn sản phẩm, chuyển toán chọn sản phẩm ... người dùng lựa chọn sản phẩm, sử dụng giải thuật di truyền tối ưu đa mục tiêu Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm 11 PHẦN II: ... miền tối ưu Pareto Do việc giải toán tối ưu hóa đa mục tiêu chọn từ Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm 15 miền Pareto toán...
 • 74
 • 321
 • 0

Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với bài toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm

Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với bài toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm
... thuyết giải thuật di truyền sử dụng toán tối ưu đa mục tiêu Sử dụng lý thuyết tối ưu đa mục tiêu giải thuật di truyền áp dụng vào toán: bán hàng trực tuyến máy tính xách tay khâu lựa chọn sản phẩm ... thuật di truyền- Trình bày khái niệm tối ưu đa mục tiêu, thuật giải di truyền Chương II: Tối ưu đa mục tiêu mua hàng trực tuyến Trình bày khó khăn xây dựng module hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, ... để giải toán tối ưu đa mục tiêu chọn sản phẩm, chuyển toán chọn sản phẩm thành toán tối ưu đa mục tiêu Chương III Xây dựng website bán hàng trực tuyến – Chương làm rõ vấn đề chương trước toán...
 • 2
 • 240
 • 0

Áp dụng giải thuật di truyền cho bài toán sắp thời khóa biểu thực hành

Áp dụng giải thuật di truyền cho bài toán sắp thời khóa biểu thực hành
... thuyết lớp … nhằm phục vụ cho trình thời khoá biểu thực hành Sắp thời khoá biểu: Áp dụng giải thuật Di Truyền tìm kiếm cục để giải toán thời khóa biểu thực hành Xem kết sắp: Sau xong Giáo Vụ khoa ... thực toán Sắp thời khóa biểu thực hành Giải thuật Di Truyền ứng dụng 2.1 Khái quát giải thuật Di Truyền: 2.1.1 Lịch sử giải thuật di truyền: Trước tiên, ý niệm giải thuật di truyền số nhà sinh ... Thành 44 SVTH: QuynhNhu, TuTrinh, VanTy Áp dụng giải thuật di truyền cho toán Thời Khóa Biểu thực hành =============================================================== Lược đồ thực toán Sắp thời...
 • 89
 • 283
 • 1

Giải thuật di truyền với bài toán người du lịch

Giải thuật di truyền với bài toán người du lịch
... LỜI NÓI ĐẦU Bài toán người du lịch toán nghiên cứu sâu lĩnh vực tối ưu hóa Báo cáo trình bày hướng tiếp cận giải toán người du lịch sử dụng giải thuật di truyền Giải thuật di truyền muốn mô lại ... TOÁN NGƯỜI DU LỊCH Giải thuật đề xuất : Nhóm đề xuất giải thuật di truyền đơn giản giải toán người du lịch Giải thuật cài đặt ngôn ngữ java Các liệu kiểm thử lấy http://www.tsp.gatech.edu/ (cung ... tác… Bài tập lớn môn học Trí tuệ nhân tạo 25 TỔNG KẾT Báo cáo làm rõ khái niệm giải thuật di truyền bước thực áp dụng vào giải toán người du lịch Kết giải thuật cài đặt nhiều hạn chế thời gian giải...
 • 30
 • 4,202
 • 196

Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quán lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quán lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN PHƢƠNG HUY MÔ HÌNH KẾT HỢP LOGIC MỜ VÀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC TRÊN MẠNG TCP/IP Chuyên ngành: Kỹ thuật ... thuật đƣợc kết hợp qua lại với hình thành hệ thống kết hợp 33  Giải thuật di truyền Giải thuật di truyền kỹ thuật khoa học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho toán tối ƣu tổ hợp Giải ... dụng hình tính toán có sử dụng kết hợp hai công cụ quan trọng tính toán mềm nhƣ GA, FL cho toán AQM mạng TCP/IP Mục đích cụ thể luận án sử dụng hình kết hợp di truyền mờ nhằm giải hai toán...
 • 154
 • 393
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của kỹ thuật di truyền trong y họcứng dụng của giải thuật di truyềncác ứng dụng của giải thuật di truyềnứng dụng giải thuật di truyền trong bài toán tối ưu vị trí đặt đài ra đaứng dụng giải thuật di truyền trong bài toán xếp ba lôtiếp cận giải thuật di truyền trong bài toán ba lômột trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyềnứng dụng của kỹ thuật di truyềnứng dụng của kĩ thuật di truyềnnhững ứng dụng của kỹ thuật di truyềngiải thuật di truyền trong tính toán mềmphương pháp áp dụng giải thuật di truyền cho bài toán tối ưu vị trí đài ra đaví dụ 3 áp dụng giải thuật di truyền vào bài toán lập lịcháp dụng giải thuật di truyền vào bài toán lập lịch tiếpgiải thuật di truyền cho bài toán pmedian89bec diem trung tuyen dai hoc dot 1 nam 2017f1772 TB 1975 PC dich SXHDanh sach bo nhiem lai, mien nhiem cong chung vien dot 2 thang 7 nam 2017.docDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 8 nam 2017.docTh c tr ng th c hi n chi n l c Marketing t i chi nh nh Techcombank Ho n Ki mThông báo về việc thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápKết quả thi tập sự HNCC lần 2.PDFCV 2503 về chuyển đổi PCC thành VPCC (bản ký).docTh tr ng t i ch nh v vai tr c a n trong n n kinh t th tr ngDanh sach thi sinh du dieu kien du thiTh c tr ng c nh tranh v n ng cao s c c nh tranh c a c c thi t b tin h c v m y t nh c a C ng ty IT JSCC c nh n t nh h ng n c c c ng c t i ch nh trong i u ki n th tr ngC c ph ng ph p ph ng ng a r i ro l i su t trong i u ki n Vi t NamL m ph t v nh ng bi n ph p kh c ph c l m ph tm t s v n v t gi h i o i nh h ng c a n v m t s bi n ph p ho n thi n t gi h i o i trong giai o n hi n nay Vi t NamDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 2 tháng 10 năm 2016.doc58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tSo sánh công ty hợp danh và công ty cổ phầnM t s bi n ph p y m nh ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng Long