Tìm hiểu và cài đặt một số hệ mật mã

Tìm hiểu cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản

Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản
... sâu vào tìm hiểu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch điển hình: K-MEANS, PAM Chƣơng 3: Cài đặt thực nghiệm: Để khẳng định cho khả hiệu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch, em lựa chọn cài đặt thuật ... CHƢƠNG 1: PHÂN CỤM DỮ LIỆU - Data Clustering 1 Vấn đề phân cụm liệu 1.2 Bài toán phân cụm liệu 1.3 Kiểu liệu độ đo tương tự sử dụng toán phân cụm liệu 1.4 Khái niệm ... tập liệu lớn, hiệu chúng phụ thuộc vào kích thước mẫu phân Thuật toán CLARANS hiệu so với thuật toán CLARA Hạn chế chung thuật toán phân cụm phân hoạch thích hợp liệu số chiều, khám phá cụm dạng...
 • 37
 • 820
 • 4

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản pptx

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản pptx
... tắt thuật toán PCDL phân hoạch, đồ án sâu vào tìm hiểu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch điển hình: K-MEANS, PAM Chƣơng 3: Cài đặt thực nghiệm: Để khẳng định cho khả hiệu thuật toán phân cụm liệu ... cụm liệu phân hoạch, phân cụm liệu phân cấp, phân cụm dựa mật độ, …Tuy nhiên kĩ thuật hướng tới hai mục tiêu chung chất lượng cụm khám phá tốc độ thực thuật toán Trong đó, kĩ thuật phân cụm liệu ... đề tài nghiên cứu “ Tìm hiểu cài đặt số thuật toán phân cụm liệu bản cho đồ án tốt nghiệp Nội dung đồ án gồm chương: Chƣơng 1: Giới thiệu phân cụm liệu: Trong chương em trình bày tổng quan phân...
 • 38
 • 477
 • 0

Tìm hiểu cài đặt một số công cụ về tấn công DDoS

Tìm hiểu và cài đặt một số công cụ về tấn công DDoS
... CÔNG DDOS Cách thức cài đặt DDOS Agent Giao tiếp Attack –Network Các tảng hỗ trợ Agent Tấn công DDOS ngăn chặn hoàn toàn www.themegallery.com CÔNG CỤ TẤN CÔNG DDOS Công cụ DDoS dạng Agent – Handler ... www.themegallery.com KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG MỞ  KẾT LUẬN: Qua trình tìm hiểu đề tài biết nắm số loại hình công DDOS Một công cụ công nguy hiểm, từ rút nhiều kinh nghệm có hướng bảo mật mạng, biết chế công, lỗ hổng ... www.themegallery.com NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN MẠNG KỸ THUẬT TẤN CÔNG DDOS MỘT SỐ CÔNG CỤ DDOS BIỆN PHÁP PHÒNG THỦ www.themegallery.com TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN MẠNG  An toàn mạng: Là phương...
 • 18
 • 477
 • 0

tìm hiểu cài đặt một số giải thuật tính toán về ideal đa thức bằng phần mềm maple

tìm hiểu và cài đặt một số giải thuật tính toán về ideal đa thức bằng phần mềm maple
... tâm tìm hiểu là: Tìm hiểu cài đặt thêm giải thuật tính toán ideal đa thức nh-: thuật toán tìm ideal (nhiều ideal) , thuật toán tìm giao ideal (nhiều ideal) , Tìm hiểu cài đặt số thuật toán ... thuyết ideal đa thức để xây dựng số giải thuật tính toán ideal đa thức Xây dựng số giải thuật tính toán ideal đa thức phần mềm Maple 13 chạy thử với nhiều liệu cho kết trùng khớp với việc tính tay ... cứu ideal gắn chặt với việc nghiên cứu nghiệm hệ ph-ơng trình đa thức Đề tài luận văn nhằm tìm hiểu, tiếp cận lý thuyết cài đặt số giải thuật tính toán ideal đa thức Hiện nay, có nhiều phần mềm...
 • 38
 • 235
 • 0

Tìm hiểu đánh giá một số hệ thống hỗ trợ lưu trữ lớn

Tìm hiểu và đánh giá một số hệ thống hỗ trợ lưu trữ lớn
... số đặc điểm hệ thống file GFS bạn sau đây: - Số lượng hệ thống file - Xác định xem có GFS để tạo hệ thống tập tin ban đầu - Tên hệ thống file - Xác định tên cho hệ thống tập tin Mỗi tập tin hệ ... Report_RedHat GFS V1.0 Cài đặt hệ thống file Trước bạn cài đặt hệ thống file GFS, hệ thống file phải tồn tại, phân vùng chứa hệ thống file phải kích hoạt hỗ trợ clustering hệ thống locking phải bật Sau ... chức chính: - Tạo hệ thống file - Cài đặt hệ thống file - Gỡ cài đặt thống file - Hạn ngạch quản lý GFS - Phát triển hệ thống file - Thêm kiện cho hệ thống file - Điều khiển vào/ra - Nhật kí liệu...
 • 35
 • 181
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu đánh giá một số hệ thống hỗ trợ lưu trữ lớn pot

Luận văn: Tìm hiểu và đánh giá một số hệ thống hỗ trợ lưu trữ lớn pot
... số đặc điểm hệ thống file GFS bạn sau đây: - Số lượng hệ thống file - Xác định xem có GFS để tạo hệ thống tập tin ban đầu - Tên hệ thống file - Xác định tên cho hệ thống tập tin Mỗi tập tin hệ ... Report_RedHat GFS V1.0 Cài đặt hệ thống file Trước bạn cài đặt hệ thống file GFS, hệ thống file phải tồn tại, phân vùng chứa hệ thống file phải kích hoạt hỗ trợ clustering hệ thống locking phải bật Sau ... chức chính: - Tạo hệ thống file - Cài đặt hệ thống file - Gỡ cài đặt thống file - Hạn ngạch quản lý GFS - Phát triển hệ thống file - Thêm kiện cho hệ thống file - Điều khiển vào/ra - Nhật kí liệu...
 • 35
 • 157
 • 2

tìm hiểu đánh giá một số hệ thống hỗ trợ lưu trữ lớn

tìm hiểu và đánh giá một số hệ thống hỗ trợ lưu trữ lớn
... THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU LỚN HIỆN NAY viii CHƯƠNG .xi TÌM HIỂU MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐIỂN HÌNH xi CHƯƠNG .xlv ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CÁC HỆ ... lượng lưu trữ, vấn đề hệ thống file lưu trữ lớn, nước ta nay, chưa quan tâm, phổ biến Vì vậy, khóa luận này, em chọn đề tài nghiên cứu hệ thống lưu trữ lớn Chương 2, khóa luận giới thiệu số hệ thống ... ý số đặc điểm hệ thống file GFS sau đây: - Số lượng hệ thống file - Xác định xem có GFS để tạo hệ thống tập tin ban đầu - Tên hệ thống file - Xác định tên cho hệ thống tập tin Mỗi tập tin hệ thống...
 • 58
 • 449
 • 5

Nghiên cứu cài đặt một số hệ hóa

Nghiên cứu và cài đặt một số hệ mã hóa
... giải gồm + Hệ cổ điển ( hệ đối xứng) : dùng khoá để hoá giải + Hệ đại ( hệ bất đối xứng) : dùng khoá để hoá khoá để giải Khoá hoá công khai ,khoá giải phải giữ ... bí mật, phân bố khóa chứng thực - Một khóa cho hóa (khóa công khai) khóa khác (có quan hệ với khóa trên) cho giải (Khóa bí mật, khóa riêng có người nhận biết này) 37 - Một đối tượng B ... giải không khả thi - Các bước cần thiết trình hóa công khai: + Người nhận tự tạo cặp khóa để dùng cho hóa giải đoạn tin mà nhận + Công bố rộng rãi khóa hóa cách đặt khóa vào...
 • 93
 • 208
 • 0

ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ MẠNG : TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX CÀI ĐẶT MỘT SỐ DỊCH VỤ

ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ MẠNG : TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX VÀ CÀI ĐẶT MỘT SỐ DỊCH VỤ
... để cài đặt gói BIND9 (dùng cấu hình dịch vụ DNS Linux ): sudo apt-get install bind9 46 • Ubuntu tải gói cần thiết cho cài đặt cài đặt vào máy Sau cài đặt thành công vào máy có thông báo sau: * ... điều hành Windows 10 CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH UBUNTU SERVER 2.1 Yêu cầu phần cứng Ubuntu hệ điều hành sử dụng nhân Linux Vì thế, đồ án nhóm em chọn Ubuntu 12.04 LTS Server để cài đặt sử ... hợp cho quản trị mạng Được thiết kế từ đầu cho chế độ đa người dùng, Linux xem hệ điều hành mạng giá trị Nếu Windows tỏ HĐH thích hợp với máy tính Desktop Linux lại hệ điều hành thống trị Server...
 • 93
 • 7,363
 • 55

Tìm hiểu danh sách liên kết đơn cài đặt một số bài toán trên danh sách liên kết đơn

Tìm hiểu danh sách liên kết đơn và cài đặt một số bài toán trên danh sách liên kết đơn
... tài: Tìm hiểu Danh sách liên kết đơn cài đặt số toán Danh sách liên kết đơn 3.2 Demo chương trình SVTH: Lê Hồng Lĩnh Lớp : T16TMT 27 Đề tài: Tìm hiểu Danh sách liên kết đơn cài đặt số toán Danh sách ... Đề tài: Tìm hiểu Danh sách liên kết đơn cài đặt số toán Danh sách liên kết đơn 2- Mục tiêu đề tài: - Tìm hiểu trỏ - Tìm hiểu cấu trúc liệu Danh sách liên kết đơn - Tìm hiểu thuật toán phương ... sách liên kết đơn danh sách mà Node có trường liên kết - Các hình mô tả danh sách liên kết đơn SVTH: Lê Hồng Lĩnh Lớp : T16TMT Đề tài: Tìm hiểu Danh sách liên kết đơn cài đặt số toán Danh sách liên...
 • 31
 • 1,121
 • 6

Nghiên cứu, tìm hiểu cài đặt thử nghiệm một số phương pháp cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Nghiên cứu, tìm hiểu và cài đặt thử nghiệm một số phương pháp cảnh báo nguy cơ cháy rừng
... chọn đề tài Nghiên cứu, tìm hiểu cài đặt thử nghiệm vài phương pháp cảnh báo nguy cháy rừng nhằm mục đích đánh giá nguy ảnh hưởng đến cháy rừng, tìm hiểu vài phương pháp cảnh báo cháy rừng đã, ... đến cháy rừng - Phân loại kiểu cháy rừng - Tìm hiểu số phương pháp cảnh báo cháy hệ thống cảnh báo nguy cháy rừng - Cài đặt thuật toán cảnh báo nguy cháy rừng dựa số Angstrom, số Nesterov số tổng ... phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam - Chương Một vài phương pháp cảnh báo nguy cháy rừng: Tìm hiểu vài số phương pháp cảnh báo cháy rừng Nêu lên ưu nhược điểm số, phương pháp - Chương Đề xuất số cảnh...
 • 65
 • 268
 • 1

Tìm hiểu về ngôn ngữ C cài đặt một số thuật toán sắp xếp.

Tìm hiểu về ngôn ngữ C và cài đặt một số thuật toán sắp xếp.
... báo c o Chương I : Tổng quan ngôn ngữ C# 1.1 Giới thiệu ngôn ngữ C# 1.2 Ưu điểm ngôn ngữ C# 1.3 Những sở ngôn ngữ C# Chương II: Xây dựng mô 2.1 Giới thiệu số thuật toán xếp 2.2 Chạy demo chương ... C# ngôn ngữ đơn giản C# ngôn ngữ đại  C# ngôn ngữ từ khóa  C# ngôn ngữ hướng đối tượng  C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo 1.4 Những sở ngôn ngữ C# C c kiểu liệu : kiểu : giá trị tham chiếu ... b, c vào a  Bư c : k = k*2; Nếu k < n trở lại bư c Ngươ c lại: Dừng Kết luận 1.Kết đạt đươ c Dựa m c tiêu đề tài “ Tìm hiểu ngôn ngữ C# ứng dụng c i đặt số thuật toán xếp ” thời gian th c tập...
 • 20
 • 159
 • 3

tìm hiểu cài đặt csdl oracle, xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trên csdl oracle

tìm hiểu và cài đặt csdl oracle, xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trên csdl oracle
... Phần 2: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CSDL ORACLE, XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƠN GIẢN TRÊN CSDL ORACLE I GIỚI THIỆU VỀ ORACLE II QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT ORACLE III SỬ DỤNG SQLPLUS ... ty cảm ơn thầy Nguyễn Văn Nguyên nhiệt tình hướng dẫn chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập ! Phần 2: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CSDL ORACLE, XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƠN GIẢN TRÊN CSDL ... pháp Oracle bao gồm sản phẩm sau:  Hệ quản trị CSDL Oracle Database cài đặt máy chủ Database Server  · Oracle Client cài đặt máy trạm cho phép ứng dụng máy Client truy cập thao tác với ứng dụng...
 • 29
 • 458
 • 2

Tìm hiểu cài đặt CSDL ORacle, xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trên CSDL ORACLE pot

Tìm hiểu và cài đặt CSDL ORacle, xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trên CSDL ORACLE pot
... Phần 2: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CSDL ORACLE, XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƠN GIẢN TRÊN CSDL ORACLE I GIỚI THIỆU VỀ ORACLE II QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT ORACLE III SỬ DỤNG SQLPLUS ... ty cảm ơn thầy Nguyễn Văn Nguyên nhiệt tình hướng dẫn chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập ! Phần 2: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CSDL ORACLE, XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƠN GIẢN TRÊN CSDL ... pháp Oracle bao gồm sản phẩm sau:  Hệ quản trị CSDL Oracle Database cài đặt máy chủ Database Server  · Oracle Client cài đặt máy trạm cho phép ứng dụng máy Client truy cập thao tác với ứng dụng...
 • 29
 • 175
 • 0

tìm hiểu cài đặt hệ thống firewall kết hợp với proxy để bảo vệ hệ thống mạng bên trong

tìm hiểu và cài đặt hệ thống firewall kết hợp với proxy để bảo vệ hệ thống mạng bên trong
... cầu bảo vệ thông tin trước tham gia vào Internet Nhu cầu bảo vệ thông tin Internet chia thành ba loại gồm:  Bảo vệ liệu  Bảo vệ tài nguyên sử dụng mạng Bảo vệ danh tiếng quan Để tổ chức hệ thống ... thống mạng để chống truy cập trái phép, nhằm bảo vệ nguồn thông tin nội hạn chế xâm nhập không mong muốn vào hệ thống Cũng hiểu Firewall chế để bảo vệ mạng tin tưởng (Trusted network) khỏi mạng ... dựng hệ thống Firewall Với vai trò hệ thống bảo mật, Firewall tạo tường bao quanh máy tính mạng với Internet Bức tường định luồng thông tin phép máy tính hay mạng cục Firewall giúp bảo vệ máy...
 • 127
 • 296
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu và xây dựng một số chức năng chính cho trương chình quản lý bán hangchuyên đề mạng máy tính tìm hiểu và cài đặt group policy trên windows sever 2008tim hieu va cai dat websitetim hieu va bien soan mot so tieu chuan 2 5g 3gcài đặt một số dịch vụ mạngtim hieu ve mang linux va cai dat mot sodich vucài đặt một số chức năng cho hệ thốngtổng quan về phân tích thiết kế và cài đặt một hệ thống thông tintìm hiểu đói nghèo ở một số nướccách tìm hiểu và khai thác một định lýtìm hiểu và phân tích tính toán hệ thống đo lường cảm biến trong bến xuất xăng dầu cho xe ô tôcai dat mot so dich vucài đặt một số chương trình ứng dụngcài đặt một sơ đồ dịchcách cài đặt một số thiết bị 31chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ